DA
HR-jura Forsikring

Arbejdsgiver var ikke erstatningsansvarlig for snubleulykke ved samlebåndet

logo
Juranyt
calendar 1. august 2017
globus Danmark

En samlebåndsmedarbejder på en småkagefabrik snublede i skyndingen over en europalle ved samlebåndet og slog sin arm. Virksomheden var ikke ansvarlig for arbejdsulykken, da det ikke var bevist, at ulykken skete på grund af mangelfuld indretning af arbejdspladsen.

En medarbejder på en småkagefabrik var på en travl nattevagt, hvor produktionen flere gange gik i stå. For at genstarte den del af båndet, som medarbejderen sad ved, måtte hun rejse sig og hente nogle småkagedåser. Da hun løb hen for at hente dåserne, snublede hun over en europalle, som lå på gulvet. Medarbejderen faldt og slog sin høje arm og havde sidenhen stærke smerter og nedsat arbejdsevne.

Europallen havde ligget på gulvet siden 1987, og den var placeret foran en hylde med pap af hensyn til de medarbejdere, der ikke var høje nok til selv at nå op til hylden. Ifølge medarbejderen lå pallen skævt, da ulykken skete, og den manglede et hjørne. Medarbejderen mente derfor, at virksomheden var ansvarlig for arbejdsulykken, og hun lagde derfor sag an om svie- og smertegodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste.

Der havde ikke tidligere været ulykker ved pallen, og Arbejdstilsynet havde aldrig påtalt forholdet ved de afholdte tilsyn. Virksomhedens arbejdsmiljøudvalg havde efter episoden konkluderet, at der var tale om en engangshændelse.

Landsretten: Ikke bevist, at pallen lå skævt

Landsretten lagde til grund, at ulykken skete, mens medarbejderen var på arbejde og i forbindelse med, at hun trådte eller var på vej til at træde op på pallen. Der var derfor tale om en arbejdsulykke. Det var imidlertid ikke bevist, at pallen lå skævt, og det blev derfor lagt til grund, at pallen lå, som den plejede. Medarbejderen vidste ifølge egen forklaring godt, at pallen lå der, og hun var vant til at træde op på pallen. Landsretten lagde derudover vægt på, at pallen havde ligget, hvor den havde gjort i mange år, og at det aldrig havde givet anledning til bemærkninger fra Arbejdstilsynet. Herefter kom landsretten frem til, at virksomheden ikke var erstatningsansvarlig for arbejdsulykken.

IUNO mener

Det er virksomhedens ansvar at sikre, at arbejdspladsen er indrettet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Ved vurderingen af om arbejdspladsen er sikker, lægger domstolene blandt andet vægt på, om medarbejderne er instrueret i arbejdsopgaverne, hvor sædvanlig opgaven, der udløste skaden, er, og om virksomheden burde have taget bedre forholdsregler. Det kan være dyrt for virksomheden at have farlige installationer på arbejdspladsen, og det er derfor vigtigt, at virksomhederne er opmærksomme på disse forhold i tilrettelæggelsen af arbejdet.

En medarbejder på en småkagefabrik var på en travl nattevagt, hvor produktionen flere gange gik i stå. For at genstarte den del af båndet, som medarbejderen sad ved, måtte hun rejse sig og hente nogle småkagedåser. Da hun løb hen for at hente dåserne, snublede hun over en europalle, som lå på gulvet. Medarbejderen faldt og slog sin høje arm og havde sidenhen stærke smerter og nedsat arbejdsevne.

Europallen havde ligget på gulvet siden 1987, og den var placeret foran en hylde med pap af hensyn til de medarbejdere, der ikke var høje nok til selv at nå op til hylden. Ifølge medarbejderen lå pallen skævt, da ulykken skete, og den manglede et hjørne. Medarbejderen mente derfor, at virksomheden var ansvarlig for arbejdsulykken, og hun lagde derfor sag an om svie- og smertegodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste.

Der havde ikke tidligere været ulykker ved pallen, og Arbejdstilsynet havde aldrig påtalt forholdet ved de afholdte tilsyn. Virksomhedens arbejdsmiljøudvalg havde efter episoden konkluderet, at der var tale om en engangshændelse.

Landsretten: Ikke bevist, at pallen lå skævt

Landsretten lagde til grund, at ulykken skete, mens medarbejderen var på arbejde og i forbindelse med, at hun trådte eller var på vej til at træde op på pallen. Der var derfor tale om en arbejdsulykke. Det var imidlertid ikke bevist, at pallen lå skævt, og det blev derfor lagt til grund, at pallen lå, som den plejede. Medarbejderen vidste ifølge egen forklaring godt, at pallen lå der, og hun var vant til at træde op på pallen. Landsretten lagde derudover vægt på, at pallen havde ligget, hvor den havde gjort i mange år, og at det aldrig havde givet anledning til bemærkninger fra Arbejdstilsynet. Herefter kom landsretten frem til, at virksomheden ikke var erstatningsansvarlig for arbejdsulykken.

IUNO mener

Det er virksomhedens ansvar at sikre, at arbejdspladsen er indrettet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Ved vurderingen af om arbejdspladsen er sikker, lægger domstolene blandt andet vægt på, om medarbejderne er instrueret i arbejdsopgaverne, hvor sædvanlig opgaven, der udløste skaden, er, og om virksomheden burde have taget bedre forholdsregler. Det kan være dyrt for virksomheden at have farlige installationer på arbejdspladsen, og det er derfor vigtigt, at virksomhederne er opmærksomme på disse forhold i tilrettelæggelsen af arbejdet.

Modtag vores nyhedsbrev

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Lignende nyt

logo
HR-jura

17. januar 2021

HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?

logo
HR-jura

15. januar 2021

Lønkompensationsordningen forlænges til den 7. februar 2021

logo
HR-jura

15. januar 2021

Jobklausuler ikke længere gyldige

logo
HR-jura

15. januar 2021

Arbejdsrelaterede coronatests skal ikke anses som skattepligtige personalegoder

logo
HR-jura

7. januar 2021

Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus

logo
HR-jura

20. december 2020

Kan virksomheder kræve, at medarbejdere bliver vaccineret mod coronavirus?

Learning

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT