DA
HR-jura

Nyt lovforslag: Indefrosne feriepenge bliver ikke udbetalt af virksomheder

logo
Juranyt
calendar 12. august 2020
globus Danmark

Beskæftigelsesministeriet har netop fremsat lovforslag om udbetaling af indefrosne feriepenge, hvorefter medarbejdere allerede kan ansøge om udbetaling af tre ugers indefrosne feriepenge fra starten af oktober. Udover at udbetaling bliver frivillig, bekræfter lovforslaget også, at udbetaling i første omgang bliver finansieret af staten. Det betyder, at virksomheder ikke selv skal finansiere beløbene tidligere end planlagt. 

Efter det nye lovforslag kan medarbejdere allerede fra oktober frivilligt ansøge om udbetaling af feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31 marts 2020, svarende til tre ugers ferie. Lovforslaget giver ikke mulighed for delvis udbetaling, og medarbejdere kan derfor kun ansøge om hele beløbet.

Ifølge lovforslaget, vil feriepengene som udgangspunkt blive udbetalt op til to uger efter, medarbejderen har bedt om pengene. Feriepengene vil blive beskattet som normal indkomst. Det forventes, at medarbejdere kan ansøge om udbetaling fra starten af oktober frem til 1. december via borger.dk.

Hvad betyder det nye lovforslag for din virksomhed?

Lovforslagets finansieringsløsning bekræfter først og fremmest, at udbetaling bliver finansieret via udlæg fra staten til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Når virksomheder herefter indbetaler feriepenge til fonden, bliver beløbene løbende tilbagebetalt til staten. Virksomheder bliver derfor kun påvirket i et meget begrænset omfang af lovforslaget.

Indtil nu har virksomheder haft mulighed for at indbetale til fonden, samtidig med indgivelse af indberetning om feriepenge. Det har i samme omgang været muligt at oplyse, om virksomheden ville beholde feriepengene indtil de forfalder til betaling. Det nye lovforslag ændrer på proceduren, da det fremover kun vil være muligt at indbetale til fonden efter indberetning, på et tidspunkt der endnu ikke er fastsat. Hvis virksomheden vil beholde feriepengene indtil de forfalder til betaling, skal virksomheden derfor oplyse om det i forbindelse med første opkrævning.

Endelig bekræfter lovforslaget, at virksomheder fortsat skal indberette som planlagt senest den 31. december 2020. For at undgå, at indberetning skulle ske ad to omgange, bliver udbetalinger derfor baseret på eksisterende oplysninger om medarbejderne, fra blandt andet eIndkomst og FerieKonto.  

IUNO mener

Lovforslaget vil fortsat give virksomheder mulighed for at vælge, om de selv vil administrere eller overføre de indefrosne beløb. Virksomheder skal dog først oplyse det i forbindelse med den første opkrævning, der vil finde sted i juli og august 2021. Det nye lovforslag giver derfor virksomheder længere tid til at vurdere, om de fortsat selv vil administrere de indefrosne beløb. 

IUNO anbefaler, at virksomheder opfordrer deres medarbejdere til, selv at undersøge hvilke skattemæssige konsekvenser tidlig udbetaling af feriepengene, kan resultere i.

[Forslag til lov om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, SU-loven og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension af den 11. august 2020]

Efter det nye lovforslag kan medarbejdere allerede fra oktober frivilligt ansøge om udbetaling af feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31 marts 2020, svarende til tre ugers ferie. Lovforslaget giver ikke mulighed for delvis udbetaling, og medarbejdere kan derfor kun ansøge om hele beløbet.

Ifølge lovforslaget, vil feriepengene som udgangspunkt blive udbetalt op til to uger efter, medarbejderen har bedt om pengene. Feriepengene vil blive beskattet som normal indkomst. Det forventes, at medarbejdere kan ansøge om udbetaling fra starten af oktober frem til 1. december via borger.dk.

Hvad betyder det nye lovforslag for din virksomhed?

Lovforslagets finansieringsløsning bekræfter først og fremmest, at udbetaling bliver finansieret via udlæg fra staten til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Når virksomheder herefter indbetaler feriepenge til fonden, bliver beløbene løbende tilbagebetalt til staten. Virksomheder bliver derfor kun påvirket i et meget begrænset omfang af lovforslaget.

Indtil nu har virksomheder haft mulighed for at indbetale til fonden, samtidig med indgivelse af indberetning om feriepenge. Det har i samme omgang været muligt at oplyse, om virksomheden ville beholde feriepengene indtil de forfalder til betaling. Det nye lovforslag ændrer på proceduren, da det fremover kun vil være muligt at indbetale til fonden efter indberetning, på et tidspunkt der endnu ikke er fastsat. Hvis virksomheden vil beholde feriepengene indtil de forfalder til betaling, skal virksomheden derfor oplyse om det i forbindelse med første opkrævning.

Endelig bekræfter lovforslaget, at virksomheder fortsat skal indberette som planlagt senest den 31. december 2020. For at undgå, at indberetning skulle ske ad to omgange, bliver udbetalinger derfor baseret på eksisterende oplysninger om medarbejderne, fra blandt andet eIndkomst og FerieKonto.  

IUNO mener

Lovforslaget vil fortsat give virksomheder mulighed for at vælge, om de selv vil administrere eller overføre de indefrosne beløb. Virksomheder skal dog først oplyse det i forbindelse med den første opkrævning, der vil finde sted i juli og august 2021. Det nye lovforslag giver derfor virksomheder længere tid til at vurdere, om de fortsat selv vil administrere de indefrosne beløb. 

IUNO anbefaler, at virksomheder opfordrer deres medarbejdere til, selv at undersøge hvilke skattemæssige konsekvenser tidlig udbetaling af feriepengene, kan resultere i.

[Forslag til lov om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, SU-loven og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension af den 11. august 2020]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Nina

Kumari

(Orlov)

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

17. januar 2021

HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?

logo
HR-jura

15. januar 2021

Lønkompensationsordningen forlænges til den 7. februar 2021

logo
HR-jura

15. januar 2021

Jobklausuler ikke længere gyldige

logo
HR-jura

15. januar 2021

Arbejdsrelaterede coronatests skal ikke anses som skattepligtige personalegoder

logo
HR-jura

7. januar 2021

Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus

logo
HR-jura

20. december 2020

Kan virksomheder kræve, at medarbejdere bliver vaccineret mod coronavirus?

Learning

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT