DA
Transport

Østre Landsret stadfæster vigtig dom om skade på medicin under transport

logo
Juranyt
calendar 3. marts 2022
globus Danmark

Østre Landsret stadfæster den seneste Sø- og Handelsretsdom om skade på medicin under transport. Dette fastslår vigtige principper om bevis for skade på medicin, og at skaden i sagen var forvoldt ved grov uagtsomhed. Landsretten bekræftede også, at der var produktansvar for leverandøren af traileren, der transporterede godset. En endnu sjælden dom hvor transportret og produktansvar krydser spor.

Sagen drejer sig om en international køletransport af medicin. På grund af fejl ved køletrailerens temperatursensor blev luften i traileren nedkølet til under frysepunktet i en kortere periode. Vareejeren var derfor nødt til at kassere medicinen, da markedsføringstilladelsen var overtrådt på grund af temperaturafvigelsen, og man ikke kunne være sikker på, at nedkølingen var betydningsløs. Vareforsikringen erstattede skaden og retssagen handlede om regreskravet mod fragtføreren og det leasingselskab, som havde leveret den defekte trailer.

Landsretten var enig med Sø- og Handelsretten i, at nedkølingen havde gjort lægemidlerne usælgelige, og at det var nok til, at de var totalskadede. Retten var også enig i, at fragtføreren havde handlet groft uagtsomt, så retten til at begrænse efter CMR-loven var fortabt. Dette skyldtes flere kritisable forhold, der måtte ses i lyset af, at fragtføreren som professionel kendte til de nøje krav om temperaturregulering under transport. Kort tid inden da havde der været et lignende problem, og fragtføreren kendte derfor til risikoen for frostskader. Han var blevet informeret om fejlmontage af temperaturfølere i trailere uden at reagere. Fragtføreren havde ignoreret elektroniske alarmer på traileren og kvalitetsprocedurer blev tilsidesat samtidig med, at han havde forsømt at underrette varerejeren.

Leasingfirmaet havde et ansvar som mellemhandler efter de ulovfæstede regler om produktansvar, fordi der var begået fejl ved installationen af temperaturføleren på traileren.

Imellem de ansvarlige måtte fragtføreren på grund af en gyldig ansvarsfraskrivelse i leasingkontrakten bære hele tabet.

IUNO mener

IUNO mener den stribe af fejl fragtføreren begik måtte føre til grov uagtsomhed. IUNO anbefaler, at muligheden for at gøre produktansvar gældende mod tredjeparter bør overvejes oftere.Vognmænd, der leaser trailere, bør også gennemgå deres kontrakter og gøre sig klart, om de er i risiko for at bære et tab, der opstår fordi det leasede materiel er defekt. Og så er det interessant, at Østre Landsret bekræfter, at lægemidler kan være juridisk beskadigede i den forstand, at de er usælgelige, selvom det ikke kan opklares, om de rent faktisk har taget skade som følge af en temperatur uregelmæssighed. Hensynet til patienterne slår igennem.

[Østre Landsret har stadfæstet Sø -og Handelsrettens dom af 22. april 2020 (Sag BS-18510/2020-OLR – FED 2020.40)]

Sagen drejer sig om en international køletransport af medicin. På grund af fejl ved køletrailerens temperatursensor blev luften i traileren nedkølet til under frysepunktet i en kortere periode. Vareejeren var derfor nødt til at kassere medicinen, da markedsføringstilladelsen var overtrådt på grund af temperaturafvigelsen, og man ikke kunne være sikker på, at nedkølingen var betydningsløs. Vareforsikringen erstattede skaden og retssagen handlede om regreskravet mod fragtføreren og det leasingselskab, som havde leveret den defekte trailer.

Landsretten var enig med Sø- og Handelsretten i, at nedkølingen havde gjort lægemidlerne usælgelige, og at det var nok til, at de var totalskadede. Retten var også enig i, at fragtføreren havde handlet groft uagtsomt, så retten til at begrænse efter CMR-loven var fortabt. Dette skyldtes flere kritisable forhold, der måtte ses i lyset af, at fragtføreren som professionel kendte til de nøje krav om temperaturregulering under transport. Kort tid inden da havde der været et lignende problem, og fragtføreren kendte derfor til risikoen for frostskader. Han var blevet informeret om fejlmontage af temperaturfølere i trailere uden at reagere. Fragtføreren havde ignoreret elektroniske alarmer på traileren og kvalitetsprocedurer blev tilsidesat samtidig med, at han havde forsømt at underrette varerejeren.

Leasingfirmaet havde et ansvar som mellemhandler efter de ulovfæstede regler om produktansvar, fordi der var begået fejl ved installationen af temperaturføleren på traileren.

Imellem de ansvarlige måtte fragtføreren på grund af en gyldig ansvarsfraskrivelse i leasingkontrakten bære hele tabet.

IUNO mener

IUNO mener den stribe af fejl fragtføreren begik måtte føre til grov uagtsomhed. IUNO anbefaler, at muligheden for at gøre produktansvar gældende mod tredjeparter bør overvejes oftere.Vognmænd, der leaser trailere, bør også gennemgå deres kontrakter og gøre sig klart, om de er i risiko for at bære et tab, der opstår fordi det leasede materiel er defekt. Og så er det interessant, at Østre Landsret bekræfter, at lægemidler kan være juridisk beskadigede i den forstand, at de er usælgelige, selvom det ikke kan opklares, om de rent faktisk har taget skade som følge af en temperatur uregelmæssighed. Hensynet til patienterne slår igennem.

[Østre Landsret har stadfæstet Sø -og Handelsrettens dom af 22. april 2020 (Sag BS-18510/2020-OLR – FED 2020.40)]

Modtag vores nyhedsbrev

Mads

Poulsen

Partner

Aage

Krogh

Partner

Lars

Rosenberg Overby

Partner

Lignende

logo
Transport

21. juni 2022

Svenske tobaksafgifter går op i røg

logo
Transport

21. juni 2022

Hollandsk torpedo rammer dansk sag

logo
Transport

3. april 2022

For mange kokke fordærver osten

logo
Transport

3. april 2022

Krav om stjålne cigaretter var ikke forældet

logo
Transport

4. marts 2022

Hvem havde ansvaret for en særtransport, der kørte fast under en bro?

logo
Transport

12. december 2021

Dansk værneting i tvist mellem danske og udenlandske skibsarkitekter

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Ida

Thune Ikkala

Juridisk rådgiver

Joachim

Sieverts Nielsen

Juridisk rådgiver

Lars

Rosenberg Overby

Partner

Mads

Poulsen

Partner