DA
HR-jura

Kan virksomheder bede om at se medarbejdernes coronapas?

logo
Juranyt
calendar 9. november 2021
globus Danmark

Antallet af smittede med coronavirus er fortsat stigende. Det har udløst politiske diskussioner om, hvorvidt nogle coronarestriktioner nu skal genindføres. Sideløbende med de politiske diskussioner, har flere virksomheder på eget initiativ valgt at genindføre coronapasset som adgangspas til arbejdspladsen. Det rejser spørgsmålet om, i hvilket omfang virksomheder kan anmode om oplysninger om corona-status?

Den 1. november 2021 udløb særloven, der gav virksomheder adgang til at kræve medarbejdere testet for coronavirus under særlige omstændigheder. Vi har tidligere skrevet om særloven her. Samtidig blev brugen af coronapasset udfaset som led i genåbningen af Danmark.

Som følge af det stigende antal smittede med coronavirus, er der imidlertid iværksat nye politiske diskussioner om coronarestriktioner. Flere virksomheder har dog valgt ikke at afvente udfaldet heraf, og har i stedet, af egen drift, introduceret krav om coronapas. Men hvilken adgang har virksomheder egentlig på nuværende tidspunkt til at se kunder og medarbejderes coronapas?

Coronapasset kan som udgangspunkt fortsat bruges på arbejdspladsen

Modsat krav om at se kunders og klienters corona-status, er adgangen til at bruge medarbejderes corona-status som adgangspas mere snæver. Når virksomheder beder om at se klienters og kunders corona-status, er det hovedsageligt fokus på databeskyttelsesreglerne, der er afgørende. Men når virksomheder kræver at se medarbejderes corona-status som adgangspas til arbejdspladsen, gælder der altså flere regler.

Oplysninger om, hvorvidt en medarbejder er testet negativ, positiv eller er vaccineret eller immun overfor coronavirus er nemlig helbredsoplysninger. Det betyder, at helbredsoplysningsloven som udgangspunkt finder anvendelse, når virksomheden vil have oplysninger om medarbejderens corona-status.

Efter helbredsoplysningsloven, er det helt klare udgangspunkt, at virksomheder hverken i forbindelse med – eller under – ansættelsen må anmode om, indhente, modtage eller gøre brug af helbredsoplysninger for at finde ud af medarbejderens risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdom, medmindre lovens strenge undtagelser finder anvendelse.

Med coronapas-appen er det dog muligt for virksomheder at bede deres medarbejdere om at vise sit coronapas, uden at virksomheden samtidig behandler helbredsoplysninger. Det skyldes, at QR-koden i den danske version af coronapas-appen kun viser, om medarbejderne har et ”gyldigt” coronapas med en grøn eller rød farve. Den viser altså ikke om farven skyldes eksempelvis vaccine eller immunitet mv., og QR-koden anses derfor ikke for at indeholde helbredsoplysninger.

Virksomheder bør dog være opmærksomme på, at det kun gælder den danske version af coronapas-appen. Den udenlandske version, det såkaldte ”EU-coronapas”, viser derimod netop detaljerede helbredsoplysninger og kan derfor ikke bruges som coronapas på arbejdspladsen.

Virksomheder kan ikke længere kræve test efter særlov

Netop på grund af helbredsoplysningslovens strenge krav, blev der i slutningen af 2020 indført en særlov, der gav virksomheder en bredere adgang til at pålægge medarbejdere at blive testet for coronavirus og til at modtage testresultatet. Loven blev indført før coronapasset.

Særloven gælder ikke længere efter den 1. november 2021. Det betyder, at virksomheder ikke længere har adgang til at kræve medarbejdere testet for coronavirus og modtage testresultatet. I stedet vil virksomheder skulle bruge coronapasset som adgangspas.

IUNO mener

Den danske coronapas-app viser alene en QR-kode, som efter IUNO’s vurdering ikke er en helbredsoplysning. Virksomheder kan derfor godt bede medarbejdere om at vise deres coronapas på arbejdspladsen, uden at virksomheden samtidig behandler helbredsoplysninger. Virksomheder, der forud for den 1. november 2021 brugte de særlige regler om adgangen til at kræve medarbejdere testet, kan derfor fremadrettet kun anvende coronapasset.

IUNO anbefaler, at virksomheder laver helt klare retningslinjer for brugen af coronapas på arbejdspladsen og sikrer at medarbejderne får forudgående klar og tydelig information om kravet, herunder om hvordan medarbejdernes oplysninger vil blive behandlet. Det er i den forbindelse meget vigtigt, at medarbejderne instrueres i ikke at vise andet end selve QR-koden i den danske coronapas-app. Virksomheder bør derudover under alle omstændigheder sikrer, at kravet om coronapas altid er proportionalt og nødvendigt på arbejdspladsen.

Den 1. november 2021 udløb særloven, der gav virksomheder adgang til at kræve medarbejdere testet for coronavirus under særlige omstændigheder. Vi har tidligere skrevet om særloven her. Samtidig blev brugen af coronapasset udfaset som led i genåbningen af Danmark.

Som følge af det stigende antal smittede med coronavirus, er der imidlertid iværksat nye politiske diskussioner om coronarestriktioner. Flere virksomheder har dog valgt ikke at afvente udfaldet heraf, og har i stedet, af egen drift, introduceret krav om coronapas. Men hvilken adgang har virksomheder egentlig på nuværende tidspunkt til at se kunder og medarbejderes coronapas?

Coronapasset kan som udgangspunkt fortsat bruges på arbejdspladsen

Modsat krav om at se kunders og klienters corona-status, er adgangen til at bruge medarbejderes corona-status som adgangspas mere snæver. Når virksomheder beder om at se klienters og kunders corona-status, er det hovedsageligt fokus på databeskyttelsesreglerne, der er afgørende. Men når virksomheder kræver at se medarbejderes corona-status som adgangspas til arbejdspladsen, gælder der altså flere regler.

Oplysninger om, hvorvidt en medarbejder er testet negativ, positiv eller er vaccineret eller immun overfor coronavirus er nemlig helbredsoplysninger. Det betyder, at helbredsoplysningsloven som udgangspunkt finder anvendelse, når virksomheden vil have oplysninger om medarbejderens corona-status.

Efter helbredsoplysningsloven, er det helt klare udgangspunkt, at virksomheder hverken i forbindelse med – eller under – ansættelsen må anmode om, indhente, modtage eller gøre brug af helbredsoplysninger for at finde ud af medarbejderens risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdom, medmindre lovens strenge undtagelser finder anvendelse.

Med coronapas-appen er det dog muligt for virksomheder at bede deres medarbejdere om at vise sit coronapas, uden at virksomheden samtidig behandler helbredsoplysninger. Det skyldes, at QR-koden i den danske version af coronapas-appen kun viser, om medarbejderne har et ”gyldigt” coronapas med en grøn eller rød farve. Den viser altså ikke om farven skyldes eksempelvis vaccine eller immunitet mv., og QR-koden anses derfor ikke for at indeholde helbredsoplysninger.

Virksomheder bør dog være opmærksomme på, at det kun gælder den danske version af coronapas-appen. Den udenlandske version, det såkaldte ”EU-coronapas”, viser derimod netop detaljerede helbredsoplysninger og kan derfor ikke bruges som coronapas på arbejdspladsen.

Virksomheder kan ikke længere kræve test efter særlov

Netop på grund af helbredsoplysningslovens strenge krav, blev der i slutningen af 2020 indført en særlov, der gav virksomheder en bredere adgang til at pålægge medarbejdere at blive testet for coronavirus og til at modtage testresultatet. Loven blev indført før coronapasset.

Særloven gælder ikke længere efter den 1. november 2021. Det betyder, at virksomheder ikke længere har adgang til at kræve medarbejdere testet for coronavirus og modtage testresultatet. I stedet vil virksomheder skulle bruge coronapasset som adgangspas.

IUNO mener

Den danske coronapas-app viser alene en QR-kode, som efter IUNO’s vurdering ikke er en helbredsoplysning. Virksomheder kan derfor godt bede medarbejdere om at vise deres coronapas på arbejdspladsen, uden at virksomheden samtidig behandler helbredsoplysninger. Virksomheder, der forud for den 1. november 2021 brugte de særlige regler om adgangen til at kræve medarbejdere testet, kan derfor fremadrettet kun anvende coronapasset.

IUNO anbefaler, at virksomheder laver helt klare retningslinjer for brugen af coronapas på arbejdspladsen og sikrer at medarbejderne får forudgående klar og tydelig information om kravet, herunder om hvordan medarbejdernes oplysninger vil blive behandlet. Det er i den forbindelse meget vigtigt, at medarbejderne instrueres i ikke at vise andet end selve QR-koden i den danske coronapas-app. Virksomheder bør derudover under alle omstændigheder sikrer, at kravet om coronapas altid er proportionalt og nødvendigt på arbejdspladsen.

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

3. december 2021

Medarbejder der var faldet for direktørsvindel kunne ikke bortvises

logo
HR-jura

26. november 2021

Medarbejdere risikerer at miste ferie, som ikke holdes før årets afslutning

logo
HR-jura

25. november 2021

Ny lov åbner mulighed for testkrav og coronapas på arbejdspladsen

logo
HR-jura

24. november 2021

Lovforslag åbner mulighed for testkrav og coronapas på arbejdspladsen

logo
HR-jura

21. november 2021

Lovligt at bortvise medarbejder efter ferie til ”orange” land

logo
HR-jura

16. november 2021

Ny trepartsaftale giver adgang til test og coronapas på arbejdspladsen

Holdet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk assistent

Amalie

Starup Poulsen

Senior juridisk assistent

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikationsassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Kommunikationsassistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Mathilde

Baudry

Kommunikationsassistent

Nora

Tägtgård Coter

Senior juridisk assistent

Salam

S. A. Al-Khafaji

Senior juridisk assistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfuldmægtig

Søren

Hessellund Klausen

Partner