HR-jura Persondata

Straf til multinationale selskaber, der glemmer at anmelde whistleblower-systemer

19. august 2012

Danske datterselskaber med moderselskaber børnoteret i USA skal være opmærksomme på, at moderselskaberne ifølge amerikansk lovgivning er forpligtet til at have et whistleblower-system, og at det skal anmeldes til Datatilsynet i Danmark. Konsekvensen af ikke at anmelde systemet kan være en bøde til selskabet.

134 virksomheder i Danmark havde ifølge de seneste tal fra august 2012 anmeldt deres whistleblowersystem til Datatilsynet.

Hovedformålet med en whistleblower-hotline er at sikre, at bl.a. medarbejdere har mulighed for at indberette mulige lovovertrædelser i virksomheden til virksomhedens ledelse eller en ekstern hotline.

Efter dansk lovgivning er det frivilligt, om en virksomhed vil etablere en whistleblower-ordning eller ej. Anderledes forholder det sig imidlertid efter amerikansk lovgivning. Og det kan skabe problemer for multinationale selskaber med danske datterselskaber.
 
Amerikansk lovgivning om whistleblower-systemer
I 2002 blev der i USA indført den såkaldte ”Sarbanes-Oxley Act”, der bestemmer, at alle børsnoterede selskaber skal have et whistleblower-system. Whistleblower-systemet gælder også for virksomhedens datterselskaber, hvilket ofte vil fremgå af datterselskabets interne guidelines.  I 2010 kom den ”Dodd-Frank”-lovgivningen, som indebærer, at den anmeldende medarbejder opnår en bonus på 10-30 % af det tab, som medarbejderen har sparet virksomheden for.
 
Multinatonale selskaber med danske datterselskaber forpligtet
Den amerikanske lovgivning har betydning for danske virksomheder, hvis moderselskab er børsnoteret i USA, og hvor det typisk er moderselskabet der administrerer virksomhedens whistleblower-system. Ifølge den danske persondatalov er selskabet forpligtet til at anmelde virksomhedens whistleblower-system til Datatilsynet i Danmark. Dette er vigtigt for virksomhederne, da en overtrædelse af anmeldelsespligten straffes med bøde. Strafferammen går i princippet helt op til fængselsstraf på indtil 4 måneder, men dette har aldrig været anvendt i praksis.
 
IUNO mener

Mange danske moderselskaber er blevet opmærksomme på pligten til at anmelde deres whistleblower-system i Danmark. Det er dog let at overse problematikken om whistleblower-systemer for datterselskaber med et moderselskab børnoteret i USA. Det er derfor særligt vigtigt at være opmærksom på pligten til at anmelde whistleblower-ordninger til Datatilsynet i Danmark og sanktionsmulighederne, hvis dette ikke sker.

På den baggrund anbefaler IUNO, at alle virksomheder med moderselskaber børsnoteret i USA sørger for at anmelde virksomhedens whistleblower-system til Datatilsynet.

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Lignende nyt

logo
HR-jura

16. april 2019

Godtgørelse for seksuel chikane af konsulent

logo
Persondata HR-jura

12. april 2019

Manglende træning af virksomhedens medarbejdere kan udløse bøder

logo
HR-jura

5. april 2019

Medarbejders funktionsbegrænsning var ikke af lang varighed

logo
HR-jura

29. marts 2019

Brexit-lovforslag vedtaget: Briter i Danmark bevarer rettigheder

logo
HR-jura

22. marts 2019

Fokus på performance management

logo
HR-jura

15. marts 2019

Nyt ferieår: Husk at afvikle, overføre og varsle ferie

Events

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

logo
HR-jura
21. november 2018

Medarbejdernes indflydelse i Norden (Helsinki) (Engelsk)

logo
HR-jura
20. november 2018

Medarbejderes indflydelse i Norden (Webcast) (Engelsk)