DA
HR-jura

Coronavirus: Sygedagpenge for medarbejdere i øget risikogruppe bliver forlænget

logo
Juranyt
calendar 6. september 2020
globus Danmark

Et flertal af Folketingets partier er netop blevet enige om at forlænge ordningen for medarbejdere i den særlige risikogruppe for coronavirus og deres pårørende året ud. Ordningen giver dermed gruppen, der stadig har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, mulighed for at blive hjemme med sygedagpenge.

Regeringen og Folketingets partier har aftalt at forlænge den særlige ordning frem til den 31. december 2020. Ordningen ville oprindeligt have været udløbet den 31. august 2020. Derudover er partierne enige om, at der under forlængelsen skal gælde samme betingelser som for den nuværende ordning. Vi har tidligere beskrevet ordningen her.

Medarbejdere er omfattet af ordningen og forlængelsen uanset om medarbejderne rammer revurderingstidspunktet, hvor medarbejderne ellers efter de almindelige regler ville have været overgået til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Ligesom tidligere er det blandt andet en betingelse for at virksomheder kan få refusion, at medarbejderen har dokumentation fra sin læge for, at den pågældende, efter en konkret og individuel vurdering er i øget risiko på baggrund af Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger. Derudover gælder det fortsat, at virksomheder skal underskrive en erklæring om, at arbejdspladsen ikke kan indrettes betryggende, eksempelvis ved at tilbyde medarbejderen omplacering eller hjemmearbejde. Det betyder, at virksomheder ikke kan få refusion, hvis medarbejderen er i høj risiko, men i stedet arbejder hjemmefra.

Lovforslaget bliver hastebehandlet i Folketinget. Vi følger udviklingen tæt og vender tilbage når der er nyt.

[Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge af den 31. august 2020]

Regeringen og Folketingets partier har aftalt at forlænge den særlige ordning frem til den 31. december 2020. Ordningen ville oprindeligt have været udløbet den 31. august 2020. Derudover er partierne enige om, at der under forlængelsen skal gælde samme betingelser som for den nuværende ordning. Vi har tidligere beskrevet ordningen her.

Medarbejdere er omfattet af ordningen og forlængelsen uanset om medarbejderne rammer revurderingstidspunktet, hvor medarbejderne ellers efter de almindelige regler ville have været overgået til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Ligesom tidligere er det blandt andet en betingelse for at virksomheder kan få refusion, at medarbejderen har dokumentation fra sin læge for, at den pågældende, efter en konkret og individuel vurdering er i øget risiko på baggrund af Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger. Derudover gælder det fortsat, at virksomheder skal underskrive en erklæring om, at arbejdspladsen ikke kan indrettes betryggende, eksempelvis ved at tilbyde medarbejderen omplacering eller hjemmearbejde. Det betyder, at virksomheder ikke kan få refusion, hvis medarbejderen er i høj risiko, men i stedet arbejder hjemmefra.

Lovforslaget bliver hastebehandlet i Folketinget. Vi følger udviklingen tæt og vender tilbage når der er nyt.

[Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge af den 31. august 2020]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Nina

Kumari

Advokatfuldmægtig

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

27. september 2020

Coronavirus: Ny lov om midlertidig arbejdsfordeling vedtaget

logo
HR-jura

20. september 2020

Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn

logo
HR-jura

13. september 2020

Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere

logo
HR-jura

6. september 2020

Ny ferielov trådt i kraft

logo
HR-jura

4. september 2020

Coronavirus: Lovforslag fremsat om den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning

logo
HR-jura

30. august 2020

Østre Landsret bekræfter beregning af 120 sygedage for deltidssygemeldte

Events

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT