DA
HR-jura

Arbejdsrelaterede coronatests skal ikke anses som skattepligtige personalegoder

logo
Juranyt
calendar 15. januar 2021
globus Danmark

Når virksomheder tilbyder sundhedsydelser til medarbejdere, er der normalt tale om et skattepligtigt personalegode for medarbejderen. Skattestyrelsen har dog netop bekræftet, at arbejdsrelaterede coronatests betalt af virksomheden, vil blive helt skattefrie efter et kommende lovforslag.

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser er som et klart udgangspunkt skattepligtige personalegoder. Årsagen er, at medarbejderes helbred skatteretligt anses for et privat anliggende – uanset om ydelsen er relevant for arbejdsevnen eller ej.

Nyt lovforslag skal skattefritage coronatests

Virksomheder har som følge af den ekstraordinære situation, som coronavirus har udløst, adgang til at kræve, at medarbejdere bliver testet for coronavirus. Vi har tidligere beskrevet den nye lov om adgang til testning og til at modtage resultatet her.

Skattestyrelsen anførte indledningsvist i dets styresignal i høring, at arbejdsgiverbetalte coronatests skulle fritages som nødvendige for virksomhedens drift eller som omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder (kr. 1.200 om året). Skattestyrelsen anerkendte i den forbindelse, at en enkelt smittet medarbejder jo kan medføre hjemsendelse samt helt eller delvis nedlukning af virksomheder.

For at undgå enhver tvivl, vil der imidlertid blive udstedt et lovforslag, der skal sikre, at medarbejdere i alle tilfælde ikke bliver beskattet af en test, som de får af hensyn til arbejdet. Det er fortsat uklart, om lovforslaget for eksempel vil dække coronatests til medarbejderens nærmeste familie.

IUNO mener

Med de seneste udmeldinger kan virksomheder udbyde coronatests på arbejdspladsen uden at risikere, at virksomhedens medarbejdere samtidig får et skattesmæk som resultat. Det er fortsat uklart, om en fremtidig arbejdsgiverbetalt coronavaccine vil blive skattefritaget efter samme metode, men kan efter omstændighederne også skattefritages efter de nuværende regler og betingelser.

IUNO anbefaler, at virksomheder der vælger, at stille krav om samt udbyde coronatest på arbejdspladsen er opmærksomme på betingelserne herfor, samt de regler der i øvrigt gælder for testning af medarbejdere og behandling af medarbejdernes testresultater.

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser er som et klart udgangspunkt skattepligtige personalegoder. Årsagen er, at medarbejderes helbred skatteretligt anses for et privat anliggende – uanset om ydelsen er relevant for arbejdsevnen eller ej.

Nyt lovforslag skal skattefritage coronatests

Virksomheder har som følge af den ekstraordinære situation, som coronavirus har udløst, adgang til at kræve, at medarbejdere bliver testet for coronavirus. Vi har tidligere beskrevet den nye lov om adgang til testning og til at modtage resultatet her.

Skattestyrelsen anførte indledningsvist i dets styresignal i høring, at arbejdsgiverbetalte coronatests skulle fritages som nødvendige for virksomhedens drift eller som omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder (kr. 1.200 om året). Skattestyrelsen anerkendte i den forbindelse, at en enkelt smittet medarbejder jo kan medføre hjemsendelse samt helt eller delvis nedlukning af virksomheder.

For at undgå enhver tvivl, vil der imidlertid blive udstedt et lovforslag, der skal sikre, at medarbejdere i alle tilfælde ikke bliver beskattet af en test, som de får af hensyn til arbejdet. Det er fortsat uklart, om lovforslaget for eksempel vil dække coronatests til medarbejderens nærmeste familie.

IUNO mener

Med de seneste udmeldinger kan virksomheder udbyde coronatests på arbejdspladsen uden at risikere, at virksomhedens medarbejdere samtidig får et skattesmæk som resultat. Det er fortsat uklart, om en fremtidig arbejdsgiverbetalt coronavaccine vil blive skattefritaget efter samme metode, men kan efter omstændighederne også skattefritages efter de nuværende regler og betingelser.

IUNO anbefaler, at virksomheder der vælger, at stille krav om samt udbyde coronatest på arbejdspladsen er opmærksomme på betingelserne herfor, samt de regler der i øvrigt gælder for testning af medarbejdere og behandling af medarbejdernes testresultater.

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

18. april 2021

Virksomhed bundet af kundeklausul med kompensation, der var sendt ved en fejl

logo
HR-jura

15. april 2021

Lønkompensationsordningen forlænges og bliver mere fleksibel

logo
HR-jura Persondata Corporate

14. april 2021

Virksomheder kan ikke kræve konsulenter og bestyrelsesmedlemmer testet for coronavirus

logo
HR-jura

11. april 2021

Diskrimination at opsige medarbejder på grund af sygefravær i barselsperiode

logo
HR-jura Forsikring

5. april 2021

Medarbejder havde ret til erstatning efter mobning førte til psykisk arbejdsskade

logo
HR-jura

25. marts 2021

Handicappet medarbejder kunne opsiges og havde ikke krav på morgenvagter

Learning

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)