DA
Transport Forsikring

Mads

Mads Poulsen

Partner

Mads

Poulsen

Partner

Mads er partner hos IUNO og specialist i transport og forsikring.

Han er anerkendt som en af de førende advokater inden for transport og forsikring, og han har over 20 års erfaring i sit felt.

Hvad giver Mads energi?

Mads er en sand verdensmand. Når lejligheden byder sig, forvandles han til opdagelsesrejsende og går på opdagelse i alverdens fremmede kulturer. Hvis han kunne, ville han sikkert genskabe jorden rundt på 80 dage – men heldigvis for os, tager han et land ad gangen.

in

Mads er partner hos IUNO og specialist i transport og forsikring.

Han er anerkendt som en af de førende advokater inden for transport og forsikring, og han har over 20 års erfaring i sit felt.

Hvad giver Mads energi?

Mads er en sand verdensmand. Når lejligheden byder sig, forvandles han til opdagelsesrejsende og går på opdagelse i alverdens fremmede kulturer. Hvis han kunne, ville han sikkert genskabe jorden rundt på 80 dage – men heldigvis for os, tager han et land ad gangen.

Løsningens mand

Der findes advokater, der er en del af løsningen og dem, der er en del af problemet. Mads er løsningernes mand med stort L. Mads lytter til alle, både til kunden og til modparten. På den måde finder han oftest en løsning, alle kan være tilfredse med, selv hvis der er stor uenighed til at starte med. Mads’ holdning er, at alle parter har bedst af at blive enige - hvis de altså kan og vil.

Humor som redskab

Mads er kontorets muntre mand. Han har let til latter og deler gerne ud af den. Heldigvis er han typen, der griner med folk – noget vi alle sætter pris på. Med hans skæve og til tider sorte humor får Mads alle omkring ham til at slappe af. Mads er typen, som opsøger humoren, og han dyrker alt fra comedy til den mere sofistikerede engelske humor.

For mere om Mads, tjek hans CV på LinkedIn.

Nyt fra Mads

logo
Forsikring

2. juli 2020

Processuelle tilkendegivelser i en retssag blev anset som en bindende proceserklæring

logo
Forsikring

19. juni 2020

Skade ved håndtering af motorcykel på arbejdsgivers p-plads var ikke en arbejdsskade

logo
Forsikring

19. juni 2020

Coronavirus som arbejdsskade

logo
Transport

22. maj 2020

Kaskoforsikring dækkede forlis af båd

logo
Forsikring

1. april 2020

Coronavirus - kan det være en arbejdsskade?

logo
Forsikring

23. marts 2020

Coronavirussens betydning for rejseforsikringsselskaber

logo
Transport

19. marts 2020

Coronavirus lukker grænserne

logo
Transport

19. marts 2020

Transportør kun ansvarlig for kontaminering af ét ud af tre læs korn

logo
Transport

21. februar 2020

Om uklare suspensionsaftaler

logo
Transport

21. februar 2020

Transportansvar, forældelse og krav på selvrisiko

logo
Transport

22. januar 2020

Transportør ansvarlig selvom reklamation ikke var rettidig

logo
Transport

20. december 2019

Ansvarsgrænserne i lufttransport stiger

logo
Forsikring

18. december 2019

Erhvervsevnetab skal tage udgangspunkt, i at skadelidte før skaden havde en fuld erhvervsevne

logo
Transport

10. december 2019

Grov uagtsomhed og ansvarsbegrænsning ved transport af lægemidler

logo
Transport Forsikring

28. november 2019

Havn var ikke ansvarlig for krans flænger i skib

logo
HR-jura Forsikring

31. januar 2019

Overarbejde kunne medregnes i beregning af erhvervsevnetab

EU-Kommissionen fremlægger nødplan for ”no-deal” Brexit

Transport Aviation

5. april 2018

Morgenmøde om flyforsinkelser og storkonflikt (video)

logo
HR-jura Forsikring

5. marts 2018

Erhvervsevnetab som følge af personlighedsforandring var dækningsberettiget efter arbejdsskadesikringsloven

logo
HR-jura Forsikring

20. februar 2018

Ny principiel dom om beregning af differencetabserstatning

logo
HR-jura Forsikring

1. december 2017

Virksomheden var ansvarlig for vikars arbejdsskade

logo
HR-jura Forsikring

1. november 2017

Mulighed for dispensation fra frist til politianmeldelse i offererstatningsloven

logo
HR-jura Forsikring

1. november 2017

Arbejdsgiver var ikke ansvarlig for driftschefs sexchikane

logo
HR-jura Forsikring

1. oktober 2017

Arbejdsgiver frifundet for erstatningskrav for psykisk arbejdsskade

logo
Transport
28. september 2017

Gå-hjem møde om temperaturfølsomt gods (Kolding)

logo
Transport
28. september 2017

Morgenmøde om temperaturfølsomt gods (København)

logo
Transport
28. september 2017

Morgenmøde om temperaturfølsomt gods (webcast)

logo
Transport

18. september 2017

Varm sushi i hård kuling

logo
HR-jura Forsikring

1. september 2017

Borger havde ret til jobafklaringsforløb

logo
HR-jura Forsikring

1. september 2017

Personlig assistance havde ikke betydning for fastsættelsen af erhvervsevnetabet

logo
HR-jura Forsikring

1. september 2017

Søgninger på internettet kunne lægges til grund i forsikringssag

logo
HR-jura Forsikring

1. august 2017

Arbejdsgiver var ikke erstatningsansvarlig for snubleulykke ved samlebåndet

logo
HR-jura Forsikring

1. august 2017

Arbejdspres udløste ikke erstatning til konstabel for efterfølgende stress

logo
Forsikring HR-jura

7. maj 2017

Styrelse frifundet for at opsige stressramt medarbejder

logo
Forsikring

31. marts 2017

Kommune erstatningsansvarlig for områdeleders arbejdsskade ved flytning af tung genstand

logo
Forsikring HR-jura

31. marts 2017

Arbejdsgiver idømt bøde for, at elev tændte ild i en bar

logo
Transport
29. marts 2017

Morgenmøde om Incoterms 2010

logo
Transport
29. marts 2017

Gå-hjem møde om Incoterms 2010

logo
Transport

23. marts 2017

Modtager bar risiko for våde tørklæder efter flytransport med aftalt FOB-klausul

logo
Forsikring

23. februar 2017

Kommune var berettiget til som led i partshøring at videregive en statusattest med oplysninger om den ansattes psykiske helbredstilstand

logo
Forsikring

23. februar 2017

Pædagog pådrog sig en arbejdsskade til trods for forudbestående disposition for udvikling af diskusprolaps

logo
Forsikring HR-jura

23. februar 2017

Arbejdsgiver ansvarlig for medarbejders arbejdsskade som var forårsaget af en kollegas handling

logo
Forsikring

23. februar 2017

Ophævelse af påbud om at der på en byggeplads skal etableres elevator til steder, hvor der i mere end 2 måneder foregår arbejde i en højde af mere end 25 meter

logo
Transport

28. januar 2017

Speditør var ikke ansvarlig for skadet gods i havneområdet

logo
Forsikring

17. januar 2017

Kommune skulle tilbagebetale sygedagpenge, som kommunen havde fået refunderet af et forsikringsselskab

logo
Forsikring

17. januar 2017

Retten til erstatning for personskade bortfaldt som følge af forsætlig medvirken, idet skadelidte, der var sindssyg, forsøgte at begå selvmod ind i mordkørende lastbil

logo
Forsikring HR-jura

17. januar 2017

Ophævelse af påbud om at arbejdstiden skal tilrettelægges, så de ansatte, der har tilkaldevagt uden for virksomheden, får en 11 timers sammenhængende hvileperiode

logo
Forsikring HR-jura

17. januar 2017

Fastholdelse af påbud om at udarbejde en handlingsplan for arbejdsmiljøproblemer

logo
Forsikring HR-jura

17. januar 2017

Fastholdelse af påbud om at undersøge om der er en for stor arbejdsmængde og et for stort tidspres og påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgivningsvirksomhed

logo
Transport

16. januar 2017

Chauffør skulle have kontrolleret transportens dimensioner inden udførelse af transport

Vis flere
// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT