DA
Corporate

Reelle ejere skal registreres i det offentlige ejerregister

logo
Juranyt
calendar 14. maj 2017
globus Danmark

Som en del af kampen mod af hvidvask blev det i 2013 lovpligtigt for danske selskaber at registrere sine legale ejere (altså de direkte ejere), som ejer mindst 5 % af andelen i et selskab eller råder over mindst 5 % af stemmerne på generalforsamlingen, i det offentlige ejerregister.

Fra den 23. maj 2017 skal selskaberne også registrere de reelle ejere.

Selskaberne skal registrere de reelle / fysiske ejere

Som noget nyt bliver virksomhederne nu forpligtet til at kortlægge og registrere sine reelle ejere, der udøver en vis kontrol med selskabet.

En reel ejer er en fysisk person, som direkte eller indirekte via et eller flere selskaber ejer en andel af virksomheden, som gør ham / hende i stand til at udøve en vis kontrol over selskabet. En vis kontrol kan fx være at personen ultimativt ejer eller stemmer på mindst 25 % af kapitalen, at ejeren har ret til at udpege et medlem af bestyrelsen eller tilsvarende.

Reglerne udvides samtidig og omfatter nu aktieselskaber, anpartsselskaber, partnerselskaber, interessentskaber, fonde, investeringsforeninger, foreninger, pensionskasser og så videre. Dog er børsnoterede selskaber og enkeltmandsvirksomheder fortsat undtaget fra reglerne. Tilsvarende gælder filialer og lignende, som har karakter af ”sekundær” etablering.

Ifølge de nye regler skal virksomhederne indsamle oplysningerne om de reelle ejere og opbevare dem i hele ejerskabsperioden og yderligere i 5 år efter ejerforholdets ophør.

De reelle ejere skal identificeres

Virksomhederne skal indhente og registrere følgende oplysninger om hver enkelt reel ejer:

  • Navn og fødselsdato
  • Nationalitet
  • Bopælsadresse og bopælsland
  • CPR-nr. eller tilsvarende nationalt identifikationsnummer samt dokumentation herfor (ikke offentligt tilgængeligt)
  • Art og omgang af den reelle ejers rettigheder

Derudover skal oplysningerne løbende opdateres.

Det er ledelsens ansvar, at reglerne overholdes

Det er virksomhedens ledelse, der er ansvarlig for at kortlægge og registrere selskabets reelle ejere.

Hvis ledelsen ikke lykkes med at kortlægge de reelle ejer – eller hvis der ikke er reelle ejere med en vis kontrol – så skal selskabet registrere alle medlemmer af direktionen som reelle ejere.

De reelle ejere kan registreres fra den 23. maj 2017

Erhvervsstyrelsen åbner op for, at virksomhederne kan registrere sine reelle ejere på virk.dk fra den 23. maj 2017. Alle reelle ejere skal være registreret senest den 1. december 2017.

Virksomhederne risikerer bøder og tvangsopløsning

Hvis reglerne ikke efterleves, risikerer virksomhederne at blive tvangsopløst. Derudover risikerer medlemmerne af ledelsen personligt et bødeansvar.

I denne tid udsender Erhvervsstyrelsen advarsler til de selskaber, som ikke har registreret legale ejere. Hvis selskaberne ikke efterkommer reglerne, vil Erhvervsstyrelsen anmode Skifteretten om at selskaberne tvangsopløses.

Fra den 23. maj 2017 skal selskaberne også registrere de reelle ejere.

Selskaberne skal registrere de reelle / fysiske ejere

Som noget nyt bliver virksomhederne nu forpligtet til at kortlægge og registrere sine reelle ejere, der udøver en vis kontrol med selskabet.

En reel ejer er en fysisk person, som direkte eller indirekte via et eller flere selskaber ejer en andel af virksomheden, som gør ham / hende i stand til at udøve en vis kontrol over selskabet. En vis kontrol kan fx være at personen ultimativt ejer eller stemmer på mindst 25 % af kapitalen, at ejeren har ret til at udpege et medlem af bestyrelsen eller tilsvarende.

Reglerne udvides samtidig og omfatter nu aktieselskaber, anpartsselskaber, partnerselskaber, interessentskaber, fonde, investeringsforeninger, foreninger, pensionskasser og så videre. Dog er børsnoterede selskaber og enkeltmandsvirksomheder fortsat undtaget fra reglerne. Tilsvarende gælder filialer og lignende, som har karakter af ”sekundær” etablering.

Ifølge de nye regler skal virksomhederne indsamle oplysningerne om de reelle ejere og opbevare dem i hele ejerskabsperioden og yderligere i 5 år efter ejerforholdets ophør.

De reelle ejere skal identificeres

Virksomhederne skal indhente og registrere følgende oplysninger om hver enkelt reel ejer:

  • Navn og fødselsdato
  • Nationalitet
  • Bopælsadresse og bopælsland
  • CPR-nr. eller tilsvarende nationalt identifikationsnummer samt dokumentation herfor (ikke offentligt tilgængeligt)
  • Art og omgang af den reelle ejers rettigheder

Derudover skal oplysningerne løbende opdateres.

Det er ledelsens ansvar, at reglerne overholdes

Det er virksomhedens ledelse, der er ansvarlig for at kortlægge og registrere selskabets reelle ejere.

Hvis ledelsen ikke lykkes med at kortlægge de reelle ejer – eller hvis der ikke er reelle ejere med en vis kontrol – så skal selskabet registrere alle medlemmer af direktionen som reelle ejere.

De reelle ejere kan registreres fra den 23. maj 2017

Erhvervsstyrelsen åbner op for, at virksomhederne kan registrere sine reelle ejere på virk.dk fra den 23. maj 2017. Alle reelle ejere skal være registreret senest den 1. december 2017.

Virksomhederne risikerer bøder og tvangsopløsning

Hvis reglerne ikke efterleves, risikerer virksomhederne at blive tvangsopløst. Derudover risikerer medlemmerne af ledelsen personligt et bødeansvar.

I denne tid udsender Erhvervsstyrelsen advarsler til de selskaber, som ikke har registreret legale ejere. Hvis selskaberne ikke efterkommer reglerne, vil Erhvervsstyrelsen anmode Skifteretten om at selskaberne tvangsopløses.

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Lignende

logo
HR-jura Corporate

13. december 2022

Bestyrelseskontrakt eller ej?

logo
Corporate

4. maj 2022

Ændringer i købeloven: Fra passende til forholdsmæssigt afslag

logo
Corporate

27. april 2022

Ændringer i købeloven: Forlængelse af formodningsreglen

logo
Corporate

20. april 2022

Ændringer i købeloven: Digitalisering

logo
Corporate

23. marts 2022

Ændringer i købeloven: Garantier

logo
Corporate

22. marts 2022

Udsigt til forlænget frist for indgivelse af årsrapport

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Caroline

Bossow Nielsen

Advokatfuldmægtig

Cornelius

Tobias Møller Nielsen

Junior juridisk assistent

Madeleine

Grønning Madsen

Junior juridisk assistent

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokatfuldmægtig