DA
HR-jura

Medarbejdere beskattes fortsat af fri telefon og internet i 2020

logo
Juranyt
calendar 23. januar 2020
globus Danmark

Det fremgår i øjeblikket af SKATs hjemmeside, at en lovændring fra den 1. januar 2020 har ophævet beskatning af fri telefon og internet. IUNO gør opmærksom, på at SKATs vejledning ikke er opdateret. Reglerne om beskatning er fortsat gældende.

Folketinget vedtog for omkring to år siden et lovforslag, hvorefter beskatningsreglerne for fri telefon og internet ville ophæves. Ændringerne ville fra den 1. januar 2020 have betydet, at medarbejdere, der får stillet fri telefon og internet til rådighed til privat brug, ikke længere ville beskattes 2.800 kr. om året.

Et år senere fremsatte regeringen dog et nyt lovforslag, hvorefter beskatningen af fri telefon og internet skulle fortsætte ændret. Begrundelsen var, at skattelettelsen ville ramme skævt og desuden ville være i strid med det skatteretlige udgangspunkt, hvor medarbejderes aflønning beskattes ens – uanset om aflønning sker kontant eller på anden vis, eksempelvis i form af fri telefon og internet. Virksomheder skal derfor være opmærksomme, på at SKATs vejledning om ophævelse af beskatningsreglerne hverken er opdateret eller gældende.

Ligesom tidligere vil medarbejdere, der har indgået en tro- og loveerklæring om, at arbejdstelefonen kun anvendes til erhvervsmæssigt brug, fortsat være undtaget fra beskatning. Det forudsætter i så fald, at virksomheder fører en vis kontrol med medarbejderens brug af telefonen.

[L 73 ”Forslag til lov om ændring af lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love” vedtaget den 20. december 2019]

Folketinget vedtog for omkring to år siden et lovforslag, hvorefter beskatningsreglerne for fri telefon og internet ville ophæves. Ændringerne ville fra den 1. januar 2020 have betydet, at medarbejdere, der får stillet fri telefon og internet til rådighed til privat brug, ikke længere ville beskattes 2.800 kr. om året.

Et år senere fremsatte regeringen dog et nyt lovforslag, hvorefter beskatningen af fri telefon og internet skulle fortsætte ændret. Begrundelsen var, at skattelettelsen ville ramme skævt og desuden ville være i strid med det skatteretlige udgangspunkt, hvor medarbejderes aflønning beskattes ens – uanset om aflønning sker kontant eller på anden vis, eksempelvis i form af fri telefon og internet. Virksomheder skal derfor være opmærksomme, på at SKATs vejledning om ophævelse af beskatningsreglerne hverken er opdateret eller gældende.

Ligesom tidligere vil medarbejdere, der har indgået en tro- og loveerklæring om, at arbejdstelefonen kun anvendes til erhvervsmæssigt brug, fortsat være undtaget fra beskatning. Det forudsætter i så fald, at virksomheder fører en vis kontrol med medarbejderens brug af telefonen.

[L 73 ”Forslag til lov om ændring af lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love” vedtaget den 20. december 2019]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

26. juni 2020

Overtrædelser af gavepolitik var bortvisningsgrund

logo
HR-jura

19. juni 2020

Lovforslag: Udvidet adgang til at varsle sommerferie under lønkompensationsordningen

logo
HR-jura

19. juni 2020

Coronavirus: Sådan håndterer du medarbejdere, der rejser til ”karantænelande”

logo
HR-jura

16. juni 2020

Delvis udbetaling af indefrosne feriepenge

logo
HR-jura

12. juni 2020

Coronavirus: Sådan håndterer du medarbejdere, der rejser sydpå

logo
HR-jura

7. juni 2020

Lønkompensationsordningen til corona-ramte virksomheder udfases og forlænges

Events

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT