DA
HR-jura

Brexit-lovforslag vedtaget: Briter i Danmark bevarer rettigheder

logo
Juranyt
calendar 29. marts 2019
globus Danmark

Folketinget har enstemmigt vedtaget et lovforslag, der midlertidigt viderefører visse rettigheder for briter i Danmark og for danskere i Storbritannien i tilfælde af, at Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale. Den nye lov sikrer blandt andet, at britiske statsborgere, der arbejder i Danmark, bevarer retten til sociale ydelser, såsom barsels- og sygedagpenge.

Forhandlingerne om Storbritanniens udtrædelse af EU er stadig i gang, og det er derfor uklart, om der vil blive indgået en udtrædelsesaftale. Hvis ikke der opnås en aftale, kan det få store konsekvenser både for britiske statsborgere, der opholder sig i Danmark, og for danske og andre EU-statsborgere, der opholder sig i Storbritannien.

Dette er baggrunden for vedtagelsen af den nye lov. Loven viderefører regler på en række forskellige områder. I dette nyhedsbrev fokuserer vi på de arbejdsretlige aspekter af loven.

Rettigheder til ydelser i Danmark videreføres

I dag gælder der gunstigere opholdsregler for EU-statsborgere, der arbejder i Danmark som medarbejdere eller selvstændige erhvervsdrivende. Den nye lov sikrer, at disse regler fortsat gælder for briter i Danmark, hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale.

Herudover viderefører loven en række rettigheder i forhold til sociale ydelser i Danmark. Eksempelvis sikres det, at danske, britiske og øvrige EU-statsborgere, der bor i Storbritannien, men arbejder i Danmark, bevarer retten til at modtage barsels- og sygedagpenge, som om de stadig var omfattet af EU-reglerne. Retten til blandt andet barsels- og sygedagpenge skal også fortsat opgøres, som om EU-retten fandt anvendelse for danske statsborgere i Storbritannien og for britiske statsborgere i Danmark. Det betyder i praksis, at der stadig skal tages højde for beskæftigelses-, bopæls- og forsikringsperioder i Storbritannien, når det skal afgøres, om betingelserne for at modtage barsels- eller sygedagpenge fra Danmark er opfyldt.

I forlængelse heraf sikrer loven også, at britiske statsborgere, der på udtrædelsestidspunktet har ret til sygedagpenge, fortsat kan få udbetalt sygedagpengene, selvom de opholder sig uden for Danmark. Sygedagpengene kan dog kun udbetales indtil afslutningen af den igangværende sygefraværsperiode.

Endelig fastslår loven, at danske, britiske og øvrige EU-statsborgere, der på udtrædelsestidspunktet har fået tilkendt ret til pension, førtidspension eller efterløn bevarer disse rettigheder, som om Storbritannien fortsat var medlem af EU.

Loven træder kun i kraft, hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale og vil være en midlertidig ordning for at sikre en blid overgang til Storbritanniens nye status som tredjeland. Det afhænger derfor af det videre forløb i Brexit-forhandlingerne, om lovens regler bliver aktuelle.

IUNO mener

Formålet med loven er at modvirke de alvorligste konsekvenser af et Brexit uden udtrædelsesaftale. Loven viderefører derfor visse rettigheder for britiske statsborgere i Danmark og for EU-statsborgere, der opholder sig i Storbritannien og modtager ydelser fra Danmark.

Generelt fastholder loven EU’s ligebehandlingsprincip, hvilket vil sige, at britiske statsborgere i Danmark fortsat behandles på samme måde som EU-statsborgere. Dette gælder blandt andet med hensyn til optjening af ret til sociale ydelser.

Loven træder dog kun i kraft, hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale. Og selv hvis loven træder i kraft, gælder den kun midlertidigt. Det er derfor stadig uklart, hvad retsstillingen på længere sigt bliver for britiske statsborgere i Danmark og for danske statsborgere i Storbritannien. Med loven er der dog givet en vis midlertidig sikkerhed for briter i Danmark.

Vi fortsætter med at følge Brexit-forhandlingerne og vender tilbage, når der er nyt.

[LOV nr. 264 af 25/03/2019 – Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale]

Forhandlingerne om Storbritanniens udtrædelse af EU er stadig i gang, og det er derfor uklart, om der vil blive indgået en udtrædelsesaftale. Hvis ikke der opnås en aftale, kan det få store konsekvenser både for britiske statsborgere, der opholder sig i Danmark, og for danske og andre EU-statsborgere, der opholder sig i Storbritannien.

Dette er baggrunden for vedtagelsen af den nye lov. Loven viderefører regler på en række forskellige områder. I dette nyhedsbrev fokuserer vi på de arbejdsretlige aspekter af loven.

Rettigheder til ydelser i Danmark videreføres

I dag gælder der gunstigere opholdsregler for EU-statsborgere, der arbejder i Danmark som medarbejdere eller selvstændige erhvervsdrivende. Den nye lov sikrer, at disse regler fortsat gælder for briter i Danmark, hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale.

Herudover viderefører loven en række rettigheder i forhold til sociale ydelser i Danmark. Eksempelvis sikres det, at danske, britiske og øvrige EU-statsborgere, der bor i Storbritannien, men arbejder i Danmark, bevarer retten til at modtage barsels- og sygedagpenge, som om de stadig var omfattet af EU-reglerne. Retten til blandt andet barsels- og sygedagpenge skal også fortsat opgøres, som om EU-retten fandt anvendelse for danske statsborgere i Storbritannien og for britiske statsborgere i Danmark. Det betyder i praksis, at der stadig skal tages højde for beskæftigelses-, bopæls- og forsikringsperioder i Storbritannien, når det skal afgøres, om betingelserne for at modtage barsels- eller sygedagpenge fra Danmark er opfyldt.

I forlængelse heraf sikrer loven også, at britiske statsborgere, der på udtrædelsestidspunktet har ret til sygedagpenge, fortsat kan få udbetalt sygedagpengene, selvom de opholder sig uden for Danmark. Sygedagpengene kan dog kun udbetales indtil afslutningen af den igangværende sygefraværsperiode.

Endelig fastslår loven, at danske, britiske og øvrige EU-statsborgere, der på udtrædelsestidspunktet har fået tilkendt ret til pension, førtidspension eller efterløn bevarer disse rettigheder, som om Storbritannien fortsat var medlem af EU.

Loven træder kun i kraft, hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale og vil være en midlertidig ordning for at sikre en blid overgang til Storbritanniens nye status som tredjeland. Det afhænger derfor af det videre forløb i Brexit-forhandlingerne, om lovens regler bliver aktuelle.

IUNO mener

Formålet med loven er at modvirke de alvorligste konsekvenser af et Brexit uden udtrædelsesaftale. Loven viderefører derfor visse rettigheder for britiske statsborgere i Danmark og for EU-statsborgere, der opholder sig i Storbritannien og modtager ydelser fra Danmark.

Generelt fastholder loven EU’s ligebehandlingsprincip, hvilket vil sige, at britiske statsborgere i Danmark fortsat behandles på samme måde som EU-statsborgere. Dette gælder blandt andet med hensyn til optjening af ret til sociale ydelser.

Loven træder dog kun i kraft, hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale. Og selv hvis loven træder i kraft, gælder den kun midlertidigt. Det er derfor stadig uklart, hvad retsstillingen på længere sigt bliver for britiske statsborgere i Danmark og for danske statsborgere i Storbritannien. Med loven er der dog givet en vis midlertidig sikkerhed for briter i Danmark.

Vi fortsætter med at følge Brexit-forhandlingerne og vender tilbage, når der er nyt.

[LOV nr. 264 af 25/03/2019 – Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

31. marts 2020

Lovforslag vedtaget om lønkompensation til corona-ramte virksomheder

logo
HR-jura

31. marts 2020

Coronavirus: Nyt lovforslag vil give virksomheder mulighed for at udskyde ferie

logo
HR-jura

27. marts 2020

Coronavirus og hjemmearbejdspladsen

logo
HR-jura

20. marts 2020

Midlertidig lønkompensation til corona-ramte virksomheder

logo
HR-jura

18. marts 2020

Overblik: Regeringens hjælpepakke til corona-ramte virksomheder og medarbejdere

logo
HR-jura

13. marts 2020

Virksomhed erstatningsansvarlig for medarbejders skade som følge af ulykke på fiskekutter

Events

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT