DA
HR-jura

Nyt lovforslag giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus

logo
Juranyt
calendar 16. november 2020
globus Danmark

Regeringen har netop fremsat et nyt lovforslag, der skal give virksomheder adgang til at teste medarbejdere for coronavirus samt modtage testresultatet. Lovforslaget udvider dermed virksomheders nuværende muligheder for at kræve, at medarbejdere bliver testet for coronavirus. Det betyder, at virksomheder fremover vil kunne kræve test for coronavirus, så længe anmodningen er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredningen eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.

Det nye lovforslag udvider væsentligt virksomheders mulighed for at kræve, at medarbejdere bliver testet for coronavirus. Efter de nuværende regler har virksomheder kun snævre muligheder for at modtage oplysninger om en medarbejders helbred. Krav om testning forudsætter herefter blandt andet, at oplysningerne har væsentlig betydning for medarbejderens arbejdsdygtighed, og at forholdene ved arbejdet særligt taler for det, eller at det er begrundet i væsentlige driftsmæssige hensyn. I begge tilfælde skal virksomhederne dog desuden opfylde en række supplerende krav, før der kan udføres testning.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget med sin nuværende ordlyd, kan virksomheder fremover kræve, at en eller flere medarbejdere bliver testet for coronavirus hurtigst muligt. Virksomheder vil samtidig få lov til at modtage testresultatet, så snart medarbejderen bliver bekendt med resultatet – enten elektronisk eller i form af en tro- og love-erklæring. Lovforslaget vil kun give en midlertidig adgang til at kræve testning for coronavirus indtil den 31. december 2021.

Hvornår og hvordan kan virksomheder teste for coronavirus?

Før virksomheder overvejer at stille krav om test, er det vigtigt at være opmærksom på, at lovforslaget indeholder en række krav og procedurer.

Det betyder først og fremmest, at virksomheder kun kan kræve, at medarbejdere bliver testet for coronavirus, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredningen, herunder arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn. Krav om testning vil herefter eksempelvis kunne anses for sagligt, hvis det sker på baggrund af krav fra aftagere af virksomhedens produkter om, at der er truffet særlige forholdsregler mod coronavirus. Modsat vil krav om testning derimod ikke nødvendigvis kunne anses for sagligt, hvis medarbejderen hverken er i kontakt med mennesker eller dyr som led i sit arbejde.

Udover saglighedskravet skal virksomheder derudover opfylde en række krav, herunder:

  • Skriftligt informere om, at der stilles krav om test for coronavirus, begrundelsen herfor, testmuligheder og hvor hurtigt testresultatet ønskes
  • Så vidt muligt sikre, at testen bliver udført i de berørte medarbejderes arbejdstid
  • Sikre at testen bliver gennemført på betryggende vis, uanset om testen bliver gennemført på eller uden for arbejdspladsen. I alle tilfælde, skal det være en autoriseret læge, der foranlediger undersøgelsen

Der er udelukkende tale om en undtagelsesvis adgang til at teste for coronavirus. Det betyder, at virksomheder ikke med lovforslaget får mulighed for at kræve test for antistoffer for coronavirus eller andre sygdomme og helbredsoplysninger.

IUNO mener

Det nye lovforslag skal opfylde den fortsat stigende efterspørgsel fra mange virksomheder på at kunne teste medarbejdere for coronavirus – eksempelvis for at modvirke nedlukning som konsekvens af smitteudbrud eller for at opfylde krav fra andre lande om nødvendige forholdsregler på arbejdspladsen.

IUNO anbefaler, at virksomheder sætter sig godt ind i de nye krav, før der stilles krav om testning af medarbejderne efter de kommende regler. Det gælder også, før virksomheden overvejer eventuelle ansættelsesretlige sanktioner mod medarbejdere, der nægter at lade sig teste. Samtidig skal virksomheder selvfølgelig være opmærksomme på, at de almindelige databeskyttelsesregler fortsat gælder, og at enhver behandlingsaktivitet skal ske med et lovligt grundlag og i øvrigt efter de almindelige behandlingsprincipper.

Lovforslaget bliver i øjeblikket hastebehandlet. Vi følger udviklingen tæt og vender tilbage, når der er nyt.

[L 102 Forslag til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19 m.v.]

Det nye lovforslag udvider væsentligt virksomheders mulighed for at kræve, at medarbejdere bliver testet for coronavirus. Efter de nuværende regler har virksomheder kun snævre muligheder for at modtage oplysninger om en medarbejders helbred. Krav om testning forudsætter herefter blandt andet, at oplysningerne har væsentlig betydning for medarbejderens arbejdsdygtighed, og at forholdene ved arbejdet særligt taler for det, eller at det er begrundet i væsentlige driftsmæssige hensyn. I begge tilfælde skal virksomhederne dog desuden opfylde en række supplerende krav, før der kan udføres testning.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget med sin nuværende ordlyd, kan virksomheder fremover kræve, at en eller flere medarbejdere bliver testet for coronavirus hurtigst muligt. Virksomheder vil samtidig få lov til at modtage testresultatet, så snart medarbejderen bliver bekendt med resultatet – enten elektronisk eller i form af en tro- og love-erklæring. Lovforslaget vil kun give en midlertidig adgang til at kræve testning for coronavirus indtil den 31. december 2021.

Hvornår og hvordan kan virksomheder teste for coronavirus?

Før virksomheder overvejer at stille krav om test, er det vigtigt at være opmærksom på, at lovforslaget indeholder en række krav og procedurer.

Det betyder først og fremmest, at virksomheder kun kan kræve, at medarbejdere bliver testet for coronavirus, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredningen, herunder arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn. Krav om testning vil herefter eksempelvis kunne anses for sagligt, hvis det sker på baggrund af krav fra aftagere af virksomhedens produkter om, at der er truffet særlige forholdsregler mod coronavirus. Modsat vil krav om testning derimod ikke nødvendigvis kunne anses for sagligt, hvis medarbejderen hverken er i kontakt med mennesker eller dyr som led i sit arbejde.

Udover saglighedskravet skal virksomheder derudover opfylde en række krav, herunder:

  • Skriftligt informere om, at der stilles krav om test for coronavirus, begrundelsen herfor, testmuligheder og hvor hurtigt testresultatet ønskes
  • Så vidt muligt sikre, at testen bliver udført i de berørte medarbejderes arbejdstid
  • Sikre at testen bliver gennemført på betryggende vis, uanset om testen bliver gennemført på eller uden for arbejdspladsen. I alle tilfælde, skal det være en autoriseret læge, der foranlediger undersøgelsen

Der er udelukkende tale om en undtagelsesvis adgang til at teste for coronavirus. Det betyder, at virksomheder ikke med lovforslaget får mulighed for at kræve test for antistoffer for coronavirus eller andre sygdomme og helbredsoplysninger.

IUNO mener

Det nye lovforslag skal opfylde den fortsat stigende efterspørgsel fra mange virksomheder på at kunne teste medarbejdere for coronavirus – eksempelvis for at modvirke nedlukning som konsekvens af smitteudbrud eller for at opfylde krav fra andre lande om nødvendige forholdsregler på arbejdspladsen.

IUNO anbefaler, at virksomheder sætter sig godt ind i de nye krav, før der stilles krav om testning af medarbejderne efter de kommende regler. Det gælder også, før virksomheden overvejer eventuelle ansættelsesretlige sanktioner mod medarbejdere, der nægter at lade sig teste. Samtidig skal virksomheder selvfølgelig være opmærksomme på, at de almindelige databeskyttelsesregler fortsat gælder, og at enhver behandlingsaktivitet skal ske med et lovligt grundlag og i øvrigt efter de almindelige behandlingsprincipper.

Lovforslaget bliver i øjeblikket hastebehandlet. Vi følger udviklingen tæt og vender tilbage, når der er nyt.

[L 102 Forslag til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19 m.v.]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

18. april 2021

Virksomhed bundet af kundeklausul med kompensation, der var sendt ved en fejl

logo
HR-jura

15. april 2021

Lønkompensationsordningen forlænges og bliver mere fleksibel

logo
HR-jura Persondata Corporate

14. april 2021

Virksomheder kan ikke kræve konsulenter og bestyrelsesmedlemmer testet for coronavirus

logo
HR-jura

11. april 2021

Diskrimination at opsige medarbejder på grund af sygefravær i barselsperiode

logo
HR-jura Forsikring

5. april 2021

Medarbejder havde ret til erstatning efter mobning førte til psykisk arbejdsskade

logo
HR-jura

25. marts 2021

Handicappet medarbejder kunne opsiges og havde ikke krav på morgenvagter

Learning

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)