DA
Litigation

Spænd selen - Hasarderet gaffeltruckkørsel var selvforskyldt

logo
Juranyt
calendar 21. juni 2022
globus Danmark

Hvor går grænsen for virksomheders instruktionspligt? Retten kom i en ny sag frem til, at virksomheden ikke havde tilsidesat sin instruktionspligt over for en medarbejder med gaffeltruckerfaring. Medarbejderen havde været ude for en alvorlig ulykke, fordi han tilsidesatte basale sikkerhedshensyn under kørslen.

En stilladsmontør med gaffeltruckcertifikat, der arbejdede for en stilladsvirksomhed, lavede en forårsdag et skarpt højresving i en gaffeltruck. Medarbejderne havde ikke spændt selen og fløj ud af den åbne gaffeltruck, der landede oven på ham. Medarbejderen lå klemt under gaffeltrucken til den blev løftet væk af to andre gaffeltrucks. Det viste sig, at medarbejderen ved ulykken blandt andet havde brækket ryg, ben og bækken.

Medarbejderen indrømmede at han - muligvis – havde kørt lidt for hurtigt, men at det meget skarpe sving skyldtes, at hans hånd var gledet af rettet, da gaffeltrucken hoppede på grund af ujævn vejbelægning.

Arbejdstilsynet gav virksomheden et påbud. De vurderede, at virksomheden havde tilsidesat sin instruktionspligt, fordi medarbejderen ikke havde modtaget særlig instruktion i brug af gaffeltrucken, og da de ikke havde oplyst ham om hastighedsgrænser og brug af sele. Medarbejderen valgte at kræve erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte.

Kørsel var chancebetonet og hasarderet

Landsretten lagde efter bevisførelsen vægt på, at medarbejderen havde den fornødne erfaring med gaffeltruckkørsel, da han både havde modtaget undervisning i sikker kørsel ved erhvervelse af gaffeltruckcertifikatet, og da han havde udført den konkrete arbejdsopgave mange gange.

Der blev også lagt vægt på skønsmandens forklaring om, at medarbejderen havde kørt med en chancebetonet og hasarderet hastighed på 17,2 km/t, da gaffeltruckens tophastighed var 18 km/t.

Samtidig fandt retten, at asfalten var plan og intakt, og at ulykken ikke skyldtes ujævn vejbelægning, som medarbejderen ellers havde forklaret. Der blev heller ikke lagt vægt på medarbejderens forklaring om, at han ikke havde lagt mærke til sikkerhedsselen.

Landsretten fandt, at der ikke var grundlag for, at virksomheden skulle betale erstatning til medarbejderen. Det ændrede ikke ved landsrettens afgørelse, at virksomheden for samme ulykke havde fået en bøde af Arbejdstilsynet for at have tilsidesat sine arbejdsmiljøretlige pligter.
Byretten var kommet frem til et andet resultat end landsretten.

IUNO mener

Sagen viser, at virksomheder ikke nødvendigvis vil blive ansvarlige for en arbejdsskade, hvis de har undladt at instruere en medarbejder i en rutinemæssig opgave. Afgørende er, om medarbejderen har de nødvendige kompetencer til at udføre opgaven på en forsvarlig måde. Det gælder også, selvom Arbejdstilsynet har givet virksomheden et påbud for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynets vurdering er nemlig en anden, end den som skal laves i en erstatningssag mellem medarbejderen og virksomheden.

IUNO anbefaler, at virksomheder sikrer sig, at medarbejdere har de nødvendige kompetencer til at kunne udføre arbejdet forsvarligt, og at medarbejderne får den tilstrækkelige instruktion. Virksomheder skal dog være opmærksomme på, at der er en grænse for, hvor meget instruktion, de skal give til medarbejdere, der udfører rutinemæssige opgaver, som de har fået uddannelse i.

[Østre Landsrets dom af den 27. april 2022 i sag BS-6417/2021]

En stilladsmontør med gaffeltruckcertifikat, der arbejdede for en stilladsvirksomhed, lavede en forårsdag et skarpt højresving i en gaffeltruck. Medarbejderne havde ikke spændt selen og fløj ud af den åbne gaffeltruck, der landede oven på ham. Medarbejderen lå klemt under gaffeltrucken til den blev løftet væk af to andre gaffeltrucks. Det viste sig, at medarbejderen ved ulykken blandt andet havde brækket ryg, ben og bækken.

Medarbejderen indrømmede at han - muligvis – havde kørt lidt for hurtigt, men at det meget skarpe sving skyldtes, at hans hånd var gledet af rettet, da gaffeltrucken hoppede på grund af ujævn vejbelægning.

Arbejdstilsynet gav virksomheden et påbud. De vurderede, at virksomheden havde tilsidesat sin instruktionspligt, fordi medarbejderen ikke havde modtaget særlig instruktion i brug af gaffeltrucken, og da de ikke havde oplyst ham om hastighedsgrænser og brug af sele. Medarbejderen valgte at kræve erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte.

Kørsel var chancebetonet og hasarderet

Landsretten lagde efter bevisførelsen vægt på, at medarbejderen havde den fornødne erfaring med gaffeltruckkørsel, da han både havde modtaget undervisning i sikker kørsel ved erhvervelse af gaffeltruckcertifikatet, og da han havde udført den konkrete arbejdsopgave mange gange.

Der blev også lagt vægt på skønsmandens forklaring om, at medarbejderen havde kørt med en chancebetonet og hasarderet hastighed på 17,2 km/t, da gaffeltruckens tophastighed var 18 km/t.

Samtidig fandt retten, at asfalten var plan og intakt, og at ulykken ikke skyldtes ujævn vejbelægning, som medarbejderen ellers havde forklaret. Der blev heller ikke lagt vægt på medarbejderens forklaring om, at han ikke havde lagt mærke til sikkerhedsselen.

Landsretten fandt, at der ikke var grundlag for, at virksomheden skulle betale erstatning til medarbejderen. Det ændrede ikke ved landsrettens afgørelse, at virksomheden for samme ulykke havde fået en bøde af Arbejdstilsynet for at have tilsidesat sine arbejdsmiljøretlige pligter.
Byretten var kommet frem til et andet resultat end landsretten.

IUNO mener

Sagen viser, at virksomheder ikke nødvendigvis vil blive ansvarlige for en arbejdsskade, hvis de har undladt at instruere en medarbejder i en rutinemæssig opgave. Afgørende er, om medarbejderen har de nødvendige kompetencer til at udføre opgaven på en forsvarlig måde. Det gælder også, selvom Arbejdstilsynet har givet virksomheden et påbud for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynets vurdering er nemlig en anden, end den som skal laves i en erstatningssag mellem medarbejderen og virksomheden.

IUNO anbefaler, at virksomheder sikrer sig, at medarbejdere har de nødvendige kompetencer til at kunne udføre arbejdet forsvarligt, og at medarbejderne får den tilstrækkelige instruktion. Virksomheder skal dog være opmærksomme på, at der er en grænse for, hvor meget instruktion, de skal give til medarbejdere, der udfører rutinemæssige opgaver, som de har fået uddannelse i.

[Østre Landsrets dom af den 27. april 2022 i sag BS-6417/2021]

Modtag vores nyhedsbrev

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Mads

Poulsen

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Katrine

Matilde Ahlberg Purhus

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
Litigation HR-jura

27. september 2022

Dårlig håndtering af sexchikane-sag forhindrede ikke fyring

logo
Litigation HR-jura

13. september 2022

Teambuilding uden teamwork

logo
Litigation HR-jura

24. maj 2022

Virksomhed havde stoppet udbetaling af erstatning og skulle derfor betale renter

logo
Litigation

10. maj 2022

Flere virksomheder var ansvarlige for medarbejders fald på byggeplads

logo
Litigation HR-jura

26. april 2022

Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders ulykke til julefrokost

logo
Litigation HR-jura

29. marts 2022

Ingen arbejdsskade, da virksomhed ikke havde lagt DHL Stafetten på sociale medier

Holdet

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Katrine

Matilde Ahlberg Purhus

Advokatfuldmægtig

Mads

Poulsen

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner