DA
HR-jura

Coronavirus: Sådan håndterer du medarbejdere, der rejser sydpå

logo
Juranyt
calendar 12. juni 2020
globus Danmark

Regeringen har besluttet at ændre rejsevejledningerne for Tyskland, Norge og Island fra orange til gule fra den 15. juni 2020. Men selvom medarbejdere i vidt omfang kan afholde deres sommerferie her, gælder der fortsat strenge restriktioner for alle andre feriedestinationer. Vi ser i nyhedsbrevet nærmere på, hvordan virksomheder kan forholde sig, når medarbejdere vil rejse i strid med Udenrigsministeriets anbefalinger og dermed kan udsætte kollegaerne for smittefare ved hjemkomsten. 

Fra den 15. juni 2020 bliver det generelt muligt at rejse på ferie til Tyskland, Norge og Island, når landenes rejsevejledninger ændrer sig fra orange til gule. Det betyder, at medarbejdere, der overholder rejsevejledningerne, ikke anbefales at gå i 14 dags karantæne ved hjemkomst.

Genåbningen til de tre nye rejsedestinationer åbner samtidig en række spørgsmål for mange virksomheder, hvis nogle medarbejdere alligevel vælger at planlægge deres sommerferie til en destination, der fortsat frarådes af Udenrigsministeriet.

Virksomheder har efter reglerne i arbejdsmiljøloven ansvar for at sikre en sund og sikker arbejdsplads. Kravet betyder, at alle virksomheder har en forpligtelse til så vidt muligt at reducere risikoen for smitte med coronavirus. Hvis en eller flere medarbejdere planlægger sommerferien til en frarådet rejsedestination, uden plads i ferien til at afholde 14 dages karantæne ved hjemkomst, er det derfor vigtigt at have klare regler på plads for, hvordan virksomheder vil håndtere denne øgede smittefare. Vi har tidligere beskrevet retningslinjerne for kontorer her og om forretningsrejser her.

I forbindelse med udarbejdelse af de interne retningslinjer bør virksomheder gøre det klart for medarbejderne, hvilken konsekvens udrejse til ikke-anbefalede destinationer vil få, for eksempel bortvisning, opsigelse eller ulønnet karantæne.

Kan man bortvise en medarbejder for at tage sydpå?

Selvom virksomheder normalt ikke bør blande sig i, hvor medarbejderne rejser hen på ferie, er det på grund af den ekstraordinære situation og den øgede smittefare nødvendigt at sikre, at medarbejdere ikke sætter alle på arbejdspladsen for smittefare, på grund af deres ferieplaner.

Virksomheder bør derfor som led i at forhindre smittespredning på arbejdspladsen, og som del af overholdelsen af Arbejdstilsynets vejledninger sikre, at medarbejdere får klar besked om, at der ved siden af deres mødepligt vil gælde en obligatorisk karantæneperiode for de, der er rejst til ”orange destinationer”.

Hvis medarbejderen følger retningslinjerne og går i 14 dages selvforskyldt karantæne, og denne karantæne rækker udover ferien, vil virksomheden kunne betragte det som ulovligt fravær. Det samme vil være tilfældet, hvis medarbejderen er nødt til at blive hjemme fra arbejdet efter ferien, fordi børnene er sat i karantæne af skolen i overensstemmelse med Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer.

Hvis en medarbejder alligevel forsøger at møde på arbejde og ignorerer kravet om selvisolation, kan virksomheden afvise den pågældende i at møde på jobbet.

I begge tilfælde vil den manglende evne til at møde på arbejde, som er selvforskyldt, kunne behandles som ulovligt fravær og i yderste konsekvens, som en grov misligholdelse, og efter omstændighederne opsigelses- eller bortvisningsgrund. Alternativt, vil virksomheden kunne overveje at betragte fraværet som ulønnet fravær.

Som i alle andre tilfælde, hvor det handler om misligholdelse, vil det have betydning, om virksomheden har informeret medarbejderen tilstrækkeligt klart om de interne retningslinjer. Det er derfor vigtigt, at virksomheder sørger for at informere sine medarbejdere klart og på skrift om de retningslinjer, der gælder for virksomheden.

Arbejdstilsynet har netop oplyst, at alle tilsyn inden for alle brancher bliver genoptaget som følge af den gradvise genåbning af Danmark – og at der i forbindelse med hvert tilsyn vil være fokus på forebyggelse af coronavirus på arbejdspladsen. Derfor skal virksomheder være opmærksomme på, at manglende fokus på medarbejdernes smittespredning kan få konsekvenser.

IUNO mener

I forbindelse med den gradvise genåbning af Danmark og resten af verden opstår nye spørgsmål og udfordringer, når virksomheder skal sikre arbejdspladsen mod smittespredning af coronavirus. Virksomheder bør allerede af den grund indføre klare retningslinjer og forklaring, på hvilke konsekvenser det vil få, hvis medarbejdere rejser til destinationer, hvor der fortsat er væsentlig risiko for smitte.

Hvis virksomheder ønsker at bevare muligheden for at sætte medarbejdere i ulønnet karantæne eller ligefrem at opsige eller bortvise medarbejdere for at overtræde retningslinjerne, anbefaler IUNO, at virksomheden klart og skriftligt informerer medarbejdere om, hvilke regler der gælder, hvis medarbejdere rejser udenlands i privat regi, herunder om risikoen for ulønnet karantæne,  opsigelse og bortvisning.

Da der er tale om et nyt og kompliceret område, bør virksomheder dog under alle omstændigheder søge juridisk rådgivning, før de skrider til karantæne, opsigelse eller bortvisning for overtrædelse af retningslinjerne.

[Udenrigsministeriets rejsevejledninger bliver løbende opdateret og kan findes her]

Fra den 15. juni 2020 bliver det generelt muligt at rejse på ferie til Tyskland, Norge og Island, når landenes rejsevejledninger ændrer sig fra orange til gule. Det betyder, at medarbejdere, der overholder rejsevejledningerne, ikke anbefales at gå i 14 dags karantæne ved hjemkomst.

Genåbningen til de tre nye rejsedestinationer åbner samtidig en række spørgsmål for mange virksomheder, hvis nogle medarbejdere alligevel vælger at planlægge deres sommerferie til en destination, der fortsat frarådes af Udenrigsministeriet.

Virksomheder har efter reglerne i arbejdsmiljøloven ansvar for at sikre en sund og sikker arbejdsplads. Kravet betyder, at alle virksomheder har en forpligtelse til så vidt muligt at reducere risikoen for smitte med coronavirus. Hvis en eller flere medarbejdere planlægger sommerferien til en frarådet rejsedestination, uden plads i ferien til at afholde 14 dages karantæne ved hjemkomst, er det derfor vigtigt at have klare regler på plads for, hvordan virksomheder vil håndtere denne øgede smittefare. Vi har tidligere beskrevet retningslinjerne for kontorer her og om forretningsrejser her.

I forbindelse med udarbejdelse af de interne retningslinjer bør virksomheder gøre det klart for medarbejderne, hvilken konsekvens udrejse til ikke-anbefalede destinationer vil få, for eksempel bortvisning, opsigelse eller ulønnet karantæne.

Kan man bortvise en medarbejder for at tage sydpå?

Selvom virksomheder normalt ikke bør blande sig i, hvor medarbejderne rejser hen på ferie, er det på grund af den ekstraordinære situation og den øgede smittefare nødvendigt at sikre, at medarbejdere ikke sætter alle på arbejdspladsen for smittefare, på grund af deres ferieplaner.

Virksomheder bør derfor som led i at forhindre smittespredning på arbejdspladsen, og som del af overholdelsen af Arbejdstilsynets vejledninger sikre, at medarbejdere får klar besked om, at der ved siden af deres mødepligt vil gælde en obligatorisk karantæneperiode for de, der er rejst til ”orange destinationer”.

Hvis medarbejderen følger retningslinjerne og går i 14 dages selvforskyldt karantæne, og denne karantæne rækker udover ferien, vil virksomheden kunne betragte det som ulovligt fravær. Det samme vil være tilfældet, hvis medarbejderen er nødt til at blive hjemme fra arbejdet efter ferien, fordi børnene er sat i karantæne af skolen i overensstemmelse med Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer.

Hvis en medarbejder alligevel forsøger at møde på arbejde og ignorerer kravet om selvisolation, kan virksomheden afvise den pågældende i at møde på jobbet.

I begge tilfælde vil den manglende evne til at møde på arbejde, som er selvforskyldt, kunne behandles som ulovligt fravær og i yderste konsekvens, som en grov misligholdelse, og efter omstændighederne opsigelses- eller bortvisningsgrund. Alternativt, vil virksomheden kunne overveje at betragte fraværet som ulønnet fravær.

Som i alle andre tilfælde, hvor det handler om misligholdelse, vil det have betydning, om virksomheden har informeret medarbejderen tilstrækkeligt klart om de interne retningslinjer. Det er derfor vigtigt, at virksomheder sørger for at informere sine medarbejdere klart og på skrift om de retningslinjer, der gælder for virksomheden.

Arbejdstilsynet har netop oplyst, at alle tilsyn inden for alle brancher bliver genoptaget som følge af den gradvise genåbning af Danmark – og at der i forbindelse med hvert tilsyn vil være fokus på forebyggelse af coronavirus på arbejdspladsen. Derfor skal virksomheder være opmærksomme på, at manglende fokus på medarbejdernes smittespredning kan få konsekvenser.

IUNO mener

I forbindelse med den gradvise genåbning af Danmark og resten af verden opstår nye spørgsmål og udfordringer, når virksomheder skal sikre arbejdspladsen mod smittespredning af coronavirus. Virksomheder bør allerede af den grund indføre klare retningslinjer og forklaring, på hvilke konsekvenser det vil få, hvis medarbejdere rejser til destinationer, hvor der fortsat er væsentlig risiko for smitte.

Hvis virksomheder ønsker at bevare muligheden for at sætte medarbejdere i ulønnet karantæne eller ligefrem at opsige eller bortvise medarbejdere for at overtræde retningslinjerne, anbefaler IUNO, at virksomheden klart og skriftligt informerer medarbejdere om, hvilke regler der gælder, hvis medarbejdere rejser udenlands i privat regi, herunder om risikoen for ulønnet karantæne,  opsigelse og bortvisning.

Da der er tale om et nyt og kompliceret område, bør virksomheder dog under alle omstændigheder søge juridisk rådgivning, før de skrider til karantæne, opsigelse eller bortvisning for overtrædelse af retningslinjerne.

[Udenrigsministeriets rejsevejledninger bliver løbende opdateret og kan findes her]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Nina

Kumari

(Orlov)

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

17. januar 2021

HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?

logo
HR-jura

15. januar 2021

Lønkompensationsordningen forlænges til den 7. februar 2021

logo
HR-jura

15. januar 2021

Jobklausuler ikke længere gyldige

logo
HR-jura

15. januar 2021

Arbejdsrelaterede coronatests skal ikke anses som skattepligtige personalegoder

logo
HR-jura

7. januar 2021

Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus

logo
HR-jura

20. december 2020

Kan virksomheder kræve, at medarbejdere bliver vaccineret mod coronavirus?

Learning

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT