DA
Transport

Genarrest af skib var nødvendig og lovlig

logo
Juranyt
calendar 3. oktober 2021
globus Danmark

Et shippingselskab og et skibsværft valgte at arrestere to skibe til sikkerhed for deres krav, på grund af uenighed med skibenes ejer. De arresterede først et skib, men da det ikke var sikkert, at dette skibs værdi kunne sikre hele kravet, blev der også foretaget arrest i et andet skib. Sø- og Handelsretten slog fast, at arresten af begge skibe var lovlig

En skibsejer indgik en aftale med et shippingselskab og et reparationsværft om klargøring af to indkøbte skibe. Klargøringen var et krav for, at skibene kunne blive slæbt til Tyrkiet, hvilket var planen. I forbindelse med klargøringen blev ejeren uenig med shippingselskabet og skibsværftet om prisen på arbejdet. Ejeren nægtede at betale den pris, som skibsværftet krævede og for at opnå sikkerhed for sit krav, foretog skibsværftet og shippingselskabet arrest af det ene af skibene.

Skibsejeren reagerede ikke på arresten og fortsatte med at klargøre det andet skib til slæb. Shippingselskabet og skibsværftet blev bekymrede for, at det arresterede skib ikke udgjorde tilstrækkelig sikkerhed for deres krav. De mente, at det var usandsynligt, at salgsprisen på en tvangsauktion ville kunne dække kravet for arbejdet. Derfor gik de videre med arrest af det andet skib.

Shippingselskabet og skibsværftet sagsøgte skibsejeren, og krævede betaling for det udførte arbejde. Omvendt mente skibsejeren, at arresten af det andet skib var ulovlig og krævede erstatning for det tab man havde lidt på grund af arresten. Skibsejeren påstod også, at shippingselskabet og skibsværftets krav var for højt. Det begrundede de blandt andet med, at noget af arbejdet var blevet udført af skibsejeren selv, frem for skibsværftet.

Sø- og Handelsretten: Der forelå særlige grunde til arrest

Retten kom frem til, at der, på tidspunktet for den anden arrest, forelå særlige grunde til at foretage arrest, jf. sølovens § 93, stk. 5. Det var tvivlsomt, om det første skib repræsenterede en tilstrækkelig værdi til at kunne dække kravet. Derfor var der tale om en lovlig arrest af begge skibe.

Retten mente dog også, at shippingselskabet og skibsværftet ikke havde faktureret korrekt, og nedsatte skønsmæssigt deres krav for arbejdet.

IUNO mener

Sagen viser et af de sjældne tilfælde, hvor der lovligt arresteres to gange for samme krav. Udgangspunktet er, at der ikke kan arresteres mere end én gang for at opnå sikkerhed, og at der skal være særlige grunde til at en ny arrest er lovlig. Sagen minder os om, at sådanne særlige grunde kan foreligge, og så er en ny arrest lovlig.

IUNO anbefaler at holde dette i baghovedet både som reder – man er ikke altid sikker på at en ny arrest ikke er mulig – og som kravstiller, der har ret til arrest indtil der er opnået fuld sikkerhed.

[Sø- og Handelsrettens dom i sagen BS-40562/2020-SHR af 23. august 2021]

En skibsejer indgik en aftale med et shippingselskab og et reparationsværft om klargøring af to indkøbte skibe. Klargøringen var et krav for, at skibene kunne blive slæbt til Tyrkiet, hvilket var planen. I forbindelse med klargøringen blev ejeren uenig med shippingselskabet og skibsværftet om prisen på arbejdet. Ejeren nægtede at betale den pris, som skibsværftet krævede og for at opnå sikkerhed for sit krav, foretog skibsværftet og shippingselskabet arrest af det ene af skibene.

Skibsejeren reagerede ikke på arresten og fortsatte med at klargøre det andet skib til slæb. Shippingselskabet og skibsværftet blev bekymrede for, at det arresterede skib ikke udgjorde tilstrækkelig sikkerhed for deres krav. De mente, at det var usandsynligt, at salgsprisen på en tvangsauktion ville kunne dække kravet for arbejdet. Derfor gik de videre med arrest af det andet skib.

Shippingselskabet og skibsværftet sagsøgte skibsejeren, og krævede betaling for det udførte arbejde. Omvendt mente skibsejeren, at arresten af det andet skib var ulovlig og krævede erstatning for det tab man havde lidt på grund af arresten. Skibsejeren påstod også, at shippingselskabet og skibsværftets krav var for højt. Det begrundede de blandt andet med, at noget af arbejdet var blevet udført af skibsejeren selv, frem for skibsværftet.

Sø- og Handelsretten: Der forelå særlige grunde til arrest

Retten kom frem til, at der, på tidspunktet for den anden arrest, forelå særlige grunde til at foretage arrest, jf. sølovens § 93, stk. 5. Det var tvivlsomt, om det første skib repræsenterede en tilstrækkelig værdi til at kunne dække kravet. Derfor var der tale om en lovlig arrest af begge skibe.

Retten mente dog også, at shippingselskabet og skibsværftet ikke havde faktureret korrekt, og nedsatte skønsmæssigt deres krav for arbejdet.

IUNO mener

Sagen viser et af de sjældne tilfælde, hvor der lovligt arresteres to gange for samme krav. Udgangspunktet er, at der ikke kan arresteres mere end én gang for at opnå sikkerhed, og at der skal være særlige grunde til at en ny arrest er lovlig. Sagen minder os om, at sådanne særlige grunde kan foreligge, og så er en ny arrest lovlig.

IUNO anbefaler at holde dette i baghovedet både som reder – man er ikke altid sikker på at en ny arrest ikke er mulig – og som kravstiller, der har ret til arrest indtil der er opnået fuld sikkerhed.

[Sø- og Handelsrettens dom i sagen BS-40562/2020-SHR af 23. august 2021]

Modtag vores nyhedsbrev

Mads

Poulsen

Partner

Aage

Krogh

Partner

Lars

Rosenberg Overby

Partner

Lignende

logo
Transport

21. juni 2022

Svenske tobaksafgifter går op i røg

logo
Transport

21. juni 2022

Hollandsk torpedo rammer dansk sag

logo
Transport

3. april 2022

For mange kokke fordærver osten

logo
Transport

3. april 2022

Krav om stjålne cigaretter var ikke forældet

logo
Transport

4. marts 2022

Hvem havde ansvaret for en særtransport, der kørte fast under en bro?

logo
Transport

3. marts 2022

Østre Landsret stadfæster vigtig dom om skade på medicin under transport

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Ida

Thune Ikkala

Juridisk rådgiver

Joachim

Sieverts Nielsen

Advokatfuldmægtig

Lars

Rosenberg Overby

Partner

Mads

Poulsen

Partner