DA
HR-jura

Overtagelse af rengøringsopgave var ikke en virksomhedsoverdragelse

logo
Juranyt
calendar 11. oktober 2019
globus Danmark

Arbejdsretten har i en ny afgørelse fastslået, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke fandt anvendelse i forbindelse, med at en større rengøringsopgave i en kommune overgik fra en rengøringsvirksomhed til en anden, da der ikke var overtaget en betydelig del af arbejdsstyrken.

Sagen handlede om en rengøringsvirksomhed, der efter et udbud, fik tildelt en større rengøringsopgave for Frederikssund Kommune. Rengøringsopgaven havde tidligere været varetaget af en anden leverandør, der i alt havde haft 100 medarbejdere til at udføre opgaven.

Rengøringsvirksomheden ansatte derfor umiddelbart efter udbuddet en række nye medarbejdere, og i løbet af få måneder, var 34 af den tidligere leverandørs medarbejdere gået over til den nye rengøringsvirksomhed.

Der opstod herefter uenighed mellem medarbejdernes fagforening og rengøringsvirksomheden, om hvorvidt medarbejderne havde ret til anciennitetstillæg. Fagforeningen mente nemlig, der var tale om en virksomhedsoverdragelse mellem de to virksomheder, og at medarbejderne som konsekvens deraf havde ret til at videreføre den anciennitet, som de havde optjent under deres ansættelse hos den tidligere leverandør.

Sagens helt centrale spørgsmål var derfor, om det udgjorde en virksomhedsoverdragelse, at rengøringsvirksomheden havde ansat en række af den tidligere leverandørs medarbejdere.

Tidsbegrænsede medarbejdere talte med i arbejdsstyrken   

Det er en betingelse, for at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, at den overdragne økonomiske enhed har bevaret sin identitet efter overdragelsen. Når der er tale om overtagelse af en aktivitet som rengøring, der primært er baseret på arbejdskraft, vil vurderingen afhænge af, om det efter antal og kvalifikationer er en "betydelig del" af arbejdsstyrken, som er blevet overtaget.

Parterne i sagen var dog uenige om, hvordan en betydelig del af arbejdsstyrken skulle opgøres. Uenigheden vedrørte, om tidsbegrænsede medarbejdere talte med i opgørelsen. Ud af de 100 medarbejdere, der tidligere havde varetaget opgaven, var 56 medarbejdere nemlig fastansatte, mens 44 medarbejdere var tidsbegrænsede ansatte. Arbejdsretten skulle derfor indledende tage stilling til, hvilke af den tidligere leverandørs medarbejdere, der talte med.

På den ene side fastholdt medarbejdernes fagforening, at kun de fastansatte medarbejdere kunne anses for at udgøre en del af en økonomisk enhed, og at rengøringsvirksomheden derfor havde overtaget en betydelig del af arbejdsstyrken ved at ansætte 34 ud af de 56 fastansatte medarbejdere. På den anden side anførte rengøringsvirksomheden, at alle medarbejdere talte med – også de tidsbegrænsede medarbejdere. Kun 34 ud af den tidligere leverandørs 100 medarbejdere kunne derfor anses for at være gået med over.

Arbejdsretten fandt, at det var en forudsætning, for at der er tale om en økonomisk enhed, at enheden kunne anses for at være organiseret på en stabil måde. Da den tidligere leverandør ikke kunne have varetaget rengøringsopgaven i den forudgående periode på en stabil måde uden de tidsbegrænsede medarbejdere, udgjorde disse 44 medarbejdere utvivlsomt en del af den økonomiske enhed.

Uanset om rengøringsvirksomheden ved ansættelse af de 34 medarbejdere samtidig måtte have overtaget flere af den tidligere leverandørs nøglemedarbejdere eller ej, konkluderede arbejdsretten, at virksomheden ikke havde overtaget en betydelig del af arbejdsstyrken. Rengøringsvirksomheden var dermed ikke forpligtet til at udbetale de 34 overtagne medarbejdere anciennitetstillæg.

IUNO mener

Dommen bekræfter, at i sager, hvor det væsentligste aktiv i den aktivitet, der overdrages, er medarbejderne, er antallet af medarbejdere, der overdrages, et afgørende element i vurderingen af, om der er tale om en virksomhedsoverdragelse. Dommen bekræfter samtidig, at der som udgangspunkt ikke sondres imellem fastansatte eller tidsbegrænsede ansatte, når det skal afgøres, om der er overdraget en betydelig del. Det afgørende er, om den økonomiske enhed er organiseret på en stabil måde uden de tidsbegrænsede medarbejdere.

IUNO anbefaler, at virksomheder i hvert enkelt tilfælde foretager en konkret vurdering af, om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, så virksomhederne på forhånd i overdragelsesaftalen og i forhold til medarbejderne har forholdt sig til de muligheder og risici, der opstår ved at overtage en virksomhed eller dele af en virksomhed.

Sagen handlede om en rengøringsvirksomhed, der efter et udbud, fik tildelt en større rengøringsopgave for Frederikssund Kommune. Rengøringsopgaven havde tidligere været varetaget af en anden leverandør, der i alt havde haft 100 medarbejdere til at udføre opgaven.

Rengøringsvirksomheden ansatte derfor umiddelbart efter udbuddet en række nye medarbejdere, og i løbet af få måneder, var 34 af den tidligere leverandørs medarbejdere gået over til den nye rengøringsvirksomhed.

Der opstod herefter uenighed mellem medarbejdernes fagforening og rengøringsvirksomheden, om hvorvidt medarbejderne havde ret til anciennitetstillæg. Fagforeningen mente nemlig, der var tale om en virksomhedsoverdragelse mellem de to virksomheder, og at medarbejderne som konsekvens deraf havde ret til at videreføre den anciennitet, som de havde optjent under deres ansættelse hos den tidligere leverandør.

Sagens helt centrale spørgsmål var derfor, om det udgjorde en virksomhedsoverdragelse, at rengøringsvirksomheden havde ansat en række af den tidligere leverandørs medarbejdere.

Tidsbegrænsede medarbejdere talte med i arbejdsstyrken   

Det er en betingelse, for at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, at den overdragne økonomiske enhed har bevaret sin identitet efter overdragelsen. Når der er tale om overtagelse af en aktivitet som rengøring, der primært er baseret på arbejdskraft, vil vurderingen afhænge af, om det efter antal og kvalifikationer er en "betydelig del" af arbejdsstyrken, som er blevet overtaget.

Parterne i sagen var dog uenige om, hvordan en betydelig del af arbejdsstyrken skulle opgøres. Uenigheden vedrørte, om tidsbegrænsede medarbejdere talte med i opgørelsen. Ud af de 100 medarbejdere, der tidligere havde varetaget opgaven, var 56 medarbejdere nemlig fastansatte, mens 44 medarbejdere var tidsbegrænsede ansatte. Arbejdsretten skulle derfor indledende tage stilling til, hvilke af den tidligere leverandørs medarbejdere, der talte med.

På den ene side fastholdt medarbejdernes fagforening, at kun de fastansatte medarbejdere kunne anses for at udgøre en del af en økonomisk enhed, og at rengøringsvirksomheden derfor havde overtaget en betydelig del af arbejdsstyrken ved at ansætte 34 ud af de 56 fastansatte medarbejdere. På den anden side anførte rengøringsvirksomheden, at alle medarbejdere talte med – også de tidsbegrænsede medarbejdere. Kun 34 ud af den tidligere leverandørs 100 medarbejdere kunne derfor anses for at være gået med over.

Arbejdsretten fandt, at det var en forudsætning, for at der er tale om en økonomisk enhed, at enheden kunne anses for at være organiseret på en stabil måde. Da den tidligere leverandør ikke kunne have varetaget rengøringsopgaven i den forudgående periode på en stabil måde uden de tidsbegrænsede medarbejdere, udgjorde disse 44 medarbejdere utvivlsomt en del af den økonomiske enhed.

Uanset om rengøringsvirksomheden ved ansættelse af de 34 medarbejdere samtidig måtte have overtaget flere af den tidligere leverandørs nøglemedarbejdere eller ej, konkluderede arbejdsretten, at virksomheden ikke havde overtaget en betydelig del af arbejdsstyrken. Rengøringsvirksomheden var dermed ikke forpligtet til at udbetale de 34 overtagne medarbejdere anciennitetstillæg.

IUNO mener

Dommen bekræfter, at i sager, hvor det væsentligste aktiv i den aktivitet, der overdrages, er medarbejderne, er antallet af medarbejdere, der overdrages, et afgørende element i vurderingen af, om der er tale om en virksomhedsoverdragelse. Dommen bekræfter samtidig, at der som udgangspunkt ikke sondres imellem fastansatte eller tidsbegrænsede ansatte, når det skal afgøres, om der er overdraget en betydelig del. Det afgørende er, om den økonomiske enhed er organiseret på en stabil måde uden de tidsbegrænsede medarbejdere.

IUNO anbefaler, at virksomheder i hvert enkelt tilfælde foretager en konkret vurdering af, om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, så virksomhederne på forhånd i overdragelsesaftalen og i forhold til medarbejderne har forholdt sig til de muligheder og risici, der opstår ved at overtage en virksomhed eller dele af en virksomhed.

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

26. juni 2020

Overtrædelser af gavepolitik var bortvisningsgrund

logo
HR-jura

19. juni 2020

Lovforslag: Udvidet adgang til at varsle sommerferie under lønkompensationsordningen

logo
HR-jura

19. juni 2020

Coronavirus: Sådan håndterer du medarbejdere, der rejser til ”karantænelande”

logo
HR-jura

16. juni 2020

Delvis udbetaling af indefrosne feriepenge

logo
HR-jura

12. juni 2020

Coronavirus: Sådan håndterer du medarbejdere, der rejser sydpå

logo
HR-jura

7. juni 2020

Lønkompensationsordningen til corona-ramte virksomheder udfases og forlænges

Events

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT