HR-jura

Medarbejder havde ikke ret til forlængelse af sygedagpengeperiode

6. november 2018

En sygemeldt medarbejder mistede retten til sygedagpenge, da hun ifølge Ankestyrelsen ikke opfyldte betingelserne for at få forlænget sin sygedagpengeperiode. Højesteret stadfæstede Ankestyrelsens afgørelse, da det ikke var udelukket, at medarbejderen på et tidspunkt kunne vende tilbage beskæftigelse på normale vilkår.

Sagen drejede sig om en kvinde, der efter en operation blev sygemeldt med blandt andet svære mavesmerter. Medarbejderen modtog først sygedagpenge i et år, efter de tidligere sygedagpengeregler. Derefter afslog kommunen at forlænge sygedagpengeperioden, Ankestyrelsen ændrede afgørelsen og forlængede sygedagpengeperioden, da Ankestyrelsen mente, det var nødvendigt at afklare hendes erhvervsevne gennem virksomhedspraktik. Efter denne forlængelse afviste både kommunen og Ankestyrelsen dog at forlænge medarbejderens sygedagpengeperiode yderligere. De fandt nemlig, at medarbejderen ikke opfyldte nogle af sygedagpengelovens betingelser for at få forlænget sygedagpengeperioden igen.

Medarbejderen påstod dog, at hun opfyldte betingelsen i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 4. Ifølge denne bestemmelse skulle hendes sygedagpengeperiode forlænges, hvis hendes sag skulle sendes til rehabiliteringsteamet for at få vurderet, om hun havde ret til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Da medarbejderen ikke mente, at hun ville blive i stand til at vende tilbage til beskæftigelse på normale vilkår igen, påstod hun, at hendes sag skulle behandles af rehabiliteringsteamet.

Højesteret skulle derfor tage stilling til, om Ankestyrelsens afgørelse skulle tilsidesættes.

Medarbejderens erhvervsevne var ikke tilstrækkeligt afklaret

Højesteret fortolkede sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 4 sådan, at sygedagpengeperioden skulle forlænges, hvis kommunen vurderede eller burde have vurderet, at den sygemeldte ikke kunne vende tilbage i normalt arbejde, og at rehabiliteringsteamet derfor skulle afgøre, om medarbejderen havde ret til førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb.

På baggrund af forarbejderne fandt Højesteret dog, at det var forudsat i bestemmelsen, at forlængelse ikke kunne ske, hvis det var nødvendigt at iværksætte yderligere, afklarende undersøgelser af medarbejderens erhvervsevne for at kunne vurdere, om medarbejderen ville kunne opnå beskæftigelse på normale vilkår.
På den baggrund fandt Højesteret, at medarbejderens erhvervsevne ikke var så tilstrækkeligt afklaret, at sagen skulle sendes til rehabiliteringsteamet for at få vurderet, om medarbejderen havde ret til førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb.

Højesteret fandt derfor ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse for at afklare, om medarbejderen vil kunne vende tilbage til beskæftigelse på normale vilkår.

IUNO mener

Dommen viser, at medarbejdere ikke har ret til en forlængelse af deres sygedagpengeperiode efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 4, hvis der kræves yderligere undersøgelser for at afklare, om medarbejderens vil kunne vende tilbage til beskæftigelse på normale vilkår.

IUNO anbefaler, at virksomheder sørger for at varetage deres interesser i sager om et eventuelt ophør af sygedagpenge til en medarbejder i forbindelse med, at virksomheder bliver orienteret af kommunen om det påtænkte ophør. På den måde kan virksomheder være med til at sikre, at medarbejderen fortsat er berettiget til sygedagpengerefusion, hvis der er grundlag for dette, og dermed til at virksomheden kan modtage refusion.

[Højesterets dom af 6. november 2018 i sag BS-9605/2018-HJR]

Sagen drejede sig om en kvinde, der efter en operation blev sygemeldt med blandt andet svære mavesmerter. Medarbejderen modtog først sygedagpenge i et år, efter de tidligere sygedagpengeregler. Derefter afslog kommunen at forlænge sygedagpengeperioden, Ankestyrelsen ændrede afgørelsen og forlængede sygedagpengeperioden, da Ankestyrelsen mente, det var nødvendigt at afklare hendes erhvervsevne gennem virksomhedspraktik. Efter denne forlængelse afviste både kommunen og Ankestyrelsen dog at forlænge medarbejderens sygedagpengeperiode yderligere. De fandt nemlig, at medarbejderen ikke opfyldte nogle af sygedagpengelovens betingelser for at få forlænget sygedagpengeperioden igen.

Medarbejderen påstod dog, at hun opfyldte betingelsen i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 4. Ifølge denne bestemmelse skulle hendes sygedagpengeperiode forlænges, hvis hendes sag skulle sendes til rehabiliteringsteamet for at få vurderet, om hun havde ret til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Da medarbejderen ikke mente, at hun ville blive i stand til at vende tilbage til beskæftigelse på normale vilkår igen, påstod hun, at hendes sag skulle behandles af rehabiliteringsteamet.

Højesteret skulle derfor tage stilling til, om Ankestyrelsens afgørelse skulle tilsidesættes.

Medarbejderens erhvervsevne var ikke tilstrækkeligt afklaret

Højesteret fortolkede sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 4 sådan, at sygedagpengeperioden skulle forlænges, hvis kommunen vurderede eller burde have vurderet, at den sygemeldte ikke kunne vende tilbage i normalt arbejde, og at rehabiliteringsteamet derfor skulle afgøre, om medarbejderen havde ret til førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb.

På baggrund af forarbejderne fandt Højesteret dog, at det var forudsat i bestemmelsen, at forlængelse ikke kunne ske, hvis det var nødvendigt at iværksætte yderligere, afklarende undersøgelser af medarbejderens erhvervsevne for at kunne vurdere, om medarbejderen ville kunne opnå beskæftigelse på normale vilkår.
På den baggrund fandt Højesteret, at medarbejderens erhvervsevne ikke var så tilstrækkeligt afklaret, at sagen skulle sendes til rehabiliteringsteamet for at få vurderet, om medarbejderen havde ret til førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb.

Højesteret fandt derfor ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse for at afklare, om medarbejderen vil kunne vende tilbage til beskæftigelse på normale vilkår.

IUNO mener

Dommen viser, at medarbejdere ikke har ret til en forlængelse af deres sygedagpengeperiode efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 4, hvis der kræves yderligere undersøgelser for at afklare, om medarbejderens vil kunne vende tilbage til beskæftigelse på normale vilkår.

IUNO anbefaler, at virksomheder sørger for at varetage deres interesser i sager om et eventuelt ophør af sygedagpenge til en medarbejder i forbindelse med, at virksomheder bliver orienteret af kommunen om det påtænkte ophør. På den måde kan virksomheder være med til at sikre, at medarbejderen fortsat er berettiget til sygedagpengerefusion, hvis der er grundlag for dette, og dermed til at virksomheden kan modtage refusion.

[Højesterets dom af 6. november 2018 i sag BS-9605/2018-HJR]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kathrine

Skøtt Jespersen

Advokat

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

16. april 2019

Godtgørelse for seksuel chikane af konsulent

logo
Persondata HR-jura

12. april 2019

Manglende træning af virksomhedens medarbejdere kan udløse bøder

logo
HR-jura

5. april 2019

Medarbejders funktionsbegrænsning var ikke af lang varighed

logo
HR-jura

29. marts 2019

Brexit-lovforslag vedtaget: Briter i Danmark bevarer rettigheder

logo
HR-jura

22. marts 2019

Fokus på performance management

logo
HR-jura

15. marts 2019

Nyt ferieår: Husk at afvikle, overføre og varsle ferie

Events

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

logo
HR-jura
21. november 2018

Medarbejdernes indflydelse i Norden (Helsinki) (Engelsk)

logo
HR-jura
20. november 2018

Medarbejderes indflydelse i Norden (Webcast) (Engelsk)