DA
Forsikring

Kommune erstatningsansvarlig for områdeleders arbejdsskade ved flytning af tung genstand

logo
Juranyt
calendar 31. marts 2017
globus Danmark

En områdeleder med ansvar for flytninger kom til skade i forbindelse med en kompliceret flytning. Kommunen var som arbejdsgiver ansvarlig for skaden, da den ikke havde instruereret områdelederen tilstrækkeligt i at håndtere den komplicerede flytning.

En ansat områdeleder i Beredskabscentret havde blandt andet ansvar for flytninger, som Beredskabscenteret foretog for offentlige virksomheder. I forbindelse med en kompliceret flytning for et sygehus skulle han flytte en ”gammastråler”, der har form som en kummefryser. Ved flytningen kom han til skade.

Den ansatte forsøgte i forbindelse med flytningen at rykke den 900 kilo tunge gammastråler, der var løftet op på to transportplader, men i den forbindelse faldt gammastråleren ned over ham. Han blev klemt fast ved halsen så ilttilførslen til hjernen blev midlertidigt afbrudt, og han fik derfor en hjerneskade. Det var den ansatte selv, som havde stået for forberedelsen af flytningen, og han havde fået særfremstillet en maskine, der kunne løfte gammastråleren.

Den ansattes overordnede forklarede i retten, at han var bekendt med, at den ansatte i længere tid havde planlagt udførelsen af den særligt vanskelige flytteopgave.

Retten lagde til grund, at kummefryseren var tungest i toppen, og det var derfor den væltede.

Byretten kom frem til, at ledelsen ikke havde levet op til sit ansvar, og at kommunen derfor var erstatningsansvarlig for uheldet. Den ansattes stilling som arbejdsleder, og hans rolle i tilrettelæggelsen af opgaven, indebar dog, at han havde udvist en sådan egen skyld, at byretten nedsatte hans erstatning med en fjerdedel.

Landsretten: Kommunen havde ikke instrueret områdelederen tilstrækkeligt

Årsagen til uheldet var, at den ansatte manglede de nødvendige forudsætninger for at kunne vurdere de særlige risici ved flytteopgaven, herunder at gammastråleren var tung i toppen.

Landsretten fandt, at kommunen ikke havde givet den ansatte den nødvendige og tilstrækkelige oplæring i, hvorledes en sådan særlig flytteopgave skulle udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det havde ikke nogen betydning for sagen, at den ansatte havde en lederstilling, eller at hans overordnede ikke havde større viden om flytteopgaven.

Landsretten fandt derfor i lighed med byretten, at kommunen var erstatningsansvarlig, men i modsætning til byretten fandt landsretten ikke, at den ansatte havde udvist egen skyld, netop fordi kommunen ikke på tilstrækkelig vis havde iagttaget deres instruktionspligt.

IUNO mener

Afgørelsen viser, at selvom en ansat eksempelvis er områdeleder og i høj grad selv tilrettelægger sit arbejde, skal arbejdsgiveren stadig sørge for at give den nødvendige og tilstrækkelige instruktion i arbejdets udførelse. Det har nok også spillet en rolle for sagen udfald, at der var tale om tungt/farligt arbejde.

[Vestre Landsrets afgørelse afsagt den 22. februar 2017 i sag B-2129-15]

Modtag vores nyhedsbrev

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Lignende nyt

logo
Forsikring

3. september 2020

Arbejdstagers tilskadekomst under frokostpause var omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 5

logo
Forsikring

2. juli 2020

Processuelle tilkendegivelser i en retssag blev anset som en bindende proceserklæring

logo
Forsikring

19. juni 2020

Skade ved håndtering af motorcykel på arbejdsgivers p-plads var ikke en arbejdsskade

logo
Forsikring

19. juni 2020

Coronavirus som arbejdsskade

logo
Forsikring

1. april 2020

Coronavirus - kan det være en arbejdsskade?

logo
Forsikring

23. marts 2020

Coronavirussens betydning for rejseforsikringsselskaber

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT