DA
HR-jura Persondata

Datasikkerheden udfordres på hjemmearbejdspladsen

10. januar 2017

I en nylig udtalelse kritiserede Datatilsynet, at der lå personoplysninger på en kommunal medarbejders private it-udstyr, som kommunen ikke havde kontrol med. IUNO sætter derfor fokus på, hvad virksomheder bør være opmærksomme på, når de tillader medarbejdere at arbejde hjemmefra. 

En række medarbejdere i Odder Kommune havde haft samtaler med kommunens arbejdspsykolog. Efterfølgende havde en medarbejder overført referaterne fra disse samtaler til en USB-nøgle og derefter gemt dem på sin private server. Oplysningerne lå dermed tilgængeligt på en server, hvor kommunen ikke havde kontrol med datasikkerheden.

Datatilsynet fandt forholdet kritisabelt og udtalte, at kommunens behandling af personoplysninger ikke levede op til kravet om fornødne sikkerhedsforanstaltninger i persondataloven.

Kommunen oplyste til Datatilsynet, at det ikke var tilladt hos kommunen at behandle personoplysninger på private computere, og at man i det hele taget tog datasikkerhed alvorligt. Datatilsynet opfordrede kommunen til at intensivere indsatsen med at sikre, at retningslinjerne om behandling af personoplysninger var kendt og overholdt af alle medarbejdere. Kommunen blev også opfordret til at fastsætte retningslinjer for, under hvilke omstændigheder oplysninger fra kommunens systemer måtte kopieres over på USB-nøgler.

Ifølge Datatilsynet var det dog ikke nødvendigt at give de berørte personer individuel information om sikkerhedsbristen, dels fordi dokumenterne havde en vis alder, og dels fordi det alene var arbejdspsykologen, som kunne identificere de delvist anonymiserede personer.

Retningslinjer for beskyttelse af personaleoplysninger
Datatilsynet indskærpede samtidig nogle af de minimumskrav til datasikkerheden, som fremgår af persondataloven, sikkerhedsbekendtgørelsen og Datatilsynets egen vejledning.

Et af disse krav er, at virksomheder skal gennemgå deres retningslinjer for håndteringen af personaleoplysninger mindst én gang årligt, og at der skal fastsættes retningslinjer for kommunens eget tilsyn med sikkerhedsforanstaltningerne. Endelig fremhævede Datatilsynet, at kommunen skulle sikre den fornødne instruktion til de medarbejdere, som behandler personoplysninger.

Særlige retningslinjer for en hjemmearbejdsplads
Særligt for hjemmearbejdspladser har Datatilsynet opstillet nogle sikkerhedsmæssige problemområder, som virksomheder bør være opmærksomme på.

Hvis medarbejderen har behov for at lagre oplysninger på hjemme-pc’en, skal de krypteres. Kommunen skulle derfor i den konkrete sag have vejledt medarbejderen om at kryptere oplysningerne, inden de blev lagt over på den private server.

Der skal derudover fastsættes retningslinjer og gives instruktion om opbevaring og destruktion af udskrifter, i det omfang medarbejderen har behov for at printe derhjemme. Retningslinjerne skal også indeholde regler for, om og i hvilket omfang hjemme-pc’en må anvendes til privat brug. Hvis der sker en trådløs udveksling af data fx mellem pc og printer, skal retningslinjerne indeholde oplysninger herom.

Endelig kræver Datatilsynet en vis fysisk sikring af hjemmet imod tyveri og hærværk.

IUNO mener
Virksomheder bør generelt være opmærksomme på at ajourføre deres retningslinjer om hjemmearbejdspladser og behandling af persondata jævnligt for at sikre, at medarbejderne arbejder med tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. Hvis ikke oftere, bør dette altså ske mindst en gang årligt.

Datatilsynets udtalelse indskærper samtidig, at det ikke er tilstrækkeligt at nøjes med at have retningslinjer for behandlingen af personoplysninger på hjemmearbejdspladsen; virksomheden skal også føre tilsyn med overholdelsen af reglerne.

Når persondataforordningen træder i kraft i maj 2018, bliver det i endnu højere grad vigtigt at have styr på virksomhedens persondatabehandling, da overtrædelser efter de nye regler vil blive sanktioneret markant hårdere end i dag. IUNO opfordrer derfor virksomhederne til allerede nu at foretage deciderede gap-analyser for at afklare, om virksomhedens nuværende behandling af persondata lever op til lovens og forordningens krav.

[Datatilsynets udtalelse af 3. oktober 2016 med journalnummer 2015-632-0154]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kathrine

Skøtt Jespersen

Advokat

Lignende nyt

logo
Persondata

24. maj 2019

Må virksomheder overvåge, om medarbejderne overholder persondatareglerne?

logo
HR-jura

23. maj 2019

EU-Domstolen: Arbejdsgivere skal registrere medarbejdernes arbejdstid

logo
HR-jura

16. maj 2019

Opsigelse af fleksjobber var ikke forskelsbehandling

logo
HR-jura

10. maj 2019

Opsigelse af enlig mor var forskelsbehandling

logo
HR-jura

1. maj 2019

Ændring af arbejdsskadesikringsloven vedtaget: Lempeligere vurdering af arbejdsulykker

logo
HR-jura

26. april 2019

Flyselskabs sygefraværspolitik lå inden for ledelsesretten

Events

logo
HR-jura
30. oktober 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (London)

logo
HR-jura
18. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk) (Helsinki)

logo
HR-jura
3. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk) (Stockholm)

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT