DA
HR-jura

Ny bekendtgørelse fritager tilrejsende medarbejdere fra isolationskrav i arbejdstiden

logo
Juranyt
calendar 10. februar 2021
globus Danmark

Folketinget har tidligere vedtaget en lov om, at virksomheder, som har tilrejsende medarbejdere, i fremtiden skal sørge for, at medarbejderne bliver testet for coronavirus efter indrejse i Danmark fra bestemte lande, regioner eller områder. En ny bekendtgørelse beskriver mere konkret, hvilke krav virksomheder skal overholde i den forbindelse, og hvornår medarbejderne er undtaget fra isolationskravene.

Efter en ny lov skal virksomheder sørge for, at tilrejsende medarbejdere bliver PCR-testet for coronavirus efter indrejse i Danmark fra bestemte lande, regioner eller områder. Testen kan enten foretages via TestCenter Danmark eller en privat udbyder tidligst 48 og senest 96 timer efter, at medarbejderen er testet negativ for coronavirus forud for indrejse i Danmark. Det betyder, at tilrejsende medarbejdere altså i alt skal testes tre gange i forbindelse med indrejse:

 • Første gang maksimalt 24 timer før indrejse

 • Anden gang maksimalt 24 timer efter indrejse

 • Tredje gang tidligst 48 timer og senest 96 timer efter testen, der sikrede indrejse

Kravet gælder ikke i en række tilfælde, for eksempel hvis medarbejderne har bopæl i Danmark og grænselandet, hvis medarbejderne skal udføre offshore-arbejde eller hvis medarbejderen tidligere har været smittet med coronavirus.

De nye regler stiller krav til virksomhederne om skriftligt at dokumentere, at der er foretaget en PCR-test for coronavirus, eller at medarbejdere er undtaget for kravet. Der vil i den forbindelse blive udarbejdet en digital løsning, der skal gøre det lettere for medarbejderne at udlevere dokumentation fra sundhedsmyndighederne, til virksomheden.

Virksomhederne skal desuden udarbejde en skriftlig plan for PCR-test for coronavirus. Planen skal blandt andet sikre et overblik over, hvilke medarbejdere der bliver omfattet og orienteret om testkravet, men samtidig være den primære dokumentation over for Arbejdstilsynet i tilfælde af kontrol af forpligtelsen. Det betyder samtidig, at planen løbende skal ajourføres, eksempelvis hver gang en medarbejder rejser ind i Danmark. Den skriftlige plan skal dermed indeholde tre oplysninger, herunder:

 • Hvordan de ansatte informeres om testkravet, herunder hvornår, hvor og hvordan den foretages

 • Hvordan virksomheden holder sig orienteret om, hvilke lande, regioner og områder der er omfattet

 • En oversigt over de ansatte der er indrejst efter den 7. februar, samt detaljer om indrejsen

Kravet vil gælde i en midlertidig periode indtil den 1. juli 2021. Loven trådte i kraft den 2. februar 2021.

Hvornår kan tilrejsende medarbejdere fritages for isolationskravet?

Sideløbende med de nye krav til virksomheder om PCR-test for tilrejsende medarbejdere, blev der introduceret generelle krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. En ny bekendtgørelse for de nye regler, tager ligeledes højde for virksomheder med tilrejsende medarbejdere.

Udgangspunktet i de nye regler er, at alle indrejsende straks skal isolere sig i 10 dage ved indrejse i Danmark. Isolationskravet kan dog afbrydes ved en negativ PCR-test for coronavirus taget tidligst 4 dage efter indrejse i Danmark. Derudover kan en gruppe personer afbryde isolationen hurtigere ved en negativ antigentest, igen foretaget tidligst på fjerdedagen for indrejse.

Samtidig gælder der også en række undtagelser for tilrejsende medarbejdere, herunder eksempelvis:

 • Medarbejdere, der har et anerkendelsesværdigt formål såsom arbejde eller et kritisk forretningsmøde, kan midlertidigt afbryde isolationen for at udføre sit arbejde eller deltage i forretningsmødet

 • Medarbejdere, der har fået foretaget en negativ PCR-test efter kravene beskrevet ovenfor, er ikke omfattet af isolationskravet

 • Medarbejdere, der tidligere har været smittet med coronavirus, og som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for coronavirus, som på indrejsetidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt, er ikke omfattet af isolationskravet

 • Medarbejdere med fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, der kan dokumentere at være indrejst i Danmark mere end seks gange inden for de seneste 30 dage regnet fra indrejsetidspunktet, er ikke omfattet af isolationskravet

Medarbejdere, der midlertidigt afbryder isolationen, skal straks genoptage isolationen, når medarbejderen ikke længere varetage det formål, som begrundede den midlertidige afbrydelse. Medarbejderen er dog ikke forpligtet til at genoptage isolationen, hvis medarbejderen udrejser af Danmark straks efter.

IUNO mener

Virksomheder skal være opmærksomme på de mange nye test-, isolations- og dokumentationskrav for tilrejsende medarbejdere. For at sikre at virksomheder har tid til at omstille sig til de nye regler, har Arbejdstilsynet dog meddelt, at tilsynsindsatsen ikke bliver iværksat før fra mandag den 15. februar.

IUNO anbefaler, at virksomheder sætter sig godt ind i de nye krav og allerede nu sikrer, at der bliver udarbejdet den nødvendige plan for at sikre at de nye krav bliver overholdt. Vi har tidligere skrevet om loven, der ligger til grund for den nye bekendtgørelse, her.

[Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark af 5. februar 2021 og bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19 af 5. februar 2021]

Efter en ny lov skal virksomheder sørge for, at tilrejsende medarbejdere bliver PCR-testet for coronavirus efter indrejse i Danmark fra bestemte lande, regioner eller områder. Testen kan enten foretages via TestCenter Danmark eller en privat udbyder tidligst 48 og senest 96 timer efter, at medarbejderen er testet negativ for coronavirus forud for indrejse i Danmark. Det betyder, at tilrejsende medarbejdere altså i alt skal testes tre gange i forbindelse med indrejse:

 • Første gang maksimalt 24 timer før indrejse

 • Anden gang maksimalt 24 timer efter indrejse

 • Tredje gang tidligst 48 timer og senest 96 timer efter testen, der sikrede indrejse

Kravet gælder ikke i en række tilfælde, for eksempel hvis medarbejderne har bopæl i Danmark og grænselandet, hvis medarbejderne skal udføre offshore-arbejde eller hvis medarbejderen tidligere har været smittet med coronavirus.

De nye regler stiller krav til virksomhederne om skriftligt at dokumentere, at der er foretaget en PCR-test for coronavirus, eller at medarbejdere er undtaget for kravet. Der vil i den forbindelse blive udarbejdet en digital løsning, der skal gøre det lettere for medarbejderne at udlevere dokumentation fra sundhedsmyndighederne, til virksomheden.

Virksomhederne skal desuden udarbejde en skriftlig plan for PCR-test for coronavirus. Planen skal blandt andet sikre et overblik over, hvilke medarbejdere der bliver omfattet og orienteret om testkravet, men samtidig være den primære dokumentation over for Arbejdstilsynet i tilfælde af kontrol af forpligtelsen. Det betyder samtidig, at planen løbende skal ajourføres, eksempelvis hver gang en medarbejder rejser ind i Danmark. Den skriftlige plan skal dermed indeholde tre oplysninger, herunder:

 • Hvordan de ansatte informeres om testkravet, herunder hvornår, hvor og hvordan den foretages

 • Hvordan virksomheden holder sig orienteret om, hvilke lande, regioner og områder der er omfattet

 • En oversigt over de ansatte der er indrejst efter den 7. februar, samt detaljer om indrejsen

Kravet vil gælde i en midlertidig periode indtil den 1. juli 2021. Loven trådte i kraft den 2. februar 2021.

Hvornår kan tilrejsende medarbejdere fritages for isolationskravet?

Sideløbende med de nye krav til virksomheder om PCR-test for tilrejsende medarbejdere, blev der introduceret generelle krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. En ny bekendtgørelse for de nye regler, tager ligeledes højde for virksomheder med tilrejsende medarbejdere.

Udgangspunktet i de nye regler er, at alle indrejsende straks skal isolere sig i 10 dage ved indrejse i Danmark. Isolationskravet kan dog afbrydes ved en negativ PCR-test for coronavirus taget tidligst 4 dage efter indrejse i Danmark. Derudover kan en gruppe personer afbryde isolationen hurtigere ved en negativ antigentest, igen foretaget tidligst på fjerdedagen for indrejse.

Samtidig gælder der også en række undtagelser for tilrejsende medarbejdere, herunder eksempelvis:

 • Medarbejdere, der har et anerkendelsesværdigt formål såsom arbejde eller et kritisk forretningsmøde, kan midlertidigt afbryde isolationen for at udføre sit arbejde eller deltage i forretningsmødet

 • Medarbejdere, der har fået foretaget en negativ PCR-test efter kravene beskrevet ovenfor, er ikke omfattet af isolationskravet

 • Medarbejdere, der tidligere har været smittet med coronavirus, og som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for coronavirus, som på indrejsetidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt, er ikke omfattet af isolationskravet

 • Medarbejdere med fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, der kan dokumentere at være indrejst i Danmark mere end seks gange inden for de seneste 30 dage regnet fra indrejsetidspunktet, er ikke omfattet af isolationskravet

Medarbejdere, der midlertidigt afbryder isolationen, skal straks genoptage isolationen, når medarbejderen ikke længere varetage det formål, som begrundede den midlertidige afbrydelse. Medarbejderen er dog ikke forpligtet til at genoptage isolationen, hvis medarbejderen udrejser af Danmark straks efter.

IUNO mener

Virksomheder skal være opmærksomme på de mange nye test-, isolations- og dokumentationskrav for tilrejsende medarbejdere. For at sikre at virksomheder har tid til at omstille sig til de nye regler, har Arbejdstilsynet dog meddelt, at tilsynsindsatsen ikke bliver iværksat før fra mandag den 15. februar.

IUNO anbefaler, at virksomheder sætter sig godt ind i de nye krav og allerede nu sikrer, at der bliver udarbejdet den nødvendige plan for at sikre at de nye krav bliver overholdt. Vi har tidligere skrevet om loven, der ligger til grund for den nye bekendtgørelse, her.

[Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark af 5. februar 2021 og bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19 af 5. februar 2021]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

3. december 2021

Medarbejder der var faldet for direktørsvindel kunne ikke bortvises

logo
HR-jura

26. november 2021

Medarbejdere risikerer at miste ferie, som ikke holdes før årets afslutning

logo
HR-jura

25. november 2021

Ny lov åbner mulighed for testkrav og coronapas på arbejdspladsen

logo
HR-jura

24. november 2021

Lovforslag åbner mulighed for testkrav og coronapas på arbejdspladsen

logo
HR-jura

21. november 2021

Lovligt at bortvise medarbejder efter ferie til ”orange” land

logo
HR-jura

16. november 2021

Ny trepartsaftale giver adgang til test og coronapas på arbejdspladsen

Holdet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk assistent

Amalie

Starup Poulsen

Senior juridisk assistent

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikationsassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Kommunikationsassistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Mathilde

Baudry

Kommunikationsassistent

Nora

Tägtgård Coter

Senior juridisk assistent

Salam

S. A. Al-Khafaji

Senior juridisk assistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfuldmægtig

Søren

Hessellund Klausen

Partner