DA
Litigation HR-jura

Kun én virksomhed slap for konfiskation efter vanvidskørsel

logo
Juranyt
calendar 21. februar 2023
globus Danmark

Højesteret har taget stilling til seks nye sager om konfiskation af biler på grund af vanvidskørsel. Kun i én sag, havde virksomheden gjort nok for at undgå konfiskation af firmabil, som var leaset. Virksomheden havde undervist i alkoholpolitik, indhentet straffeattest og sikret sig, at medarbejderen var klar over konsekvenserne ved brud på politikken.

Seks nye sager om vanvidskørsel er kommet hele vejen til Højesteret. I alle sagerne var spørgsmålet om politiet kunne beslaglægge bilerne, og gå ud fra, at bilerne skulle konfiskeres under en senere straffesag. Vi har tidligere beskrevet hvornår medarbejdere kan få konfiskeret firmabilen ved vanvidskørsel, her

Opmærksomhed på vanvidskørsel var nøglen til at undgå konfiskation

En af sagerne drejede sig om en chauffør, der havde kørt vanvidskørsel. Han arbejdede i en fragtvirksomhed, som havde leaset bilen, der blev brugt til vanvidskørsel, af et leasingselskab. Konklusionen i den sag var, at bilen ikke burde konfiskeres. Det var fordi:

 • Virksomheden havde en nultolerancepolitik overfor alkohol, som chaufføren blev undervist i
 • Virksomheden havde sikret sig, at han ikke var tidligere straffet ved at indhente hans straffeattest.
 • Virksomheden opsagde chaufføren på grund af vanvidskørslen
 • Det var meget usikkert, om han ville kunne erstatte bilen. Han boede i udlandet, forventede fremover en lav indkomst, og bilens værdi var cirka 450.000 kr. 
 • Det var ikke sandsynligt, om virksomheden kunne vælte tabet over på sine kunder
 • Det var nødvendigt for virksomheden at ansætte chauffører af hensyn til virksomhedens drift

Virksomheden havde derfor vist en stor nok opmærksomhed på vanvidskørsel under ansættelsen af chaufføren. Af den grund og på grund af de økonomiske konsekvenser for virksomheden, burde der ikke ske konfiskation af bilen.

I de fem andre sager var konklusionen, at der burde ske konfiskation af bilerne. Højesteret lagde vægt på, hvor gamle bilerne var, og om det var muligt for førerne at erstatte bilens værdi med deres indkomst. Samtidigt fik det betydning, om ejerne kunne have forudset, at bilerne ville blive brugt til vanvidskørsel. Hvis ejerne var leasingselskaber, fik det også betydning, om selskaberne havde taget højde for at dække eventuelle tab efter konfiskation i lejeindtægterne.

IUNO mener

Sagerne viser, at virksomheder skal gøre sig ekstra umage for at undgå konfiskation af biler i tilfælde af vanvidskørsel. Sagerne viser også, at der kan være tilfælde, hvor det kan få afgørende betydning, hvad virksomheder har gjort forud for vanvidskørslen.

IUNO anbefaler, at virksomheder gør mest muligt for at sikre sig mod konfiskation. En vigtig måde at gøre det på, er ved at have en bilpolitik, som tager højde for vanvidskørsel, og indhente straffeattest. Vi har tidligere skrevet om, hvilke foranstaltninger virksomheder kan iværksætte for at undgå konfiskation, her

[Højesterets kendelser af den 27. januar 2023 i sagerne 13/2022, 14/2022, 73/2022, 75/2022, 76/2022 og 100/2022]

Seks nye sager om vanvidskørsel er kommet hele vejen til Højesteret. I alle sagerne var spørgsmålet om politiet kunne beslaglægge bilerne, og gå ud fra, at bilerne skulle konfiskeres under en senere straffesag. Vi har tidligere beskrevet hvornår medarbejdere kan få konfiskeret firmabilen ved vanvidskørsel, her

Opmærksomhed på vanvidskørsel var nøglen til at undgå konfiskation

En af sagerne drejede sig om en chauffør, der havde kørt vanvidskørsel. Han arbejdede i en fragtvirksomhed, som havde leaset bilen, der blev brugt til vanvidskørsel, af et leasingselskab. Konklusionen i den sag var, at bilen ikke burde konfiskeres. Det var fordi:

 • Virksomheden havde en nultolerancepolitik overfor alkohol, som chaufføren blev undervist i
 • Virksomheden havde sikret sig, at han ikke var tidligere straffet ved at indhente hans straffeattest.
 • Virksomheden opsagde chaufføren på grund af vanvidskørslen
 • Det var meget usikkert, om han ville kunne erstatte bilen. Han boede i udlandet, forventede fremover en lav indkomst, og bilens værdi var cirka 450.000 kr. 
 • Det var ikke sandsynligt, om virksomheden kunne vælte tabet over på sine kunder
 • Det var nødvendigt for virksomheden at ansætte chauffører af hensyn til virksomhedens drift

Virksomheden havde derfor vist en stor nok opmærksomhed på vanvidskørsel under ansættelsen af chaufføren. Af den grund og på grund af de økonomiske konsekvenser for virksomheden, burde der ikke ske konfiskation af bilen.

I de fem andre sager var konklusionen, at der burde ske konfiskation af bilerne. Højesteret lagde vægt på, hvor gamle bilerne var, og om det var muligt for førerne at erstatte bilens værdi med deres indkomst. Samtidigt fik det betydning, om ejerne kunne have forudset, at bilerne ville blive brugt til vanvidskørsel. Hvis ejerne var leasingselskaber, fik det også betydning, om selskaberne havde taget højde for at dække eventuelle tab efter konfiskation i lejeindtægterne.

IUNO mener

Sagerne viser, at virksomheder skal gøre sig ekstra umage for at undgå konfiskation af biler i tilfælde af vanvidskørsel. Sagerne viser også, at der kan være tilfælde, hvor det kan få afgørende betydning, hvad virksomheder har gjort forud for vanvidskørslen.

IUNO anbefaler, at virksomheder gør mest muligt for at sikre sig mod konfiskation. En vigtig måde at gøre det på, er ved at have en bilpolitik, som tager højde for vanvidskørsel, og indhente straffeattest. Vi har tidligere skrevet om, hvilke foranstaltninger virksomheder kan iværksætte for at undgå konfiskation, her

[Højesterets kendelser af den 27. januar 2023 i sagerne 13/2022, 14/2022, 73/2022, 75/2022, 76/2022 og 100/2022]

Modtag vores nyhedsbrev

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Mads

Poulsen

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Lignende

logo
HR-jura

26. marts 2023

Lige medarbejdere arbejder bedst

logo
HR-jura

26. marts 2023

Nye regler om rekruttering af international arbejdskraft vedtaget

logo
Litigation HR-jura

21. marts 2023

Bortvisning førte til psykisk arbejdsskade og kæmpe-erstatning

logo
HR-jura

19. marts 2023

Annoncering med fokus på køn, var ikke kønt

logo
HR-jura

12. marts 2023

Nye rapporteringsstandarder på vej

logo
HR-jura

5. marts 2023

Slut med fri og varme hveder

Holdet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgiver

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Emma

Sandner

Junior juridisk assistent

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Mads

Poulsen

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner