DA
HR-jura

Nyt ferieår: Husk at afvikle, overføre og varsle ferie

logo
Juranyt
calendar 15. marts 2019
globus Danmark

Den 1. maj 2019 begynder et nyt ferieår. Det betyder, at restferie skal afvikles eller overføres til næste år, og at ferien for det nye ferieår bør planlægges. IUNO giver i denne uge et overblik over nogle af de væsentlige regler om ferie, som virksomhederne bør være opmærksomme på.

Afholdelse af restferien

Medarbejdere, som har ferie til gode i dette ferieår, skal som udgangspunkt afholde ferien inden d. 30. april 2019. Medarbejdere vil som udgangspunkt have krav på at afholde tilgodehavende ferie.

Glemmer både medarbejderen og virksomheden at få afviklet ferien, uden at der har været tale om en egentlig feriehindring. Og har medarbejderen ferie til gode, som ikke kan overføres til næste ferieår, risikerer begge parter, at ferien forældes og overgår til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Udgangspunktet i dansk ret er, at medarbejderen i sådan en situation mister retten til ferien. En EU-dom afsagt i slutningen af 2018 sår imidlertid tvivl om, hvorvidt dette er i overensstemmelse med EU-retten, da dommen pålægger virksomheder aktivt og i videre omfang end de danske regler at sørge for, at medarbejdere får afholdt ferien i løbet af ferieåret. Ifølge EU-dommen skal virksomheder aktivt gøre de enkelte medarbejdere opmærksomme på, at retten til betalt ferie mistes, hvis ferien ikke afholdes inden slutningen af ferieåret. Da det er virksomhedens bevisbyrde, bør det ske skriftligt. Læs mere om EU-dommen her.

Selvom medarbejdere ikke afholder optjent ferie, skal virksomheden stadigvæk indbetale feriepengene. Det understreger vigtigheden af, at virksomheden får planlagt og varslet ferie afholdt i løbet af ferieåret. Derved sikres også det rekreative formål med ferien.

Overførsel af ferie til næste ferieår

For de medarbejdere, der stadig har ferie til gode den 30. april 2019, har virksomheden og medarbejderen mulighed for at aftale, at optjent ferie ud over 20 dage bliver overført til det næste ferieår.

For at overføre ferien fra ferieåret, der slutter den 30. april 2019, skal virksomheden og medarbejderen indgå en skriftlig aftale herom inden den 30. september 2019. For medarbejdere som modtager feriegodtgørelse, skal aftalen også meddeles til FerieKonto inden fristens udløb. Hvis ikke FerieKonto bliver orienteret inden fristen, tilfalder feriebeløbet Arbejdsmarkedets Feriefond.

Adgangen til at overføre ferie indebærer, at medarbejderen vil have mere ferie til gode i det nye ferieår. Dette vil ikke altid være i virksomhedens interesse, og virksomheden kan da også afslå medarbejderens ønske om at overføre ferie.

Planlægning af ferie i det nye ferieår

Mange medarbejdere begynder planlægningen af sommerferien tidligt, og virksomheden kan også have behov for en ferieplan. Det er virksomheden, der i sidste ende bestemmer, hvornår medarbejdernes ferie skal ligge, men virksomheden skal så vidt muligt imødekomme medarbejderens ønsker.

Efter ferieloven skal hovedferien på 15 sammenhængende dage placeres i perioden fra 1. maj til 30. september. Ifølge ferieloven kan virksomheden og medarbejderen dog aftale, at hovedferien afvikles med 10 sammenhængende feriedage i stedet for 15, og at ferien afholdes uden for den nævnte periode.

Ferie udover hovedferien (restferie) skal afholdes med mindst fem sammenhængende dage, men hvis virksomhedens driftsmæssige forhold gør det nødvendigt, kan restferien afholdes som enkeltvise feriedage.

Hvis virksomheden ønsker, at ferien skal ligge på et bestemt tidspunkt, og det ikke er muligt at aftale dette med medarbejderen, må virksomheden varsle hovedferien tre måneder, inden den begynder. Restferien skal varsles med mindst én måned. Virksomheden har derfor en interesse i at planlægge ferien med medarbejderen så tidligt, at varsling er en mulighed. Det er efter de gældende ferieregler muligt at aftale et kortere varsel - for eksempel i ansættelseskontrakten. Når den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020 vil ferielovens varsler alene kunne fraviges i en aktuel og konkret situation.

Afholdelse af restferien

Medarbejdere, som har ferie til gode i dette ferieår, skal som udgangspunkt afholde ferien inden d. 30. april 2019. Medarbejdere vil som udgangspunkt have krav på at afholde tilgodehavende ferie.

Glemmer både medarbejderen og virksomheden at få afviklet ferien, uden at der har været tale om en egentlig feriehindring. Og har medarbejderen ferie til gode, som ikke kan overføres til næste ferieår, risikerer begge parter, at ferien forældes og overgår til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Udgangspunktet i dansk ret er, at medarbejderen i sådan en situation mister retten til ferien. En EU-dom afsagt i slutningen af 2018 sår imidlertid tvivl om, hvorvidt dette er i overensstemmelse med EU-retten, da dommen pålægger virksomheder aktivt og i videre omfang end de danske regler at sørge for, at medarbejdere får afholdt ferien i løbet af ferieåret. Ifølge EU-dommen skal virksomheder aktivt gøre de enkelte medarbejdere opmærksomme på, at retten til betalt ferie mistes, hvis ferien ikke afholdes inden slutningen af ferieåret. Da det er virksomhedens bevisbyrde, bør det ske skriftligt. Læs mere om EU-dommen her.

Selvom medarbejdere ikke afholder optjent ferie, skal virksomheden stadigvæk indbetale feriepengene. Det understreger vigtigheden af, at virksomheden får planlagt og varslet ferie afholdt i løbet af ferieåret. Derved sikres også det rekreative formål med ferien.

Overførsel af ferie til næste ferieår

For de medarbejdere, der stadig har ferie til gode den 30. april 2019, har virksomheden og medarbejderen mulighed for at aftale, at optjent ferie ud over 20 dage bliver overført til det næste ferieår.

For at overføre ferien fra ferieåret, der slutter den 30. april 2019, skal virksomheden og medarbejderen indgå en skriftlig aftale herom inden den 30. september 2019. For medarbejdere som modtager feriegodtgørelse, skal aftalen også meddeles til FerieKonto inden fristens udløb. Hvis ikke FerieKonto bliver orienteret inden fristen, tilfalder feriebeløbet Arbejdsmarkedets Feriefond.

Adgangen til at overføre ferie indebærer, at medarbejderen vil have mere ferie til gode i det nye ferieår. Dette vil ikke altid være i virksomhedens interesse, og virksomheden kan da også afslå medarbejderens ønske om at overføre ferie.

Planlægning af ferie i det nye ferieår

Mange medarbejdere begynder planlægningen af sommerferien tidligt, og virksomheden kan også have behov for en ferieplan. Det er virksomheden, der i sidste ende bestemmer, hvornår medarbejdernes ferie skal ligge, men virksomheden skal så vidt muligt imødekomme medarbejderens ønsker.

Efter ferieloven skal hovedferien på 15 sammenhængende dage placeres i perioden fra 1. maj til 30. september. Ifølge ferieloven kan virksomheden og medarbejderen dog aftale, at hovedferien afvikles med 10 sammenhængende feriedage i stedet for 15, og at ferien afholdes uden for den nævnte periode.

Ferie udover hovedferien (restferie) skal afholdes med mindst fem sammenhængende dage, men hvis virksomhedens driftsmæssige forhold gør det nødvendigt, kan restferien afholdes som enkeltvise feriedage.

Hvis virksomheden ønsker, at ferien skal ligge på et bestemt tidspunkt, og det ikke er muligt at aftale dette med medarbejderen, må virksomheden varsle hovedferien tre måneder, inden den begynder. Restferien skal varsles med mindst én måned. Virksomheden har derfor en interesse i at planlægge ferien med medarbejderen så tidligt, at varsling er en mulighed. Det er efter de gældende ferieregler muligt at aftale et kortere varsel - for eksempel i ansættelseskontrakten. Når den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020 vil ferielovens varsler alene kunne fraviges i en aktuel og konkret situation.

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura Persondata

2. april 2020

Højesteret: Medarbejder havde ret til godtgørelse for ulovlig tv-overvågning

logo
HR-jura

31. marts 2020

Lovforslag vedtaget om lønkompensation til corona-ramte virksomheder

logo
HR-jura

31. marts 2020

Coronavirus: Nyt lovforslag vil give virksomheder mulighed for at udskyde ferie

logo
HR-jura

27. marts 2020

Coronavirus og hjemmearbejdspladsen

logo
HR-jura

20. marts 2020

Midlertidig lønkompensation til corona-ramte virksomheder

logo
HR-jura

18. marts 2020

Overblik: Regeringens hjælpepakke til corona-ramte virksomheder og medarbejdere

Events

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT