DA
HR-jura

Arbejdsrelaterede coronatests skal ikke anses som skattepligtige personalegoder

logo
Juranyt
calendar 15. januar 2021
globus Danmark

Når virksomheder tilbyder sundhedsydelser til medarbejdere, er der normalt tale om et skattepligtigt personalegode for medarbejderen. Skattestyrelsen har dog netop bekræftet, at arbejdsrelaterede coronatests betalt af virksomheden, vil blive helt skattefrie efter et kommende lovforslag.

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser er som et klart udgangspunkt skattepligtige personalegoder. Årsagen er, at medarbejderes helbred skatteretligt anses for et privat anliggende – uanset om ydelsen er relevant for arbejdsevnen eller ej.

Nyt lovforslag skal skattefritage coronatests

Virksomheder har som følge af den ekstraordinære situation, som coronavirus har udløst, adgang til at kræve, at medarbejdere bliver testet for coronavirus. Vi har tidligere beskrevet den nye lov om adgang til testning og til at modtage resultatet her.

Skattestyrelsen anførte indledningsvist i dets styresignal i høring, at arbejdsgiverbetalte coronatests skulle fritages som nødvendige for virksomhedens drift eller som omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder (kr. 1.200 om året). Skattestyrelsen anerkendte i den forbindelse, at en enkelt smittet medarbejder jo kan medføre hjemsendelse samt helt eller delvis nedlukning af virksomheder.

For at undgå enhver tvivl, vil der imidlertid blive udstedt et lovforslag, der skal sikre, at medarbejdere i alle tilfælde ikke bliver beskattet af en test, som de får af hensyn til arbejdet. Det er fortsat uklart, om lovforslaget for eksempel vil dække coronatests til medarbejderens nærmeste familie.

IUNO mener

Med de seneste udmeldinger kan virksomheder udbyde coronatests på arbejdspladsen uden at risikere, at virksomhedens medarbejdere samtidig får et skattesmæk som resultat. Det er fortsat uklart, om en fremtidig arbejdsgiverbetalt coronavaccine vil blive skattefritaget efter samme metode, men kan efter omstændighederne også skattefritages efter de nuværende regler og betingelser.

IUNO anbefaler, at virksomheder der vælger, at stille krav om samt udbyde coronatest på arbejdspladsen er opmærksomme på betingelserne herfor, samt de regler der i øvrigt gælder for testning af medarbejdere og behandling af medarbejdernes testresultater.

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser er som et klart udgangspunkt skattepligtige personalegoder. Årsagen er, at medarbejderes helbred skatteretligt anses for et privat anliggende – uanset om ydelsen er relevant for arbejdsevnen eller ej.

Nyt lovforslag skal skattefritage coronatests

Virksomheder har som følge af den ekstraordinære situation, som coronavirus har udløst, adgang til at kræve, at medarbejdere bliver testet for coronavirus. Vi har tidligere beskrevet den nye lov om adgang til testning og til at modtage resultatet her.

Skattestyrelsen anførte indledningsvist i dets styresignal i høring, at arbejdsgiverbetalte coronatests skulle fritages som nødvendige for virksomhedens drift eller som omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder (kr. 1.200 om året). Skattestyrelsen anerkendte i den forbindelse, at en enkelt smittet medarbejder jo kan medføre hjemsendelse samt helt eller delvis nedlukning af virksomheder.

For at undgå enhver tvivl, vil der imidlertid blive udstedt et lovforslag, der skal sikre, at medarbejdere i alle tilfælde ikke bliver beskattet af en test, som de får af hensyn til arbejdet. Det er fortsat uklart, om lovforslaget for eksempel vil dække coronatests til medarbejderens nærmeste familie.

IUNO mener

Med de seneste udmeldinger kan virksomheder udbyde coronatests på arbejdspladsen uden at risikere, at virksomhedens medarbejdere samtidig får et skattesmæk som resultat. Det er fortsat uklart, om en fremtidig arbejdsgiverbetalt coronavaccine vil blive skattefritaget efter samme metode, men kan efter omstændighederne også skattefritages efter de nuværende regler og betingelser.

IUNO anbefaler, at virksomheder der vælger, at stille krav om samt udbyde coronatest på arbejdspladsen er opmærksomme på betingelserne herfor, samt de regler der i øvrigt gælder for testning af medarbejdere og behandling af medarbejdernes testresultater.

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

23. januar 2022

EU-Kommissionen: Nye regler om platformsarbejde på vej

logo
HR-jura

16. januar 2022

Forkert arbejdstid i ansættelseskontrakt udløste kompensation

logo
HR-jura

9. januar 2022

Nyt lovforslag er fremsat om øremærket barsel

logo
HR-jura

19. december 2021

Lovligt at bortvise medarbejder, som gik i vrede

logo
HR-jura

10. december 2021

Nyt lovforslag skal hjælpe virksomheder med hjemsendte medarbejdere

logo
Litigation HR-jura

9. december 2021

Virksomheder har pligt til at forebygge stor arbejdsmængde og tidspres

Holdet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk assistent

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikationsassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Kommunikationsassistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Mathilde

Baudry

Kommunikationsassistent

Nora

Tägtgård Coter

Senior juridisk assistent

Salam

S. A. Al-Khafaji

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner