DA
Transport

Hvor mange relæer var skadet?

logo
Juranyt
calendar 4. juni 2023
globus Danmark

Under en søtransport fra Kina til Danmark, blev et parti relæer udsat for vandskade. Vareforsikringen rettede erstatningskrav mod transportøren for deres tab. Retten kom frem til, at godset var totalskadet. Selvom transportøren kunne begrænse sit ansvar efter reglerne i søloven, oversteg ansvarsbegrænsningen i loven vareforsikringens krav, sådan som godset var beskrevet i konnossementet.

En ladningsejer indgik en aftale med en transportør om at transportere relæer fra Kina til Danmark. Da godset ankom, blev der konstateret vandskader på de kasser, som godset var blevet transporteret i. For at fastslå omfanget af skaden, og om selve relæerne i kasserne og indpakningen havde taget skade, blev der foretaget en besigtigelse af godset. Under besigtigelsen blev der også konstateret kakerlakker i kasserne, som stammede fra Asien.

Relæerne var en vigtig del af de maskiner, de var beregnet til og spørgsmålet var, om retten kun på grundlag af besigtigelsen og oplysninger fra ladningsejeren kunne anse relæerne for totalskadede.

Transportøren mente desuden, at de kunne begrænse ansvaret for skaderne efter 5 colli (pakker), da det stod i konnossementet, at det var det antal pakker der var i forsendelsen. Dette gjaldt også selvom beskrivelsen af godset i konnossementet var 5 paller / 108 kartoner, og der var angivet 108 kartoner i den pakliste, som ladningsejeren havde sendt til transportøren da de bookede transporten.

Relæerne var totalskadede

Retten kom frem til, at det ikke var muligt at videresælge relæerne, da de udgjorde en kritisk komponent, som ville kunne gøre stor skade på andre produkter. De udgifter, som ladningsejeren ville have med at teste hvert enkelt relæ, ville overstige de indtægter, der kunne opnås ved salg. Det var heller ikke muligt at udelukke, at der ville opstå korrosion i relæerne over tid. Retten kom derfor frem til, at relæerne var totalskadede.

Retten kom frem til, at der var anført 108 kolli i konnossementet, som ansvarsbeløbet skulle beregnes ud fra, selvom dette ikke stod det rigtige sted i konnossementet. Transportøren havde udfyldt konnossementet, og uklarheden kom derfor transportøren til skade.

IUNO mener

Dommen viser, at retten tager hensyn til hvilken funktion en vare har, og om det kan betale sig at inspicere dem ved afgørelsen af, om varer har lidt skade. Den viser også, at transportørens beskrivelse af antal pakker i konnossementet kan blive tilsidesat, og dermed ikke kan fastsættes af transportøren alene. Dette stemmer overens med sølovens regler.

IUNO anbefaler, at konnossementer inspiceres ved modtagelse fra transportøren for at rydde en uklarhed i godsets beskrivelse af vejen.

[Sø- og Handelsrettens afgørelse af 21. april 2023 i sagen BS-36988/2022-SHR]

En ladningsejer indgik en aftale med en transportør om at transportere relæer fra Kina til Danmark. Da godset ankom, blev der konstateret vandskader på de kasser, som godset var blevet transporteret i. For at fastslå omfanget af skaden, og om selve relæerne i kasserne og indpakningen havde taget skade, blev der foretaget en besigtigelse af godset. Under besigtigelsen blev der også konstateret kakerlakker i kasserne, som stammede fra Asien.

Relæerne var en vigtig del af de maskiner, de var beregnet til og spørgsmålet var, om retten kun på grundlag af besigtigelsen og oplysninger fra ladningsejeren kunne anse relæerne for totalskadede.

Transportøren mente desuden, at de kunne begrænse ansvaret for skaderne efter 5 colli (pakker), da det stod i konnossementet, at det var det antal pakker der var i forsendelsen. Dette gjaldt også selvom beskrivelsen af godset i konnossementet var 5 paller / 108 kartoner, og der var angivet 108 kartoner i den pakliste, som ladningsejeren havde sendt til transportøren da de bookede transporten.

Relæerne var totalskadede

Retten kom frem til, at det ikke var muligt at videresælge relæerne, da de udgjorde en kritisk komponent, som ville kunne gøre stor skade på andre produkter. De udgifter, som ladningsejeren ville have med at teste hvert enkelt relæ, ville overstige de indtægter, der kunne opnås ved salg. Det var heller ikke muligt at udelukke, at der ville opstå korrosion i relæerne over tid. Retten kom derfor frem til, at relæerne var totalskadede.

Retten kom frem til, at der var anført 108 kolli i konnossementet, som ansvarsbeløbet skulle beregnes ud fra, selvom dette ikke stod det rigtige sted i konnossementet. Transportøren havde udfyldt konnossementet, og uklarheden kom derfor transportøren til skade.

IUNO mener

Dommen viser, at retten tager hensyn til hvilken funktion en vare har, og om det kan betale sig at inspicere dem ved afgørelsen af, om varer har lidt skade. Den viser også, at transportørens beskrivelse af antal pakker i konnossementet kan blive tilsidesat, og dermed ikke kan fastsættes af transportøren alene. Dette stemmer overens med sølovens regler.

IUNO anbefaler, at konnossementer inspiceres ved modtagelse fra transportøren for at rydde en uklarhed i godsets beskrivelse af vejen.

[Sø- og Handelsrettens afgørelse af 21. april 2023 i sagen BS-36988/2022-SHR]

Modtag vores nyhedsbrev

Mads

Poulsen

Partner

Lars

Rosenberg Overby

Partner

Aage

Krogh

Partner

Joachim

Sieverts Nielsen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
Transport

7. maj 2023

Blip, båt, det gik ikke så godt…

logo
Transport

10. april 2023

Voldgift i CMR-sager er tilladt

logo
Transport

5. februar 2023

Hvornår gælder CMR-loven - Nu i farver

logo
Transport

4. december 2022

Ændrede og ikke ændrede aftaler

logo
Transport

6. november 2022

Fortoldning er transportørens problem

logo
Transport

6. november 2022

CMI-filer på reglerne om fælleshavari

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Ida

Thune Ikkala

Juridisk rådgiver

Joachim

Sieverts Nielsen

Advokatfuldmægtig

Lars

Rosenberg Overby

Partner

Mads

Poulsen

Partner