DA
Corporate

Reelle ejere skal registreres i det offentlige ejerregister

logo
Juranyt
calendar 14. maj 2017
globus Danmark

Som en del af kampen mod af hvidvask blev det i 2013 lovpligtigt for danske selskaber at registrere sine legale ejere (altså de direkte ejere), som ejer mindst 5 % af andelen i et selskab eller råder over mindst 5 % af stemmerne på generalforsamlingen, i det offentlige ejerregister.

Fra den 23. maj 2017 skal selskaberne også registrere de reelle ejere.

Selskaberne skal registrere de reelle / fysiske ejere
Som noget nyt bliver virksomhederne nu forpligtet til at kortlægge og registrere sine reelle ejere, der udøver en vis kontrol med selskabet.

En reel ejer er en fysisk person, som direkte eller indirekte via et eller flere selskaber ejer en andel af virksomheden, som gør ham / hende i stand til at udøve en vis kontrol over selskabet. En vis kontrol kan fx være at personen ultimativt ejer eller stemmer på mindst 25 % af kapitalen, at ejeren har ret til at udpege et medlem af bestyrelsen eller tilsvarende.

Reglerne udvides samtidig og omfatter nu aktieselskaber, anpartsselskaber, partnerselskaber, interessentskaber, fonde, investeringsforeninger, foreninger, pensionskasser og så videre. Dog er børsnoterede selskaber og enkeltmandsvirksomheder fortsat undtaget fra reglerne. Tilsvarende gælder filialer og lignende, som har karakter af ”sekundær” etablering.

Ifølge de nye regler skal virksomhederne indsamle oplysningerne om de reelle ejere og opbevare dem i hele ejerskabsperioden og yderligere i 5 år efter ejerforholdets ophør.

De reelle ejere skal identificeres
Virksomhederne skal indhente og registrere følgende oplysninger om hver enkelt reel ejer:

• Navn og fødselsdato
• Nationalitet
• Bopælsadresse og bopælsland
• CPR-nr. eller tilsvarende nationalt identifikationsnummer samt dokumentation herfor (ikke offentligt tilgængeligt)
• Art og omgang af den reelle ejers rettigheder

Derudover skal oplysningerne løbende opdateres.

Det er ledelsens ansvar, at reglerne overholdes
Det er virksomhedens ledelse, der er ansvarlig for at kortlægge og registrere selskabets reelle ejere.

Hvis ledelsen ikke lykkes med at kortlægge de reelle ejer – eller hvis der ikke er reelle ejere med en vis kontrol – så skal selskabet registrere alle medlemmer af direktionen som reelle ejere.

De reelle ejere kan registreres fra den 23. maj 2017
Erhvervsstyrelsen åbner op for, at virksomhederne kan registrere sine reelle ejere på virk.dk fra den 23. maj 2017. Alle reelle ejere skal være registreret senest den 1. december 2017.

Virksomhederne risikerer bøder og tvangsopløsning
Hvis reglerne ikke efterleves, risikerer virksomhederne at blive tvangsopløst. Derudover risikerer medlemmerne af ledelsen personligt et bødeansvar.

I denne tid udsender Erhvervsstyrelsen advarsler til de selskaber, som ikke har registreret legale ejere. Hvis selskaberne ikke efterkommer reglerne, vil Erhvervsstyrelsen anmode Skifteretten om at selskaberne tvangsopløses.

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Lignende nyt

logo
Corporate

30. marts 2020

Støtteordninger til corona-ramte virksomheder

logo
Corporate

13. marts 2020

Coronavirus og den ordinære generalforsamling

logo
Corporate

9. marts 2020

Selvfinansiering – hvornår er det lovligt, og hvornår er det ulovligt?

logo
Persondata Corporate

24. februar 2020

Nye retningslinjer fra Datatilsynet: Har din virksomhed styr på cookies?

logo
Corporate

24. februar 2020

Sådan håndterer du ulovlige aktionærlån

logo
Corporate

10. februar 2020

Moderselskabslån – Ny bekendtgørelse som følge af Brexit

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT