DA
Forsikring

Coronavirussens betydning for rejseforsikringsselskaber

logo
Juranyt
calendar 23. marts 2020
globus Danmark

Som følge af coronavirus fraråder Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til udlandet, men hvilken betydning har det for rejseforsikringsselskaberne, og hvordan skal de forholde sig, såfremt deres kunder imod myndighedernes samt deres anvisninger rejser til udlandet eller bliver i lande, hvor der er risiko for udbrud af coronavirus?

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til udlandet 

Grundet den hastige spredning af coronavirus (COVID-19) fraråder Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til udlandet til og med den 13. april 2020. Samtidigt opfordrer Udenrigsministeriet danskere, der befinder sig i andre lande, til at rejse hjem hurtigst muligt.  

Derudover opfordrer Udenrigsministeriet alle borgere i Danmark, der kommer hjem fra en rejse i udlandet, til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst og følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende symptomer på coronavirus.

Udenrigsministeriet tager ikke stilling til spørgsmålet om økonomisk kompensation i sine anbefalinger, herunder for udgifter forbundet med borgeres rejser. Dette skyldes, at Udenrigsministeriet ikke har nogen hjemmel til at afholde udgifter for borgerne i forbindelse med deres rejse, hvorfor Udenrigsministeriet opfordrer borgerne eller virksomheder, hvor der er tale om forretningsrejser, til at kontakte deres rejse- eller forsikringsselskaber.

Rejseforsikringsselskaber i forhold til Udenrigsministeriets anvisninger

Det er op til det enkelte rejseforsikringsselskab at beslutte, om det vil anvende Udenrigsministeriets rejsevejledninger i relation til coronavirussen. De fleste rejseforsikringsselskaber følger således Udenrigsministeriets anvisninger, hvorfor de fleste rejseforsikringsselskaber også opfordrer deres kunder til at lade være med at rejse ud, medmindre det er absolut nødvendigt.

Hvis en privatperson eller en virksomhed, hvor der er tale om en forretningsrejse, har købt en rejse gennem et rejsebureau, der har planlagt og sørgeret for rejsen, er det rejsebureauet, som privatpersonen eller virksomheden i første omgang skal kontakte med henblik på ombooking eller refusion. Dette kan fx være, hvis den rejsende befinder sig i udlandet og gerne vil følge Udenrigsministeriets anvisning om at rejse hjem hurtigst muligt og derfor gerne vil høre om mulighederne for hjemrejse eller ombooking af sin oprindelige rejse. Det er således rejsearrangøren, der har ansvaret for at få den rejsende hjem eller finde en mindelig løsning for den rejsende.

Den rejsende skal også forsøge at kontakte sit flyselskab og høre mulighederne for ombooking eller refusion, inden den pågældende kontakter sit rejseforsikringsselskab. Dette er led i den almindelige tabsbegrænsningspligt.

Hvis den rejsende oplever, at der ikke er noget hjælp at hente fra hverken rejsearrangøren eller flyselskabet, kan den rejsende kontakte sit rejseforsikringsselskab. Hvorvidt den rejsende i sådan en situation kan få hjælp fra sit rejseforsikringsselskab, afhænger af de konkrete forsikringsbetingelser i den rejsendes forsikring.

De fleste rejseforsikringsselskaber dækker ekstraordinært rimelige og nødvendige ekstraudgifter til ombooking af hjemrejser for deres kunder. De fleste rejseforsikringsselskaber dækker også den rejsendes udgifter i forbindelse med akut sygdom eller skadestilfælde, der kan opstå på rejsen. Derudover er der som udgangspunkt også dækning for skader som følge af tyveri eller røveri alt afhængig af, hvor stort et beløb den rejsende er forsikret for.

Tabsbegrænsningspligt

Det er væsentligt at være opmærksom på, at den rejsende har en tabsbegrænsningspligt, hvilken blandt andet indebærer, at den rejsende ikke skal udsætte sig selv for fare. Den rejsende har derfor en pligt til at følge myndighedernes samt sit forsikringsselskabs anvisninger. Dette betyder, at hvis den rejsende mod Udenrigsministeriets og sit rejseforsikringsselskabs anvisninger vælger at blive i udlandet og ikke tager imod tilbud om ombooking af hjemrejsen til en hurtigst mulig afgang, kan den rejsende ikke forvente at få dækning for skader, som kan opstå i relation til udbruddet af coronavirus.

Det samme gør sig gældende i tilfælde, hvor den rejsende imod regeringens opfordring vælger at rejse i lande, hvor der risiko for smitte af coronavirus og derved tilsidesætter sin tabsbegrænsningspligt. Heller ikke i et sådant tilfælde kan den rejsende forvente at få dækning af skader, som kan opstå i relation til udbruddet af coronavirus.

IUNO mener

Hvorvidt en rejsende kan kræve økonomisk kompensation af sit rejseforsikringsselskab i forbindelse med sin rejse, afhænger af forsikringsbetingelserne i den konkrete forsikringsaftale mellem den rejsende og dennes rejseforsikringsselskab. I mange tilfælde ydes der dog ekstraordinært dækning.

Det kan blandt andet have betydning for dækningsspørgsmålet, hvis en rejsende ikke følger Udenrigsministeriet eller sit rejseforsikringsselskabs anvisninger om ikke at rejse i udlandet eller blive i lande, hvor der er risiko for smitte af coronavirus. IUNO består både rejseforsikringsselskaber og virksomheder med medarbejdere, der har eller fortsat er på forretningsrejse, med dækningsspørgsmål relateret til coronavirussen.

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til udlandet 

Grundet den hastige spredning af coronavirus (COVID-19) fraråder Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til udlandet til og med den 13. april 2020. Samtidigt opfordrer Udenrigsministeriet danskere, der befinder sig i andre lande, til at rejse hjem hurtigst muligt.  

Derudover opfordrer Udenrigsministeriet alle borgere i Danmark, der kommer hjem fra en rejse i udlandet, til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst og følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende symptomer på coronavirus.

Udenrigsministeriet tager ikke stilling til spørgsmålet om økonomisk kompensation i sine anbefalinger, herunder for udgifter forbundet med borgeres rejser. Dette skyldes, at Udenrigsministeriet ikke har nogen hjemmel til at afholde udgifter for borgerne i forbindelse med deres rejse, hvorfor Udenrigsministeriet opfordrer borgerne eller virksomheder, hvor der er tale om forretningsrejser, til at kontakte deres rejse- eller forsikringsselskaber.

Rejseforsikringsselskaber i forhold til Udenrigsministeriets anvisninger

Det er op til det enkelte rejseforsikringsselskab at beslutte, om det vil anvende Udenrigsministeriets rejsevejledninger i relation til coronavirussen. De fleste rejseforsikringsselskaber følger således Udenrigsministeriets anvisninger, hvorfor de fleste rejseforsikringsselskaber også opfordrer deres kunder til at lade være med at rejse ud, medmindre det er absolut nødvendigt.

Hvis en privatperson eller en virksomhed, hvor der er tale om en forretningsrejse, har købt en rejse gennem et rejsebureau, der har planlagt og sørgeret for rejsen, er det rejsebureauet, som privatpersonen eller virksomheden i første omgang skal kontakte med henblik på ombooking eller refusion. Dette kan fx være, hvis den rejsende befinder sig i udlandet og gerne vil følge Udenrigsministeriets anvisning om at rejse hjem hurtigst muligt og derfor gerne vil høre om mulighederne for hjemrejse eller ombooking af sin oprindelige rejse. Det er således rejsearrangøren, der har ansvaret for at få den rejsende hjem eller finde en mindelig løsning for den rejsende.

Den rejsende skal også forsøge at kontakte sit flyselskab og høre mulighederne for ombooking eller refusion, inden den pågældende kontakter sit rejseforsikringsselskab. Dette er led i den almindelige tabsbegrænsningspligt.

Hvis den rejsende oplever, at der ikke er noget hjælp at hente fra hverken rejsearrangøren eller flyselskabet, kan den rejsende kontakte sit rejseforsikringsselskab. Hvorvidt den rejsende i sådan en situation kan få hjælp fra sit rejseforsikringsselskab, afhænger af de konkrete forsikringsbetingelser i den rejsendes forsikring.

De fleste rejseforsikringsselskaber dækker ekstraordinært rimelige og nødvendige ekstraudgifter til ombooking af hjemrejser for deres kunder. De fleste rejseforsikringsselskaber dækker også den rejsendes udgifter i forbindelse med akut sygdom eller skadestilfælde, der kan opstå på rejsen. Derudover er der som udgangspunkt også dækning for skader som følge af tyveri eller røveri alt afhængig af, hvor stort et beløb den rejsende er forsikret for.

Tabsbegrænsningspligt

Det er væsentligt at være opmærksom på, at den rejsende har en tabsbegrænsningspligt, hvilken blandt andet indebærer, at den rejsende ikke skal udsætte sig selv for fare. Den rejsende har derfor en pligt til at følge myndighedernes samt sit forsikringsselskabs anvisninger. Dette betyder, at hvis den rejsende mod Udenrigsministeriets og sit rejseforsikringsselskabs anvisninger vælger at blive i udlandet og ikke tager imod tilbud om ombooking af hjemrejsen til en hurtigst mulig afgang, kan den rejsende ikke forvente at få dækning for skader, som kan opstå i relation til udbruddet af coronavirus.

Det samme gør sig gældende i tilfælde, hvor den rejsende imod regeringens opfordring vælger at rejse i lande, hvor der risiko for smitte af coronavirus og derved tilsidesætter sin tabsbegrænsningspligt. Heller ikke i et sådant tilfælde kan den rejsende forvente at få dækning af skader, som kan opstå i relation til udbruddet af coronavirus.

IUNO mener

Hvorvidt en rejsende kan kræve økonomisk kompensation af sit rejseforsikringsselskab i forbindelse med sin rejse, afhænger af forsikringsbetingelserne i den konkrete forsikringsaftale mellem den rejsende og dennes rejseforsikringsselskab. I mange tilfælde ydes der dog ekstraordinært dækning.

Det kan blandt andet have betydning for dækningsspørgsmålet, hvis en rejsende ikke følger Udenrigsministeriet eller sit rejseforsikringsselskabs anvisninger om ikke at rejse i udlandet eller blive i lande, hvor der er risiko for smitte af coronavirus. IUNO består både rejseforsikringsselskaber og virksomheder med medarbejdere, der har eller fortsat er på forretningsrejse, med dækningsspørgsmål relateret til coronavirussen.

Modtag vores nyhedsbrev

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Mads

Poulsen

Partner

Lignende nyt

logo
Forsikring

9. februar 2021

Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret

logo
Forsikring

3. september 2020

Arbejdstagers tilskadekomst under frokostpause var omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 5

logo
Forsikring

2. juli 2020

Processuelle tilkendegivelser i en retssag blev anset som en bindende proceserklæring

logo
Forsikring

19. juni 2020

Skade ved håndtering af motorcykel på arbejdsgivers p-plads var ikke en arbejdsskade

logo
Forsikring

19. juni 2020

Coronavirus som arbejdsskade

logo
Forsikring

1. april 2020

Coronavirus - kan det være en arbejdsskade?

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT