DA
Transport

Afvisning af skib var befragters ansvar

logo
Juranyt
calendar 4. juli 2021
globus Danmark

Da en underbefragter ikke godkendte skibet, opstod der uenighed mellem rederen og befragteren om, hvorvidt aftalen mellem dem også var betinget af denne godkendelse. Befragteren holdt på, at vilkåret fremgik af den mail, hvor aftalen mellem rederen og befragteren blev indgået, da der i den var et vilkår om ”succesfuld inspektion”. Retten kom frem til, at det ikke var bevist, at aftalen var betinget af underbefragterens godkendelse, og befragteren måtte bære risikoen for afvisningen.

En reder indgik et tidscerteparti, baseret på en standardkontrakt, om befragtning af et skib med en befragter. Skibet skulle bruges af en underbefragter, der havde indgået en aftale med befragteren. Ved skibets ankomst skulle underbefragteren godkende skibet, da det skulle bruges til at udføre noget arbejde på en havvindmøllepark. Underbefragteren endte med ikke at godkende skibet, og befragteren mente derfor, at aftalen ikke var endeligt indgået mellem parterne.

Rederen mente, at der var indgået en aftale og at den ikke var betinget af underbefragterens godkendelse af skibet, så befragteren også skulle bære risikoen for underbefragterens afvisning.

Befragteren mente, at vilkåret om underbefragterens godkendelse var vedtaget mellem parterne. Aftalen var indgået via mailkorrespondance og i en af de mails, der var sendt af befragteren, fremgik et vilkår om ”succesfuld inspektion”. Derfor mente befragteren også, at rederen havde indgået aftalen med det vilkår.

Rederen argumenterede på den anden side for, at den endelige aftale ikke havde indeholdt noget vilkår om godkendelse, og at der ikke var noget grundlag for at fortolke vilkåret om ”succesfuld inspektion” udvidende. Rederen anførte også, at befragteren ikke havde givet besked om afvisningen med det samme, selvom man havde været i dialog, umiddelbart efter underbefragteren kom med indsigelser.

Sø- og Handelsretten: Ikke godtgjort, at betingelse var vedtaget

Retten bemærkede først, at det ikke er ualmindeligt, at en befragtningsaftale er betinget af en underbefragters godkendelse af skibet. Men da det var befragteren, der påstod, at sådan et vilkår var vedtaget, var det også befragteren, der havde bevisbyrden.

Retten kom frem til, at da underbefragteren ikke godkendte skibet på grund af egne forhold, var det befragteren der var nærmest til at bære risikoen for afvisningen af skibet. Retten lagde også vægt på, at befragteren ikke gav rederen besked om, at underbefragteren havde indsigelser mod skibet. Da retten ikke fandt det godtgjort, at aftalen var betinget af underbefragterens accept, måtte befragteren bære risikoen.

IUNO mener

Sagen viser hvor vigtigt det er – også når det går stærkt – at aftalevilkår er tydelige, og at aftaler i en kontraktskæde så vidt muligt indeholder de samme eller lignende vilkår, så en uklarhed og en retssag som denne ikke opstår.

IUNO anbefaler at få de vigtigste af sådanne kontrakter gennemgået af advokat.

[Sø- og Handelsrettens dom i sagen BS-45496/2019-SHR af 16. november 2020]

En reder indgik et tidscerteparti, baseret på en standardkontrakt, om befragtning af et skib med en befragter. Skibet skulle bruges af en underbefragter, der havde indgået en aftale med befragteren. Ved skibets ankomst skulle underbefragteren godkende skibet, da det skulle bruges til at udføre noget arbejde på en havvindmøllepark. Underbefragteren endte med ikke at godkende skibet, og befragteren mente derfor, at aftalen ikke var endeligt indgået mellem parterne.

Rederen mente, at der var indgået en aftale og at den ikke var betinget af underbefragterens godkendelse af skibet, så befragteren også skulle bære risikoen for underbefragterens afvisning.

Befragteren mente, at vilkåret om underbefragterens godkendelse var vedtaget mellem parterne. Aftalen var indgået via mailkorrespondance og i en af de mails, der var sendt af befragteren, fremgik et vilkår om ”succesfuld inspektion”. Derfor mente befragteren også, at rederen havde indgået aftalen med det vilkår.

Rederen argumenterede på den anden side for, at den endelige aftale ikke havde indeholdt noget vilkår om godkendelse, og at der ikke var noget grundlag for at fortolke vilkåret om ”succesfuld inspektion” udvidende. Rederen anførte også, at befragteren ikke havde givet besked om afvisningen med det samme, selvom man havde været i dialog, umiddelbart efter underbefragteren kom med indsigelser.

Sø- og Handelsretten: Ikke godtgjort, at betingelse var vedtaget

Retten bemærkede først, at det ikke er ualmindeligt, at en befragtningsaftale er betinget af en underbefragters godkendelse af skibet. Men da det var befragteren, der påstod, at sådan et vilkår var vedtaget, var det også befragteren, der havde bevisbyrden.

Retten kom frem til, at da underbefragteren ikke godkendte skibet på grund af egne forhold, var det befragteren der var nærmest til at bære risikoen for afvisningen af skibet. Retten lagde også vægt på, at befragteren ikke gav rederen besked om, at underbefragteren havde indsigelser mod skibet. Da retten ikke fandt det godtgjort, at aftalen var betinget af underbefragterens accept, måtte befragteren bære risikoen.

IUNO mener

Sagen viser hvor vigtigt det er – også når det går stærkt – at aftalevilkår er tydelige, og at aftaler i en kontraktskæde så vidt muligt indeholder de samme eller lignende vilkår, så en uklarhed og en retssag som denne ikke opstår.

IUNO anbefaler at få de vigtigste af sådanne kontrakter gennemgået af advokat.

[Sø- og Handelsrettens dom i sagen BS-45496/2019-SHR af 16. november 2020]

Modtag vores nyhedsbrev

Mads

Poulsen

Partner

Aage

Krogh

Partner

Lars

Rosenberg Overby

Partner

Lignende

logo
Transport

21. juni 2022

Svenske tobaksafgifter går op i røg

logo
Transport

21. juni 2022

Hollandsk torpedo rammer dansk sag

logo
Transport

3. april 2022

For mange kokke fordærver osten

logo
Transport

3. april 2022

Krav om stjålne cigaretter var ikke forældet

logo
Transport

4. marts 2022

Hvem havde ansvaret for en særtransport, der kørte fast under en bro?

logo
Transport

3. marts 2022

Østre Landsret stadfæster vigtig dom om skade på medicin under transport

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Ida

Thune Ikkala

Juridisk rådgiver

Joachim

Sieverts Nielsen

Advokatfuldmægtig

Lars

Rosenberg Overby

Partner

Mads

Poulsen

Partner