DA
HR-jura

Den nye ferielov del I: Overgangsperioden

16. januar 2019

Den nye ferielov og reglerne om samtidighedsferie træder i kraft den 1. september 2020. Allerede fra 1. januar 2019 trådte overgangsordningen dog i kraft. I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på, hvad virksomhederne bl.a. skal være opmærksomme på i denne periode.

I forbindelse med vedtagelse af den nye ferielov blev der vedtaget regler for en særlig overgangsperiode, som trådte i kraft den 1. januar 2019. Overgangsordningen skal sikre en smidig overgang fra de nuværende regler til de nye regler, samt sikre at ansatte ikke optjener dobbelt ferie. Overgangsordningen medfører derfor en indefrysning af de 25 feriedage, der optjenes i perioden op til, at den nye ferieordning med samtidighedsferie træder i kraft. De indefrosne beløb vil som udgangspunkt først komme til udbetaling, når den ansatte forlader arbejdsmarkedet.

Optjening og afholdelse af ferie i overgangsperioden

I 2018 blev ferie optjent på helt sædvanlig vis til afholdelse i ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020.

I en forkortet optjeningsperiode fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 vil medarbejdere optjene ferie på sædvanlig vis, til afholdelse i et forkortet ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 optjener medarbejderne ferie på sædvanlig vis, men ferien indefryses i en særlig fond kaldet Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Ferie optjent i denne periode må derfor ikke afholdes af eller udbetales til medarbejderen.

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Medarbejdere vil derefter optjene og afholde ferie samtidigt. Ferie optjenes således i ferieåret fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021 og kan afholdes i ferieafholdelsesperioden, der løber fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021.

Særlige regler for nye medarbejdere på arbejdsmarkedet

Medarbejdere, der er nye eller tilbagevendte på arbejdsmarkedet i overgangsperioden, er omfattet af særlige regler, som tager hensyn til, at disse medarbejdere i en periode kun optjener ferie til indefrysning og samtidig ikke har optjent meget ferie til afholdelse i 2020.

Medarbejderen som har optjent mindre end 8,3 betalte feriedage i perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, og som optjener ret til indefrossen ferie i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019 har derfor ret til at tage op til 8,3 såkaldte fondsferiedage med indefrosne midler i perioden fra 1. maj 2020 til 30. september 2020. De 8,3 fondsferiedage vil blive fratrukket indefrosne midler optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Fratræden i overgangsperioden

Hvis virksomheder har medarbejdere, som fratræder i indefrysningsperioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, skal virksomheder være opmærksomme på at få indberettet den optjente ferie korrekt til FerieKonto eller Feriepengeinfo.

  • For funktionærer, som får løn under ferie, skal virksomheden indbetale til FerieKonto eller Feriepengeinfo med særlig angivelse af, hvilke feriepenge som vedrører indefrysningsperioden.
  • For timelønnede medarbejdere, som ikke får løn under ferie, skal virksomheder indberette og indbetale til FerieKonto eller Feriepengeinfo, som de plejer.

FerieKonto eller Feriepengeinfo sørger automatisk for, at feriepengene bliver sendt videre til den nye fond for lønmodtagernes feriemidler.

Indberetning i overgangsperioden

Hvordan virksomheder skal indberette ferie i overgangsperioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 afhænger af, hvilken type medarbejder der er tale om:

  • For funktionærer, som får løn under ferie, og som er ansat i hele perioden, skal virksomheden indberette 12,5 % af den ferieberettigede løn direkte til Fonden for Lønmodtageres Feriemidler.
  • For timelønnede medarbejdere, som ikke får løn under ferie, skal virksomheder fortsætte med at indberette og indbetale til FerieKonto eller Feriepengeinfo, som de plejer. Feriekonto eller Feriepengeinfo sender automatisk indberetningerne videre til Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler.

Virksomheder, der skal indberette til Lønmodtagernes Feriemidler, skal indberette ferien senest den 31. december 2020. Indberetningen gælder alene ferie efter den gældende ferielov og omfatter således ikke en eventuel ret til yderligere ferie eller feriefridage.

IUNO mener

Den nye ferielov medfører væsentlige ændringer af hele feriesystemet. Selvom den nye ferieordning med samtidighedsferie først træder i kraft 1. september 2020, er der på grund af overgangsperioden allerede fra 2019 ændringer, som virksomheder bør være opmærksomme på.

IUNO anbefaler, at virksomheder allerede nu begynder at forberede sig på de kommende ændringer, herunder information til medarbejderne om de kommende ændringer, opdatering af processer og systemer vedrørende ferie, eventuel opdatering af ansættelseskontrakter, personalepolitikker, opsigelsesbreve mv. Virksomheder skal også vælge, om de selv vil administrere de indfrosne beløb, eller om de skal overføres til fonden for Lønmodtageres Feriemidler – dette emne sætter vi fokus på i næste del af temaet om den nye ferielov.

I løbet af 2019 sætter vi fokus på den nye ferielov og de væsentlige ændringer, som virksomhederne skal forholde sig til samtidig med, at vi informerer om seneste nyt på dette område.

I forbindelse med vedtagelse af den nye ferielov blev der vedtaget regler for en særlig overgangsperiode, som trådte i kraft den 1. januar 2019. Overgangsordningen skal sikre en smidig overgang fra de nuværende regler til de nye regler, samt sikre at ansatte ikke optjener dobbelt ferie. Overgangsordningen medfører derfor en indefrysning af de 25 feriedage, der optjenes i perioden op til, at den nye ferieordning med samtidighedsferie træder i kraft. De indefrosne beløb vil som udgangspunkt først komme til udbetaling, når den ansatte forlader arbejdsmarkedet.

Optjening og afholdelse af ferie i overgangsperioden

I 2018 blev ferie optjent på helt sædvanlig vis til afholdelse i ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020.

I en forkortet optjeningsperiode fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 vil medarbejdere optjene ferie på sædvanlig vis, til afholdelse i et forkortet ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 optjener medarbejderne ferie på sædvanlig vis, men ferien indefryses i en særlig fond kaldet Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Ferie optjent i denne periode må derfor ikke afholdes af eller udbetales til medarbejderen.

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Medarbejdere vil derefter optjene og afholde ferie samtidigt. Ferie optjenes således i ferieåret fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021 og kan afholdes i ferieafholdelsesperioden, der løber fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021.

Særlige regler for nye medarbejdere på arbejdsmarkedet

Medarbejdere, der er nye eller tilbagevendte på arbejdsmarkedet i overgangsperioden, er omfattet af særlige regler, som tager hensyn til, at disse medarbejdere i en periode kun optjener ferie til indefrysning og samtidig ikke har optjent meget ferie til afholdelse i 2020.

Medarbejderen som har optjent mindre end 8,3 betalte feriedage i perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, og som optjener ret til indefrossen ferie i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019 har derfor ret til at tage op til 8,3 såkaldte fondsferiedage med indefrosne midler i perioden fra 1. maj 2020 til 30. september 2020. De 8,3 fondsferiedage vil blive fratrukket indefrosne midler optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Fratræden i overgangsperioden

Hvis virksomheder har medarbejdere, som fratræder i indefrysningsperioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, skal virksomheder være opmærksomme på at få indberettet den optjente ferie korrekt til FerieKonto eller Feriepengeinfo.

  • For funktionærer, som får løn under ferie, skal virksomheden indbetale til FerieKonto eller Feriepengeinfo med særlig angivelse af, hvilke feriepenge som vedrører indefrysningsperioden.
  • For timelønnede medarbejdere, som ikke får løn under ferie, skal virksomheder indberette og indbetale til FerieKonto eller Feriepengeinfo, som de plejer.

FerieKonto eller Feriepengeinfo sørger automatisk for, at feriepengene bliver sendt videre til den nye fond for lønmodtagernes feriemidler.

Indberetning i overgangsperioden

Hvordan virksomheder skal indberette ferie i overgangsperioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 afhænger af, hvilken type medarbejder der er tale om:

  • For funktionærer, som får løn under ferie, og som er ansat i hele perioden, skal virksomheden indberette 12,5 % af den ferieberettigede løn direkte til Fonden for Lønmodtageres Feriemidler.
  • For timelønnede medarbejdere, som ikke får løn under ferie, skal virksomheder fortsætte med at indberette og indbetale til FerieKonto eller Feriepengeinfo, som de plejer. Feriekonto eller Feriepengeinfo sender automatisk indberetningerne videre til Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler.

Virksomheder, der skal indberette til Lønmodtagernes Feriemidler, skal indberette ferien senest den 31. december 2020. Indberetningen gælder alene ferie efter den gældende ferielov og omfatter således ikke en eventuel ret til yderligere ferie eller feriefridage.

IUNO mener

Den nye ferielov medfører væsentlige ændringer af hele feriesystemet. Selvom den nye ferieordning med samtidighedsferie først træder i kraft 1. september 2020, er der på grund af overgangsperioden allerede fra 2019 ændringer, som virksomheder bør være opmærksomme på.

IUNO anbefaler, at virksomheder allerede nu begynder at forberede sig på de kommende ændringer, herunder information til medarbejderne om de kommende ændringer, opdatering af processer og systemer vedrørende ferie, eventuel opdatering af ansættelseskontrakter, personalepolitikker, opsigelsesbreve mv. Virksomheder skal også vælge, om de selv vil administrere de indfrosne beløb, eller om de skal overføres til fonden for Lønmodtageres Feriemidler – dette emne sætter vi fokus på i næste del af temaet om den nye ferielov.

I løbet af 2019 sætter vi fokus på den nye ferielov og de væsentlige ændringer, som virksomhederne skal forholde sig til samtidig med, at vi informerer om seneste nyt på dette område.

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kathrine

Skøtt Jespersen

Advokat

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

23. august 2019

Højesteret: Medarbejder kunne ikke bortvises med tilbagevirkende kraft for lydoptagelse

logo
HR-jura

23. maj 2019

EU-Domstolen: Arbejdsgivere skal registrere medarbejdernes arbejdstid

logo
HR-jura

16. maj 2019

Opsigelse af fleksjobber var ikke forskelsbehandling

logo
HR-jura

10. maj 2019

Opsigelse af enlig mor var forskelsbehandling

logo
HR-jura

1. maj 2019

Ændring af arbejdsskadesikringsloven vedtaget: Lempeligere vurdering af arbejdsulykker

logo
HR-jura

26. april 2019

Flyselskabs sygefraværspolitik lå inden for ledelsesretten

Events

logo
HR-jura
30. oktober 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (London)

logo
HR-jura
18. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk) (Helsinki)

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT