DA
Transport Litigation

Mads

Mads Poulsen

Partner

Mads

Poulsen

Partner

Mads er partner hos IUNO og specialist i transport og Risk Management & Commercial Litigation.

Han er anerkendt som en af de førende advokater inden for transport og forsikring, og han har over 20 års erfaring i sit felt.

Hvad giver Mads energi?

Mads er en sand verdensmand. Når lejligheden byder sig, forvandles han til opdagelsesrejsende og går på opdagelse i alverdens fremmede kulturer. Hvis han kunne, ville han sikkert genskabe jorden rundt på 80 dage – men heldigvis for os, tager han et land ad gangen.

in

Mads er partner hos IUNO og specialist i transport og Risk Management & Commercial Litigation.

Han er anerkendt som en af de førende advokater inden for transport og forsikring, og han har over 20 års erfaring i sit felt.

Hvad giver Mads energi?

Mads er en sand verdensmand. Når lejligheden byder sig, forvandles han til opdagelsesrejsende og går på opdagelse i alverdens fremmede kulturer. Hvis han kunne, ville han sikkert genskabe jorden rundt på 80 dage – men heldigvis for os, tager han et land ad gangen.

Løsningens mand

Der findes advokater, der er en del af løsningen og dem, der er en del af problemet. Mads er løsningernes mand med stort L. Mads lytter til alle, både til kunden og til modparten. På den måde finder han oftest en løsning, alle kan være tilfredse med, selv hvis der er stor uenighed til at starte med. Mads’ holdning er, at alle parter har bedst af at blive enige - hvis de altså kan og vil.

Humor som redskab

Mads er kontorets muntre mand. Han har let til latter og deler gerne ud af den. Heldigvis er han typen, der griner med folk – noget vi alle sætter pris på. Med hans skæve og til tider sorte humor får Mads alle omkring ham til at slappe af. Mads er typen, som opsøger humoren, og han dyrker alt fra comedy til den mere sofistikerede engelske humor.

For mere om Mads, tjek hans CV på LinkedIn.

Nyt fra Mads

logo
Litigation

11. oktober 2021

Virksomhed var ansvarlig for arbejdsulykke på grund af utilstrækkelig sidemandsoplæring

logo
Transport

3. oktober 2021

Genarrest af skib var nødvendig og lovlig

logo
Litigation

28. september 2021

Højesteret: Ingen erstatning for psykiske skader, fordi medarbejder ikke var direkte skadelidt

logo
Litigation

14. september 2021

Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav

logo
Transport

2. september 2021

Transportør var ikke ansvarlig for brand i onkels lagerbygning

logo
Transport

2. september 2021

Kun landevejstransportør var ansvarlig for optøet fisk

logo
Litigation

30. august 2021

Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten

logo
Transport

25. august 2021

ICLG: Shipping Law 2021

logo
Litigation

15. august 2021

Forværring af gener var ikke en arbejdsskade

logo
Transport

4. juli 2021

Afvisning af skib var befragters ansvar

logo
Litigation

29. juni 2021

Folketinget vil udvide mulighederne for godtgørelse

logo
Litigation

15. juni 2021

Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald fra en stige

logo
Litigation

18. maj 2021

Virksomhed var ikke ansvarlig for praktikants fald fra altan med midlertidigt rækværk

logo
Litigation

10. maj 2021

Lovforslag: Nye krav til forsikringsselskabers overvågning og indsamling af oplysninger

logo
Litigation

26. april 2021

Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet

logo
Litigation

13. april 2021

Medarbejder kunne få erstatning, selvom tab af erhvervsevne var mindre end 15 %

logo
HR-jura Litigation

5. april 2021

Medarbejder havde ret til erstatning efter mobning førte til psykisk arbejdsskade

logo
Litigation

16. marts 2021

Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade

logo
Litigation

8. marts 2021

Medarbejders erhvervsevnetab skulle fastsættes uafhængigt af tildelt personlig assistance

logo
Transport

7. marts 2021

Værnetingsaftale vedtaget, men ikke mellem de relevante parter

logo
Litigation

4. marts 2021

Medarbejders krav på yderligere erstatning var ikke forældet

logo
Litigation

3. marts 2021

Medarbejders erstatning for arbejdsskade skulle ikke nedsættes som følge af konkurrerende lidelser

logo
Litigation

9. februar 2021

Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret

logo
Transport

4. januar 2021

Nye muligheder for vareregres efter Brexit

logo
Transport

6. december 2020

Værneting i Spanien selvom værnetingsklausul ikke fandt anvendelse

logo
Transport

6. december 2020

Fiskefartøjs reder var ansvarlig, fordi vagthavende faldt i søvn

logo
Transport

1. november 2020

P&I klub kunne rejse krav som mandatar, men kravet var forældet

logo
Transport

30. oktober 2020

Transportør havde ikke handlet groft uagtsomt ved transport af dyr champagne

logo
Transport

25. september 2020

Speditøren ansvarlig for vandskade. Netværksreglen i NSAB 2000 kunne ikke anvendes

logo
Transport

25. september 2020

Kan man levere ved at vælte varerne af traileren?

logo
Litigation

3. september 2020

Arbejdstagers tilskadekomst under frokostpause var omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 5

logo
Transport

14. august 2020

Ingen forsikringsdækning for skade på gods

logo
Transport

14. august 2020

Rederi ansvarlig for at varetage ladningsejers interesser

logo
Litigation

2. juli 2020

Processuelle tilkendegivelser i en retssag blev anset som en bindende proceserklæring

logo
Litigation

19. juni 2020

Skade ved håndtering af motorcykel på arbejdsgivers p-plads var ikke en arbejdsskade

logo
Litigation

19. juni 2020

Coronavirus som arbejdsskade

logo
Transport

22. maj 2020

Kaskoforsikring dækkede forlis af båd

logo
Litigation

1. april 2020

Coronavirus - kan det være en arbejdsskade?

logo
Litigation

23. marts 2020

Coronavirussens betydning for rejseforsikringsselskaber

logo
Transport

19. marts 2020

Coronavirus lukker grænserne

logo
Transport

19. marts 2020

Transportør kun ansvarlig for kontaminering af ét ud af tre læs korn

logo
Transport

21. februar 2020

Om uklare suspensionsaftaler

logo
Transport

21. februar 2020

Transportansvar, forældelse og krav på selvrisiko

logo
Transport

22. januar 2020

Transportør ansvarlig selvom reklamation ikke var rettidig

logo
Transport

20. december 2019

Ansvarsgrænserne i lufttransport stiger

logo
Litigation

18. december 2019

Erhvervsevnetab skal tage udgangspunkt, i at skadelidte før skaden havde en fuld erhvervsevne

logo
Transport

10. december 2019

Grov uagtsomhed og ansvarsbegrænsning ved transport af lægemidler

logo
Transport Litigation

28. november 2019

Havn var ikke ansvarlig for krans flænger i skib

logo
HR-jura Forsikring

31. januar 2019

EU-Kommissionen fremlægger nødplan for ”no-deal” Brexit

Vis flere