DA
HR-jura

Medarbejdere beskattes fortsat af fri telefon og internet i 2020

logo
Juranyt
calendar 23. januar 2020
globus Danmark

Det fremgår i øjeblikket af SKATs hjemmeside, at en lovændring fra den 1. januar 2020 har ophævet beskatning af fri telefon og internet. IUNO gør opmærksom, på at SKATs vejledning ikke er opdateret. Reglerne om beskatning er fortsat gældende.

Folketinget vedtog for omkring to år siden et lovforslag, hvorefter beskatningsreglerne for fri telefon og internet ville ophæves. Ændringerne ville fra den 1. januar 2020 have betydet, at medarbejdere, der får stillet fri telefon og internet til rådighed til privat brug, ikke længere ville beskattes 2.800 kr. om året.

Et år senere fremsatte regeringen dog et nyt lovforslag, hvorefter beskatningen af fri telefon og internet skulle fortsætte ændret. Begrundelsen var, at skattelettelsen ville ramme skævt og desuden ville være i strid med det skatteretlige udgangspunkt, hvor medarbejderes aflønning beskattes ens – uanset om aflønning sker kontant eller på anden vis, eksempelvis i form af fri telefon og internet. Virksomheder skal derfor være opmærksomme, på at SKATs vejledning om ophævelse af beskatningsreglerne hverken er opdateret eller gældende.

Ligesom tidligere vil medarbejdere, der har indgået en tro- og loveerklæring om, at arbejdstelefonen kun anvendes til erhvervsmæssigt brug, fortsat være undtaget fra beskatning. Det forudsætter i så fald, at virksomheder fører en vis kontrol med medarbejderens brug af telefonen.

[L 73 ”Forslag til lov om ændring af lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love” vedtaget den 20. december 2019]

Folketinget vedtog for omkring to år siden et lovforslag, hvorefter beskatningsreglerne for fri telefon og internet ville ophæves. Ændringerne ville fra den 1. januar 2020 have betydet, at medarbejdere, der får stillet fri telefon og internet til rådighed til privat brug, ikke længere ville beskattes 2.800 kr. om året.

Et år senere fremsatte regeringen dog et nyt lovforslag, hvorefter beskatningen af fri telefon og internet skulle fortsætte ændret. Begrundelsen var, at skattelettelsen ville ramme skævt og desuden ville være i strid med det skatteretlige udgangspunkt, hvor medarbejderes aflønning beskattes ens – uanset om aflønning sker kontant eller på anden vis, eksempelvis i form af fri telefon og internet. Virksomheder skal derfor være opmærksomme, på at SKATs vejledning om ophævelse af beskatningsreglerne hverken er opdateret eller gældende.

Ligesom tidligere vil medarbejdere, der har indgået en tro- og loveerklæring om, at arbejdstelefonen kun anvendes til erhvervsmæssigt brug, fortsat være undtaget fra beskatning. Det forudsætter i så fald, at virksomheder fører en vis kontrol med medarbejderens brug af telefonen.

[L 73 ”Forslag til lov om ændring af lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love” vedtaget den 20. december 2019]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura Persondata

2. april 2020

Højesteret: Medarbejder havde ret til godtgørelse for ulovlig tv-overvågning

logo
HR-jura

31. marts 2020

Lovforslag vedtaget om lønkompensation til corona-ramte virksomheder

logo
HR-jura

31. marts 2020

Coronavirus: Nyt lovforslag vil give virksomheder mulighed for at udskyde ferie

logo
HR-jura

27. marts 2020

Coronavirus og hjemmearbejdspladsen

logo
HR-jura

20. marts 2020

Midlertidig lønkompensation til corona-ramte virksomheder

logo
HR-jura

18. marts 2020

Overblik: Regeringens hjælpepakke til corona-ramte virksomheder og medarbejdere

Events

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT