DA
Forsikring

Lovforslag: Nye krav til forsikringsselskabers overvågning og indsamling af oplysninger

logo
Juranyt
calendar 10 maj 2021
globus Danmark

Erhvervsministeren har netop fremsat et lovforslag, der sammen med en ny bekendtgørelse indeholder nye regler for forsikringsselskabers undersøgelser af deres forsikringskunder, når de indsamler oplysninger uden kundernes viden. Reglerne betyder blandt andet, at forsikringsselskaber skal informere kunderne om de indsamlede oplysninger, og kunderne skal have mulighed for at kommentere på dem. Forsikringsselskaber må samtidigt kun bruge fysisk og elektronisk overvågning, hvis en række strenge betingelser er opfyldt.

Med et nyt lovforslag og en bekendtgørelse forventes det, at forsikringsselskaber fremover skal overholde særlige regler, når de laver undersøgelser (såkaldt efterforskning) af deres forsikringskunder for at forhindre forsikringssvindel eller uberettiget udbetaling af forsikringsdækning.

Der findes nemlig på nuværende tidspunkt ingen specifikke regler for selskabernes brug af disse undersøgelser. Der gælder derimod kun nogle generelle regler på området. Selskaberne skal blandt andet holde sig inden for straffeloven og databeskyttelsesreglerne, og de skal opføre sig loyalt overfor kunderne, når de laver undersøgelserne.

Der gælder for eksempel et underretningskrav efter databeskyttelsesreglerne, hvor selskaber bagefter skal oplyse forsikringskunderne, når de indsamler og systematiserer oplysninger om forsikringskunderne - for eksempel via sociale medier. Det gælder også, selv om indsamlingen ikke munder ud i egentlige efterforskningsskridt eller i et afslag på erstatning.

Beskyttelsesniveauet for forsikringskunder bliver øget

Med den nye bekendtgørelse bliver det tydeligt, hvilke pligter og rettigheder, der gælder, når selskaber indsamler oplysninger uden deres forsikringskunders viden. Formålet med reglerne er at øge beskyttelsesniveauet for forsikringskunderne. Det betyder blandt andet, at selskaberne med de nye regler skal vælge den mindst indgribende undersøgelsesmetode.

Selskaberne skal samtidig fremlægge de indsamlede oplysninger for kunden. Det skal ske indenfor rimelig tid efter, at undersøgelsen er afsluttet. Selskaber skal dog ikke fremlægge de oplysninger, som kunden ikke har krav på at få oplyst efter databeskyttelsesreglerne.

Selskaberne skal også informere kunden om de indsamlede oplysninger og forsikringsselskabets vurdering af dem, inden forsikringsselskabet træffer en beslutning. Det kan være en beslutning om afslag på forsikringsdækning. Informationerne om de indsamlede oplysninger, afgørelsen og information om klagemuligheder skal gives til kunden, så kunden har mindst fire uger til at kommentere på både afgørelsen og de indsamlede oplysninger.

Det nye lovforslag og bekendtgørelse indeholder også regler om personovervågning. Der er tale om personovervågning, når selskaberne indsamler oplysninger om kunden ved fysisk overvågning, som eventuelt suppleres med brug af foto- eller videoudstyr. Det samme er tilfældet ved elektronisk overvågning, herunder ved optagelser af samtaler eller brug af data fra bilnøgler eller telemaster.

Personovervågning må kun foretages i forbindelse med en undersøgelse, hvis det ikke er tilstrækkeligt at anvende andre metoder, og hvis der er en velbegrundet og dokumenteret mistanke om, at kunden ikke er berettiget til udbetalinger eller forsikringsdækning. Derudover skal et medlem af direktionen beslutte det i den konkrete sag.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2021.

IUNO mener

Hvis det nye lovforslag og bekendtgørelse bliver vedtaget, er det vigtigt, at forsikringsselskaber konkret forholder sig til de nye regler, selv om mange af reglerne allerede kan udledes af andre regler eller generelle standarder. Formålet med de nye regler er nemlig at tydeliggøre de forpligtelser, som forsikringsselskaber skal leve op til. Derfor må det også forventes, at der fremover vil blive stillet strengere krav til, at de overholder reglerne.

IUNO anbefaler, at forsikringsselskaber allerede nu sætter sig godt ind i de nye regler på området og får lavet de nødvendige ændringer til deres politikker og procedurer. De bør også overveje, om de skal ændre i policetekster og tekster på forsikringsselskabernes hjemmesider. For de fleste forsikringsselskaber vil det for eksempel være relevant, at selskaberne får tilpasset sine procedurer, så der tydeligt står, at de altid bruger den undersøgelsesmetode, der er mindst muligt indgribende.

[Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven, lov om Danmarks Grønne Investeringsfond og forskellige andre love af 24. marts 2021 og Udkast til bekendtgørelse om undersøgelser foretaget af forsikringsselskaber af 26. marts 2021.]

Med et nyt lovforslag og en bekendtgørelse forventes det, at forsikringsselskaber fremover skal overholde særlige regler, når de laver undersøgelser (såkaldt efterforskning) af deres forsikringskunder for at forhindre forsikringssvindel eller uberettiget udbetaling af forsikringsdækning.

Der findes nemlig på nuværende tidspunkt ingen specifikke regler for selskabernes brug af disse undersøgelser. Der gælder derimod kun nogle generelle regler på området. Selskaberne skal blandt andet holde sig inden for straffeloven og databeskyttelsesreglerne, og de skal opføre sig loyalt overfor kunderne, når de laver undersøgelserne.

Der gælder for eksempel et underretningskrav efter databeskyttelsesreglerne, hvor selskaber bagefter skal oplyse forsikringskunderne, når de indsamler og systematiserer oplysninger om forsikringskunderne - for eksempel via sociale medier. Det gælder også, selv om indsamlingen ikke munder ud i egentlige efterforskningsskridt eller i et afslag på erstatning.

Beskyttelsesniveauet for forsikringskunder bliver øget

Med den nye bekendtgørelse bliver det tydeligt, hvilke pligter og rettigheder, der gælder, når selskaber indsamler oplysninger uden deres forsikringskunders viden. Formålet med reglerne er at øge beskyttelsesniveauet for forsikringskunderne. Det betyder blandt andet, at selskaberne med de nye regler skal vælge den mindst indgribende undersøgelsesmetode.

Selskaberne skal samtidig fremlægge de indsamlede oplysninger for kunden. Det skal ske indenfor rimelig tid efter, at undersøgelsen er afsluttet. Selskaber skal dog ikke fremlægge de oplysninger, som kunden ikke har krav på at få oplyst efter databeskyttelsesreglerne.

Selskaberne skal også informere kunden om de indsamlede oplysninger og forsikringsselskabets vurdering af dem, inden forsikringsselskabet træffer en beslutning. Det kan være en beslutning om afslag på forsikringsdækning. Informationerne om de indsamlede oplysninger, afgørelsen og information om klagemuligheder skal gives til kunden, så kunden har mindst fire uger til at kommentere på både afgørelsen og de indsamlede oplysninger.

Det nye lovforslag og bekendtgørelse indeholder også regler om personovervågning. Der er tale om personovervågning, når selskaberne indsamler oplysninger om kunden ved fysisk overvågning, som eventuelt suppleres med brug af foto- eller videoudstyr. Det samme er tilfældet ved elektronisk overvågning, herunder ved optagelser af samtaler eller brug af data fra bilnøgler eller telemaster.

Personovervågning må kun foretages i forbindelse med en undersøgelse, hvis det ikke er tilstrækkeligt at anvende andre metoder, og hvis der er en velbegrundet og dokumenteret mistanke om, at kunden ikke er berettiget til udbetalinger eller forsikringsdækning. Derudover skal et medlem af direktionen beslutte det i den konkrete sag.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2021.

IUNO mener

Hvis det nye lovforslag og bekendtgørelse bliver vedtaget, er det vigtigt, at forsikringsselskaber konkret forholder sig til de nye regler, selv om mange af reglerne allerede kan udledes af andre regler eller generelle standarder. Formålet med de nye regler er nemlig at tydeliggøre de forpligtelser, som forsikringsselskaber skal leve op til. Derfor må det også forventes, at der fremover vil blive stillet strengere krav til, at de overholder reglerne.

IUNO anbefaler, at forsikringsselskaber allerede nu sætter sig godt ind i de nye regler på området og får lavet de nødvendige ændringer til deres politikker og procedurer. De bør også overveje, om de skal ændre i policetekster og tekster på forsikringsselskabernes hjemmesider. For de fleste forsikringsselskaber vil det for eksempel være relevant, at selskaberne får tilpasset sine procedurer, så der tydeligt står, at de altid bruger den undersøgelsesmetode, der er mindst muligt indgribende.

[Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven, lov om Danmarks Grønne Investeringsfond og forskellige andre love af 24. marts 2021 og Udkast til bekendtgørelse om undersøgelser foretaget af forsikringsselskaber af 26. marts 2021.]

Modtag vores nyhedsbrev

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Mads

Poulsen

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
Forsikring

10. juni 2021

Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald fra en stige

logo
Forsikring

18. maj 2021

Virksomhed var ikke ansvarlig for praktikants fald fra altan med midlertidigt rækværk

logo
Forsikring

26. april 2021

Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet

logo
Forsikring

13. april 2021

Medarbejder kunne få erstatning, selvom tab af erhvervsevne var mindre end 15 %

logo
HR-jura Forsikring

5. april 2021

Medarbejder havde ret til erstatning efter mobning førte til psykisk arbejdsskade

logo
Forsikring

16. marts 2021

Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade