DA
HR-jura

Medarbejdere risikerer at miste ferie, som ikke holdes før årets afslutning

logo
Juranyt
calendar 26. november 2021
globus Danmark

Medarbejdere skal både holde 4 ugers ferie og ferie, som de har til gode fra ”miniferieåret” inden den 31. december 2021. Ellers risikerer de at miste ferien. Efter den nye ferielov kan ferie ud over 4 uger overføres eller udbetales, hvis medarbejdere ikke har nået at holde ferien inden slutningen af året. Ferie, som medarbejdere har til gode fra ”miniferieåret”, har dog ifølge myndighederne særlig status og kan derfor ikke overføres eller udbetales, hvis den ikke holdes inden slutningen af året.

Den 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft. Efter den nye ferielov optjener og afholder medarbejdere deres ferie samtidigt. Det betyder, at ferie optjenes i ferieåret, der løber fra den 1. september til den 31. august i det følgende år (12 måneder), og at ferie afholdes i ferieafholdelsesperioden, der løber fra den 1. september samme år til den 31. december i det følgende år (16 måneder). Medarbejdere har altså 4 måneder ekstra til at holde deres ferie i. Vi har tidligere givet et overblik over den nye ferielov, her.

Hvad gælder for overskydende ferie?

Efter ferieloven optjener medarbejdere ret til 5 ugers ferie hvert ferieår. Der gælder dog særlige regler, hvis medarbejdere ikke har holdt alle 5 ugers ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, herunder:

  • Virksomheder og medarbejderne kan aftale at overføre ferie ud over 4 uger til næste ferieafholdelsesperiode, hvis der indgås en skriftlig aftale herom inden den 31. december i ferieafholdelsesperioden
  • Hvis der ikke er indgået en aftale om overførsel af ferie, skal virksomheder automatisk udbetale ferie og ferietillæg ud over 4 uger, hvis medarbejdere har været ansat hos virksomheden på fuldtid i hele ferieafholdelsesperioden eller erklærer at beløbet vedrører optjent ferie ud over 4 uger, og at de ikke har modtaget offentlige ydelser i ferieåret
  • Medarbejdere, der på grund af særlige forhold (feriehindringer) har været afskåret fra at holde ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb kan få overført op til 4 ugers ferie til næste ferieafholdelsesperiode
  • Kun ferie ud over 4 uger kan overføres eller udbetales til medarbejdere

Virksomheder, der indgår en aftale om overførsel af ferie ud over 4 uger, skal senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden skriftligt orientere FerieKonto eller den, der skal udbetalte feriebetalingen, at ferien overføres. Hvis ferie overføres på grund af feriehindringer, skal virksomheder senest den 31. januar efter ferieafholdelsesperiodens udløb orientere FerieKonto eller den, der skal udbetale ferien, at ferien overføres.

Ferie, som medarbejdere har til gode fra ”miniferieåret”

I forbindelse med overgangen til den nye lov blev der indført et ”miniferieår”, som var en forkortet ferieafholdelsesperiode, der løb fra 1. maj 2020 til den 31. august 2020. I den periode skulle medarbejdere afholde 16,64 dages ferie, som de havde optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019. Men hvis medarbejdere ikke nåede at holde ferien i miniferieåret, blev den automatisk overført til at afholdelse efter reglerne i den nye ferielov.

Ifølge myndighederne har de 16,64 dage en ”særlig status”, og ferien kan derfor hverken overføres til næste ferieafholdelsesperiode eller blive udbetalt efter reglerne i den nye ferielov, hvis ferien ikke er holdt inden slutningen af året. Det betyder, at medarbejderne skal afholde de 16,64 dages ferie inden 31. december 2021, ellers vil de miste retten til ferie og feriepenge.

IUNO mener

Den nye ferielov har medført store ændringer af feriesystemet. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne er opmærksomme på reglerne for afholdelse af ferie, da medarbejdere kan risikere at miste retten til betalt ferie, hvis de ikke når at holde ferien inden slutningen af året. IUNO bemærker, at feriedagenes særlige status er myndighedernes fortolkning, og at det ikke fremgår direkte af ferieloven.

IUNO anbefaler, at virksomheder sørger for at minde deres medarbejdere om, at de skal afholde deres ferie, og at retten til betalt ferie mistes, hvis de ikke når at holde den inden slutningen af året. Det er nemlig tidligere blevet slået fast af EU-Domstolen, at virksomheder aktivt skal opfordre medarbejdere til at holde ferie, og at det er virksomheders pligt at sikre, at medarbejdere har mulighed for at holde ferie. Det har vi skrevet mere om her. Virksomheder skal derfor i god tid orientere medarbejdere, hvis de har ferie til gode, og sørge for, at informationen gives skriftligt og konkret til den enkelte medarbejder, da det er virksomheders bevisbyrde, at dette er sket.

[Bekendtgørelse af lov om ferie af 12. februar 2021 og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings notat af 15. juni 2021]

Den 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft. Efter den nye ferielov optjener og afholder medarbejdere deres ferie samtidigt. Det betyder, at ferie optjenes i ferieåret, der løber fra den 1. september til den 31. august i det følgende år (12 måneder), og at ferie afholdes i ferieafholdelsesperioden, der løber fra den 1. september samme år til den 31. december i det følgende år (16 måneder). Medarbejdere har altså 4 måneder ekstra til at holde deres ferie i. Vi har tidligere givet et overblik over den nye ferielov, her.

Hvad gælder for overskydende ferie?

Efter ferieloven optjener medarbejdere ret til 5 ugers ferie hvert ferieår. Der gælder dog særlige regler, hvis medarbejdere ikke har holdt alle 5 ugers ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, herunder:

  • Virksomheder og medarbejderne kan aftale at overføre ferie ud over 4 uger til næste ferieafholdelsesperiode, hvis der indgås en skriftlig aftale herom inden den 31. december i ferieafholdelsesperioden
  • Hvis der ikke er indgået en aftale om overførsel af ferie, skal virksomheder automatisk udbetale ferie og ferietillæg ud over 4 uger, hvis medarbejdere har været ansat hos virksomheden på fuldtid i hele ferieafholdelsesperioden eller erklærer at beløbet vedrører optjent ferie ud over 4 uger, og at de ikke har modtaget offentlige ydelser i ferieåret
  • Medarbejdere, der på grund af særlige forhold (feriehindringer) har været afskåret fra at holde ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb kan få overført op til 4 ugers ferie til næste ferieafholdelsesperiode
  • Kun ferie ud over 4 uger kan overføres eller udbetales til medarbejdere

Virksomheder, der indgår en aftale om overførsel af ferie ud over 4 uger, skal senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden skriftligt orientere FerieKonto eller den, der skal udbetalte feriebetalingen, at ferien overføres. Hvis ferie overføres på grund af feriehindringer, skal virksomheder senest den 31. januar efter ferieafholdelsesperiodens udløb orientere FerieKonto eller den, der skal udbetale ferien, at ferien overføres.

Ferie, som medarbejdere har til gode fra ”miniferieåret”

I forbindelse med overgangen til den nye lov blev der indført et ”miniferieår”, som var en forkortet ferieafholdelsesperiode, der løb fra 1. maj 2020 til den 31. august 2020. I den periode skulle medarbejdere afholde 16,64 dages ferie, som de havde optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019. Men hvis medarbejdere ikke nåede at holde ferien i miniferieåret, blev den automatisk overført til at afholdelse efter reglerne i den nye ferielov.

Ifølge myndighederne har de 16,64 dage en ”særlig status”, og ferien kan derfor hverken overføres til næste ferieafholdelsesperiode eller blive udbetalt efter reglerne i den nye ferielov, hvis ferien ikke er holdt inden slutningen af året. Det betyder, at medarbejderne skal afholde de 16,64 dages ferie inden 31. december 2021, ellers vil de miste retten til ferie og feriepenge.

IUNO mener

Den nye ferielov har medført store ændringer af feriesystemet. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne er opmærksomme på reglerne for afholdelse af ferie, da medarbejdere kan risikere at miste retten til betalt ferie, hvis de ikke når at holde ferien inden slutningen af året. IUNO bemærker, at feriedagenes særlige status er myndighedernes fortolkning, og at det ikke fremgår direkte af ferieloven.

IUNO anbefaler, at virksomheder sørger for at minde deres medarbejdere om, at de skal afholde deres ferie, og at retten til betalt ferie mistes, hvis de ikke når at holde den inden slutningen af året. Det er nemlig tidligere blevet slået fast af EU-Domstolen, at virksomheder aktivt skal opfordre medarbejdere til at holde ferie, og at det er virksomheders pligt at sikre, at medarbejdere har mulighed for at holde ferie. Det har vi skrevet mere om her. Virksomheder skal derfor i god tid orientere medarbejdere, hvis de har ferie til gode, og sørge for, at informationen gives skriftligt og konkret til den enkelte medarbejder, da det er virksomheders bevisbyrde, at dette er sket.

[Bekendtgørelse af lov om ferie af 12. februar 2021 og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings notat af 15. juni 2021]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

23. januar 2022

EU-Kommissionen: Nye regler om platformsarbejde på vej

logo
HR-jura

16. januar 2022

Forkert arbejdstid i ansættelseskontrakt udløste kompensation

logo
HR-jura

9. januar 2022

Nyt lovforslag er fremsat om øremærket barsel

logo
HR-jura

19. december 2021

Lovligt at bortvise medarbejder, som gik i vrede

logo
HR-jura

10. december 2021

Nyt lovforslag skal hjælpe virksomheder med hjemsendte medarbejdere

logo
Litigation HR-jura

9. december 2021

Virksomheder har pligt til at forebygge stor arbejdsmængde og tidspres

Holdet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk assistent

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikationsassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Kommunikationsassistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Mathilde

Baudry

Kommunikationsassistent

Nora

Tägtgård Coter

Senior juridisk assistent

Salam

S. A. Al-Khafaji

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner