DA
Transport

Transportør ansvarlig for tobakstyveri fra presenningstrailer

logo
Juranyt
calendar 19. juni 2016
globus Danmark

En transportør skulle betale 1.322.846 kroner i erstatning for tobak og afgifter, da 85 kartoner tobak blev stjålet under transport fra Danmark til Sverige. Tobakken blev transporteret med presenningstrailer, da tobaksfirmaet ikke havde stillet krav om bokstrailer. Sø- og Handelsretten fastslog, at transportøren var erstatningsansvarlig, da godset var i transportørens varetægt under tyveriet.

Et tobaksfirma indledte en tenderrunde for transport af pibetobak fra Danmark til Sverige og Norge i januar 2013. En transportør, som tidligere havde forestået transporter for tobaksfirmaet, bød ind på de forskellige tobakstransporter. I tendermaterialet var der alene krav om, at der skulle bruges bokstrailer til én enkelt destination i Norge. Transportøren tilbød derfor at udføre de øvrige transporter med presenningstrailer, da det var billigere, og da transportøren havde den opfattelse, at tobaksfirmaet ønskede den billigst mulige transport.

Efter tenderrunden valgte tobaksfirmaet transportøren til at udføre transporterne, idet transportøren var billigere og mere fleksibel end de øvrige udbydere.

Tyveri af 87 kartoner tobak
I august 2014 blev der stjålet to kartoner tobak fra en af transportørens biler med presenningstrailer på vej til Sverige. En måned senere fandt endnu et tyveri sted. Presenningen på lastbilens trailer blev skåret op under transporten til Sverige, og der blev stjålet 85 kartoner tobak. Tobakken havde en værdi af 128.301 kroner, mens  tobaksafgifter blev opgjort til 1.192.250 kroner.  

Tobaksfirmaet fremsatte erstatningskrav mod transportøren, og retten skulle herefter tage stilling til, om det var tobaksfirmaet eller transportøren, der var ansvarlig for godsets bortkomst.

Hvem var ansvarlig for valg af transportform?
Transportøren mente, at han kraftigt havde frarådet tobaksfirmaet at bruge presenningstrailere til transporten, da det var risikabelt at anvende presenningstrailere ved destinationerne i Sverige. Ifølge transportøren havde tobaksfirmaet bevidst fravalgt et mere sikkert transportmiddel for at spare penge. Risikoen for tyveriet måtte derfor påhvile tobaksfirmaet.

Tobaksfirmaet mente derimod, at det var transportørens opgave at bestemme transportformen, da han var den professionelle part i sagen. Transportøren måtte derfor være medvirkende til at forvolde tabet, hvis valget af presenningstrailer var uagtsomt.  

Sø- og Handelsretten: Transportør kunne have sagt fra, hvis presenningstrailer var uforsvarlig
Sø- og Handelsretten afgjorde, at transportøren var erstatningsansvarlig for godsets bortkomst, da tyveriet skete, mens det var i transportørens varetægt, og da der ikke var omstændigheder, der kunne føre til ansvarsfritagelse.  

Sø- og Handelsretten fandt ikke, at transportøren havde løftet bevisbyrden for, at han havde frarådet tobaksfirmaet at anvende presenningstrailere. Retten lagde særligt vægt på, at en ansat hos transportøren under vidneforklaringerne havde forklaret, at vedkommende ikke var bekymret for at transportere tobakken med presenningstrailere. Derudover havde transportøren ikke taget forbehold ved aftalens indgåelse.

Sø- og Handelsretten fastslog endvidere, at selvom det havde været godtgjort, at transportøren havde frarådet brug af presenningstrailer, ville det ikke medføre ansvarsfritagelse efter CMR-lovens § 24, stk. 2, da transportøren kunne have sagt fra, hvis man anså transporten med presenningstrailer for uforsvarlig.

IUNO mener

Dommen er et eksempel på, hvor strengt et ansvar, der påhviler transportøren i forbindelse med tyveri under transport. Selvom kunden bevidst vælger den billige (og mere usikre) transportløsning, vil det være op til transportøren at sige fra, hvis man mener, at afsenders valg af transportform er uforsvarlig.  

Dommen illustrerer også betydningen af afgiftspligtige varer i forhold til erstatningsudmålingen. CMR-lovens § 29, stk. 3 medfører, at fragt, toldafgifter og andre omkostninger ved befordringen kan kræves fuldt erstattet, altså ud over maksimalerstatningen efter ansvarsbegrænsning.  

Hvis du vil læse mere om tyveridomme, kan du se vores tidligere nyhedsbreve om Stjålet LEGO for 800.000 kroner var ikke tyveritækkeligt gods og Transportør var erstatningsansvarlig, da han fik røvet et læs saltfisk i Italien.

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Mads

Poulsen

Partner

Lars

Rosenberg Overby

Partner

Lignende nyt

logo
Transport

22. januar 2020

Transportør ansvarlig selvom reklamation ikke var rettidig

logo
Transport

20. december 2019

Ansvarsgrænserne i lufttransport stiger

logo
Transport

10. december 2019

Grov uagtsomhed og ansvarsbegrænsning ved transport af lægemidler

logo
Transport Forsikring

28. november 2019

Havn var ikke ansvarlig for krans flænger i skib

EU-Kommissionen fremlægger nødplan for ”no-deal” Brexit

logo

18. september 2017

Varm sushi i hård kuling

Events

logo
Transport
28. september 2017

Gå-hjem møde om temperaturfølsomt gods (Kolding)

logo
Transport
28. september 2017

Morgenmøde om temperaturfølsomt gods (København)

logo
Transport
28. september 2017

Morgenmøde om temperaturfølsomt gods (webcast)

logo
Transport
29. marts 2017

Morgenmøde om Incoterms 2010

logo
Transport
29. marts 2017

Gå-hjem møde om Incoterms 2010

logo
Transport
27. september 2016

Gå-hjem-møde om ”kvittering og reklamation – få styr på frister og faldgruber - i København

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT