DA
Forsikring

Subhana

Subhana Abghari

Advokatfuldmægtig

Subhana

Abghari

Advokatfuldmægtig

Subhana er advokatfuldmægtig i teamet for forsikring.

Hun laver blandt andet sagsbehandling, nyhedsindsamling og nyhedsbreve om forsikring.

Hvad giver Subhana energi?

Subhana er kæmpe fan af Real Madrid og bruger uendeligt med tid på at se dem spille. Det skaber tit problemer, da resten af familien– til Subhanas store frustration - holder med FC Barcelona.

in

Subhana er advokatfuldmægtig i teamet for forsikring.

Hun laver blandt andet sagsbehandling, nyhedsindsamling og nyhedsbreve om forsikring.

Hvad giver Subhana energi?

Subhana er kæmpe fan af Real Madrid og bruger uendeligt med tid på at se dem spille. Det skaber tit problemer, da resten af familien– til Subhanas store frustration - holder med FC Barcelona.

For mere om Subhana, tjek hendes CV på LinkedIn.

Nyt fra Subhana

logo
Forsikring

3. september 2020

Arbejdstagers tilskadekomst under frokostpause var omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 5

logo
Forsikring

2. juli 2020

Processuelle tilkendegivelser i en retssag blev anset som en bindende proceserklæring

logo
Forsikring

19. juni 2020

Skade ved håndtering af motorcykel på arbejdsgivers p-plads var ikke en arbejdsskade

logo
Forsikring

19. juni 2020

Coronavirus som arbejdsskade

logo
Forsikring

1. april 2020

Coronavirus - kan det være en arbejdsskade?

logo
Forsikring

23. marts 2020

Coronavirussens betydning for rejseforsikringsselskaber

logo
Forsikring

18. december 2019

Erhvervsevnetab skal tage udgangspunkt, i at skadelidte før skaden havde en fuld erhvervsevne

logo
Transport Forsikring

28. november 2019

Havn var ikke ansvarlig for krans flænger i skib

logo
HR-jura Forsikring

31. januar 2019

Overarbejde kunne medregnes i beregning af erhvervsevnetab

EU-Kommissionen fremlægger nødplan for ”no-deal” Brexit

logo
HR-jura Forsikring

5. marts 2018

Erhvervsevnetab som følge af personlighedsforandring var dækningsberettiget efter arbejdsskadesikringsloven

logo
HR-jura Forsikring

20. februar 2018

Ny principiel dom om beregning af differencetabserstatning

logo
HR-jura Forsikring

1. december 2017

Virksomheden var ansvarlig for vikars arbejdsskade

logo
HR-jura Forsikring

1. november 2017

Mulighed for dispensation fra frist til politianmeldelse i offererstatningsloven

logo
HR-jura Forsikring

1. november 2017

Arbejdsgiver var ikke ansvarlig for driftschefs sexchikane

logo
HR-jura Forsikring

1. oktober 2017

Arbejdsgiver frifundet for erstatningskrav for psykisk arbejdsskade

logo
HR-jura Forsikring

1. september 2017

Borger havde ret til jobafklaringsforløb

logo
HR-jura Forsikring

1. september 2017

Personlig assistance havde ikke betydning for fastsættelsen af erhvervsevnetabet

logo
HR-jura Forsikring

1. september 2017

Søgninger på internettet kunne lægges til grund i forsikringssag

logo
HR-jura Forsikring

1. august 2017

Arbejdsgiver var ikke erstatningsansvarlig for snubleulykke ved samlebåndet

logo
HR-jura Forsikring

1. august 2017

Arbejdspres udløste ikke erstatning til konstabel for efterfølgende stress

logo
Forsikring HR-jura

7. maj 2017

Styrelse frifundet for at opsige stressramt medarbejder

logo
Forsikring

31. marts 2017

Kommune erstatningsansvarlig for områdeleders arbejdsskade ved flytning af tung genstand

logo
Forsikring HR-jura

31. marts 2017

Arbejdsgiver idømt bøde for, at elev tændte ild i en bar

logo
Forsikring

23. februar 2017

Kommune var berettiget til som led i partshøring at videregive en statusattest med oplysninger om den ansattes psykiske helbredstilstand

logo
Forsikring

23. februar 2017

Pædagog pådrog sig en arbejdsskade til trods for forudbestående disposition for udvikling af diskusprolaps

logo
Forsikring HR-jura

23. februar 2017

Arbejdsgiver ansvarlig for medarbejders arbejdsskade som var forårsaget af en kollegas handling

logo
Forsikring

23. februar 2017

Ophævelse af påbud om at der på en byggeplads skal etableres elevator til steder, hvor der i mere end 2 måneder foregår arbejde i en højde af mere end 25 meter

logo
Forsikring

17. januar 2017

Kommune skulle tilbagebetale sygedagpenge, som kommunen havde fået refunderet af et forsikringsselskab

logo
Forsikring

17. januar 2017

Retten til erstatning for personskade bortfaldt som følge af forsætlig medvirken, idet skadelidte, der var sindssyg, forsøgte at begå selvmod ind i mordkørende lastbil

logo
Forsikring HR-jura

17. januar 2017

Ophævelse af påbud om at arbejdstiden skal tilrettelægges, så de ansatte, der har tilkaldevagt uden for virksomheden, får en 11 timers sammenhængende hvileperiode

logo
Forsikring HR-jura

17. januar 2017

Fastholdelse af påbud om at udarbejde en handlingsplan for arbejdsmiljøproblemer

logo
Forsikring HR-jura

17. januar 2017

Fastholdelse af påbud om at undersøge om der er en for stor arbejdsmængde og et for stort tidspres og påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgivningsvirksomhed

logo
Forsikring

19. december 2016

Arbejdsgivers instruktionsbeføjelse ved udgravninger

logo
Forsikring HR-jura

19. december 2016

Psykiske skader – arbejdsgivere, giv agt!

logo
Forsikring

19. december 2016

Skadelidtes usammenhængende beskrivelser førte til frifindelse af Ankestyrelsen

Vis flere
// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT