DA
HR-jura

Coronavirus: Sygedagpenge for medarbejdere i øget risikogruppe bliver forlænget

logo
Juranyt
calendar 6. september 2020
globus Danmark

Et flertal af Folketingets partier er netop blevet enige om at forlænge ordningen for medarbejdere i den særlige risikogruppe for coronavirus og deres pårørende året ud. Ordningen giver dermed gruppen, der stadig har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, mulighed for at blive hjemme med sygedagpenge.

Regeringen og Folketingets partier har aftalt at forlænge den særlige ordning frem til den 31. december 2020. Ordningen ville oprindeligt have været udløbet den 31. august 2020. Derudover er partierne enige om, at der under forlængelsen skal gælde samme betingelser som for den nuværende ordning. Vi har tidligere beskrevet ordningen her.

Medarbejdere er omfattet af ordningen og forlængelsen uanset om medarbejderne rammer revurderingstidspunktet, hvor medarbejderne ellers efter de almindelige regler ville have været overgået til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Ligesom tidligere er det blandt andet en betingelse for at virksomheder kan få refusion, at medarbejderen har dokumentation fra sin læge for, at den pågældende, efter en konkret og individuel vurdering er i øget risiko på baggrund af Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger. Derudover gælder det fortsat, at virksomheder skal underskrive en erklæring om, at arbejdspladsen ikke kan indrettes betryggende, eksempelvis ved at tilbyde medarbejderen omplacering eller hjemmearbejde. Det betyder, at virksomheder ikke kan få refusion, hvis medarbejderen er i høj risiko, men i stedet arbejder hjemmefra.

Lovforslaget bliver hastebehandlet i Folketinget. Vi følger udviklingen tæt og vender tilbage når der er nyt.

[Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge af den 31. august 2020]

Regeringen og Folketingets partier har aftalt at forlænge den særlige ordning frem til den 31. december 2020. Ordningen ville oprindeligt have været udløbet den 31. august 2020. Derudover er partierne enige om, at der under forlængelsen skal gælde samme betingelser som for den nuværende ordning. Vi har tidligere beskrevet ordningen her.

Medarbejdere er omfattet af ordningen og forlængelsen uanset om medarbejderne rammer revurderingstidspunktet, hvor medarbejderne ellers efter de almindelige regler ville have været overgået til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Ligesom tidligere er det blandt andet en betingelse for at virksomheder kan få refusion, at medarbejderen har dokumentation fra sin læge for, at den pågældende, efter en konkret og individuel vurdering er i øget risiko på baggrund af Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger. Derudover gælder det fortsat, at virksomheder skal underskrive en erklæring om, at arbejdspladsen ikke kan indrettes betryggende, eksempelvis ved at tilbyde medarbejderen omplacering eller hjemmearbejde. Det betyder, at virksomheder ikke kan få refusion, hvis medarbejderen er i høj risiko, men i stedet arbejder hjemmefra.

Lovforslaget bliver hastebehandlet i Folketinget. Vi følger udviklingen tæt og vender tilbage når der er nyt.

[Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge af den 31. august 2020]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Nina

Kumari

(Orlov)

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

17. januar 2021

HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?

logo
HR-jura

15. januar 2021

Lønkompensationsordningen forlænges til den 7. februar 2021

logo
HR-jura

15. januar 2021

Jobklausuler ikke længere gyldige

logo
HR-jura

15. januar 2021

Arbejdsrelaterede coronatests skal ikke anses som skattepligtige personalegoder

logo
HR-jura

7. januar 2021

Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus

logo
HR-jura

20. december 2020

Kan virksomheder kræve, at medarbejdere bliver vaccineret mod coronavirus?

Learning

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT