DA
Corporate

Iværksætterselskabet bliver afskaffet – sådan lukker I jeres

logo
Juranyt
calendar 29. september 2021
globus Danmark

Selskabsformen ”Iværksætterselskab” ophører fra den 15. oktober 2021. Hvis I ikke vil omdanne jeres iværksætterselskab, kan I overveje at lukke selskabet enten gennem opløsning ved betalingserklæring eller likvidation. Til forskel fra tvangsopløsning vil frivillig lukning af selskabet betyde, at ejerne af selskabet har meget mere kontrol med, hvad der skal ske med selskabets aktiver og gæld. Her i nyhedsbrevet giver vi et overblik over, hvad I skal huske, hvis I vælger at lukke jeres iværksætterselskab.

Hvis I vil undgå tvangsopløsning skal jeres iværksætterselskab (IVS) lukkes eller omdannes inden den 15. oktober 2021. Om det er bedst for jer at omdanne jeres IVS eller lukke selskabet helt kommer an på, hvordan jeres IVS ser ud i dag.

Sådan lukker I jeres IVS

Et solvent IVS kan lukkes på tre forskellige måder:

  • Opløsning ved betalingserklæring
  • Likvidation
  • Tvangsopløsning

Hvis selskabet derimod er insolvent, det vil sige, hvis selskabet ikke kan betale sine regninger, som de løbende forfalder, skal selskabet i stedet lukkes efter reglerne i konkursloven.

Derudover kan selskabet også ophøre ved nogle former for fusion eller ved ophørsspaltning af selskabet.

Sådan opløser I jeres IVS ved betalingserklæring

For at opløse jeres selskab ved betalingserklæring skal IVS’ets ejere erklære overfor Erhvervsstyrelsen, at al selskabets gæld er betalt, og at IVS’et er opløst. Både gæld, der er forfaldet til betaling, og gæld, der endnu ikke er forfaldet til betaling, skal betales, inden selskabet kan opløses. Processen kan gøres meget kort, og I kan ofte lukke IVS’et på et par uger.

Hvis IVS’et har gæld, som ikke er betalt på tidspunktet, hvor betalingserklæringen blev sendt, hæfter ejerne personligt, solidarisk og ubegrænset for gælden. Det gælder uanset, om gælden er forfaldent eller ej, og uanset om ejerne kendte til gælden. Opløsning ved betalingserklæring er derfor bedst for mindre virksomheder eller virksomheder uden mange leverandører.

Betalingserklæringen skal underskrives af alle ejere og skal indeholde oplysninger om alle ejeres navne og adresser. Derudover skal I indhente og sende en erklæring fra Skattestyrelsen, hvor styrelsen bekræfter, at IVS’et ikke har udestående skatte- eller afgiftsbetalinger.

Betalingserklæringen skal være indsendt, så Erhvervsstyrelsen modtager den senest 2 uger efter, betalingserklæringen er underskrevet. Hvis I ikke når at få fat i erklæringen fra skattestyrelsen, kan betalingserklæringen sendes ind med oplysning om, at erklæringen fra Skattestyrelsen eftersendes til Erhvervsstyrelsen. Efter underskrivelse af betalingserklæringen har I 4 uger til at eftersende erklæringen.

Hvis der er gæld, I ikke kender til, på det tidspunkt, betalingserklæringen er sendt ind, hæfter kapitalejerne personligt, solidarisk og ubegrænset for gælden.

Sådan lukker I jeres IVS ved likvidation

Hvis I vil lukke jeres IVS ved likvidation, vælger I en eller flere likvidatorer, som skal sørge for at al gæld i selskabet bliver betalt, og at driften lukkes ned. Fordelen ved en likvidation er, at selskabets ledelse som udgangspunkt ikke hæfter for selskabets gæld efter likvidationsdagen. Likvidation er derfor en god løsning for selskaber, der ikke har et overblik over alle deres kreditorer, men processen tager også længere tid end opløsning ved betalingserklæring.

Når IVS’et indtræder i likvidation, skal ejerne træffe beslutning om det på en generalforsamling. Beslutningen om at indtræde i likvidation skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest to uger efter, at beslutningen er vedtaget på generalforsamlingen. Erhvervsstyrelsen offentliggør, at selskabet er indtrådt i likvidation, og selskabets kreditorer har så tre måneder til at anmelde deres krav.

Efter kreditorernes krav er betalt, kan overskydende beløb udbetales som udbytte til selskabets ejere. Når udbyttet er udloddet, kan likvidationsprocessen afsluttes ved en generalforsamling, hvor ejerne beslutter, at selskabet likvideres og godkender likvidationsregnskabet. Senest to uger efter at beslutningen om endelig likvidation er taget, og likvidationsregnskabet er godkendt, skal likvidationen anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Her skal det godkendte likvidationsregnskab og generalforsamlingsprotokollat vedhæftes.

IUNO mener

Der er mange, der ikke ønsker at deres selskab lukkes gennem en tvangsopløsning, fordi det kan give et signal om dårlig selskabsledelse, og fordi I ved en tvangsopløsning ikke har indflydelse over, om aktiver sælges eller udloddes. Fordi fristen for lukning af IVS’er nærmer sig hastigt, anbefaler IUNO, at I som ejere af IVS’er hurtigst muligt finder ud af, om I vil lukke eller omdanne jeres selskab. Hvis selskabet skal lukkes, skal der også hurtigt træffes beslutning om, hvilken form for lukning der giver bedst mening for selskabet.

Hvis I ønsker en hurtig og effektiv lukning, kan selskabet med fordel lukkes ved en betalingserklæring. I skal dog huske, at ejerne hæfter personligt for eventuel udestående gæld i selskabet. Hvis selskabet har mange udeståender eller mange leverandører, og ejerne ikke ønsker at sætte deres personlige formue på spil, vil likvidation formentlig være en bedre løsning.

[Lov om ændring af selskabsloven og lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet i forbindelse med covid-19 af den 29. december 2020]

Hvis I vil undgå tvangsopløsning skal jeres iværksætterselskab (IVS) lukkes eller omdannes inden den 15. oktober 2021. Om det er bedst for jer at omdanne jeres IVS eller lukke selskabet helt kommer an på, hvordan jeres IVS ser ud i dag.

Sådan lukker I jeres IVS

Et solvent IVS kan lukkes på tre forskellige måder:

  • Opløsning ved betalingserklæring
  • Likvidation
  • Tvangsopløsning

Hvis selskabet derimod er insolvent, det vil sige, hvis selskabet ikke kan betale sine regninger, som de løbende forfalder, skal selskabet i stedet lukkes efter reglerne i konkursloven.

Derudover kan selskabet også ophøre ved nogle former for fusion eller ved ophørsspaltning af selskabet.

Sådan opløser I jeres IVS ved betalingserklæring

For at opløse jeres selskab ved betalingserklæring skal IVS’ets ejere erklære overfor Erhvervsstyrelsen, at al selskabets gæld er betalt, og at IVS’et er opløst. Både gæld, der er forfaldet til betaling, og gæld, der endnu ikke er forfaldet til betaling, skal betales, inden selskabet kan opløses. Processen kan gøres meget kort, og I kan ofte lukke IVS’et på et par uger.

Hvis IVS’et har gæld, som ikke er betalt på tidspunktet, hvor betalingserklæringen blev sendt, hæfter ejerne personligt, solidarisk og ubegrænset for gælden. Det gælder uanset, om gælden er forfaldent eller ej, og uanset om ejerne kendte til gælden. Opløsning ved betalingserklæring er derfor bedst for mindre virksomheder eller virksomheder uden mange leverandører.

Betalingserklæringen skal underskrives af alle ejere og skal indeholde oplysninger om alle ejeres navne og adresser. Derudover skal I indhente og sende en erklæring fra Skattestyrelsen, hvor styrelsen bekræfter, at IVS’et ikke har udestående skatte- eller afgiftsbetalinger.

Betalingserklæringen skal være indsendt, så Erhvervsstyrelsen modtager den senest 2 uger efter, betalingserklæringen er underskrevet. Hvis I ikke når at få fat i erklæringen fra skattestyrelsen, kan betalingserklæringen sendes ind med oplysning om, at erklæringen fra Skattestyrelsen eftersendes til Erhvervsstyrelsen. Efter underskrivelse af betalingserklæringen har I 4 uger til at eftersende erklæringen.

Hvis der er gæld, I ikke kender til, på det tidspunkt, betalingserklæringen er sendt ind, hæfter kapitalejerne personligt, solidarisk og ubegrænset for gælden.

Sådan lukker I jeres IVS ved likvidation

Hvis I vil lukke jeres IVS ved likvidation, vælger I en eller flere likvidatorer, som skal sørge for at al gæld i selskabet bliver betalt, og at driften lukkes ned. Fordelen ved en likvidation er, at selskabets ledelse som udgangspunkt ikke hæfter for selskabets gæld efter likvidationsdagen. Likvidation er derfor en god løsning for selskaber, der ikke har et overblik over alle deres kreditorer, men processen tager også længere tid end opløsning ved betalingserklæring.

Når IVS’et indtræder i likvidation, skal ejerne træffe beslutning om det på en generalforsamling. Beslutningen om at indtræde i likvidation skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest to uger efter, at beslutningen er vedtaget på generalforsamlingen. Erhvervsstyrelsen offentliggør, at selskabet er indtrådt i likvidation, og selskabets kreditorer har så tre måneder til at anmelde deres krav.

Efter kreditorernes krav er betalt, kan overskydende beløb udbetales som udbytte til selskabets ejere. Når udbyttet er udloddet, kan likvidationsprocessen afsluttes ved en generalforsamling, hvor ejerne beslutter, at selskabet likvideres og godkender likvidationsregnskabet. Senest to uger efter at beslutningen om endelig likvidation er taget, og likvidationsregnskabet er godkendt, skal likvidationen anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Her skal det godkendte likvidationsregnskab og generalforsamlingsprotokollat vedhæftes.

IUNO mener

Der er mange, der ikke ønsker at deres selskab lukkes gennem en tvangsopløsning, fordi det kan give et signal om dårlig selskabsledelse, og fordi I ved en tvangsopløsning ikke har indflydelse over, om aktiver sælges eller udloddes. Fordi fristen for lukning af IVS’er nærmer sig hastigt, anbefaler IUNO, at I som ejere af IVS’er hurtigst muligt finder ud af, om I vil lukke eller omdanne jeres selskab. Hvis selskabet skal lukkes, skal der også hurtigt træffes beslutning om, hvilken form for lukning der giver bedst mening for selskabet.

Hvis I ønsker en hurtig og effektiv lukning, kan selskabet med fordel lukkes ved en betalingserklæring. I skal dog huske, at ejerne hæfter personligt for eventuel udestående gæld i selskabet. Hvis selskabet har mange udeståender eller mange leverandører, og ejerne ikke ønsker at sætte deres personlige formue på spil, vil likvidation formentlig være en bedre løsning.

[Lov om ændring af selskabsloven og lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet i forbindelse med covid-19 af den 29. december 2020]

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura Corporate

13. december 2022

Bestyrelseskontrakt eller ej?

logo
Corporate

4. maj 2022

Ændringer i købeloven: Fra passende til forholdsmæssigt afslag

logo
Corporate

27. april 2022

Ændringer i købeloven: Forlængelse af formodningsreglen

logo
Corporate

20. april 2022

Ændringer i købeloven: Digitalisering

logo
Corporate

23. marts 2022

Ændringer i købeloven: Garantier

logo
Corporate

22. marts 2022

Udsigt til forlænget frist for indgivelse af årsrapport

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Caroline

Bossow Nielsen

Advokatfuldmægtig

Cornelius

Tobias Møller Nielsen

Junior juridisk assistent

Madeleine

Grønning Madsen

Junior juridisk assistent

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokatfuldmægtig