HR-jura Persondata

Finanssektor får måske whistleblower-ordning

26. november 2012

Hvis danske finansansatte kender til kritisable forhold eller lovbrud i virksomheden, bør de have mulighed for at fortælle det videre. Sådan en whistleblower-ordning kan blive en realitet, hvis Europaparlamentet vedtager det såkaldte MiFID-direktiv.

Den finansielle krise har bragt uhensigtsmæssige problemstillinger frem i lyset i den finansielle sektor i hele Europa. Kommissionen har vurderet, at et krav om whistleblower-ordninger kan være løsningen på problemet.

Det vil indebære, at finansvirksomheder skal indføre passende procedurer, der giver medarbejderne mulighed for at indberette virksomhedens faktiske eller potentielle lovovertrædelser. Det er et krav, at der er tale om en ekstern hotline, der er uafhængig af virksomheden.

Det fremgår ikke af direktivet, hvilke enheder der rammes i finansielle sektor. Det tyder dog på, at MiFID-direktivet kommer til at omfatte stort set alle sektorens virksomheder. Det er en udvidelse i forhold til kapitalskravsdirektivets og markedsmisbrugsdirektivets anvendelsesområder.

Datatilsynets rolle
I dag, skal en whistleblower-hotline anmeldes til Datatilsynet. Derudover skal hotlinen begrænses til at gælde for emner som for eksempel lovovertrædelser, hvilket inkluderer 

  • økonomisk kriminalitet (fx bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk)
  • regnskab, revision, intern revision
  • bank/finansiel korruption
  • evt. spørgsmål om alvorlige arbejdsulykker
  • sikkerhedsspørgsmål
  • alvorlige problemer som overfald og seksuelt misbrug.

Det er endnu ikke klart, hvilken myndighed, der skal stå for den overordnede administration af ordningen.

Ministerrådet forventes at stemme om forslaget omkring årsskiftet, hvorefter ordningen vil blive en realitet inden for to år efter vedtagelsen.

IUNO mener

Er man en virksomhed i den finansielle sektor, bør man være opmærksom på direktivforslaget, samt på hvordan det bliver implementeret i dansk lovgivning. Hvis forslaget bliver en realitet, anbefaler vi, at man internt i virksomheden informerer medarbejderne grundigt om den whistleblower-ordning, man får etableret.

[Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on markets in financial instruments repealing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Lignende nyt

logo
HR-jura

15. marts 2019

Nyt ferieår: Husk at afvikle, overføre og varsle ferie

logo
HR-jura

6. marts 2019

Ny At-vejledning om krænkende handlinger på arbejdspladsen

logo
HR-jura Corporate

28. februar 2019

Nye regler om medarbejderaktier i mindre virksomheder

logo
HR-jura Persondata

22. februar 2019

Er vikarer og konsulenter databehandlere?

logo
HR-jura

15. februar 2019

Dresscode var ikke forskelsbehandling

logo
HR-jura

14. februar 2019

Hvornår er fratrædelsesaftaler til fuld og endelig afgørelse?

Events

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

logo
HR-jura
21. november 2018

Medarbejdernes indflydelse i Norden (Helsinki) (Engelsk)

logo
HR-jura
20. november 2018

Medarbejderes indflydelse i Norden (Webcast) (Engelsk)