DA
HR-jura

HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?

logo
Juranyt
calendar 17. januar 2021
globus Danmark

Storbritannien forlod EU den 31. december 2020 og trods vedtagelsen af en ny handels- og samarbejdsaftale, får Brexit utvivlsomt stor betydning for britiske virksomheder i Danmark samt danske virksomheder med aktiviteter i Storbritannien og resten af EU. Derfor ser vi i nyhedsbrevet nærmere på, hvad din virksomhed med den nye aftale bør være opmærksom på inden for en række scenarier.

EU og Storbritannien blev kort før udgangen af 2020 enige om en ny handels- og samarbejdsaftale. Storbritannien forlod formelt EU den 31. december 2020 ved midnat, og samtidig udløb den såkaldte overgangsperiode, som var trådt i kraft ved Storbritanniens udtrædelse af EU den 31. januar 2020. Med den nye handels- og samarbejdsaftale blev et hårdt Brexit forhindret. Vi har tidligere skrevet om overgangsperioden og udtrædelsesaftalen, her.

Brexit har stor betydning for virksomheder med aktiviteter i Storbritannien og andre lande, hvor britiske virksomheder indgår. Virksomheder bør derfor holde sig informerede om, hvilken betydning den nye aftale reelt har og gøre sig klare overvejelser om, hvordan de forskellige konsekvenser af Brexit bedst håndteres i praksis.

IUNO har udarbejdet et overblik over et udsnit af de konsekvenser den nye aftale har inden for et ansættelsesretligt perspektiv med fokus på, hvad virksomheder navnlig bør overveje, nu hvor Storbritannien ikke længere er en del af EU.

Brexits konsekvenser for jeres medarbejdere

Har din virksomhed britiske medarbejdere her i Danmark? Medarbejdere der arbejder i Storbritannien eller i øvrigt medarbejdere med kvalifikationer erhvervet i Storbritannien, der kræver kvalifikation i Danmark eller omvendt? Eller har din virksomhed et europæisk samarbejdsudvalg, hvori medarbejdere i Storbritannien indgår? Så er det afgørende, at du sætter dig godt ind i, hvilke konsekvenser Brexit konkret har for din virksomhed.

Brexit har udløst en række spørgsmål i forbindelse med ansættelse, udstationering og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Det blev aftalt med udtrædelsesaftalen, at virksomheders nuværende eller fremtidige britiske medarbejdere, som inden overgangsperiodens ophør opholdte sig lovligt i en EU-medlemsstat, fortsat vil kunne arbejde i Danmark på samme vilkår. For at bevare deres opholdsret, skal de berørte medarbejdere dog under alle omstændigheder indgive en ansøgning om ny opholdsstatus senest den 31. december 2021.

Samme fleksibilitet vil dog ikke gælde ved ansættelse af britiske medarbejdere uden sådant lovligt ophold, som virksomheder ansætter efter overgangsperiodens udløb. Da EU’s regler om fri bevægelig ikke længere gælder for Storbritannien, skal ansættelse grundlæggende ske på samme vilkår som medarbejdere fra andre tredjelande – efter udlændingelovens regler. Det betyder, at medarbejderne skal have en opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark. Der er dog få undtagelser i forhold til virksomhedsinterne udstationeringer og forretningsrejsende med kortvarige arbejdsophold.

Virksomheder med danske medarbejdere i Storbritannien bør samtidig være opmærksomme på, at det britiske parlament i et forsøg på etablering af et sikkerhedsnet har etableret et ”EU Settlement Scheme”, hvorefter virksomheders EU-, EØS- og schweiziske medarbejdere gratis kan ansøge om tidsubegrænset opholdsret i Storbritannien. Mere information om ordningen kan findes her.

Udover at sikre at medarbejdere opholder sig lovligt i enten Storbritannien eller Danmark efter overgangsperiodens udløb, bør virksomheder med tilknytning til lovregulerede erhverv også være opmærksomme på, hvilken betydning Brexit får herfor. Udtrædelsesaftalen sikrede, at de hidtidige regler om erhvervsmæssige kvalifikationer kunne anvendes frem til overgangsperiodens udløb. Derudover blev der med udtrædelsesaftalen indsat et sikkerhedsnet, hvorefter beviser for erhvervsmæssige kvalifikationer, der blev tildelt inden overgangsperiodens udløb, fortsat ville være gældende. Medarbejdere, der ved overgangsperiodens udløb allerede havde adgang til at udøve et lovreguleret erhverv i Danmark, vil derfor ikke påvirkes af Brexit. Det samme gælder for anerkendelser af erhvervsmæssige kvalifikationer, der ikke blev tildelt inden udgangen af overgangsperioden, men hvor ansøgning om anerkendelse blev indsendt inden periodens udløb. Endelig vil medarbejdere med britiske kvalifikationer, der inden overgangsperiodens udløb har påbegyndt levering af tjenesteydelser i Danmark, have ret til at afslutte levering heraf.

For erhvervsmæssige kvalifikationer, der først er opnået efter overgangsperiodens udløb, skal virksomheder være opmærksomme på, at vurdering og anerkendelse herefter som hovedregel skal ske efter samme regler, der gælder for andre kvalifikationer for tredjelande. Den nye aftale indeholder dog en mekanisme, som giver EU og Storbritannien mulighed for at aftale yderligere ordningerne for gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

IUNO mener

Storbritanniens udtræden af EU berører de fleste virksomheder, der i forhold til deres medarbejdere bør være særligt opmærksom på regler om koordinering af sociale sikringsordninger, udstationering, europæiske samarbejdsudvalg med mere.

IUNO anbefaler, at virksomheder klart fastlægger, hvordan de skal forholde sig efter den nye aftale. Læs mere, om hvordan IUNO kan hjælpe din virksomhed med at sikre compliance i forbindelse med Brexit, her.

[Handels- og Samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side af den 31. december 2020]

EU og Storbritannien blev kort før udgangen af 2020 enige om en ny handels- og samarbejdsaftale. Storbritannien forlod formelt EU den 31. december 2020 ved midnat, og samtidig udløb den såkaldte overgangsperiode, som var trådt i kraft ved Storbritanniens udtrædelse af EU den 31. januar 2020. Med den nye handels- og samarbejdsaftale blev et hårdt Brexit forhindret. Vi har tidligere skrevet om overgangsperioden og udtrædelsesaftalen, her.

Brexit har stor betydning for virksomheder med aktiviteter i Storbritannien og andre lande, hvor britiske virksomheder indgår. Virksomheder bør derfor holde sig informerede om, hvilken betydning den nye aftale reelt har og gøre sig klare overvejelser om, hvordan de forskellige konsekvenser af Brexit bedst håndteres i praksis.

IUNO har udarbejdet et overblik over et udsnit af de konsekvenser den nye aftale har inden for et ansættelsesretligt perspektiv med fokus på, hvad virksomheder navnlig bør overveje, nu hvor Storbritannien ikke længere er en del af EU.

Brexits konsekvenser for jeres medarbejdere

Har din virksomhed britiske medarbejdere her i Danmark? Medarbejdere der arbejder i Storbritannien eller i øvrigt medarbejdere med kvalifikationer erhvervet i Storbritannien, der kræver kvalifikation i Danmark eller omvendt? Eller har din virksomhed et europæisk samarbejdsudvalg, hvori medarbejdere i Storbritannien indgår? Så er det afgørende, at du sætter dig godt ind i, hvilke konsekvenser Brexit konkret har for din virksomhed.

Brexit har udløst en række spørgsmål i forbindelse med ansættelse, udstationering og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Det blev aftalt med udtrædelsesaftalen, at virksomheders nuværende eller fremtidige britiske medarbejdere, som inden overgangsperiodens ophør opholdte sig lovligt i en EU-medlemsstat, fortsat vil kunne arbejde i Danmark på samme vilkår. For at bevare deres opholdsret, skal de berørte medarbejdere dog under alle omstændigheder indgive en ansøgning om ny opholdsstatus senest den 31. december 2021.

Samme fleksibilitet vil dog ikke gælde ved ansættelse af britiske medarbejdere uden sådant lovligt ophold, som virksomheder ansætter efter overgangsperiodens udløb. Da EU’s regler om fri bevægelig ikke længere gælder for Storbritannien, skal ansættelse grundlæggende ske på samme vilkår som medarbejdere fra andre tredjelande – efter udlændingelovens regler. Det betyder, at medarbejderne skal have en opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark. Der er dog få undtagelser i forhold til virksomhedsinterne udstationeringer og forretningsrejsende med kortvarige arbejdsophold.

Virksomheder med danske medarbejdere i Storbritannien bør samtidig være opmærksomme på, at det britiske parlament i et forsøg på etablering af et sikkerhedsnet har etableret et ”EU Settlement Scheme”, hvorefter virksomheders EU-, EØS- og schweiziske medarbejdere gratis kan ansøge om tidsubegrænset opholdsret i Storbritannien. Mere information om ordningen kan findes her.

Udover at sikre at medarbejdere opholder sig lovligt i enten Storbritannien eller Danmark efter overgangsperiodens udløb, bør virksomheder med tilknytning til lovregulerede erhverv også være opmærksomme på, hvilken betydning Brexit får herfor. Udtrædelsesaftalen sikrede, at de hidtidige regler om erhvervsmæssige kvalifikationer kunne anvendes frem til overgangsperiodens udløb. Derudover blev der med udtrædelsesaftalen indsat et sikkerhedsnet, hvorefter beviser for erhvervsmæssige kvalifikationer, der blev tildelt inden overgangsperiodens udløb, fortsat ville være gældende. Medarbejdere, der ved overgangsperiodens udløb allerede havde adgang til at udøve et lovreguleret erhverv i Danmark, vil derfor ikke påvirkes af Brexit. Det samme gælder for anerkendelser af erhvervsmæssige kvalifikationer, der ikke blev tildelt inden udgangen af overgangsperioden, men hvor ansøgning om anerkendelse blev indsendt inden periodens udløb. Endelig vil medarbejdere med britiske kvalifikationer, der inden overgangsperiodens udløb har påbegyndt levering af tjenesteydelser i Danmark, have ret til at afslutte levering heraf.

For erhvervsmæssige kvalifikationer, der først er opnået efter overgangsperiodens udløb, skal virksomheder være opmærksomme på, at vurdering og anerkendelse herefter som hovedregel skal ske efter samme regler, der gælder for andre kvalifikationer for tredjelande. Den nye aftale indeholder dog en mekanisme, som giver EU og Storbritannien mulighed for at aftale yderligere ordningerne for gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

IUNO mener

Storbritanniens udtræden af EU berører de fleste virksomheder, der i forhold til deres medarbejdere bør være særligt opmærksom på regler om koordinering af sociale sikringsordninger, udstationering, europæiske samarbejdsudvalg med mere.

IUNO anbefaler, at virksomheder klart fastlægger, hvordan de skal forholde sig efter den nye aftale. Læs mere, om hvordan IUNO kan hjælpe din virksomhed med at sikre compliance i forbindelse med Brexit, her.

[Handels- og Samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side af den 31. december 2020]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

18. april 2021

Virksomhed bundet af kundeklausul med kompensation, der var sendt ved en fejl

logo
HR-jura

15. april 2021

Lønkompensationsordningen forlænges og bliver mere fleksibel

logo
HR-jura Persondata Corporate

14. april 2021

Virksomheder kan ikke kræve konsulenter og bestyrelsesmedlemmer testet for coronavirus

logo
HR-jura

11. april 2021

Diskrimination at opsige medarbejder på grund af sygefravær i barselsperiode

logo
HR-jura Forsikring

5. april 2021

Medarbejder havde ret til erstatning efter mobning førte til psykisk arbejdsskade

logo
HR-jura

25. marts 2021

Handicappet medarbejder kunne opsiges og havde ikke krav på morgenvagter

Learning

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)