DA
HR-jura

Politisk aftale om øremærket barsel

logo
Juranyt
calendar 7. november 2021
globus Danmark

Regeringen og en række politiske partier har netop indgået en politisk aftale om øremærket barsel. Den nye aftale ændrer og præciserer reglerne for øremærket barsel og sætter fokus på forskellige familiemønstre. Aftalen udmønter dermed også den barselsmodel, som arbejdsmarkedets parter blev enige om tidligere på efteråret.

Den politiske aftale om øremærket barsel bygger på den barselsmodel, som tidligere blev aftalt mellem arbejdsmarkedets parter. Modellen indebærer, at hver forælder har ret til 2 ugers øremærket barselsorlov, 9 ugers øremærket forældreorlov samt 13 ugers overførbar forældreorlov. Vi har skrevet om aftalen her.

Hvad er nyt?

Barselsmodellen i den nye aftale er mere eller mindre den samme som den, der tidligere blev aftalt mellem arbejdsmarkedets parter. Den nye aftales ændringer og præciseringer indebærer dog blandt andet, at:

 • Selvstændige ikke er omfattet af reglerne om øremærket barsel
 • Der er adgang til at udskyde 9 ugers øremærket forældreorlov i tilfælde af orlovshindring
 • Bopælsforældre kan få ekstra orlov med barselsdagpenge som kompensation for de uger, der er øremærket den anden forælder
 • Soloforældre kan overdrage deres orlov til et nærtstående familiemedlem for at blive aflastet
 • Solofædres og solomødres orlovslængde bliver sidestillet, så begge kan holde op til 46 ugers orlov
 • Retlige forældre kan overdrage overførbar forældreorlov til sociale forældre, for at forbedre LGBT+-familiers orlovsmuligheder

Aftalen tager tydeligt højde for forskellige familiemønstre og tydeliggør de forskellige rettigheder. Vi har tidligere skrevet om barselsmodellens betydning for virksomheders barselspolitikker, og hvordan virksomheder kan være nødt til at ændre deres politikker for at undgå diskrimination, her. Barselspolitikkerne bør selvfølgelig også afspejle den nye aftales fokus på forskellige familiemønstre.

Regeringen vil fremsætte lovforslag om de nye regler i december 2021 og i foråret 2022 og forventer, at reglerne om øremærket barsel træder i kraft den 2. august 2022.

Vi følger udviklingen af barselsreglerne tæt og vender tilbage så snart, der er nyt.

[Aftale om implementering af EU’s orlovsdirektiv og ligestilling af orlovsrettigheder mellem forældre og øremærket forældreorlov af 26. oktober 2021]

Den politiske aftale om øremærket barsel bygger på den barselsmodel, som tidligere blev aftalt mellem arbejdsmarkedets parter. Modellen indebærer, at hver forælder har ret til 2 ugers øremærket barselsorlov, 9 ugers øremærket forældreorlov samt 13 ugers overførbar forældreorlov. Vi har skrevet om aftalen her.

Hvad er nyt?

Barselsmodellen i den nye aftale er mere eller mindre den samme som den, der tidligere blev aftalt mellem arbejdsmarkedets parter. Den nye aftales ændringer og præciseringer indebærer dog blandt andet, at:

 • Selvstændige ikke er omfattet af reglerne om øremærket barsel
 • Der er adgang til at udskyde 9 ugers øremærket forældreorlov i tilfælde af orlovshindring
 • Bopælsforældre kan få ekstra orlov med barselsdagpenge som kompensation for de uger, der er øremærket den anden forælder
 • Soloforældre kan overdrage deres orlov til et nærtstående familiemedlem for at blive aflastet
 • Solofædres og solomødres orlovslængde bliver sidestillet, så begge kan holde op til 46 ugers orlov
 • Retlige forældre kan overdrage overførbar forældreorlov til sociale forældre, for at forbedre LGBT+-familiers orlovsmuligheder

Aftalen tager tydeligt højde for forskellige familiemønstre og tydeliggør de forskellige rettigheder. Vi har tidligere skrevet om barselsmodellens betydning for virksomheders barselspolitikker, og hvordan virksomheder kan være nødt til at ændre deres politikker for at undgå diskrimination, her. Barselspolitikkerne bør selvfølgelig også afspejle den nye aftales fokus på forskellige familiemønstre.

Regeringen vil fremsætte lovforslag om de nye regler i december 2021 og i foråret 2022 og forventer, at reglerne om øremærket barsel træder i kraft den 2. august 2022.

Vi følger udviklingen af barselsreglerne tæt og vender tilbage så snart, der er nyt.

[Aftale om implementering af EU’s orlovsdirektiv og ligestilling af orlovsrettigheder mellem forældre og øremærket forældreorlov af 26. oktober 2021]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

3. december 2021

Medarbejder der var faldet for direktørsvindel kunne ikke bortvises

logo
HR-jura

26. november 2021

Medarbejdere risikerer at miste ferie, som ikke holdes før årets afslutning

logo
HR-jura

25. november 2021

Ny lov åbner mulighed for testkrav og coronapas på arbejdspladsen

logo
HR-jura

24. november 2021

Lovforslag åbner mulighed for testkrav og coronapas på arbejdspladsen

logo
HR-jura

21. november 2021

Lovligt at bortvise medarbejder efter ferie til ”orange” land

logo
HR-jura

16. november 2021

Ny trepartsaftale giver adgang til test og coronapas på arbejdspladsen

Holdet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk assistent

Amalie

Starup Poulsen

Senior juridisk assistent

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikationsassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Kommunikationsassistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Mathilde

Baudry

Kommunikationsassistent

Nora

Tägtgård Coter

Senior juridisk assistent

Salam

S. A. Al-Khafaji

Senior juridisk assistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfuldmægtig

Søren

Hessellund Klausen

Partner