DA
HR-jura

Nyt lovforslag er fremsat om øremærket barsel

logo
Juranyt
calendar 09. januar 2022
globus Danmark

Mange virksomheder er allerede nu godt i gang med at sætte sig godt ind i de kommende regler om øremærket barsel. Det nye lovforslag giver derfor et godt skub i forberedelsesprocessen, der på den lange bane har til formål at skabe mere ligestilling og bedre fleksibilitet på arbejdspladsen. Det er med lovforslaget foreslået, at de kommende regler skal træde i kraft den 1. juli 2022.

Det nye lovforslag skal implementere EU-reglerne om balance mellem arbejdsliv og privatliv, som omfatter de nye regler om øremærket barsel. Lovforslaget skal derfor på én gang bidrage til en bedre ligestilling derhjemme og på arbejdspladsen, så blandt andet forskellen mellem kvindelige og mandlige ansattes løn og karrieremuligheder forsøges udlignet.

Lovforslaget indfører herefter en ny 24-24 model, hvorefter hver forælder har ret til samme antal ugers orlov fra start. Barsel og forældreorlov er øremærket og overførbar sådan:

Det nye lovforslag skal implementere EU-reglerne om balance mellem arbejdsliv og privatliv, som omfatter de nye regler om øremærket barsel. Lovforslaget skal derfor på én gang bidrage til en bedre ligestilling derhjemme og på arbejdspladsen, så blandt andet forskellen mellem kvindelige og mandlige ansattes løn og karrieremuligheder forsøges udlignet.

Lovforslaget indfører herefter en ny 24-24 model, hvorefter hver forælder har ret til samme antal ugers orlov fra start. Barsel og forældreorlov er øremærket og overførbar sådan:

De kommende regler ændrer dermed ikke på, at forældre fortsat tilsammen har ret til i alt 48 ugers barsel med dagpenge. Vi har tidligere beskrevet forskellen i forhold til de nuværende regler, her.

Uklarhed om barselspolitikkerne

Vi har tidligere beskrevet de forskellige løsninger, virksomheder kan implementere, her. De løsningsmodeller skal nu genovervejes i lyset af lovforslagets ændringer.

Selvom lovforslaget bedre afklarer, hvordan barsels-, fædre/medmødre- og forældreorlov skal tages og overføres, løser lovforslaget ikke problemet. Virksomhederne står derfor fortsat tilbage med usikkerhed i forhold til, hvordan reglerne kan implementeres samtidig uden risiko for diskrimination.

IUNO mener

Der er et klart behov for afklaring af, hvordan virksomheder lovligt kan implementere de kommende regler uden risiko for diskrimination. For mange virksomheder vil det ikke længere være lovligt at beholde samme fordeling af ret til løn under orlov, da virksomheders eksisterende barselspolitikker ofte vil give mødre ret til mere orlov.

IUNO anbefaler, at virksomheder allerede nu sætter sig godt ind i de nye regler, og følger med i udviklingen for at sikre fokus på de mange forskellige aspekter de nye regler omfatter. Reglerne drejer sig nemlig ikke kun om øremærket barsel, men også familiemønstre mv. Vi har tidligere beskrevet de elementer, her.

Vi følger udviklingen løbende, men vil også se nærmere på reglerne igen på vores webinar den 9. marts 2022. Læs mere om tilmelding, her.

[L 104 Forslag til lov om ændring af barselsloven af 22. december 2021]

De kommende regler ændrer dermed ikke på, at forældre fortsat tilsammen har ret til i alt 48 ugers barsel med dagpenge. Vi har tidligere beskrevet forskellen i forhold til de nuværende regler, her.

Uklarhed om barselspolitikkerne

Vi har tidligere beskrevet de forskellige løsninger, virksomheder kan implementere, her. De løsningsmodeller skal nu genovervejes i lyset af lovforslagets ændringer.

Selvom lovforslaget bedre afklarer, hvordan barsels-, fædre/medmødre- og forældreorlov skal tages og overføres, løser lovforslaget ikke problemet. Virksomhederne står derfor fortsat tilbage med usikkerhed i forhold til, hvordan reglerne kan implementeres samtidig uden risiko for diskrimination.

IUNO mener

Der er et klart behov for afklaring af, hvordan virksomheder lovligt kan implementere de kommende regler uden risiko for diskrimination. For mange virksomheder vil det ikke længere være lovligt at beholde samme fordeling af ret til løn under orlov, da virksomheders eksisterende barselspolitikker ofte vil give mødre ret til mere orlov.

IUNO anbefaler, at virksomheder allerede nu sætter sig godt ind i de nye regler, og følger med i udviklingen for at sikre fokus på de mange forskellige aspekter de nye regler omfatter. Reglerne drejer sig nemlig ikke kun om øremærket barsel, men også familiemønstre mv. Vi har tidligere beskrevet de elementer, her.

Vi følger udviklingen løbende, men vil også se nærmere på reglerne igen på vores webinar den 9. marts 2022. Læs mere om tilmelding, her.

[L 104 Forslag til lov om ændring af barselsloven af 22. december 2021]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

23. januar 2022

EU-Kommissionen: Nye regler om platformsarbejde på vej

logo
HR-jura

16. januar 2022

Forkert arbejdstid i ansættelseskontrakt udløste kompensation

logo
HR-jura

19. december 2021

Lovligt at bortvise medarbejder, som gik i vrede

logo
HR-jura

10. december 2021

Nyt lovforslag skal hjælpe virksomheder med hjemsendte medarbejdere

logo
Litigation HR-jura

9. december 2021

Virksomheder har pligt til at forebygge stor arbejdsmængde og tidspres

logo
HR-jura

3. december 2021

Medarbejder der var faldet for direktørsvindel kunne ikke bortvises

Holdet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk assistent

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikationsassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Kommunikationsassistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Mathilde

Baudry

Kommunikationsassistent

Nora

Tägtgård Coter

Senior juridisk assistent

Salam

S. A. Al-Khafaji

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner