DA
HR-jura

Ny lov åbner mulighed for testkrav og coronapas på arbejdspladsen

logo
Juranyt
calendar 25. november 2021
globus Danmark

Folketinget har netop vedtaget en hastelov, der giver virksomheder ret til at kræve, at medarbejdere bliver testet for coronavirus og oplyser om resultatet af testen. Der indføres også som noget nyt mulighed for, at virksomheder kan kræve, at medarbejdere viser coronapas og anvender selvtest på arbejdspladsen. Vi ser nærmere på de nye regler og hvad det betyder for virksomhederne.

Loven genindfører virksomheders mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet for coronavirus og oplyse om resultatet af testen. Derudover indføres nye regler, som giver virksomheder mulighed for at stille krav om visning af coronapas og anvende selvtest på arbejdspladsen.

Loven bygger på trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, som blev indgået for at imødekomme virksomheders behov for at sikre fortsat drift og sikkerhed på arbejdspladsen. Vi har tidligere skrevet om lovforslaget her og trepartsaftalen her.

Hvornår kan virksomheder kræve at se coronapas?

Så længe coronavirus er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, vil virksomheder kunne kræve, at medarbejdere viser coronapas på arbejdspladsen. Virksomheder skal dog overholde en række krav og procedure, herunder:

  • Skriftligt informere om, at der bliver indført krav om visning af coronapas samt begrundelsen herfor
  • Sørge for, at testen tages på en betryggende måde og så vidt muligt i arbejdstiden, hvis kravet om visning af coronapas indebærer, at medarbejderen skal testet for coronavirus,
  • Overholde informations- og høringskrav efter gældende lovgivning og overenskomster

Virksomheder kan som begrundelse for, at der indføres krav om visning af coronapas, nøjes med at angive, at coronavirus er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Det kan få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejdere, som ikke lever op til kravet om at vise coronapas, hvis medarbejderne skriftligt er blevet oplyst om, at sådanne sanktioner kan anvendes.

Hvornår kan virksomheder pålægge medarbejdere at blive testet for coronavirus?

Lovens krav til virksomheder for at pålægge medarbejdere at blive testet for coronavirus og efterfølgende oplyse om testresultatet er i store træk de samme, som gjaldt efter særloven, der udløb 1. november 2021. Vi har skrevet mere om den tidligere særlov her.

Der er dog som noget nyt blevet indført, at medarbejdere kan bruge CE-godkendte selv-test på arbejdspladsen for at opfylde testkravet. Sådanne selv-test vil dog ikke kunne blive anvendt som et gyldigt coronapas.

Derudover er det specificeret, at medarbejdere, der er vaccinerede eller tidligere har været smittet med coronavirus, som udgangspunkt ikke kan blive pålagt at blive testet, blandt andet fordi, de af den årsag har et gyldigt coronapas. Det gælder dog ikke, hvis der foreligger særlige omstændigheder, for eksempel et større smitteudbrud på arbejdspladsen

IUNO mener

Loven gør det nemmere for virksomheder at sørge for en tryg arbejdsplads for deres medarbejdere og sikre en uhindret drift. De nye regler giver imidlertid ikke virksomheder ret til at foretage databehandling af oplysningerne i coronapasset eller eksempelvis opbevare dem i et register.

IUNO anbefaler, at virksomheder er opmærksomme på, at der gælder forskellige betingelser alt efter, om virksomheder stiller krav om coronapas eller test for coronavirus. Virksomheder bør derfor overveje, hvilken løsning, der passer bedst i den enkelte situation for at sikre et trygt arbejdsmiljø og undgå forstyrrelser af virksomhedens drift.

Loven træder i kraft den 26. november 2021. De nye regler gælder indtil den 11. december 2021 men med mulighed for forlængelse.

[Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. af 25. november 2021]

Loven genindfører virksomheders mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet for coronavirus og oplyse om resultatet af testen. Derudover indføres nye regler, som giver virksomheder mulighed for at stille krav om visning af coronapas og anvende selvtest på arbejdspladsen.

Loven bygger på trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, som blev indgået for at imødekomme virksomheders behov for at sikre fortsat drift og sikkerhed på arbejdspladsen. Vi har tidligere skrevet om lovforslaget her og trepartsaftalen her.

Hvornår kan virksomheder kræve at se coronapas?

Så længe coronavirus er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, vil virksomheder kunne kræve, at medarbejdere viser coronapas på arbejdspladsen. Virksomheder skal dog overholde en række krav og procedure, herunder:

  • Skriftligt informere om, at der bliver indført krav om visning af coronapas samt begrundelsen herfor
  • Sørge for, at testen tages på en betryggende måde og så vidt muligt i arbejdstiden, hvis kravet om visning af coronapas indebærer, at medarbejderen skal testet for coronavirus,
  • Overholde informations- og høringskrav efter gældende lovgivning og overenskomster

Virksomheder kan som begrundelse for, at der indføres krav om visning af coronapas, nøjes med at angive, at coronavirus er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Det kan få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejdere, som ikke lever op til kravet om at vise coronapas, hvis medarbejderne skriftligt er blevet oplyst om, at sådanne sanktioner kan anvendes.

Hvornår kan virksomheder pålægge medarbejdere at blive testet for coronavirus?

Lovens krav til virksomheder for at pålægge medarbejdere at blive testet for coronavirus og efterfølgende oplyse om testresultatet er i store træk de samme, som gjaldt efter særloven, der udløb 1. november 2021. Vi har skrevet mere om den tidligere særlov her.

Der er dog som noget nyt blevet indført, at medarbejdere kan bruge CE-godkendte selv-test på arbejdspladsen for at opfylde testkravet. Sådanne selv-test vil dog ikke kunne blive anvendt som et gyldigt coronapas.

Derudover er det specificeret, at medarbejdere, der er vaccinerede eller tidligere har været smittet med coronavirus, som udgangspunkt ikke kan blive pålagt at blive testet, blandt andet fordi, de af den årsag har et gyldigt coronapas. Det gælder dog ikke, hvis der foreligger særlige omstændigheder, for eksempel et større smitteudbrud på arbejdspladsen

IUNO mener

Loven gør det nemmere for virksomheder at sørge for en tryg arbejdsplads for deres medarbejdere og sikre en uhindret drift. De nye regler giver imidlertid ikke virksomheder ret til at foretage databehandling af oplysningerne i coronapasset eller eksempelvis opbevare dem i et register.

IUNO anbefaler, at virksomheder er opmærksomme på, at der gælder forskellige betingelser alt efter, om virksomheder stiller krav om coronapas eller test for coronavirus. Virksomheder bør derfor overveje, hvilken løsning, der passer bedst i den enkelte situation for at sikre et trygt arbejdsmiljø og undgå forstyrrelser af virksomhedens drift.

Loven træder i kraft den 26. november 2021. De nye regler gælder indtil den 11. december 2021 men med mulighed for forlængelse.

[Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. af 25. november 2021]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

3. december 2021

Medarbejder der var faldet for direktørsvindel kunne ikke bortvises

logo
HR-jura

26. november 2021

Medarbejdere risikerer at miste ferie, som ikke holdes før årets afslutning

logo
HR-jura

24. november 2021

Lovforslag åbner mulighed for testkrav og coronapas på arbejdspladsen

logo
HR-jura

21. november 2021

Lovligt at bortvise medarbejder efter ferie til ”orange” land

logo
HR-jura

16. november 2021

Ny trepartsaftale giver adgang til test og coronapas på arbejdspladsen

logo
HR-jura

12. november 2021

Lovligt at bortvise medarbejder, der nægtede at blive testet for coronavirus

Holdet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk assistent

Amalie

Starup Poulsen

Senior juridisk assistent

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikationsassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Kommunikationsassistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Mathilde

Baudry

Kommunikationsassistent

Nora

Tägtgård Coter

Senior juridisk assistent

Salam

S. A. Al-Khafaji

Senior juridisk assistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfuldmægtig

Søren

Hessellund Klausen

Partner