DA
Transport

Ansvarsgrænserne i lufttransport stiger

logo
Juranyt
calendar 20. december 2019
globus Danmark, Sverige, Norge

Montréal Konventionen, som er tiltrådt af Danmark, Norge og Sverige, regulerer de civilretlige regler for lufttransport. Reglerne i Montréal Konventionen om begrænsninger i lufttransportørernes ansvar ændres nu.

The International Civil Aviation Organization (ICAO), som administrerer konventionen, har fremsat forslaget om en ændring af erstatningsgrænserne. Ifølge forslaget skal erstatningsgrænserne stige med 13,9 %. Stigningen er baseret på den samlede inflation siden 2008, hvor der sidst blev foretaget ændringer af grænserne.

De nugældende grænser vil blive reguleret som følger:

 

The International Civil Aviation Organization (ICAO), som administrerer konventionen, har fremsat forslaget om en ændring af erstatningsgrænserne. Ifølge forslaget skal erstatningsgrænserne stige med 13,9 %. Stigningen er baseret på den samlede inflation siden 2008, hvor der sidst blev foretaget ændringer af grænserne.

De nugældende grænser vil blive reguleret som følger:

 

Modtag vores nyhedsbrev

Mads

Poulsen

Partner

Aage

Krogh

Partner

Lars

Rosenberg Overby

Partner
Montreal Konventionen af 1999 Oprindelige grænser (SDR) Reviderede grænser (SDR) af 30. december 2009 Reviderede grænser (SDR) af 28. december 2019
Personskade

100 000

113 100

128 821

Forsinkelse

4 150

4 694

5 346

Indtjekket håndbagage

1 000

1 131

1 288

Last pr. kg.

17

19

22

Ændringerne af erstatningsgrænserne træder i kraft den 28. december 2019. For at ændringen kan få fuld effekt i Danmark, Norge og Sverige, skal ændringerne implementeres ved en ændring af national lov.

Dette må forventes at ske indenfor relativt kort tid.

Hvad betyder det for luftfartsselskaberne og deres forsikringsselskaber?

Ændringen øger luftfartsselskabers og speditørers eksponering. Eftersom ændringen snart træder i kraft, bør luftfartsselskaberne informere deres medarbejdere herom og samarbejde med deres agenter og speditører for at sikre, at de ændrede erstatningsgrænser bliver implementeret. Desuden kan der være behov for at foretage ændringer, i tilfælde hvor luftfartsselskaber har kontrakter med tredjemand eller i forsikringspolicer, som refererer til specifikke erstatningsgrænser.

Ændringerne af erstatningsgrænserne træder i kraft den 28. december 2019. For at ændringen kan få fuld effekt i Danmark, Norge og Sverige, skal ændringerne implementeres ved en ændring af national lov.

Dette må forventes at ske indenfor relativt kort tid.

Hvad betyder det for luftfartsselskaberne og deres forsikringsselskaber?

Ændringen øger luftfartsselskabers og speditørers eksponering. Eftersom ændringen snart træder i kraft, bør luftfartsselskaberne informere deres medarbejdere herom og samarbejde med deres agenter og speditører for at sikre, at de ændrede erstatningsgrænser bliver implementeret. Desuden kan der være behov for at foretage ændringer, i tilfælde hvor luftfartsselskaber har kontrakter med tredjemand eller i forsikringspolicer, som refererer til specifikke erstatningsgrænser.

Lignende nyt

logo
Transport

25. september 2020

Speditøren ansvarlig for vandskade. Netværksreglen i NSAB 2000 kunne ikke anvendes

logo
Transport

25. september 2020

Kan man levere ved at vælte varerne af traileren?

logo
Transport

14. august 2020

Ingen forsikringsdækning for skade på gods

logo
Transport

14. august 2020

Rederi ansvarlig for at varetage ladningsejers interesser

logo
Transport

22. maj 2020

Kaskoforsikring dækkede forlis af båd

logo
Transport

19. marts 2020

Coronavirus lukker grænserne

Events

logo
Transport
28. september 2017

Gå-hjem møde om temperaturfølsomt gods (Kolding)

logo
Transport
28. september 2017

Morgenmøde om temperaturfølsomt gods (København)

logo
Transport
28. september 2017

Morgenmøde om temperaturfølsomt gods (webcast)

logo
Transport
29. marts 2017

Morgenmøde om Incoterms 2010

logo
Transport
29. marts 2017

Gå-hjem møde om Incoterms 2010

logo
Transport
27. september 2016

Gå-hjem-møde om ”kvittering og reklamation – få styr på frister og faldgruber - i København

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT