DA
Transport

Om uklare suspensionsaftaler

logo
Juranyt
calendar 21. februar 2020
globus Danmark

Da et krav om erstatning for stjålet gods blev forligt dagen før hovedforhandlingen, skulle retten kun tage stilling til, hvorvidt undertransportøren skulle betale erstatning for fortoldningen af godset. Der var mellem parterne aftalt suspension af forældelsesfristen for erstatningskravet. Retten skulle således vurdere, om denne suspension også gjaldt for kravet på toldafgiften. Da kravet på toldafgifterne ikke var opgjort i den mail, der udskød forældelsesfristen, fandt retten, at denne del af kravet var forældet.

Efter tyveri af gods krævede transportørens forsikringsselskab erstatning af undertransportøren, da godset havde været i den sidstnævntes varetægt, da det blev stjålet. Derudover krævedes der også erstatning for den toldafgift, som transportøren var blevet pålagt efterfølgende, da godset ikke var blevet fortoldet inden det blev stjålet. Dagen inden hovedforhandlingen havde parterne dog indgået et forlig, hvor undertransportøren betalte erstatningskravet. Derfor skulle retten kun tage stilling til, hvorvidt undertransportøren skulle betale toldafgiften.

I en mail mellem parterne havde de aftalt, at forældelsesfristen for erstatningskravet skulle udskydes, jf. CMR-lovens § 41, stk. 3. Derefter var tvisten, hvorvidt denne suspension også omfattede toldafgiften. Forsikringsselskabet holdt på, at forældelsesfristen for denne del af kravet også var suspenderet, mens undertransportøren anså den for forældet.

Sø- og Handelsretten: Toldafgiften ikke omfattet af udsættelsen

Retten fandt, at toldafgiften ikke var omfattet af suspensionsaftalen. Retten lagde vægt på, at den mailkorrespondance, der førte til suspensionen, og hvor transportøren anmodede undertransportøren om assistance til at håndtere toldkravet, ikke tilstrækkelig præcist omfattede og angav toldkravet. Kravet af toldafgiften var derfor forældet, jf. CMR-lovens § 41.

IUNO mener

Sagen viser, at en drøftelse af et krav ikke er tilstrækkeligt til, at dette nødvendigvis er omfattet af en senere suspensionsaftale. Den illustrerer derfor vigtigheden af, at suspensionsaftaler er klare og tydelige.

[Sø- og Handelsrettens dom i sag BS 34762/2018-SHR]

Efter tyveri af gods krævede transportørens forsikringsselskab erstatning af undertransportøren, da godset havde været i den sidstnævntes varetægt, da det blev stjålet. Derudover krævedes der også erstatning for den toldafgift, som transportøren var blevet pålagt efterfølgende, da godset ikke var blevet fortoldet inden det blev stjålet. Dagen inden hovedforhandlingen havde parterne dog indgået et forlig, hvor undertransportøren betalte erstatningskravet. Derfor skulle retten kun tage stilling til, hvorvidt undertransportøren skulle betale toldafgiften.

I en mail mellem parterne havde de aftalt, at forældelsesfristen for erstatningskravet skulle udskydes, jf. CMR-lovens § 41, stk. 3. Derefter var tvisten, hvorvidt denne suspension også omfattede toldafgiften. Forsikringsselskabet holdt på, at forældelsesfristen for denne del af kravet også var suspenderet, mens undertransportøren anså den for forældet.

Sø- og Handelsretten: Toldafgiften ikke omfattet af udsættelsen

Retten fandt, at toldafgiften ikke var omfattet af suspensionsaftalen. Retten lagde vægt på, at den mailkorrespondance, der førte til suspensionen, og hvor transportøren anmodede undertransportøren om assistance til at håndtere toldkravet, ikke tilstrækkelig præcist omfattede og angav toldkravet. Kravet af toldafgiften var derfor forældet, jf. CMR-lovens § 41.

IUNO mener

Sagen viser, at en drøftelse af et krav ikke er tilstrækkeligt til, at dette nødvendigvis er omfattet af en senere suspensionsaftale. Den illustrerer derfor vigtigheden af, at suspensionsaftaler er klare og tydelige.

[Sø- og Handelsrettens dom i sag BS 34762/2018-SHR]

Modtag vores nyhedsbrev

Mads

Poulsen

Partner

Aage

Krogh

Partner

Lars

Rosenberg Overby

Partner

Mads

Christopher Whitta-Jacobsen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
Transport

25. september 2020

Speditøren ansvarlig for vandskade. Netværksreglen i NSAB 2000 kunne ikke anvendes

logo
Transport

25. september 2020

Kan man levere ved at vælte varerne af traileren?

logo
Transport

14. august 2020

Ingen forsikringsdækning for skade på gods

logo
Transport

14. august 2020

Rederi ansvarlig for at varetage ladningsejers interesser

logo
Transport

22. maj 2020

Kaskoforsikring dækkede forlis af båd

logo
Transport

19. marts 2020

Coronavirus lukker grænserne

Events

logo
Transport
28. september 2017

Gå-hjem møde om temperaturfølsomt gods (Kolding)

logo
Transport
28. september 2017

Morgenmøde om temperaturfølsomt gods (København)

logo
Transport
28. september 2017

Morgenmøde om temperaturfølsomt gods (webcast)

logo
Transport
29. marts 2017

Morgenmøde om Incoterms 2010

logo
Transport
29. marts 2017

Gå-hjem møde om Incoterms 2010

logo
Transport
27. september 2016

Gå-hjem-møde om ”kvittering og reklamation – få styr på frister og faldgruber - i København

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT