DA
HR-jura

Skade sket i kåd leg var ikke en arbejdsskade

logo
Juranyt
calendar 8. oktober 2019
globus Danmark

En medarbejders knæskade efter et fald under oprydningen efter virksomhedens julefrokost var ikke en arbejdsskade. Medarbejderen havde for sjov tumlet rundt med sin kollega under oprydningen, men det endte, med at medarbejderen faldt og skadede sit knæ. Landsretten fandt, at medarbejderens knæskade ikke var en følge af arbejdet eller de forhold, det var foregået under.

Under en julefrokost arrangeret af Sydøstjyllands Politi havde en medarbejder under den efterfølgende oprydning for sjov stillet sig i vejen for sin kollega, hvorefter kollegaen lagde medarbejderen ned, så medarbejderen faldt. I faldet skadede medarbejderen sit knæ. Medarbejderen anmeldte knæskaden som en arbejdsskade, da han mente, at skaden var sket som en følge af arbejdet. Arbejdsskadestyrelsen afviste dog, der var tale om en arbejdsskade. Styrelsen anerkendte, at oprydningen var en del af arbejdets forhold, men styrelsen fandt ikke, at medarbejderens leg og tumlen med kollegaen var omfattet.

Arbejdsskadestyrelsens afgørelse blev anket til Ankestyrelsen, som kom frem til samme resultat. Ankestyrelsen fremhævede, at det var både kollegaens og medarbejderens kådhed, som førte til medarbejderens skade. Der var ikke tale, om at det kun var kollegaen som handlede i kådhed. Medarbejderen indledte handlingen, som bragte ham ud af arbejdets forhold, da han startede med for sjov at stille sig i vejen for kollegaen.

Medarbejderen lagde derfor sag an mod Ankestyrelsen med påstand om, at Ankestyrelsen skulle anerkende, at medarbejderens knæskade var en arbejdsskade efter arbejdssikringslovens § 5.

Leg med kollegaen havde ikke en naturlig forbindelse til julefrokosten

Landsretten var enig med byretten, i at selvom der kunne være en løssluppen og munter stemning til en julefrokost, så havde leg, hvor voksne mænd prøvede kræfter med hinanden, ikke en naturlig sammenhæng til julefrokosten, som arbejdsgiveren var ansvarlig for - heller ikke selvom medarbejderens ledere tidligere havde deltaget i lignende lege.

Landsretten lagde i sin vurdering vægt, på at medarbejderen havde været vedholdende i forhold til at få en reaktion fra sin kollega, da medarbejderen havde stillet sig i vejen for kollegaen. Medarbejderen måtte derfor ud fra de konkrete omstændigheder indse, at legen kunne blive fysisk. Derfor handlede medarbejderen med en sådan kådhed, at hans knæskade ikke skete som følge af arbejdet eller de forhold arbejdet foregik under. Landsretten stadfæstede dermed byrettens dom og frifandt Ankestyrelsen.  

IUNO mener

Dommen viser, at selvom der kan være en løssluppen og munter stemning til en julefrokost, så kan skader sket i forbindelse med leg i kådhed falde uden for arbejdsskadesikringsloven. Det kan dog have betydning om skaden eller legen eksempelvis skete som en del af en planlagt aktivitet.

Selvom skaden skete i forbindelse med oprydningen, fandt retten, at den konkrete handling, som forårsagede skaden, ikke var en del af arbejdets forhold. Det havde i den konkrete sag ikke betydning for vurderingen, at medarbejderens ledere tidligere havde deltaget i lignende lege.

[Vestre Landsrets dom af 26. juli 2019 i sagen BS-38602/2018]

Under en julefrokost arrangeret af Sydøstjyllands Politi havde en medarbejder under den efterfølgende oprydning for sjov stillet sig i vejen for sin kollega, hvorefter kollegaen lagde medarbejderen ned, så medarbejderen faldt. I faldet skadede medarbejderen sit knæ. Medarbejderen anmeldte knæskaden som en arbejdsskade, da han mente, at skaden var sket som en følge af arbejdet. Arbejdsskadestyrelsen afviste dog, der var tale om en arbejdsskade. Styrelsen anerkendte, at oprydningen var en del af arbejdets forhold, men styrelsen fandt ikke, at medarbejderens leg og tumlen med kollegaen var omfattet.

Arbejdsskadestyrelsens afgørelse blev anket til Ankestyrelsen, som kom frem til samme resultat. Ankestyrelsen fremhævede, at det var både kollegaens og medarbejderens kådhed, som førte til medarbejderens skade. Der var ikke tale, om at det kun var kollegaen som handlede i kådhed. Medarbejderen indledte handlingen, som bragte ham ud af arbejdets forhold, da han startede med for sjov at stille sig i vejen for kollegaen.

Medarbejderen lagde derfor sag an mod Ankestyrelsen med påstand om, at Ankestyrelsen skulle anerkende, at medarbejderens knæskade var en arbejdsskade efter arbejdssikringslovens § 5.

Leg med kollegaen havde ikke en naturlig forbindelse til julefrokosten

Landsretten var enig med byretten, i at selvom der kunne være en løssluppen og munter stemning til en julefrokost, så havde leg, hvor voksne mænd prøvede kræfter med hinanden, ikke en naturlig sammenhæng til julefrokosten, som arbejdsgiveren var ansvarlig for - heller ikke selvom medarbejderens ledere tidligere havde deltaget i lignende lege.

Landsretten lagde i sin vurdering vægt, på at medarbejderen havde været vedholdende i forhold til at få en reaktion fra sin kollega, da medarbejderen havde stillet sig i vejen for kollegaen. Medarbejderen måtte derfor ud fra de konkrete omstændigheder indse, at legen kunne blive fysisk. Derfor handlede medarbejderen med en sådan kådhed, at hans knæskade ikke skete som følge af arbejdet eller de forhold arbejdet foregik under. Landsretten stadfæstede dermed byrettens dom og frifandt Ankestyrelsen.  

IUNO mener

Dommen viser, at selvom der kan være en løssluppen og munter stemning til en julefrokost, så kan skader sket i forbindelse med leg i kådhed falde uden for arbejdsskadesikringsloven. Det kan dog have betydning om skaden eller legen eksempelvis skete som en del af en planlagt aktivitet.

Selvom skaden skete i forbindelse med oprydningen, fandt retten, at den konkrete handling, som forårsagede skaden, ikke var en del af arbejdets forhold. Det havde i den konkrete sag ikke betydning for vurderingen, at medarbejderens ledere tidligere havde deltaget i lignende lege.

[Vestre Landsrets dom af 26. juli 2019 i sagen BS-38602/2018]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

27. september 2020

Coronavirus: Ny lov om midlertidig arbejdsfordeling vedtaget

logo
HR-jura

20. september 2020

Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn

logo
HR-jura

13. september 2020

Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere

logo
HR-jura

6. september 2020

Ny ferielov trådt i kraft

logo
HR-jura

6. september 2020

Coronavirus: Sygedagpenge for medarbejdere i øget risikogruppe bliver forlænget

logo
HR-jura

4. september 2020

Coronavirus: Lovforslag fremsat om den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning

Events

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT