DA
HR-jura Forsikring

Borger havde ret til jobafklaringsforløb

logo
Juranyt
calendar 1. september 2017
globus Danmark

Ankestyrelsen havde siden 2014 haft den praksis, at en borger, der afslog at modtage ressourceforløbsydelse under sin sygdom, afskar sig selv fra at komme i et jobafklaringsforløb. Østre Landsret fastslog i en dom fra marts, at denne praksis fra Ankestyrelsen var ulovlig. Ankestyrelsen ændrede derfor praksis med den virkning, at borgere fremadrettet har ret til et jobafklaringsforløb uanset, at de ikke modtager ressourceforløbsydelse.

Ifølge beskæftigelsesindsatslovens § 68 d, der blev indført med virkning fra juli 2014, har en sygedagpengemodtager ret til et jobafklaringsforløb, hvis to betingelser er opfyldt. Dels skal der være tale om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom, og dels skal den sygemeldte være afskåret fra at modtage yderligere sygedagpenge. Beskæftigelsesindsatsloven gælder blandt andet for ”personer, der som led i et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b modtager ressourceforløbsydelse”. Ankestyrelsen lagde derfor til grund, at det måtte være en yderligere betingelse for at komme i jobafklaringsforløb, at den sygemeldte modtog ressourceforløbsydelse under sin sygdom.

En marokkansk statsborger med tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark var blevet sygemeldt efter en arbejdsulykke i 2012. Da det er en betingelse for senere at opnå varig opholdstilladelse i Danmark, at man ikke modtager sociale ydelser under sit ophold, havde han takket nej til tilbuddet om sygedagpenge. Ankestyrelsen afgjorde derfor i 2015, at han ikke havde ret til et jobafklaringsforløb.

Østre Landsret: Ikke en betingelse, at borger modtager ressourceforløbsydelse

Sagen blev herefter indbragt for Østre Landsret, som i marts 2017 fastslog, at Ankestyrelsens afgørelse var i strid med lovens formål. Her blev der lagt vægt på, at formålet med at indføre reglerne om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse var at sikre syge personer økonomisk tryghed under hele sygeforløbet. Det var ikke meningen med lovændringen i 2014 at fratage personer, som efter den tidligere lov ville være blevet tilbudt jobafklaringsforløb, retten til et sådant forløb.

Ankestyrelsen ændrede herefter sin oprindelige afgørelse og afgjorde sagen i overensstemmelse med landsretsdommen.

IUNO mener

Afgørelsen indebærer, at Ankestyrelsen ændrer praksis på området med virkning fra marts 2017. Ankestyrelsen har altså nu fastslået, at borgere har ret til jobafklaringsforløb, selvom de vælger ikke at modtage ressourceforløbsydelse. Dette har betydning for kommunernes håndtering af denne type af sager.

Ifølge beskæftigelsesindsatslovens § 68 d, der blev indført med virkning fra juli 2014, har en sygedagpengemodtager ret til et jobafklaringsforløb, hvis to betingelser er opfyldt. Dels skal der være tale om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom, og dels skal den sygemeldte være afskåret fra at modtage yderligere sygedagpenge. Beskæftigelsesindsatsloven gælder blandt andet for ”personer, der som led i et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b modtager ressourceforløbsydelse”. Ankestyrelsen lagde derfor til grund, at det måtte være en yderligere betingelse for at komme i jobafklaringsforløb, at den sygemeldte modtog ressourceforløbsydelse under sin sygdom.

En marokkansk statsborger med tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark var blevet sygemeldt efter en arbejdsulykke i 2012. Da det er en betingelse for senere at opnå varig opholdstilladelse i Danmark, at man ikke modtager sociale ydelser under sit ophold, havde han takket nej til tilbuddet om sygedagpenge. Ankestyrelsen afgjorde derfor i 2015, at han ikke havde ret til et jobafklaringsforløb.

Østre Landsret: Ikke en betingelse, at borger modtager ressourceforløbsydelse

Sagen blev herefter indbragt for Østre Landsret, som i marts 2017 fastslog, at Ankestyrelsens afgørelse var i strid med lovens formål. Her blev der lagt vægt på, at formålet med at indføre reglerne om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse var at sikre syge personer økonomisk tryghed under hele sygeforløbet. Det var ikke meningen med lovændringen i 2014 at fratage personer, som efter den tidligere lov ville være blevet tilbudt jobafklaringsforløb, retten til et sådant forløb.

Ankestyrelsen ændrede herefter sin oprindelige afgørelse og afgjorde sagen i overensstemmelse med landsretsdommen.

IUNO mener

Afgørelsen indebærer, at Ankestyrelsen ændrer praksis på området med virkning fra marts 2017. Ankestyrelsen har altså nu fastslået, at borgere har ret til jobafklaringsforløb, selvom de vælger ikke at modtage ressourceforløbsydelse. Dette har betydning for kommunernes håndtering af denne type af sager.

Modtag vores nyhedsbrev

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Lignende nyt

logo
HR-jura

17. januar 2021

HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?

logo
HR-jura

15. januar 2021

Lønkompensationsordningen forlænges til den 7. februar 2021

logo
HR-jura

15. januar 2021

Jobklausuler ikke længere gyldige

logo
HR-jura

15. januar 2021

Arbejdsrelaterede coronatests skal ikke anses som skattepligtige personalegoder

logo
HR-jura

7. januar 2021

Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus

logo
HR-jura

20. december 2020

Kan virksomheder kræve, at medarbejdere bliver vaccineret mod coronavirus?

Learning

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT