DA
Transport

Grov uagtsomhed og ansvarsbegrænsning ved transport af lægemidler

logo
Juranyt
calendar 10. december 2019
globus Danmark

I en sag for Sø-og Handelsretten var to forskellige transporter af lægemidler blevet udsat for temperaturstigninger, så lægemidlerne var uegnet til salg. Begge skader skyldtes fejl i kølesystemerne, men på grund af forskellige omstændigheder kunne der kun statueres grov uagtsomhed i det ene tilfælde. I dommen fandt Sø- og Handelsretten, at transportøren kun kunne påberåbe sig ansvarsbegrænsningsreglerne i CMR-loven i det ene tilfælde, hvor der ikke forelå grov uagtsomhed.

En medicinalleverandør havde indgået en aftale med et transportfirma, der skulle forestå to køletransporter af lægemidler. Kølerummene i lastbilerne var udstyret med et alarmsystem, der ville alarmere transportørens disponent, hvis temperaturerne ændrede sig.

Den første transport blev beskadiget på grund af en fejl i køleren, der førte, til at den blæste varm luft ind i lasten. Ved den anden transport opstod der en IT-fejl, der resulterede, i at køleren ikke kølede, samt at systemet, der skulle advare om stigninger, ikke reagerede. I begge tilfælde blev lægemidlerne udsat for høje temperaturer i længere tid, så de ikke længere var egnede til salg.

Ved begge transporter påstod leverandøren, at der var handlet groft uagtsomt af transportøren. I det ene tilfælde fordi chaufføren ikke havde tjekket temperaturen på kølerummet under hans hvilepause, hvor temperaturstigningen fandt sted. Derudover anså leverandøren det for groft uagtsomt, at denne ikke blev kontaktet med det samme, da fejlen blev opdaget. I det andet tilfælde fordi den ansvarlige disponent ignorerede flere alarmer, da han vidste, at lastbilen befandt sig ved en rampe og derfor antog, at den var ved at blive losset.

Transportøren nægtede at have ansvaret for skaden, da han påstod, at det ikke var bevist, at lægemidlerne var egnet til salg før overgivelsen til chaufførerne. Derudover nægtede han, at der forelå grov uagtsomhed i de to tilfælde.

Sø- og Handelsretten: Ansvar for skaden, men kun grov uagtsomhed ved den ene transport

Retten fandt, at skaden på lægemidlerne skete, mens de var i transportørens varetægt, og at han derfor var ansvarlig for skaden.

I det ene tilfælde lagde retten det til grund, at skaden skyldtes en IT-fejl og ikke chaufførens manglende opsyn med temperaturen. Chaufføren havde, ifølge aftalen, heller ikke nogen pligt til at holde opsyn med temperaturen, da transportøren gjorde dette via telematiksystemet. Derudover fandt retten, at godset allerede var beskadiget, da man opdagede stigningen, så det ikke gjorde nogen forskel, at leverandøren ikke var blevet kontaktet med det samme. Derfor kunne transportøren i dette tilfælde begrænse sit ansvar i medfør af CMR-lovens § 31, stk. 2, jf. § 29, stk. 2.

I det andet tilfælde vurderede retten, at der forelå en alvorlig tilsidesættelse af transportørens forpligtelser, da disponenten ikke reagerede på alarmerne, og at der heraf var handlet groft uagtsomt. Derfor kunne transportøren ikke påberåbe sig ansvarsbegrænsningsreglerne, jf. CMR-lovens § 37.

IUNO mener

Dommen viser, hvordan CMR-lovens § 37 finder anvendelse. Retten vurderer hver enkelt sag for sig og lægger vægt på de konkrete handlinger og undladelser i sagen. Brud på en aftale eller instruks kan føre, til at en skade anses for at være forvoldt ved grov uagtsomhed, men det kræves også, at dette brud har forårsaget eller været medvirkende til tabets opståen. Der skal med andre ord være årsagssammenhæng mellem aftalebrud og skade, og en instruks kan ikke forstås som en forhåndsaftale, om hvad der udgør grov uagtsomhed.

[Sø- og Handelsrettens dom af 25. november 2019 i sagen BS-9991/2017-SHR]

En medicinalleverandør havde indgået en aftale med et transportfirma, der skulle forestå to køletransporter af lægemidler. Kølerummene i lastbilerne var udstyret med et alarmsystem, der ville alarmere transportørens disponent, hvis temperaturerne ændrede sig.

Den første transport blev beskadiget på grund af en fejl i køleren, der førte, til at den blæste varm luft ind i lasten. Ved den anden transport opstod der en IT-fejl, der resulterede, i at køleren ikke kølede, samt at systemet, der skulle advare om stigninger, ikke reagerede. I begge tilfælde blev lægemidlerne udsat for høje temperaturer i længere tid, så de ikke længere var egnede til salg.

Ved begge transporter påstod leverandøren, at der var handlet groft uagtsomt af transportøren. I det ene tilfælde fordi chaufføren ikke havde tjekket temperaturen på kølerummet under hans hvilepause, hvor temperaturstigningen fandt sted. Derudover anså leverandøren det for groft uagtsomt, at denne ikke blev kontaktet med det samme, da fejlen blev opdaget. I det andet tilfælde fordi den ansvarlige disponent ignorerede flere alarmer, da han vidste, at lastbilen befandt sig ved en rampe og derfor antog, at den var ved at blive losset.

Transportøren nægtede at have ansvaret for skaden, da han påstod, at det ikke var bevist, at lægemidlerne var egnet til salg før overgivelsen til chaufførerne. Derudover nægtede han, at der forelå grov uagtsomhed i de to tilfælde.

Sø- og Handelsretten: Ansvar for skaden, men kun grov uagtsomhed ved den ene transport

Retten fandt, at skaden på lægemidlerne skete, mens de var i transportørens varetægt, og at han derfor var ansvarlig for skaden.

I det ene tilfælde lagde retten det til grund, at skaden skyldtes en IT-fejl og ikke chaufførens manglende opsyn med temperaturen. Chaufføren havde, ifølge aftalen, heller ikke nogen pligt til at holde opsyn med temperaturen, da transportøren gjorde dette via telematiksystemet. Derudover fandt retten, at godset allerede var beskadiget, da man opdagede stigningen, så det ikke gjorde nogen forskel, at leverandøren ikke var blevet kontaktet med det samme. Derfor kunne transportøren i dette tilfælde begrænse sit ansvar i medfør af CMR-lovens § 31, stk. 2, jf. § 29, stk. 2.

I det andet tilfælde vurderede retten, at der forelå en alvorlig tilsidesættelse af transportørens forpligtelser, da disponenten ikke reagerede på alarmerne, og at der heraf var handlet groft uagtsomt. Derfor kunne transportøren ikke påberåbe sig ansvarsbegrænsningsreglerne, jf. CMR-lovens § 37.

IUNO mener

Dommen viser, hvordan CMR-lovens § 37 finder anvendelse. Retten vurderer hver enkelt sag for sig og lægger vægt på de konkrete handlinger og undladelser i sagen. Brud på en aftale eller instruks kan føre, til at en skade anses for at være forvoldt ved grov uagtsomhed, men det kræves også, at dette brud har forårsaget eller været medvirkende til tabets opståen. Der skal med andre ord være årsagssammenhæng mellem aftalebrud og skade, og en instruks kan ikke forstås som en forhåndsaftale, om hvad der udgør grov uagtsomhed.

[Sø- og Handelsrettens dom af 25. november 2019 i sagen BS-9991/2017-SHR]

Modtag vores nyhedsbrev

Mads

Poulsen

Partner

Aage

Krogh

Partner

Lars

Rosenberg Overby

Partner

Lignende nyt

logo
Transport

4. januar 2021

Nye muligheder for vareregres efter Brexit

logo
Transport

6. december 2020

Værneting i Spanien selvom værnetingsklausul ikke fandt anvendelse

logo
Transport

6. december 2020

Fiskefartøjs reder var ansvarlig, fordi vagthavende faldt i søvn

logo
Transport

1. november 2020

P&I klub kunne rejse krav som mandatar, men kravet var forældet

logo
Transport

30. oktober 2020

Transportør havde ikke handlet groft uagtsomt ved transport af dyr champagne

logo
Transport

25. september 2020

Speditøren ansvarlig for vandskade. Netværksreglen i NSAB 2000 kunne ikke anvendes

Learning

logo
Transport
28. september 2017

Gå-hjem møde om temperaturfølsomt gods (Kolding)

logo
Transport
28. september 2017

Morgenmøde om temperaturfølsomt gods (København)

logo
Transport
28. september 2017

Morgenmøde om temperaturfølsomt gods (webcast)

logo
Transport
29. marts 2017

Morgenmøde om Incoterms 2010

logo
Transport
29. marts 2017

Gå-hjem møde om Incoterms 2010

logo
Transport
27. september 2016

Gå-hjem-møde om ”kvittering og reklamation – få styr på frister og faldgruber - i København

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT