DA
HR-jura

Coronavirus: Ny lovændring giver virksomheder mulighed for at udskyde ferie

logo
Juranyt
calendar 3. april 2020
globus Danmark

Regeringen har netop vedtaget en ny lov, hvorefter virksomheder med eller uden forudgående aftale får adgang til at udskyde optjent ferie til den efterfølgende afholdelsesperiode. Med de midlertidige ændringer til ferieloven, vil tiltaget sikre bedre fleksibilitet for virksomheder, der i øjeblikket oplever akut mangel på særlig arbejdskraft. Virksomheder får dog kun adgang til at udskyde ferie, hvis der er tale om væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn.

Virksomheder vil under det nye lovforslag få ret til at udskyde ferie på baggrund af individuelle aftaler eller egen beslutning, hvorefter ferie for det nuværende ferieår, samt det forkortede ferieår fra den 1. maj til den 31. august 2020, kan udskydes til afholdelse i den efterfølgende afholdelsesperiode.

Før virksomheder begynder at forberede udskydelse af ferie, er det dog vigtigt at være opmærksom på, at lovforslaget i sin nuværende form betinger muligheden for udskydelse af, at der er tale om force-majeure lignende omstændigheder, eksempelvis hvis virksomheden er hårdt ramt af sygdoms- og karantænetilfælde. Derfor skal der overordnet være tale om uforudsigelige omstændigheder uden for virksomhedens kontrol. Samtidig skal det være nødvendigt, at det er den pågældende medarbejder, hvis ferie der kræves udskudt, der skal udføre arbejdet. Der er dog hver gang tale om en konkret vurdering i forhold til den enkelte virksomhed og medarbejder.

Lovforslaget bliver i øjeblikket hastebehandlet, og forventes vedtaget i morgen.

Vi følgende lovbehandlingen tæt, og vender tilbage så snart der er nyt.

 [L161 ”Lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19” vedtaget den 2. april 2020]

Virksomheder vil under det nye lovforslag få ret til at udskyde ferie på baggrund af individuelle aftaler eller egen beslutning, hvorefter ferie for det nuværende ferieår, samt det forkortede ferieår fra den 1. maj til den 31. august 2020, kan udskydes til afholdelse i den efterfølgende afholdelsesperiode.

Før virksomheder begynder at forberede udskydelse af ferie, er det dog vigtigt at være opmærksom på, at lovforslaget i sin nuværende form betinger muligheden for udskydelse af, at der er tale om force-majeure lignende omstændigheder, eksempelvis hvis virksomheden er hårdt ramt af sygdoms- og karantænetilfælde. Derfor skal der overordnet være tale om uforudsigelige omstændigheder uden for virksomhedens kontrol. Samtidig skal det være nødvendigt, at det er den pågældende medarbejder, hvis ferie der kræves udskudt, der skal udføre arbejdet. Der er dog hver gang tale om en konkret vurdering i forhold til den enkelte virksomhed og medarbejder.

Lovforslaget bliver i øjeblikket hastebehandlet, og forventes vedtaget i morgen.

Vi følgende lovbehandlingen tæt, og vender tilbage så snart der er nyt.

 [L161 ”Lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19” vedtaget den 2. april 2020]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Nina

Kumari

Advokatfuldmægtig

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

18. oktober 2020

Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov

logo
HR-jura

11. oktober 2020

Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn

logo
HR-jura

4. oktober 2020

Medarbejder tilsidesatte sin underretningspligt efter lov om arbejdstagers opfindelser

logo
HR-jura

27. september 2020

Coronavirus: Ny lov om midlertidig arbejdsfordeling vedtaget

logo
HR-jura

20. september 2020

Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn

logo
HR-jura

13. september 2020

Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere

Events

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT