DA
Persondata

Husk oplysningspligten

logo
Juranyt
calendar 18. januar 2019
globus Danmark

Det er vigtigt at opfylde virksomhedens oplysningspligt overfor de personer, der behandles oplysninger om, også når der noteres i medarbejderfilen. Det har Østre Landsret slået fast i en ny afgørelse om tortgodtgørelse for blandt andet overtrædelse af den tidligere persondatalov.

En fuldmægtig havde under sit arbejde for en styrelse modtaget kritik. I den forbindelse var der sket en tilføjelse af oplysninger i den fuldmægtiges personalemappe, blandt andet at den fuldmægtig – efter styrelsens opfattelse – havde begået en pligtforsømmelse.

Parterne i sagen var enige om, at styrelsens tilføjelse til den fuldmægtiges personalemappe var omfattet af den dagældende lov om behandling af personoplysninger. Ifølge den tidligere lovs bestemmelse om oplysningspligt, § 29, stk.1, skulle personen som udgangspunkt modtage meddelelse om behandling af oplysninger.

Landsretten udtalte, at den fuldmægtig ikke kunne påregne, at der ville blive lagt oplysninger i hans personalemappe om, at han havde begået en pligtforsømmelse, uden at han blev orienteret herom. På grund af oplysningens karakter, som ville kunne få betydning for hans fremtidige ansættelsesforhold, mente Landsretten, at fuldmægtigen havde en væsentlig interesse i at få en meddelelse om, hvad der var blevet tilføjet til personalemappen. Da tilføjelsen i personalemappen ikke kunne falde under undtagelsesbestemmelserne i den dagældende lov, mente Landsretten, at der var sket en overtrædelse af den dagældende lov om behandling af personoplysninger.

I forbindelse med sagens behandling fandt Landsretten, at det ikke var bevidst, at den manglende sagsbehandling udgjorde en pligtforsømmelse. Udsagnet i personalemappen var derfor uberettiget.

Ud fra en samlet vurdering af krænkelserne; 1) udsagnet om pligtforsømmelse, som blev lagt i personalemappen, og 2) overtrædelse af den dagældende lov om behandling af personoplysninger, besluttede Landsretten, at styrelsen skulle betale en tortgodtgørelse på 2.500 kr. efter erstatningsansvarsloven.

IUNO mener

Selvom dommen vedrører den tidligere persondatalov, så illustrerer den vigtigheden af principperne om rigtighed og gennemsigtighed. I det øjeblik virksomheder noterer personlige oplysninger, fx relateret til en persons præstation, personlighed eller helbred, så sker der en behandling af persondata. Og så skal principperne overholdes.

Efter de nye persondataregler er trådt i kraft, er det bestemt ikke blevet mindre væsentligt. Tidligere kunne erstatning for overtrædelse af persondatareglerne medføre erstatning for tort efter erstatningsansvarsreglerne. Med de nye regler er der kommet en selvstændig regel om erstatning – og bøderne kan være meget høje.

Hvis du vil vide mere om oplysningspligten og de nye regler, kan du læse vores tidligere nyhedsbrev her.

[Østre Landsrets dom af 3. december 2018]

En fuldmægtig havde under sit arbejde for en styrelse modtaget kritik. I den forbindelse var der sket en tilføjelse af oplysninger i den fuldmægtiges personalemappe, blandt andet at den fuldmægtig – efter styrelsens opfattelse – havde begået en pligtforsømmelse.

Parterne i sagen var enige om, at styrelsens tilføjelse til den fuldmægtiges personalemappe var omfattet af den dagældende lov om behandling af personoplysninger. Ifølge den tidligere lovs bestemmelse om oplysningspligt, § 29, stk.1, skulle personen som udgangspunkt modtage meddelelse om behandling af oplysninger.

Landsretten udtalte, at den fuldmægtig ikke kunne påregne, at der ville blive lagt oplysninger i hans personalemappe om, at han havde begået en pligtforsømmelse, uden at han blev orienteret herom. På grund af oplysningens karakter, som ville kunne få betydning for hans fremtidige ansættelsesforhold, mente Landsretten, at fuldmægtigen havde en væsentlig interesse i at få en meddelelse om, hvad der var blevet tilføjet til personalemappen. Da tilføjelsen i personalemappen ikke kunne falde under undtagelsesbestemmelserne i den dagældende lov, mente Landsretten, at der var sket en overtrædelse af den dagældende lov om behandling af personoplysninger.

I forbindelse med sagens behandling fandt Landsretten, at det ikke var bevidst, at den manglende sagsbehandling udgjorde en pligtforsømmelse. Udsagnet i personalemappen var derfor uberettiget.

Ud fra en samlet vurdering af krænkelserne; 1) udsagnet om pligtforsømmelse, som blev lagt i personalemappen, og 2) overtrædelse af den dagældende lov om behandling af personoplysninger, besluttede Landsretten, at styrelsen skulle betale en tortgodtgørelse på 2.500 kr. efter erstatningsansvarsloven.

IUNO mener

Selvom dommen vedrører den tidligere persondatalov, så illustrerer den vigtigheden af principperne om rigtighed og gennemsigtighed. I det øjeblik virksomheder noterer personlige oplysninger, fx relateret til en persons præstation, personlighed eller helbred, så sker der en behandling af persondata. Og så skal principperne overholdes.

Efter de nye persondataregler er trådt i kraft, er det bestemt ikke blevet mindre væsentligt. Tidligere kunne erstatning for overtrædelse af persondatareglerne medføre erstatning for tort efter erstatningsansvarsreglerne. Med de nye regler er der kommet en selvstændig regel om erstatning – og bøderne kan være meget høje.

Hvis du vil vide mere om oplysningspligten og de nye regler, kan du læse vores tidligere nyhedsbrev her.

[Østre Landsrets dom af 3. december 2018]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
Persondata

20. maj 2020

Virksomheder kan nu bruge danske standarddatabehandleraftaler i Norge og Sverige

logo
Persondata

28. april 2020

Coronavirus: Datatilsynet med ny udtale om apps til corona-sporing

logo
HR-jura Persondata

2. april 2020

Højesteret: Medarbejder havde ret til godtgørelse for ulovlig tv-overvågning

logo
Persondata Corporate

24. februar 2020

Nye retningslinjer fra Datatilsynet: Har din virksomhed styr på cookies?

logo
Persondata

31. januar 2020

Persondata: Er din virksomhed klar til Brexit?

logo
Persondata

25. oktober 2019

EU-Kommissionen: Privacy Shield består tredje evaluering

Events

logo
HR-jura Persondata
17. januar 2018

Morgenmøde om den nye persondataforordning

logo
HR-jura Persondata
17. januar 2018

Morgenmøde om den nye persondataforordning (webinar)

logo
HR-jura Persondata
10. november 2015

Morgenmøde om persondata

logo
HR-jura Persondata
11. november 2014

Nordic Seminar i København om privacy og databeskyttelse i de nordiske lande

logo
HR-jura Persondata
25. april 2012

Morgenmøde om HR-persondataret

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT