DA
HR-jura

Coronavirus: Opdaterede retningslinjer for genåbning af arbejdspladser

logo
Juranyt
calendar 14. maj 2020
globus Danmark

Regeringen besluttede kort efter påske, at Danmark var parat til en endnu hurtigere genåbning end først antaget. For nogle virksomheder betyder det, at medarbejdere allerede gradvist er vendt tilbage til arbejdspladsen. Virksomheder skal dog være opmærksomme på, at regeringen fortsat anbefaler at fastholde hjemmearbejdet i videst muligt omfang, og at der for de medarbejdere, som vender tilbage, er blevet offentliggjort opdaterede retningslinjer for, hvordan arbejdspladsen forsvarligt genåbnes.

Efter regeringens strategi for gradvis genåbning af Danmark kunne medarbejdere som udgangspunkt igen møde fysisk ind på arbejde efter påskeferien. Beslutningen om genåbning er fortsat rettet mod de virksomheder, der oplever nedsat produktivitet ved hjemmearbejde og forudsætter, at genåbningen af arbejdspladsen foregår fuldt forsvarligt.

Virksomheder, der beslutter at genåbne arbejdspladsen, skal derfor være opmærksomme på, at Erhvervsministeriet netop har offentliggjort opdaterede retningslinjer for, hvad der gælder i forbindelse med tilbagevenden. Modsat skal virksomheder, der stadig uden større konsekvenser kan opretholde hjemmearbejdspladsen, fortsat sikre fokus på reglerne i arbejdsmiljølovgivningen samt persondatareglerne. Vi har tidligere beskrevet kravene til hjemmearbejdspladsen her

De oprindelige retningslinjer var udarbejdet af regeringen efter dialog med både erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter og blev i forbindelse med anden fase af genåbningen opdateret. Retningslinjerne skal fortsat overordnet sikre, at smittespredningen ikke løber løbsk ved at sikre forsvarlig indretning af arbejdspladsen, inden medarbejderne møder ind igen. Vi har tidligere skrevet om regeringens oprindelige retningslinjer for genåbning af arbejdspladser her.

Hvordan indretter virksomheder arbejdspladsen forsvarligt inden genåbning?  

Genåbningen af Danmark er betinget af, at blandt andet både virksomheder og medarbejdere fortsat efterlever myndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning. Virksomheder, der ikke kan opretholde hjemmearbejdet, fordi det har negativ indflydelse på virksomhedens aktiviteter, skal derfor sætte sig godt ind i de nye retningslinjer. Det betyder, at virksomheder skal overveje at: 

 • Sikre minimum 1 meters afstand mellem medarbejderne, eksempelvis ved skiftehold
 • Sikre minimum 2 meters afstand ved øget smitterisiko ud fra et forsigtighedsprincip, eksempelvis lukkede rum, aktiviteter med fysisk anstrengelse mv.
 • Indføre klare retningslinjer for, at medarbejdere efter sygdomsforløb først må møde 48 timer efter symptomer er ophørt
 • Etablere forskudte arbejdstider for at undgå overbelastning af kollektiv transport
 • Begrænse fysiske møder og i stedet gøre brug af digitale eller udendørs løsninger
 • Begrænse forretningsrejser, kursusaktiviteter mv.
 • Fastlægge regler for ophold i fællesrum, kantine, mødelokaler mv.
 • Indrette kantinen ved nedlukning af buffet, afstand mellem borde, afstandsmarkering mv.
 • Lukke ned for siddende spisning, hvor flere afdelinger risikerer at mødes på tværs
 • Indføre forskudte pauser
 • Opprioritere regelmæssig rengøring på kontoret, navnlig i tilfælde af sygdom
 • Overholdelse af sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om god hygiejne

Arbejdstilsynet har bekræftet, at tilsynsindsatsen efter påskeferien er øget i en række udvalgte brancher, herunder byggepladser, landbrug og virksomheder omfattet af social dumping-indsatsen for at forebygge ulykker og mindske risikoen for spredning. Derudover har Arbejdstilsynet understreget, at tilsynsbesøg bliver tilpasset til den særlige situation, som arbejdspladserne står i på grund af coronavirus. Det betyder blandt andet, at der som udgangspunkt ikke bliver taget afgørelser om formelle overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, eksempelvis APV eller arbejdsmiljøorganisation. 

Kan virksomheder tilbyde tests på arbejdspladsen?

Det bliver i stigende grad muligt at få adgang til test-kits for coronavirus, og en række virksomheder overvejer derfor i øjeblikket at tilbyde deres medarbejdere at blive testet for den smitsomme sygdom. Det er som udgangspunkt muligt, men i lyset af helbredsoplysningslovgivningen skal virksomheder sikre, at de hverken anmoder om, indhenter eller på anden måde får adgang til medarbejdernes testresultater. Medarbejderne er naturligvis berettigede til at modtage oplysningerne, og de kan herefter selv beslutte at videregive oplysningerne til virksomheden.

Hvordan virksomheder derimod håndterer en medarbejder, der udviser symptomer, er et andet spørgsmål. Her kan virksomheden fortsat tilbyde medarbejderen at blive testet, men bør som hovedregel vælge at hjemsende medarbejderen som led i ledelsesretten. Medarbejderen vil her have ret til løn under sygdom som sædvanlig. Vi har tidligere beskrevet, hvordan virksomheder i så fald skal forholde sig her.

IUNO mener

Den nuværende situation har ingen fortilfælde, og virksomheder skal derfor gennem løbende tiltag og dialog med medarbejderne sikre, at arbejdspladsen indrettes bedst muligt for at undgå uforholdsmæssig smittespredning. Virksomheder skal i den forbindelse sikre overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen og helbredsoplysningsloven.

IUNO anbefaler, at virksomheder udarbejder klare handlingsplaner for genåbning af arbejdspladsen, navnlig hvis der i den forbindelse tilbydes testning på arbejdspladsen.

Efter regeringens strategi for gradvis genåbning af Danmark kunne medarbejdere som udgangspunkt igen møde fysisk ind på arbejde efter påskeferien. Beslutningen om genåbning er fortsat rettet mod de virksomheder, der oplever nedsat produktivitet ved hjemmearbejde og forudsætter, at genåbningen af arbejdspladsen foregår fuldt forsvarligt.

Virksomheder, der beslutter at genåbne arbejdspladsen, skal derfor være opmærksomme på, at Erhvervsministeriet netop har offentliggjort opdaterede retningslinjer for, hvad der gælder i forbindelse med tilbagevenden. Modsat skal virksomheder, der stadig uden større konsekvenser kan opretholde hjemmearbejdspladsen, fortsat sikre fokus på reglerne i arbejdsmiljølovgivningen samt persondatareglerne. Vi har tidligere beskrevet kravene til hjemmearbejdspladsen her

De oprindelige retningslinjer var udarbejdet af regeringen efter dialog med både erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter og blev i forbindelse med anden fase af genåbningen opdateret. Retningslinjerne skal fortsat overordnet sikre, at smittespredningen ikke løber løbsk ved at sikre forsvarlig indretning af arbejdspladsen, inden medarbejderne møder ind igen. Vi har tidligere skrevet om regeringens oprindelige retningslinjer for genåbning af arbejdspladser her.

Hvordan indretter virksomheder arbejdspladsen forsvarligt inden genåbning?  

Genåbningen af Danmark er betinget af, at blandt andet både virksomheder og medarbejdere fortsat efterlever myndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning. Virksomheder, der ikke kan opretholde hjemmearbejdet, fordi det har negativ indflydelse på virksomhedens aktiviteter, skal derfor sætte sig godt ind i de nye retningslinjer. Det betyder, at virksomheder skal overveje at: 

 • Sikre minimum 1 meters afstand mellem medarbejderne, eksempelvis ved skiftehold
 • Sikre minimum 2 meters afstand ved øget smitterisiko ud fra et forsigtighedsprincip, eksempelvis lukkede rum, aktiviteter med fysisk anstrengelse mv.
 • Indføre klare retningslinjer for, at medarbejdere efter sygdomsforløb først må møde 48 timer efter symptomer er ophørt
 • Etablere forskudte arbejdstider for at undgå overbelastning af kollektiv transport
 • Begrænse fysiske møder og i stedet gøre brug af digitale eller udendørs løsninger
 • Begrænse forretningsrejser, kursusaktiviteter mv.
 • Fastlægge regler for ophold i fællesrum, kantine, mødelokaler mv.
 • Indrette kantinen ved nedlukning af buffet, afstand mellem borde, afstandsmarkering mv.
 • Lukke ned for siddende spisning, hvor flere afdelinger risikerer at mødes på tværs
 • Indføre forskudte pauser
 • Opprioritere regelmæssig rengøring på kontoret, navnlig i tilfælde af sygdom
 • Overholdelse af sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om god hygiejne

Arbejdstilsynet har bekræftet, at tilsynsindsatsen efter påskeferien er øget i en række udvalgte brancher, herunder byggepladser, landbrug og virksomheder omfattet af social dumping-indsatsen for at forebygge ulykker og mindske risikoen for spredning. Derudover har Arbejdstilsynet understreget, at tilsynsbesøg bliver tilpasset til den særlige situation, som arbejdspladserne står i på grund af coronavirus. Det betyder blandt andet, at der som udgangspunkt ikke bliver taget afgørelser om formelle overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, eksempelvis APV eller arbejdsmiljøorganisation. 

Kan virksomheder tilbyde tests på arbejdspladsen?

Det bliver i stigende grad muligt at få adgang til test-kits for coronavirus, og en række virksomheder overvejer derfor i øjeblikket at tilbyde deres medarbejdere at blive testet for den smitsomme sygdom. Det er som udgangspunkt muligt, men i lyset af helbredsoplysningslovgivningen skal virksomheder sikre, at de hverken anmoder om, indhenter eller på anden måde får adgang til medarbejdernes testresultater. Medarbejderne er naturligvis berettigede til at modtage oplysningerne, og de kan herefter selv beslutte at videregive oplysningerne til virksomheden.

Hvordan virksomheder derimod håndterer en medarbejder, der udviser symptomer, er et andet spørgsmål. Her kan virksomheden fortsat tilbyde medarbejderen at blive testet, men bør som hovedregel vælge at hjemsende medarbejderen som led i ledelsesretten. Medarbejderen vil her have ret til løn under sygdom som sædvanlig. Vi har tidligere beskrevet, hvordan virksomheder i så fald skal forholde sig her.

IUNO mener

Den nuværende situation har ingen fortilfælde, og virksomheder skal derfor gennem løbende tiltag og dialog med medarbejderne sikre, at arbejdspladsen indrettes bedst muligt for at undgå uforholdsmæssig smittespredning. Virksomheder skal i den forbindelse sikre overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen og helbredsoplysningsloven.

IUNO anbefaler, at virksomheder udarbejder klare handlingsplaner for genåbning af arbejdspladsen, navnlig hvis der i den forbindelse tilbydes testning på arbejdspladsen.

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

23. januar 2022

EU-Kommissionen: Nye regler om platformsarbejde på vej

logo
HR-jura

16. januar 2022

Forkert arbejdstid i ansættelseskontrakt udløste kompensation

logo
HR-jura

9. januar 2022

Nyt lovforslag er fremsat om øremærket barsel

logo
HR-jura

19. december 2021

Lovligt at bortvise medarbejder, som gik i vrede

logo
HR-jura

10. december 2021

Nyt lovforslag skal hjælpe virksomheder med hjemsendte medarbejdere

logo
Litigation HR-jura

9. december 2021

Virksomheder har pligt til at forebygge stor arbejdsmængde og tidspres

Holdet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk assistent

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikationsassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Kommunikationsassistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Mathilde

Baudry

Kommunikationsassistent

Nora

Tägtgård Coter

Senior juridisk assistent

Salam

S. A. Al-Khafaji

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner