DA
Litigation HR-jura

Ingen arbejdsskade, da virksomhed ikke havde lagt DHL Stafetten på sociale medier

logo
Juranyt
calendar 29. marts 2022
globus Danmark

Hvis medarbejdere kommer til skade under sociale og frivillige firmaarrangementer, er det så en arbejdsskade? Det var spørgsmålet i en sag, hvor en medarbejder kom til skade under DHL Stafetten. Landsretten slog fast, at der ikke var tale om en arbejdsskade, fordi virksomheden ikke havde fået reklame ud af stafetten eksempelvis via sociale medier, og medarbejderen ikke var underlagt instruktion.

Sagen handlede om en forretningsudvikler, der meldte sig til DHL Stafetten gennem sit arbejde. Under løbet fik medarbejderen et smæld i nakken og blev efterfølgende sygemeldt, fordi han havde fået to diskusprolapser. Selvom det havde været helt frivilligt for medarbejderen at deltage i løbet, mente han, at det var en arbejdsskade. Både Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) og Ankestyrelsen vurderede skaden, men ingen af dem var enige med ham i, at det var en arbejdsskade.

Medarbejderen tog derfor sagen i retten.

Virksomheden fik ikke nogen reklame ud af stafetten

Under sagen var det et stort spørgsmål, om virksomheden havde fået reklame ud af staffen. Medarbejderen mente nemlig, at stafetten havde stor reklamemæssig værdi for virksomheden, fordi den havde sit logo på teltet og t-shirts, og virksomheden kunne bruge det på sociale medier. Det var altså i virksomhedendes interesse, at medarbejderen var med i stafetten, og det havde derfor ikke nogen betydning, at det var frivilligt at melde sig til løbet, fordi det foregik uden for arbejdstiden.

Det førte til, at en skønsmand (en person med en særlig viden) blev spurgt om det, og han var enig med medarbejderen i, at stafetten havde en reklamemæssig værdi for virksomheden. Han mente nemlig, at opslag på sociale medier fra medarbejderne giver det indtryk, at virksomheden er en god arbejdsplads. Derudover ville det være lettere for virksomheden at søge nye medarbejdere, når andre kunne se under stafetten, at virksomheden havde et godt fællesskab.

På trods af det slog landsretten fast, at virksomheden ikke havde fået nogen reklame ud af stafetten. Virksomheden fik nemlig ikke nye kunder eller medarbejdere på grund af stafetten, og den havde heller ikke lavet nogen opslag på sociale medier. Det var derfor ikke på grund af reklame, at virksomheden støttede op om stafetten.

Landsretten henviste også til de ting, som byretten havde slået fast, nemlig at medarbejderen ikke var underlagt instruktion fra virksomheden under løbet. På den baggrund kom landsretten frem til, at skaden ikke var en arbejdsskade.

IUNO mener

Sagen viser, at selvom et arrangement generelt set er med til at brande virksomheder, er det altid en konkret vurdering, om en virksomhed rent faktisk har fået reklame ud det, og om arrangementet altså også har været i virksomhedens interesse. Vi har tidligere skrevet om en sag, her, hvor en medarbejder var blevet løbet ned under stafetten her. I sagen slog landsretten blandt andet fast, at stafetten havde reklamemæssig værdi for arbejdsgiveren, herunder med henblik på at rekruttere unge mennesker, og ulykken var derfor en arbejdsskade.

IUNO anbefaler, at virksomheder og deres forsikringsselskaber er opmærksomme på, at brug af sociale medier i forbindelse med firmaarrangementer kan føre til, at virksomheder får reklame ud af arrangementet. Hvis virksomheder gør det, og medarbejdere samtidigt er underlagt instruktion fra virksomhederne under arrangementet, kan de risikere at blive ansvarlige for medarbejderes arbejdsskader. Det gælder også, selv hvis arrangementet er frivilligt og holdes i medarbejdernes fritid.

[Vestre Landsrets dom af 27. oktober 2021 i sag BS-58704/2019-VLR]

Sagen handlede om en forretningsudvikler, der meldte sig til DHL Stafetten gennem sit arbejde. Under løbet fik medarbejderen et smæld i nakken og blev efterfølgende sygemeldt, fordi han havde fået to diskusprolapser. Selvom det havde været helt frivilligt for medarbejderen at deltage i løbet, mente han, at det var en arbejdsskade. Både Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) og Ankestyrelsen vurderede skaden, men ingen af dem var enige med ham i, at det var en arbejdsskade.

Medarbejderen tog derfor sagen i retten.

Virksomheden fik ikke nogen reklame ud af stafetten

Under sagen var det et stort spørgsmål, om virksomheden havde fået reklame ud af staffen. Medarbejderen mente nemlig, at stafetten havde stor reklamemæssig værdi for virksomheden, fordi den havde sit logo på teltet og t-shirts, og virksomheden kunne bruge det på sociale medier. Det var altså i virksomhedendes interesse, at medarbejderen var med i stafetten, og det havde derfor ikke nogen betydning, at det var frivilligt at melde sig til løbet, fordi det foregik uden for arbejdstiden.

Det førte til, at en skønsmand (en person med en særlig viden) blev spurgt om det, og han var enig med medarbejderen i, at stafetten havde en reklamemæssig værdi for virksomheden. Han mente nemlig, at opslag på sociale medier fra medarbejderne giver det indtryk, at virksomheden er en god arbejdsplads. Derudover ville det være lettere for virksomheden at søge nye medarbejdere, når andre kunne se under stafetten, at virksomheden havde et godt fællesskab.

På trods af det slog landsretten fast, at virksomheden ikke havde fået nogen reklame ud af stafetten. Virksomheden fik nemlig ikke nye kunder eller medarbejdere på grund af stafetten, og den havde heller ikke lavet nogen opslag på sociale medier. Det var derfor ikke på grund af reklame, at virksomheden støttede op om stafetten.

Landsretten henviste også til de ting, som byretten havde slået fast, nemlig at medarbejderen ikke var underlagt instruktion fra virksomheden under løbet. På den baggrund kom landsretten frem til, at skaden ikke var en arbejdsskade.

IUNO mener

Sagen viser, at selvom et arrangement generelt set er med til at brande virksomheder, er det altid en konkret vurdering, om en virksomhed rent faktisk har fået reklame ud det, og om arrangementet altså også har været i virksomhedens interesse. Vi har tidligere skrevet om en sag, her, hvor en medarbejder var blevet løbet ned under stafetten her. I sagen slog landsretten blandt andet fast, at stafetten havde reklamemæssig værdi for arbejdsgiveren, herunder med henblik på at rekruttere unge mennesker, og ulykken var derfor en arbejdsskade.

IUNO anbefaler, at virksomheder og deres forsikringsselskaber er opmærksomme på, at brug af sociale medier i forbindelse med firmaarrangementer kan føre til, at virksomheder får reklame ud af arrangementet. Hvis virksomheder gør det, og medarbejdere samtidigt er underlagt instruktion fra virksomhederne under arrangementet, kan de risikere at blive ansvarlige for medarbejderes arbejdsskader. Det gælder også, selv hvis arrangementet er frivilligt og holdes i medarbejdernes fritid.

[Vestre Landsrets dom af 27. oktober 2021 i sag BS-58704/2019-VLR]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Mads

Poulsen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

2. oktober 2022

Surt opstød var ikke nok til en fyreseddel

logo
Litigation HR-jura

27. september 2022

Dårlig håndtering af sexchikane-sag forhindrede ikke fyring

logo
HR-jura

25. september 2022

Er skævdeling i barselspolitikken ligebehandling?

logo
HR-jura

18. september 2022

Åbent hus trumfede Guds hus

logo
Litigation HR-jura

13. september 2022

Teambuilding uden teamwork

logo
HR-jura

11. september 2022

Stop tidstyven!

Holdet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgiver

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Emma

Sandner

Junior juridisk assistent

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Katrine

Matilde Ahlberg Purhus

Advokatfuldmægtig

Kirsten

Astrup

Advokat

Mads

Poulsen

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner