DA
Transport

Genarrest af skib var nødvendig og lovlig

logo
Juranyt
calendar 3 oktober 2021
globus Danmark

Et shippingselskab og et skibsværft valgte at arrestere to skibe til sikkerhed for deres krav, på grund af uenighed med skibenes ejer. De arresterede først et skib, men da det ikke var sikkert, at dette skibs værdi kunne sikre hele kravet, blev der også foretaget arrest i et andet skib. Sø- og Handelsretten slog fast, at arresten af begge skibe var lovlig

En skibsejer indgik en aftale med et shippingselskab og et reparationsværft om klargøring af to indkøbte skibe. Klargøringen var et krav for, at skibene kunne blive slæbt til Tyrkiet, hvilket var planen. I forbindelse med klargøringen blev ejeren uenig med shippingselskabet og skibsværftet om prisen på arbejdet. Ejeren nægtede at betale den pris, som skibsværftet krævede og for at opnå sikkerhed for sit krav, foretog skibsværftet og shippingselskabet arrest af det ene af skibene.

Skibsejeren reagerede ikke på arresten og fortsatte med at klargøre det andet skib til slæb. Shippingselskabet og skibsværftet blev bekymrede for, at det arresterede skib ikke udgjorde tilstrækkelig sikkerhed for deres krav. De mente, at det var usandsynligt, at salgsprisen på en tvangsauktion ville kunne dække kravet for arbejdet. Derfor gik de videre med arrest af det andet skib.

Shippingselskabet og skibsværftet sagsøgte skibsejeren, og krævede betaling for det udførte arbejde. Omvendt mente skibsejeren, at arresten af det andet skib var ulovlig og krævede erstatning for det tab man havde lidt på grund af arresten. Skibsejeren påstod også, at shippingselskabet og skibsværftets krav var for højt. Det begrundede de blandt andet med, at noget af arbejdet var blevet udført af skibsejeren selv, frem for skibsværftet.

Sø- og Handelsretten: Der forelå særlige grunde til arrest

Retten kom frem til, at der, på tidspunktet for den anden arrest, forelå særlige grunde til at foretage arrest, jf. sølovens § 93, stk. 5. Det var tvivlsomt, om det første skib repræsenterede en tilstrækkelig værdi til at kunne dække kravet. Derfor var der tale om en lovlig arrest af begge skibe.

Retten mente dog også, at shippingselskabet og skibsværftet ikke havde faktureret korrekt, og nedsatte skønsmæssigt deres krav for arbejdet.

IUNO mener

Sagen viser et af de sjældne tilfælde, hvor der lovligt arresteres to gange for samme krav. Udgangspunktet er, at der ikke kan arresteres mere end én gang for at opnå sikkerhed, og at der skal være særlige grunde til at en ny arrest er lovlig. Sagen minder os om, at sådanne særlige grunde kan foreligge, og så er en ny arrest lovlig.

IUNO anbefaler at holde dette i baghovedet både som reder – man er ikke altid sikker på at en ny arrest ikke er mulig – og som kravstiller, der har ret til arrest indtil der er opnået fuld sikkerhed.

[Sø- og Handelsrettens dom i sagen BS-40562/2020-SHR af 23. august 2021]

En skibsejer indgik en aftale med et shippingselskab og et reparationsværft om klargøring af to indkøbte skibe. Klargøringen var et krav for, at skibene kunne blive slæbt til Tyrkiet, hvilket var planen. I forbindelse med klargøringen blev ejeren uenig med shippingselskabet og skibsværftet om prisen på arbejdet. Ejeren nægtede at betale den pris, som skibsværftet krævede og for at opnå sikkerhed for sit krav, foretog skibsværftet og shippingselskabet arrest af det ene af skibene.

Skibsejeren reagerede ikke på arresten og fortsatte med at klargøre det andet skib til slæb. Shippingselskabet og skibsværftet blev bekymrede for, at det arresterede skib ikke udgjorde tilstrækkelig sikkerhed for deres krav. De mente, at det var usandsynligt, at salgsprisen på en tvangsauktion ville kunne dække kravet for arbejdet. Derfor gik de videre med arrest af det andet skib.

Shippingselskabet og skibsværftet sagsøgte skibsejeren, og krævede betaling for det udførte arbejde. Omvendt mente skibsejeren, at arresten af det andet skib var ulovlig og krævede erstatning for det tab man havde lidt på grund af arresten. Skibsejeren påstod også, at shippingselskabet og skibsværftets krav var for højt. Det begrundede de blandt andet med, at noget af arbejdet var blevet udført af skibsejeren selv, frem for skibsværftet.

Sø- og Handelsretten: Der forelå særlige grunde til arrest

Retten kom frem til, at der, på tidspunktet for den anden arrest, forelå særlige grunde til at foretage arrest, jf. sølovens § 93, stk. 5. Det var tvivlsomt, om det første skib repræsenterede en tilstrækkelig værdi til at kunne dække kravet. Derfor var der tale om en lovlig arrest af begge skibe.

Retten mente dog også, at shippingselskabet og skibsværftet ikke havde faktureret korrekt, og nedsatte skønsmæssigt deres krav for arbejdet.

IUNO mener

Sagen viser et af de sjældne tilfælde, hvor der lovligt arresteres to gange for samme krav. Udgangspunktet er, at der ikke kan arresteres mere end én gang for at opnå sikkerhed, og at der skal være særlige grunde til at en ny arrest er lovlig. Sagen minder os om, at sådanne særlige grunde kan foreligge, og så er en ny arrest lovlig.

IUNO anbefaler at holde dette i baghovedet både som reder – man er ikke altid sikker på at en ny arrest ikke er mulig – og som kravstiller, der har ret til arrest indtil der er opnået fuld sikkerhed.

[Sø- og Handelsrettens dom i sagen BS-40562/2020-SHR af 23. august 2021]

Modtag vores nyhedsbrev

Mads

Poulsen

Partner

Aage

Krogh

Partner

Lars

Rosenberg Overby

Partner

Mads

Christopher Whitta-Jacobsen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
Transport

2. september 2021

Transportør var ikke ansvarlig for brand i onkels lagerbygning

logo
Transport

2. september 2021

Kun landevejstransportør var ansvarlig for optøet fisk

logo
Transport

25. august 2021

ICLG: Shipping Law 2021

logo
Transport

4. juli 2021

Afvisning af skib var befragters ansvar

logo
Transport

7. marts 2021

Værnetingsaftale vedtaget, men ikke mellem de relevante parter

logo
Transport

4. januar 2021

Nye muligheder for vareregres efter Brexit

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Ida

Thune Ikkala

Juridisk assistent

Lars

Rosenberg Overby

Partner

Mads

Christopher Whitta-Jacobsen

Advokatfuldmægtig

Mads

Poulsen

Partner