DA
Transport

Svenske tobaksafgifter går op i røg

logo
Juranyt
calendar 21. juni 2022
globus Danmark

Tobakstågerne er lettet i Sverige. Efter lang tids uvished står det efter en dom fra Högsta Domstolen nu klart, at en vejtransportør ikke skal erstatte tobaksafgifter ved tyveri af tobak under en CMR-transport.

I en sag fra Högsta Domstolen i Sverige havde en vareejer sendt et parti cigaretter fra Holland til Sverige med en hollandsk transportør, som havde givet opgaven videre til en anden hollandsk transportør. Cigaretterne blev stjålet i Sverige, og det udløste svenske tobaksafgifter.

Den første transportør betalte vareejeren for både cigaretternes værdi og afgiften. Så forlangte han det fulde beløb refunderet af den anden transportør for de svenske domstole. Spørgsmålet blev derfor: skal tobaksafgifterne betales i tillæg til varens værdi, uden ansvarsbegrænsning? Eller indgår tobaksafgiften i varens værdi så betaling af ansvarsgrænsen gør op med den.

Högsta Domstolen fandt, at der ikke var noget entydigt billede af, hvordan CMR skulle forstås i forhold til dette spørgsmål i de lande, der havde afgjort spørgsmålet.

I nogle lande er retspraksis, at transportøren skal betale begrænsningsbeløbet efter CMR med tillæg (uden ansvarsgrænse) af fragt, told og andre udgifter, som er påløbet på grund af transportens faktiske forløb. Hvis fx cigaretter bliver stjålet og dette udløser tobaksafgift i det land, hvor tyveriet fandt sted, skal transportøren derfor også betale tobaksafgift ud over ansvarsgrænsen. Dette gælder bl.a. i Danmark.

I andre lande skal der derimod betales den fragt, told og afgifter som ville påløbe, hvis transporten var forløbet som planlagt. Dermed har det ikke betydning, at godset er blevet stjålet, og så skal der ikke betales tobaksafgifter.

Högsta Domstolen analyserede CMR og kom frem til, at konventionens system med omvendt bevisbyrde og ansvarsbegrænsning var et forsøg på en rimelig risikofordeling mellem vareejere og transportører. I lyset af dette, kom Högsta Domstolen frem til, at hvis der skulle betales (meget høje) tobaksafgifter udover dette, ville der blive givet erstatning for et følgetab, som ellers er udelukket i CMR. Og derudover passede det bedre i CMR’s systematik, at de udgifter der skal betales ud over ansvarsgrænsen, ikke omfattede tobaksafgiften.

Högsta Domstolen var derfor enig med Hovrätten og Tingrätten i, at den sagsøgte transportør ikke skulle betale tobaksafgiften.

IUNO mener

Denne sag flytter grænserne i sager om gods med høje punktafgifter. Ved transport af gods mellem Danmark og Sverige er det nu af stor betydning, om sagen afgøres i det ene eller det andet land, da domstolene er kommet til modsatte konklusioner. IUNO anbefaler både vareejere og transportører at søge rådgivning om, hvor en sag bør anlægges, så snart sådan en sag opstår.

[Högsta Domstolen af den 14. juni 2022 i sag T 3379-21]

I en sag fra Högsta Domstolen i Sverige havde en vareejer sendt et parti cigaretter fra Holland til Sverige med en hollandsk transportør, som havde givet opgaven videre til en anden hollandsk transportør. Cigaretterne blev stjålet i Sverige, og det udløste svenske tobaksafgifter.

Den første transportør betalte vareejeren for både cigaretternes værdi og afgiften. Så forlangte han det fulde beløb refunderet af den anden transportør for de svenske domstole. Spørgsmålet blev derfor: skal tobaksafgifterne betales i tillæg til varens værdi, uden ansvarsbegrænsning? Eller indgår tobaksafgiften i varens værdi så betaling af ansvarsgrænsen gør op med den.

Högsta Domstolen fandt, at der ikke var noget entydigt billede af, hvordan CMR skulle forstås i forhold til dette spørgsmål i de lande, der havde afgjort spørgsmålet.

I nogle lande er retspraksis, at transportøren skal betale begrænsningsbeløbet efter CMR med tillæg (uden ansvarsgrænse) af fragt, told og andre udgifter, som er påløbet på grund af transportens faktiske forløb. Hvis fx cigaretter bliver stjålet og dette udløser tobaksafgift i det land, hvor tyveriet fandt sted, skal transportøren derfor også betale tobaksafgift ud over ansvarsgrænsen. Dette gælder bl.a. i Danmark.

I andre lande skal der derimod betales den fragt, told og afgifter som ville påløbe, hvis transporten var forløbet som planlagt. Dermed har det ikke betydning, at godset er blevet stjålet, og så skal der ikke betales tobaksafgifter.

Högsta Domstolen analyserede CMR og kom frem til, at konventionens system med omvendt bevisbyrde og ansvarsbegrænsning var et forsøg på en rimelig risikofordeling mellem vareejere og transportører. I lyset af dette, kom Högsta Domstolen frem til, at hvis der skulle betales (meget høje) tobaksafgifter udover dette, ville der blive givet erstatning for et følgetab, som ellers er udelukket i CMR. Og derudover passede det bedre i CMR’s systematik, at de udgifter der skal betales ud over ansvarsgrænsen, ikke omfattede tobaksafgiften.

Högsta Domstolen var derfor enig med Hovrätten og Tingrätten i, at den sagsøgte transportør ikke skulle betale tobaksafgiften.

IUNO mener

Denne sag flytter grænserne i sager om gods med høje punktafgifter. Ved transport af gods mellem Danmark og Sverige er det nu af stor betydning, om sagen afgøres i det ene eller det andet land, da domstolene er kommet til modsatte konklusioner. IUNO anbefaler både vareejere og transportører at søge rådgivning om, hvor en sag bør anlægges, så snart sådan en sag opstår.

[Högsta Domstolen af den 14. juni 2022 i sag T 3379-21]

Modtag vores nyhedsbrev

Mads

Poulsen

Partner

Aage

Krogh

Partner

Lars

Rosenberg Overby

Partner

Lignende

logo
Transport

21. juni 2022

Hollandsk torpedo rammer dansk sag

logo
Transport

3. april 2022

For mange kokke fordærver osten

logo
Transport

3. april 2022

Krav om stjålne cigaretter var ikke forældet

logo
Transport

4. marts 2022

Hvem havde ansvaret for en særtransport, der kørte fast under en bro?

logo
Transport

3. marts 2022

Østre Landsret stadfæster vigtig dom om skade på medicin under transport

logo
Transport

12. december 2021

Dansk værneting i tvist mellem danske og udenlandske skibsarkitekter

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Ida

Thune Ikkala

Juridisk rådgiver

Joachim

Sieverts Nielsen

Juridisk rådgiver

Lars

Rosenberg Overby

Partner

Mads

Poulsen

Partner