DA
HR-jura

Coronavirus: Opdaterede retningslinjer for genåbning af arbejdspladser

logo
Juranyt
calendar 14. maj 2020
globus Danmark

Regeringen besluttede kort efter påske, at Danmark var parat til en endnu hurtigere genåbning end først antaget. For nogle virksomheder betyder det, at medarbejdere allerede gradvist er vendt tilbage til arbejdspladsen. Virksomheder skal dog være opmærksomme på, at regeringen fortsat anbefaler at fastholde hjemmearbejdet i videst muligt omfang, og at der for de medarbejdere, som vender tilbage, er blevet offentliggjort opdaterede retningslinjer for, hvordan arbejdspladsen forsvarligt genåbnes.

Efter regeringens strategi for gradvis genåbning af Danmark kunne medarbejdere som udgangspunkt igen møde fysisk ind på arbejde efter påskeferien. Beslutningen om genåbning er fortsat rettet mod de virksomheder, der oplever nedsat produktivitet ved hjemmearbejde og forudsætter, at genåbningen af arbejdspladsen foregår fuldt forsvarligt.

Virksomheder, der beslutter at genåbne arbejdspladsen, skal derfor være opmærksomme på, at Erhvervsministeriet netop har offentliggjort opdaterede retningslinjer for, hvad der gælder i forbindelse med tilbagevenden. Modsat skal virksomheder, der stadig uden større konsekvenser kan opretholde hjemmearbejdspladsen, fortsat sikre fokus på reglerne i arbejdsmiljølovgivningen samt persondatareglerne. Vi har tidligere beskrevet kravene til hjemmearbejdspladsen her

De oprindelige retningslinjer var udarbejdet af regeringen efter dialog med både erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter og blev i forbindelse med anden fase af genåbningen opdateret. Retningslinjerne skal fortsat overordnet sikre, at smittespredningen ikke løber løbsk ved at sikre forsvarlig indretning af arbejdspladsen, inden medarbejderne møder ind igen. Vi har tidligere skrevet om regeringens oprindelige retningslinjer for genåbning af arbejdspladser her.

Hvordan indretter virksomheder arbejdspladsen forsvarligt inden genåbning?  

Genåbningen af Danmark er betinget af, at blandt andet både virksomheder og medarbejdere fortsat efterlever myndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning. Virksomheder, der ikke kan opretholde hjemmearbejdet, fordi det har negativ indflydelse på virksomhedens aktiviteter, skal derfor sætte sig godt ind i de nye retningslinjer. Det betyder, at virksomheder skal overveje at: 

 • Sikre minimum 1 meters afstand mellem medarbejderne, eksempelvis ved skiftehold
 • Sikre minimum 2 meters afstand ved øget smitterisiko ud fra et forsigtighedsprincip, eksempelvis lukkede rum, aktiviteter med fysisk anstrengelse mv.
 • Indføre klare retningslinjer for, at medarbejdere efter sygdomsforløb først må møde 48 timer efter symptomer er ophørt
 • Etablere forskudte arbejdstider for at undgå overbelastning af kollektiv transport
 • Begrænse fysiske møder og i stedet gøre brug af digitale eller udendørs løsninger
 • Begrænse forretningsrejser, kursusaktiviteter mv.
 • Fastlægge regler for ophold i fællesrum, kantine, mødelokaler mv.
 • Indrette kantinen ved nedlukning af buffet, afstand mellem borde, afstandsmarkering mv.
 • Lukke ned for siddende spisning, hvor flere afdelinger risikerer at mødes på tværs
 • Indføre forskudte pauser
 • Opprioritere regelmæssig rengøring på kontoret, navnlig i tilfælde af sygdom
 • Overholdelse af sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om god hygiejne

Arbejdstilsynet har bekræftet, at tilsynsindsatsen efter påskeferien er øget i en række udvalgte brancher, herunder byggepladser, landbrug og virksomheder omfattet af social dumping-indsatsen for at forebygge ulykker og mindske risikoen for spredning. Derudover har Arbejdstilsynet understreget, at tilsynsbesøg bliver tilpasset til den særlige situation, som arbejdspladserne står i på grund af coronavirus. Det betyder blandt andet, at der som udgangspunkt ikke bliver taget afgørelser om formelle overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, eksempelvis APV eller arbejdsmiljøorganisation. 

Kan virksomheder tilbyde tests på arbejdspladsen?

Det bliver i stigende grad muligt at få adgang til test-kits for coronavirus, og en række virksomheder overvejer derfor i øjeblikket at tilbyde deres medarbejdere at blive testet for den smitsomme sygdom. Det er som udgangspunkt muligt, men i lyset af helbredsoplysningslovgivningen skal virksomheder sikre, at de hverken anmoder om, indhenter eller på anden måde får adgang til medarbejdernes testresultater. Medarbejderne er naturligvis berettigede til at modtage oplysningerne, og de kan herefter selv beslutte at videregive oplysningerne til virksomheden.

Hvordan virksomheder derimod håndterer en medarbejder, der udviser symptomer, er et andet spørgsmål. Her kan virksomheden fortsat tilbyde medarbejderen at blive testet, men bør som hovedregel vælge at hjemsende medarbejderen som led i ledelsesretten. Medarbejderen vil her have ret til løn under sygdom som sædvanlig. Vi har tidligere beskrevet, hvordan virksomheder i så fald skal forholde sig her.

IUNO mener

Den nuværende situation har ingen fortilfælde, og virksomheder skal derfor gennem løbende tiltag og dialog med medarbejderne sikre, at arbejdspladsen indrettes bedst muligt for at undgå uforholdsmæssig smittespredning. Virksomheder skal i den forbindelse sikre overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen og helbredsoplysningsloven.

IUNO anbefaler, at virksomheder udarbejder klare handlingsplaner for genåbning af arbejdspladsen, navnlig hvis der i den forbindelse tilbydes testning på arbejdspladsen.

Efter regeringens strategi for gradvis genåbning af Danmark kunne medarbejdere som udgangspunkt igen møde fysisk ind på arbejde efter påskeferien. Beslutningen om genåbning er fortsat rettet mod de virksomheder, der oplever nedsat produktivitet ved hjemmearbejde og forudsætter, at genåbningen af arbejdspladsen foregår fuldt forsvarligt.

Virksomheder, der beslutter at genåbne arbejdspladsen, skal derfor være opmærksomme på, at Erhvervsministeriet netop har offentliggjort opdaterede retningslinjer for, hvad der gælder i forbindelse med tilbagevenden. Modsat skal virksomheder, der stadig uden større konsekvenser kan opretholde hjemmearbejdspladsen, fortsat sikre fokus på reglerne i arbejdsmiljølovgivningen samt persondatareglerne. Vi har tidligere beskrevet kravene til hjemmearbejdspladsen her

De oprindelige retningslinjer var udarbejdet af regeringen efter dialog med både erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter og blev i forbindelse med anden fase af genåbningen opdateret. Retningslinjerne skal fortsat overordnet sikre, at smittespredningen ikke løber løbsk ved at sikre forsvarlig indretning af arbejdspladsen, inden medarbejderne møder ind igen. Vi har tidligere skrevet om regeringens oprindelige retningslinjer for genåbning af arbejdspladser her.

Hvordan indretter virksomheder arbejdspladsen forsvarligt inden genåbning?  

Genåbningen af Danmark er betinget af, at blandt andet både virksomheder og medarbejdere fortsat efterlever myndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning. Virksomheder, der ikke kan opretholde hjemmearbejdet, fordi det har negativ indflydelse på virksomhedens aktiviteter, skal derfor sætte sig godt ind i de nye retningslinjer. Det betyder, at virksomheder skal overveje at: 

 • Sikre minimum 1 meters afstand mellem medarbejderne, eksempelvis ved skiftehold
 • Sikre minimum 2 meters afstand ved øget smitterisiko ud fra et forsigtighedsprincip, eksempelvis lukkede rum, aktiviteter med fysisk anstrengelse mv.
 • Indføre klare retningslinjer for, at medarbejdere efter sygdomsforløb først må møde 48 timer efter symptomer er ophørt
 • Etablere forskudte arbejdstider for at undgå overbelastning af kollektiv transport
 • Begrænse fysiske møder og i stedet gøre brug af digitale eller udendørs løsninger
 • Begrænse forretningsrejser, kursusaktiviteter mv.
 • Fastlægge regler for ophold i fællesrum, kantine, mødelokaler mv.
 • Indrette kantinen ved nedlukning af buffet, afstand mellem borde, afstandsmarkering mv.
 • Lukke ned for siddende spisning, hvor flere afdelinger risikerer at mødes på tværs
 • Indføre forskudte pauser
 • Opprioritere regelmæssig rengøring på kontoret, navnlig i tilfælde af sygdom
 • Overholdelse af sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om god hygiejne

Arbejdstilsynet har bekræftet, at tilsynsindsatsen efter påskeferien er øget i en række udvalgte brancher, herunder byggepladser, landbrug og virksomheder omfattet af social dumping-indsatsen for at forebygge ulykker og mindske risikoen for spredning. Derudover har Arbejdstilsynet understreget, at tilsynsbesøg bliver tilpasset til den særlige situation, som arbejdspladserne står i på grund af coronavirus. Det betyder blandt andet, at der som udgangspunkt ikke bliver taget afgørelser om formelle overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, eksempelvis APV eller arbejdsmiljøorganisation. 

Kan virksomheder tilbyde tests på arbejdspladsen?

Det bliver i stigende grad muligt at få adgang til test-kits for coronavirus, og en række virksomheder overvejer derfor i øjeblikket at tilbyde deres medarbejdere at blive testet for den smitsomme sygdom. Det er som udgangspunkt muligt, men i lyset af helbredsoplysningslovgivningen skal virksomheder sikre, at de hverken anmoder om, indhenter eller på anden måde får adgang til medarbejdernes testresultater. Medarbejderne er naturligvis berettigede til at modtage oplysningerne, og de kan herefter selv beslutte at videregive oplysningerne til virksomheden.

Hvordan virksomheder derimod håndterer en medarbejder, der udviser symptomer, er et andet spørgsmål. Her kan virksomheden fortsat tilbyde medarbejderen at blive testet, men bør som hovedregel vælge at hjemsende medarbejderen som led i ledelsesretten. Medarbejderen vil her have ret til løn under sygdom som sædvanlig. Vi har tidligere beskrevet, hvordan virksomheder i så fald skal forholde sig her.

IUNO mener

Den nuværende situation har ingen fortilfælde, og virksomheder skal derfor gennem løbende tiltag og dialog med medarbejderne sikre, at arbejdspladsen indrettes bedst muligt for at undgå uforholdsmæssig smittespredning. Virksomheder skal i den forbindelse sikre overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen og helbredsoplysningsloven.

IUNO anbefaler, at virksomheder udarbejder klare handlingsplaner for genåbning af arbejdspladsen, navnlig hvis der i den forbindelse tilbydes testning på arbejdspladsen.

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

18. april 2021

Virksomhed bundet af kundeklausul med kompensation, der var sendt ved en fejl

logo
HR-jura

15. april 2021

Lønkompensationsordningen forlænges og bliver mere fleksibel

logo
HR-jura Persondata Corporate

14. april 2021

Virksomheder kan ikke kræve konsulenter og bestyrelsesmedlemmer testet for coronavirus

logo
HR-jura

11. april 2021

Diskrimination at opsige medarbejder på grund af sygefravær i barselsperiode

logo
HR-jura Forsikring

5. april 2021

Medarbejder havde ret til erstatning efter mobning førte til psykisk arbejdsskade

logo
HR-jura

25. marts 2021

Handicappet medarbejder kunne opsiges og havde ikke krav på morgenvagter

Learning

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)