DA
Transport

Varm sushi i hård kuling

logo
Juranyt
calendar 18. september 2017
globus Danmark

En transportør måtte betale cirka 300.000 kroner til en rejeimportør, da et parti frosne sushirejer blev for varme under søtransporten. Fødevaremyndighederne frigav rejerne til konsum, men rejeimportøren krævede erstatning for 20 % værdiforringelse. Sø- og Handelsretten slog fast, at det ikke var godtgjort, at skaden på rejerne ikke skyldtes transportøren. Transportøren var derfor erstatningsansvarlig for værdiforringelsen.

En rejeimportør havde købt flere partier af sushirejer, dels forkogte rejer og dels rå rejer i Vietnam. Rejeimportøren antog et globalt rederi (transportøren) til at sørge for transporten fra Vietnam til Danmark. Transportøren udstedte et Bill of Lading for hele transporten, hvor det blandt andet fremgik, at temperaturen for kølefrysecontaineren skulle være på minus 20 grader.

Afsender stuvede containeren, hvorefter transportøren sørgede for transport til Hamborg. I Hamborg overtog en undertransportør den videre søtransport til Danmark. Containeren blev i den forbindelse omlastet til et feederskib, som sejlede fra Hamborg til København via Göteborg og Helsingborg. Transporten frem til Hamborg forløb som planlagt, men under den videre sejlads over Nordsøen kom containerskibet den 22. oktober 2014 i hårdt vejr med vindstyrke op til 9-10 beaufort fra nordvest og grov sø. Skibet måtte sænke farten på grund af det hårde vejr og de store bølger, der skyllede ind over dækket.

Dagen efter ankom skibet til Göteborg, og skibets containere blev besigtiget. Det blev konstateret, at kølefrysecontaineren med rejerne, som havde været placeret på dæk, havde strømsvigt. Den 25. oktober 2014 ankom skibet til København, og den 27. oktober 2014 blev der foretaget veterinærkontrol, hvor rejerne blev godkendt til fri omsætning til konsum. I en besigtigelsesrapport blev det bemærket, at kartonerne med rejer var stuvet meget højt og over advarselslinjen ”no cargo above this level”. Dette kunne have haft indvirkning på temperaturen i containeren. Rejeimportøren estimerede et tab på 20 % af rejernes værdi, idet rejerne nu måtte sælges som et sekundært produkt. Parternes individuelle surveyors gav udtryk for, at dette var et rimeligt estimat.

Rejeimportørens vareforsikringsselskab udbetalte herefter erstatning, og der blev indledt regressag mod transportørerne.  

Sø- og Handelsretten: Ikke bevist, at skaden ikke skyldes transportørens forhold

Sø- og Handelsretten slog først fast, at rejerne skulle opbevares ved minus 20 grader under hele transporten, at kølefrysecontaineren havde været uden strøm i flere dage, og at målingerne efter ankomst viste en højere temperatur end minus 18 grader. Da der ikke var fremlagt temperaturlogs, som kunne dokumentere, at varernes stuvning kunne have haft indflydelse på temperaturen i containeren, fandt retten det ikke bevist, at forkert stuvning kunne have haft indflydelse på temperaturen. Da transportøren ikke i øvrigt kunne bevise, at han ikke havde udvist fejl eller forsømmelse, var han erstatningsansvarlig. Retten fandt, at tabet kunne opgøres i forhold til en værdiforringelse på 20 %, selv om rejerne var blevet godkendt til konsum.  

IUNO mener

Transport af temperaturfølsomt gods stiller høje krav til de involverede parter. I denne sag blev transportøren ansvarlig, selv om stuvningen af godset muligvis kunne have indvirket på den for høje temperatur.

I transportretten gælder der omvendt bevisbyrde. Det er op til transportøren at bevise, at eventuel skade opstået under transport skyldes forhold, som han ikke kan gøre for, fx afsenders stuvning. Ved transport af temperaturfølsomt gods er det altid en god ide at kunne fremvise temperaturlog for transporten.

Hvis du gerne vil vide mere om transport af temperaturfølsomt gods, så tilmeld dig det næste morgen/ gå-hjem-møde om ”Temperaturfølsomt gods – hvem har ansvaret”, som afholdes i København og Kolding torsdag den 28. september 2017.

[Sø- og Handelsrettens dom af 16. august 2017, S-5-16 og S-6-16]

En rejeimportør havde købt flere partier af sushirejer, dels forkogte rejer og dels rå rejer i Vietnam. Rejeimportøren antog et globalt rederi (transportøren) til at sørge for transporten fra Vietnam til Danmark. Transportøren udstedte et Bill of Lading for hele transporten, hvor det blandt andet fremgik, at temperaturen for kølefrysecontaineren skulle være på minus 20 grader.

Afsender stuvede containeren, hvorefter transportøren sørgede for transport til Hamborg. I Hamborg overtog en undertransportør den videre søtransport til Danmark. Containeren blev i den forbindelse omlastet til et feederskib, som sejlede fra Hamborg til København via Göteborg og Helsingborg. Transporten frem til Hamborg forløb som planlagt, men under den videre sejlads over Nordsøen kom containerskibet den 22. oktober 2014 i hårdt vejr med vindstyrke op til 9-10 beaufort fra nordvest og grov sø. Skibet måtte sænke farten på grund af det hårde vejr og de store bølger, der skyllede ind over dækket.

Dagen efter ankom skibet til Göteborg, og skibets containere blev besigtiget. Det blev konstateret, at kølefrysecontaineren med rejerne, som havde været placeret på dæk, havde strømsvigt. Den 25. oktober 2014 ankom skibet til København, og den 27. oktober 2014 blev der foretaget veterinærkontrol, hvor rejerne blev godkendt til fri omsætning til konsum. I en besigtigelsesrapport blev det bemærket, at kartonerne med rejer var stuvet meget højt og over advarselslinjen ”no cargo above this level”. Dette kunne have haft indvirkning på temperaturen i containeren. Rejeimportøren estimerede et tab på 20 % af rejernes værdi, idet rejerne nu måtte sælges som et sekundært produkt. Parternes individuelle surveyors gav udtryk for, at dette var et rimeligt estimat.

Rejeimportørens vareforsikringsselskab udbetalte herefter erstatning, og der blev indledt regressag mod transportørerne.  

Sø- og Handelsretten: Ikke bevist, at skaden ikke skyldes transportørens forhold

Sø- og Handelsretten slog først fast, at rejerne skulle opbevares ved minus 20 grader under hele transporten, at kølefrysecontaineren havde været uden strøm i flere dage, og at målingerne efter ankomst viste en højere temperatur end minus 18 grader. Da der ikke var fremlagt temperaturlogs, som kunne dokumentere, at varernes stuvning kunne have haft indflydelse på temperaturen i containeren, fandt retten det ikke bevist, at forkert stuvning kunne have haft indflydelse på temperaturen. Da transportøren ikke i øvrigt kunne bevise, at han ikke havde udvist fejl eller forsømmelse, var han erstatningsansvarlig. Retten fandt, at tabet kunne opgøres i forhold til en værdiforringelse på 20 %, selv om rejerne var blevet godkendt til konsum.  

IUNO mener

Transport af temperaturfølsomt gods stiller høje krav til de involverede parter. I denne sag blev transportøren ansvarlig, selv om stuvningen af godset muligvis kunne have indvirket på den for høje temperatur.

I transportretten gælder der omvendt bevisbyrde. Det er op til transportøren at bevise, at eventuel skade opstået under transport skyldes forhold, som han ikke kan gøre for, fx afsenders stuvning. Ved transport af temperaturfølsomt gods er det altid en god ide at kunne fremvise temperaturlog for transporten.

Hvis du gerne vil vide mere om transport af temperaturfølsomt gods, så tilmeld dig det næste morgen/ gå-hjem-møde om ”Temperaturfølsomt gods – hvem har ansvaret”, som afholdes i København og Kolding torsdag den 28. september 2017.

[Sø- og Handelsrettens dom af 16. august 2017, S-5-16 og S-6-16]

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Mads

Poulsen

Partner

Lars

Rosenberg Overby

Partner

Lignende nyt

logo
Transport

22. januar 2020

Transportør ansvarlig selvom reklamation ikke var rettidig

logo
Transport

20. december 2019

Ansvarsgrænserne i lufttransport stiger

logo
Transport

10. december 2019

Grov uagtsomhed og ansvarsbegrænsning ved transport af lægemidler

logo
Transport Forsikring

28. november 2019

Havn var ikke ansvarlig for krans flænger i skib

EU-Kommissionen fremlægger nødplan for ”no-deal” Brexit

logo
Transport

23. marts 2017

Modtager bar risiko for våde tørklæder efter flytransport med aftalt FOB-klausul

Events

logo
Transport
28. september 2017

Gå-hjem møde om temperaturfølsomt gods (Kolding)

logo
Transport
28. september 2017

Morgenmøde om temperaturfølsomt gods (København)

logo
Transport
28. september 2017

Morgenmøde om temperaturfølsomt gods (webcast)

logo
Transport
29. marts 2017

Morgenmøde om Incoterms 2010

logo
Transport
29. marts 2017

Gå-hjem møde om Incoterms 2010

logo
Transport
27. september 2016

Gå-hjem-møde om ”kvittering og reklamation – få styr på frister og faldgruber - i København

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT