DA
HR-jura

Coronavirus: Ny lovændring giver virksomheder mulighed for at udskyde ferie

logo
Juranyt
calendar 3. april 2020
globus Danmark

Regeringen har netop vedtaget en ny lov, hvorefter virksomheder med eller uden forudgående aftale får adgang til at udskyde optjent ferie til den efterfølgende afholdelsesperiode. Med de midlertidige ændringer til ferieloven, vil tiltaget sikre bedre fleksibilitet for virksomheder, der i øjeblikket oplever akut mangel på særlig arbejdskraft. Virksomheder får dog kun adgang til at udskyde ferie, hvis der er tale om væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn.

Virksomheder vil under det nye lovforslag få ret til at udskyde ferie på baggrund af individuelle aftaler eller egen beslutning, hvorefter ferie for det nuværende ferieår, samt det forkortede ferieår fra den 1. maj til den 31. august 2020, kan udskydes til afholdelse i den efterfølgende afholdelsesperiode.

Før virksomheder begynder at forberede udskydelse af ferie, er det dog vigtigt at være opmærksom på, at lovforslaget i sin nuværende form betinger muligheden for udskydelse af, at der er tale om force-majeure lignende omstændigheder, eksempelvis hvis virksomheden er hårdt ramt af sygdoms- og karantænetilfælde. Derfor skal der overordnet være tale om uforudsigelige omstændigheder uden for virksomhedens kontrol. Samtidig skal det være nødvendigt, at det er den pågældende medarbejder, hvis ferie der kræves udskudt, der skal udføre arbejdet. Der er dog hver gang tale om en konkret vurdering i forhold til den enkelte virksomhed og medarbejder.

Lovforslaget bliver i øjeblikket hastebehandlet, og forventes vedtaget i morgen.

Vi følgende lovbehandlingen tæt, og vender tilbage så snart der er nyt.

 [L161 ”Lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19” vedtaget den 2. april 2020]

Virksomheder vil under det nye lovforslag få ret til at udskyde ferie på baggrund af individuelle aftaler eller egen beslutning, hvorefter ferie for det nuværende ferieår, samt det forkortede ferieår fra den 1. maj til den 31. august 2020, kan udskydes til afholdelse i den efterfølgende afholdelsesperiode.

Før virksomheder begynder at forberede udskydelse af ferie, er det dog vigtigt at være opmærksom på, at lovforslaget i sin nuværende form betinger muligheden for udskydelse af, at der er tale om force-majeure lignende omstændigheder, eksempelvis hvis virksomheden er hårdt ramt af sygdoms- og karantænetilfælde. Derfor skal der overordnet være tale om uforudsigelige omstændigheder uden for virksomhedens kontrol. Samtidig skal det være nødvendigt, at det er den pågældende medarbejder, hvis ferie der kræves udskudt, der skal udføre arbejdet. Der er dog hver gang tale om en konkret vurdering i forhold til den enkelte virksomhed og medarbejder.

Lovforslaget bliver i øjeblikket hastebehandlet, og forventes vedtaget i morgen.

Vi følgende lovbehandlingen tæt, og vender tilbage så snart der er nyt.

 [L161 ”Lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19” vedtaget den 2. april 2020]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Nina

Kumari

Advokatfuldmægtig

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

12. august 2020

Nyt lovforslag: Indefrosne feriepenge bliver ikke udbetalt af virksomheder

logo
HR-jura

26. juni 2020

Overtrædelser af gavepolitik var bortvisningsgrund

logo
HR-jura

19. juni 2020

Lovforslag: Udvidet adgang til at varsle sommerferie under lønkompensationsordningen

logo
HR-jura

19. juni 2020

Coronavirus: Sådan håndterer du medarbejdere, der rejser til ”karantænelande”

logo
HR-jura

16. juni 2020

Delvis udbetaling af indefrosne feriepenge

logo
HR-jura

12. juni 2020

Coronavirus: Sådan håndterer du medarbejdere, der rejser sydpå

Events

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT