DA
HR-jura

Ny ferielov trådt i kraft

logo
Juranyt
calendar 6. september 2020
globus Danmark

Den nye ferielov og reglerne om samtidighedsferie trådte i kraft den 1. september 2020. Den nye ferieordning med samtidighedsferie medfører væsentlige ændringer af hele feriesystemet. Vi giver her et kort overblik over, hvad virksomheder skal være opmærksomme på, med den nye ferielov.

Den nye ferielov er endelig trådt i kraft. Det medfører flere væsentlige ændringer for både virksomheder og medarbejdere, blandt andet:

  • At medarbejdere fra nu af optjener og afholder deres ferie samtidigt (”samtidighedsferie”). Ferie bliver optjent i ferieåret, der løber fra den 1. september til den 31. august i det følgende år (12 måneder) til afholdelse i ferieafholdelsesperioden, der løber fra den 1. september samme år til den 31. december i det følgende år (16 måneder). Ferie optjent i september, kan altså allerede holdes i oktober måned samme år.
  • At virksomheder fra nu af kan give medarbejdere mulighed for at holde ferien før den er optjent - såkaldt ferie på forskud. Hvis medarbejderen herefter fratræder inden alt der er blevet optjent ferie svarende til det, som medarbejderen afholdt på forskud, kan der modregn
  • At ansættelseskontrakter ikke længere kan indeholde en generel bestemmelse om forkortet varsel for at afholde ferie. Aftale om forkortet varsel kan derfor fremover alene ske ved individuel aftale i den aktuelle, konkrete situation.
  • At der gælder nye regler for overførsel af ferie i tilfælde af feriehindringer. Efter den nye ferielov skal ferie som udgangspunkt ikke længere udbetales, men i stedet skal op til fire ugers ferie i stedet overføres til afholdelse i den næste ferieafholdelsesperiode.
  • At tidspunktet for udbetalingen af ferietillæg ændres. Udbetalingen vil fremadrettet kunne ske enten samtidig med, at ferien holdes, eller to gange årligt - den 31. maj og den 31. august. Det vil derfor ikke længere være muligt at betale ferietillæg i ferieafholdelsesperiodens begyndelse.

I forbindelse med vedtagelse af den nye ferielov blev der vedtaget en overgangsordning, som allerede trådte i kraft den 1. januar 2019. Overgangsordningen medførte en indefrysning af de 25 feriedage, der oprindeligt skulle have været indefrosset og udbetalt på et senere tidspunkt. Med vedtagelse af den nye lov om udbetaling af indefrosne feriepenge, har medarbejdere dog mulighed for at få udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge fra starten af oktober. Vi har tidligere skrevet om overgangsordningen her og om den nye lov om udbetaling af indefrosne feriepenge her.

IUNO mener

Den nye ferielov medfører væsentlige ændringer af hele feriesystemet. Mange virksomheder har allerede udsendt information, opdateret politikker og standardkontrakter, samt forberedt medarbejdere på de nye ændringer. Vi har tidligere skrevet om, hvordan virksomheder bedst kunne forberede sig på den nye ferielov, her.

IUNO anbefaler, at i det omfang virksomheder ikke allerede har taget højde for de nye regler, internt tager stilling til de mange spørgsmål den nye ferielov udløser, eksempelvis hvorvidt virksomheden vil acceptere forskudsferie – og i bekræftende fald, hvor meget.

[Lov om ferie af den 30. januar 2018]

Den nye ferielov er endelig trådt i kraft. Det medfører flere væsentlige ændringer for både virksomheder og medarbejdere, blandt andet:

  • At medarbejdere fra nu af optjener og afholder deres ferie samtidigt (”samtidighedsferie”). Ferie bliver optjent i ferieåret, der løber fra den 1. september til den 31. august i det følgende år (12 måneder) til afholdelse i ferieafholdelsesperioden, der løber fra den 1. september samme år til den 31. december i det følgende år (16 måneder). Ferie optjent i september, kan altså allerede holdes i oktober måned samme år.
  • At virksomheder fra nu af kan give medarbejdere mulighed for at holde ferien før den er optjent - såkaldt ferie på forskud. Hvis medarbejderen herefter fratræder inden alt der er blevet optjent ferie svarende til det, som medarbejderen afholdt på forskud, kan der modregn
  • At ansættelseskontrakter ikke længere kan indeholde en generel bestemmelse om forkortet varsel for at afholde ferie. Aftale om forkortet varsel kan derfor fremover alene ske ved individuel aftale i den aktuelle, konkrete situation.
  • At der gælder nye regler for overførsel af ferie i tilfælde af feriehindringer. Efter den nye ferielov skal ferie som udgangspunkt ikke længere udbetales, men i stedet skal op til fire ugers ferie i stedet overføres til afholdelse i den næste ferieafholdelsesperiode.
  • At tidspunktet for udbetalingen af ferietillæg ændres. Udbetalingen vil fremadrettet kunne ske enten samtidig med, at ferien holdes, eller to gange årligt - den 31. maj og den 31. august. Det vil derfor ikke længere være muligt at betale ferietillæg i ferieafholdelsesperiodens begyndelse.

I forbindelse med vedtagelse af den nye ferielov blev der vedtaget en overgangsordning, som allerede trådte i kraft den 1. januar 2019. Overgangsordningen medførte en indefrysning af de 25 feriedage, der oprindeligt skulle have været indefrosset og udbetalt på et senere tidspunkt. Med vedtagelse af den nye lov om udbetaling af indefrosne feriepenge, har medarbejdere dog mulighed for at få udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge fra starten af oktober. Vi har tidligere skrevet om overgangsordningen her og om den nye lov om udbetaling af indefrosne feriepenge her.

IUNO mener

Den nye ferielov medfører væsentlige ændringer af hele feriesystemet. Mange virksomheder har allerede udsendt information, opdateret politikker og standardkontrakter, samt forberedt medarbejdere på de nye ændringer. Vi har tidligere skrevet om, hvordan virksomheder bedst kunne forberede sig på den nye ferielov, her.

IUNO anbefaler, at i det omfang virksomheder ikke allerede har taget højde for de nye regler, internt tager stilling til de mange spørgsmål den nye ferielov udløser, eksempelvis hvorvidt virksomheden vil acceptere forskudsferie – og i bekræftende fald, hvor meget.

[Lov om ferie af den 30. januar 2018]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Nina

Kumari

(Orlov)

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

17. januar 2021

HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?

logo
HR-jura

15. januar 2021

Lønkompensationsordningen forlænges til den 7. februar 2021

logo
HR-jura

15. januar 2021

Jobklausuler ikke længere gyldige

logo
HR-jura

15. januar 2021

Arbejdsrelaterede coronatests skal ikke anses som skattepligtige personalegoder

logo
HR-jura

7. januar 2021

Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus

logo
HR-jura

20. december 2020

Kan virksomheder kræve, at medarbejdere bliver vaccineret mod coronavirus?

Learning

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT