DA
Aviation

EU-Domstolen: Skrue på landingsbanen en usædvanlig omstændighed

logo
Juranyt
calendar 24. oktober 2019
globus Danmark, Sverige, Norge

I en ny dom fastslår EU-Domstolen, at beskadigelse af dækket på et luftfartøj, som skyldes et fremmedlegeme på start- eller landingsbanen, udgør en usædvanlig omstændighed. En sådan hændelse fritager da luftfartsselskabet for pligten til at betale kompensation, hvis en flyvning bliver aflyst eller forsinket, fordi den ikke er en del af luftfartsselskabets normale drift og ligger uden for selskabets kontrol.

Efter EU-forordning 261/2004 om kompensation og bistand for luftfartspassagerer har passagerer ret til kompensation, hvis flyet bliver aflyst eller forsinket med mere end tre timer. Undtagelsen til reglen er, at aflysningen eller forsinkelsen skyldes en usædvanlig omstændighed, som luftfartsselskabet ikke kunne have undgået efter at have truffet alle rimelige foranstaltninger. Hvad der udgør en usædvanlig omstændighed, er ikke udtrykkeligt bestemt i forordningen, og det kan derfor blive op til EU-Domstolen af afgøre.

I den konkrete sag var en passager på sin flyrejse fra Dublin til Düsseldorf blevet forsinket med over 3 timer. Passageren krævede kompensation af luftfartsselskabet, Germanwings GmBH, for forsinkelsen. Selskabet nægtede dette krav, da forsinkelsen skyldtes, at en skrue havde sat sig fast i flyets dæk. Germanwings mente, at årsagen udgjorde en usædvanlig omstændighed, hvilket ville fritage selskabet for pligten til at betale kompensation.

Sagen blev i første omgang anlagt af passageren ved byretten i Köln, som fandt, at en løs skrue på landingsbanen indgår i selskabets normale drift og udgør en begivenhed, som selskabet faktisk har kontrol over. Ifølge retten havde luftfartsselskabet da pligt til at betale passageren kompensation.

Germanwings var uenige i denne afgørelse og ankede dommen til næste instans. Landsretten i Köln bemærkede her, at den tidligere havde afgjort, at beskadigelse af dæk som følge af genstande på landingsbanen udgjorde en usædvanlig omstændighed. Retten mente dog, der var brug for flere oplysninger i sagen. EU-Domstolen måtte derfor afgøre, om beskadigelsen af et dæk på et luftfartøj som følge af en skrue, der ligger på start- eller landingsbanen, udgør en usædvanlig omstændighed.

Fremmede genstande er ikke under luftfartsselskabets kontrol

EU-Domstolen fastslog, at en usædvanlig omstændighed er en begivenhed, som efter sin oprindelse eller karakter ikke er et led i luftfartsselskabets sædvanlige aktiviteter, og som ligger uden for selskabets faktiske kontrol. Domstolen lagde derefter vægt på, der ikke var tale om et funktionssvigt, som skyldes maskinens funktionsmåde, men det var et fremmedlegeme, der var skyld i skaden. Domstolen drog da en parallel til afgørelsen i sag C-315/15 (Pešková-sagen). I denne dom blev det fastslået, at kollision mellem et luftfartøj og en fugl udgør en usædvanlig omstændighed. Derfor måtte beskadigelse af et dæk forårsaget af en fremmed genstand, såsom en løs genstand, der ligger på lufthavnens start- og landingsbane, også udgøre en usædvanlig omstændighed.

EU-Domstolen fastslog desuden, at luftfartsselskabet, hvis flyafgang er blevet forsinket, ikke uden videre kan fritages fra pligten til at betale kompensation. Selskabet må kunne bevise, at det har anvendt alt det personale og materiel samt de økonomiske midler, det rådede over, for at undgå at en beskadigelse på grund af en fremmed genstand ikke fører til lang forsinkelse af den pågældende flyafgang.

IUNO mener

Dommen understreger, at luftfartsselskabet ikke skal holdes ansvarlig for usædvanlige omstændigheder, som ligger uden for selskabets kontrolsfære. Rengøring af start- og landingsbanerne hører under lufthavnens sikkerhed, og det ville derfor være for byrdefuldt for luftfartsselskabet at blive holdt ansvarlig for skader, som opstår grundet fremmede genstande på landingsbanen, da selskaberne ikke fører kontrol med disse.

Det er ikke til at afgøre, hvilken indflydelse dommen konkret vil have på dansk ret. IUNO følger udviklingen af retspraksis ved de danske domstole, som dommen kan medføre, og vender tilbage, når der sker ændringer på området.

(EU-domstolens dom fra 4. april 2019 C‑501/17)

Efter EU-forordning 261/2004 om kompensation og bistand for luftfartspassagerer har passagerer ret til kompensation, hvis flyet bliver aflyst eller forsinket med mere end tre timer. Undtagelsen til reglen er, at aflysningen eller forsinkelsen skyldes en usædvanlig omstændighed, som luftfartsselskabet ikke kunne have undgået efter at have truffet alle rimelige foranstaltninger. Hvad der udgør en usædvanlig omstændighed, er ikke udtrykkeligt bestemt i forordningen, og det kan derfor blive op til EU-Domstolen af afgøre.

I den konkrete sag var en passager på sin flyrejse fra Dublin til Düsseldorf blevet forsinket med over 3 timer. Passageren krævede kompensation af luftfartsselskabet, Germanwings GmBH, for forsinkelsen. Selskabet nægtede dette krav, da forsinkelsen skyldtes, at en skrue havde sat sig fast i flyets dæk. Germanwings mente, at årsagen udgjorde en usædvanlig omstændighed, hvilket ville fritage selskabet for pligten til at betale kompensation.

Sagen blev i første omgang anlagt af passageren ved byretten i Köln, som fandt, at en løs skrue på landingsbanen indgår i selskabets normale drift og udgør en begivenhed, som selskabet faktisk har kontrol over. Ifølge retten havde luftfartsselskabet da pligt til at betale passageren kompensation.

Germanwings var uenige i denne afgørelse og ankede dommen til næste instans. Landsretten i Köln bemærkede her, at den tidligere havde afgjort, at beskadigelse af dæk som følge af genstande på landingsbanen udgjorde en usædvanlig omstændighed. Retten mente dog, der var brug for flere oplysninger i sagen. EU-Domstolen måtte derfor afgøre, om beskadigelsen af et dæk på et luftfartøj som følge af en skrue, der ligger på start- eller landingsbanen, udgør en usædvanlig omstændighed.

Fremmede genstande er ikke under luftfartsselskabets kontrol

EU-Domstolen fastslog, at en usædvanlig omstændighed er en begivenhed, som efter sin oprindelse eller karakter ikke er et led i luftfartsselskabets sædvanlige aktiviteter, og som ligger uden for selskabets faktiske kontrol. Domstolen lagde derefter vægt på, der ikke var tale om et funktionssvigt, som skyldes maskinens funktionsmåde, men det var et fremmedlegeme, der var skyld i skaden. Domstolen drog da en parallel til afgørelsen i sag C-315/15 (Pešková-sagen). I denne dom blev det fastslået, at kollision mellem et luftfartøj og en fugl udgør en usædvanlig omstændighed. Derfor måtte beskadigelse af et dæk forårsaget af en fremmed genstand, såsom en løs genstand, der ligger på lufthavnens start- og landingsbane, også udgøre en usædvanlig omstændighed.

EU-Domstolen fastslog desuden, at luftfartsselskabet, hvis flyafgang er blevet forsinket, ikke uden videre kan fritages fra pligten til at betale kompensation. Selskabet må kunne bevise, at det har anvendt alt det personale og materiel samt de økonomiske midler, det rådede over, for at undgå at en beskadigelse på grund af en fremmed genstand ikke fører til lang forsinkelse af den pågældende flyafgang.

IUNO mener

Dommen understreger, at luftfartsselskabet ikke skal holdes ansvarlig for usædvanlige omstændigheder, som ligger uden for selskabets kontrolsfære. Rengøring af start- og landingsbanerne hører under lufthavnens sikkerhed, og det ville derfor være for byrdefuldt for luftfartsselskabet at blive holdt ansvarlig for skader, som opstår grundet fremmede genstande på landingsbanen, da selskaberne ikke fører kontrol med disse.

Det er ikke til at afgøre, hvilken indflydelse dommen konkret vil have på dansk ret. IUNO følger udviklingen af retspraksis ved de danske domstole, som dommen kan medføre, og vender tilbage, når der sker ændringer på området.

(EU-domstolens dom fra 4. april 2019 C‑501/17)

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Jacob

Larsø Perregaard

Advokat

Anna

Aagaard Andersen

(Orlov)

Subhana

Abghari

Advokatfuldmægtig

Nina

Kumari

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
Aviation

20. februar 2020

Luftfartsselskabet frifundet: 36 minutters rotationstid var tilstrækkelig

logo
Aviation

23. januar 2020

Kan rejser købt med bonuspoint kræves tilbagebetalt i kontanter?

logo
Aviation

15. januar 2020

24 timers forsinkelse skyldtes en stribe af usædvanlige omstændigheder

logo
Aviation

18. december 2019

Ny dom: Afledt lang forsinkelse skyldtes usædvanlige omstændigheder

logo
Aviation

3. oktober 2019

EU-Domstolen: Brændstof på landingsbanen en usædvanlig omstændighed

logo
Aviation

9. september 2019

EU-Domstolen: Ingen ret til refusion af flybilletten af luftfartsselskabet ved pakkerejser

Events

logo
Aviation
22. maj 2019

Morgenmøde om seneste nyt om forordning 261 (på engelsk)

logo
Aviation
22. maj 2019

Morgenmøde om seneste nyt om forordning 261 (Webinar) (på engelsk)

logo
Aviation
22. januar 2019

Morgenmøde om seneste nyt om forordning 261 (Engelsk)

logo
Aviation
22. januar 2019

Morgenmøde om seneste nyt om forordning 261 (Webinar) (Engelsk)

logo
Aviation
5. april 2018

Forordning 261: Er strejke en usædvanlig omstændighed?

logo
Aviation
5. april 2018

Forordning 261: Er strejke en usædvanlig omstændighed? (Webinar)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT