DA
Transport

Ingen forsikringsdækning for skade på gods

logo
Juranyt
calendar 14. august 2020
globus Danmark

Under en transport af militærkøretøjer i Afrika blev godset beskadiget. Godset var dækket på ICC(B) vilkår. Herefter opstod uenighed mellem transportøren og dennes forsikringsselskab, om hvorvidt der var dækning under transportørens forsikring, og om forsikringsselskabet havde givet transportøren en berettiget forventning om, at der var dækning.

En transportør havde påtaget sig at  stå for transporten af militærkøretøjer for FN fra Holland til Mali. Transporten foregik med skib fra Holland til Elfenbenskysten, hvorefter det skulle transporteres med lastbil. Da godset ankom til Elfenbenskysten, blev det efterset inden losning, hvor der ikke blev konstateret nogen skader. Men da godset kom frem til den endelige destination, blev der konstateret skader på maskinkanoner monteret på toppen af køretøjerne.

Transportøren var dækket af en almindelig speditøransvarsforsikring, men forsikringen dækkede ikke militærudstyr. Det var et krav fra FNs side, at godset var forsikret mod skade, så derfor tegnede transportøren en vareforsikring for godset. Da skaden på godset blev konstateret, krævede transportøren erstatning fra forsikringen.

Det beskadigede gods var brugt udstyr og var derfor dækket på begrænsede vilkår (ICC(B)). Der opstod nu uenighed mellem transportøren og forsikringsselskabet, om hvorvidt der var en dækningsberettiget skadesbegivenhed.

Transportøren holdt på, at der var en dækningsberettiget skade, da skaden var opstået under forsikringstiden og måtte skyldes sammenstød med en bro, grene eller lignende. Transportøren mente også, at forsikringsselskabet havde givet transportøren en forventning, om at der var dækning, fordi forsikringsselskabets behandlingstid havde været langtrukken, da skaderne opstod i foråret 2014, og kravet først blev endegyldigt afvist i efteråret 2017. Desuden blev der truffet en beslutning om besigtigelsesomfanget i fællesskab mellem speditør og forsikringsselskab.

Sø- og Handelsretten: Ikke bevist, at der forelå en dækningsberettiget skadesårsag

Retten gav forsikringsselskabet medhold, da forsikringen kun dækkede bestemte forsikringsbegivenheder. Da retten ikke mente, at det kunne dokumenteres hvordan skaderne var opstået, kunne det heller ikke bevises, at der var tale om en dækningsberettiget skadesårsag.

Retten fandt heller ikke, at forsikringsselskabet  i lyset af sagsbehandlingstiden havde givet transportøren en berettiget forventning, om at der ville være dækning.

IUNO mener

Sagen viser, hvad der skal til for, at udløse dækning under begrænsede betingelser, hvor det må lægges til grund, at det ikke er tilstrækkeligt, at en bestemt type skade muligvis kan henføres til en bestemt type begivenhed. Der skal en mere præcis  beskrivelse til, eller der skal kunne bevises  en egentlig begivenhed.

Sagen kan sammenlignes med tilsvarende nyere retspraksis, der viser, at der skal en del til, før forsikringsselskabets adfærd kan fortolkes som et dækningstilsagn.

Da de begrænsede betingelser netop er begrænsede, anbefaler IUNO, at forsikringstagere forsøger at få dækning på all risk vilkår, hvor dette overhovedet er muligt. Ved skade bør aftaler mellem forsikringsselskabet og forsikringstager om skadesprocessen, så vidt muligt være klare med hensyn til hvem – forsikringstager eller forsikringsselskab – der tager hvilke skridt, og om der er mangler yderligere, for at forsikringsselskabet kan behandle skaden.

[Sø- og Handelsrettens dom i sag BS 42889/2018]

En transportør havde påtaget sig at  stå for transporten af militærkøretøjer for FN fra Holland til Mali. Transporten foregik med skib fra Holland til Elfenbenskysten, hvorefter det skulle transporteres med lastbil. Da godset ankom til Elfenbenskysten, blev det efterset inden losning, hvor der ikke blev konstateret nogen skader. Men da godset kom frem til den endelige destination, blev der konstateret skader på maskinkanoner monteret på toppen af køretøjerne.

Transportøren var dækket af en almindelig speditøransvarsforsikring, men forsikringen dækkede ikke militærudstyr. Det var et krav fra FNs side, at godset var forsikret mod skade, så derfor tegnede transportøren en vareforsikring for godset. Da skaden på godset blev konstateret, krævede transportøren erstatning fra forsikringen.

Det beskadigede gods var brugt udstyr og var derfor dækket på begrænsede vilkår (ICC(B)). Der opstod nu uenighed mellem transportøren og forsikringsselskabet, om hvorvidt der var en dækningsberettiget skadesbegivenhed.

Transportøren holdt på, at der var en dækningsberettiget skade, da skaden var opstået under forsikringstiden og måtte skyldes sammenstød med en bro, grene eller lignende. Transportøren mente også, at forsikringsselskabet havde givet transportøren en forventning, om at der var dækning, fordi forsikringsselskabets behandlingstid havde været langtrukken, da skaderne opstod i foråret 2014, og kravet først blev endegyldigt afvist i efteråret 2017. Desuden blev der truffet en beslutning om besigtigelsesomfanget i fællesskab mellem speditør og forsikringsselskab.

Sø- og Handelsretten: Ikke bevist, at der forelå en dækningsberettiget skadesårsag

Retten gav forsikringsselskabet medhold, da forsikringen kun dækkede bestemte forsikringsbegivenheder. Da retten ikke mente, at det kunne dokumenteres hvordan skaderne var opstået, kunne det heller ikke bevises, at der var tale om en dækningsberettiget skadesårsag.

Retten fandt heller ikke, at forsikringsselskabet  i lyset af sagsbehandlingstiden havde givet transportøren en berettiget forventning, om at der ville være dækning.

IUNO mener

Sagen viser, hvad der skal til for, at udløse dækning under begrænsede betingelser, hvor det må lægges til grund, at det ikke er tilstrækkeligt, at en bestemt type skade muligvis kan henføres til en bestemt type begivenhed. Der skal en mere præcis  beskrivelse til, eller der skal kunne bevises  en egentlig begivenhed.

Sagen kan sammenlignes med tilsvarende nyere retspraksis, der viser, at der skal en del til, før forsikringsselskabets adfærd kan fortolkes som et dækningstilsagn.

Da de begrænsede betingelser netop er begrænsede, anbefaler IUNO, at forsikringstagere forsøger at få dækning på all risk vilkår, hvor dette overhovedet er muligt. Ved skade bør aftaler mellem forsikringsselskabet og forsikringstager om skadesprocessen, så vidt muligt være klare med hensyn til hvem – forsikringstager eller forsikringsselskab – der tager hvilke skridt, og om der er mangler yderligere, for at forsikringsselskabet kan behandle skaden.

[Sø- og Handelsrettens dom i sag BS 42889/2018]

Modtag vores nyhedsbrev

Mads

Poulsen

Partner

Aage

Krogh

Partner

Lars

Rosenberg Overby

Partner

Mads

Christopher Whitta-Jacobsen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
Transport

25. september 2020

Speditøren ansvarlig for vandskade. Netværksreglen i NSAB 2000 kunne ikke anvendes

logo
Transport

25. september 2020

Kan man levere ved at vælte varerne af traileren?

logo
Transport

14. august 2020

Rederi ansvarlig for at varetage ladningsejers interesser

logo
Transport

22. maj 2020

Kaskoforsikring dækkede forlis af båd

logo
Transport

19. marts 2020

Coronavirus lukker grænserne

logo
Transport

19. marts 2020

Transportør kun ansvarlig for kontaminering af ét ud af tre læs korn

Events

logo
Transport
28. september 2017

Gå-hjem møde om temperaturfølsomt gods (Kolding)

logo
Transport
28. september 2017

Morgenmøde om temperaturfølsomt gods (København)

logo
Transport
28. september 2017

Morgenmøde om temperaturfølsomt gods (webcast)

logo
Transport
29. marts 2017

Morgenmøde om Incoterms 2010

logo
Transport
29. marts 2017

Gå-hjem møde om Incoterms 2010

logo
Transport
27. september 2016

Gå-hjem-møde om ”kvittering og reklamation – få styr på frister og faldgruber - i København

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT